fejlc

 

fejlcImdkozz

     

nap nagyA kereszt szavunk valóban a kör-osztó jelentéssel bír. A rovás írás F betűje, amely egyúttal a fényt jelenti. Valamint a jel maga a fénymagot ábrázolja. A Szent Korona alaprajza és a csüngők alja is ezt a mintát adja.

Körosztó, körosztós, Krisztus. Érdekes, hogy az angol nyelvben is ugyan ezen hangokkal szerepel, csak ők nem tudják az eredetét levezetni. A körosztóval még az 1200-as években Magyarországon templomokat szenteltek fel. Így tették a Világosság Házává!

A körosztó a fényt jelenti. Jézus Krisztus pedig azt mondta magáról, hogy ő a Világ Világossága. Ezért a Krisztus szó egyik jelentése az, hogy Fényességes Jézus!

Mellesleg Jézust égi táltosnak ismerték el őseink is, mivel megvilágosodott személy volt, aki kinyilatkoztatta az Atya igazi természetét.

A köroszt szóból pedig származik a kereszt szavunk. A keresztyénységet pedig szerintem kereszténységnek kell ejteni és írni, mert ez adja hitelesebben vissza a szavaink rejtett mondanivalóját. Igaz, hogy napjainkban az az álláspont, hogy keresztyénység van, de szerintem az akkor is jobb lesz kereszténységnek, mert az kapcsolódik a fény és a világosság jeléhez, a körosztóssághoz, a Krisztussághoz!

Sajnos napjainkban látni lehet, hogy az egyházzal azonosítják az igazi Jézusi kereszténységet, és a magyarok egyre inkább fordulnak el tőle. Ezzel a zsidóság, azaz a sátán zsinagógájának a malmára hajtva a vizet. Az egyházzal van baj, nem pedig azokkal az értékekkel, amiket Jézus kinyilatkoztatott számunkra, mint égi táltos, mint égi beavatott, mint megvilágosodott küldöttje Istennek.

Úgyhogy a kereszténységre az vesse az első követ a magyarok közül, aki a Jézusi utat járja már 100%-osan, és ha ez sikerült neki, akkor már nem fog kővel hajigálózni!

A magyarságnak vissza kell térnie az igazi kereszténységhez, az Igazsághoz. Megszüntetve a felekezeti kérdést, a dogmákat és a hazugságokat, hogy Jézus útja ismét járhatóvá váljon, és ne csak az írástudók baromságait magoljuk be saját magunk számára.


Te is világosítsd fel a többi embert!
 

Hozzászólások  

 
0 # Tisza 2012-04-30 12:28
Egyébként ha maga a kör osztása egy nagyon érdekes dolog..mert az élet is így kezd kialakulni.. Ha egy kört nekiállunk felosztani, először két részre, majd felezzük,majd a negyedeket megint felezzük és így tovább.. Ugyan ez a menete a megtermékenyíte tt petesejt osztódásának is. Számtartó osztódással a zigóta kettő sejté osztódik, a kettőből négy, a négyből nyolc és így tovább.. Élet= fény
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
0 # Morgó Sapiens 2012-05-02 21:43
A témához kapcsolódóan, ha esetleg még nem lenne az oldalatokon:

http://amitakartok.co.cc/2012/04/14/magyarorszag-kincsei/

Szeretettel: Morgó
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
0 # Csicseri orosz Imre 2013-08-18 07:26
Kereszt-lény-ség nekem ez jobban tetszik a kereszténység helyett.
Talán a rovók be tudják bizonyítani az összevonással, hogy a keresztlényég jön ki, csak eltorzították a szót.
A keresztlénységn ek legalább van értelme, nem úgy mint a keretyénységnek .
A körosztóval sok mindent le lehet írni. Most arra használom, hogy magyarázzam magamnak, mi is a fénybeállás, és hogy lehet a belsőddel megcsinálni a kommunikációt. Ha hangosan gondolkodok, akkor ezt hallja a hallgatóságom is, mint ti most. Ekkor a körosztó háromszögeit magyarázom. Mindenki saját magának magyarázza az értetlenségét. A templomban is a pap a saját tudatlanságát magyarázza a többieknek, ezért meg kell hallgatni, de elhinni, sőt az szerint cselekedni elég dőreség, és magaddal szemben felelőtlenség. Lesz mit megbocsátanod magadnak, ha másokra hallgatsz.
A körosztóval el lehet magyarázni a különböző vallásokat is, és így meg lehet találni a vallások torzításait, és meg lehet állapítani, mit is hagytak ki a vallásokból, ami a vallás működéséhez feltétlen fontos.
A körosztó egy síkbeli leírása az életnek, és a "Szövetség sátra" az élet térbeli leírása. A körosztó, és a szövetség sátra ugyan az. Aki megérti, és főleg meg is csinálja a szövetség sátrát, az mesterré válik, és megvilágosodott , vagy üdvözült, vagy felébredt, vagy is felemelkedett annak megfelelően melyik úton halad.
A körosztó megértése kb. azon a szinten van, ahol a Pápa. Sokan úgy mondják a aranykapun átmehet, Aki megcsinálja a Szövetség sátrát, és itt fontos, hogy meg is kell csinálni, az a gyémántkapun mehet át. Utána van még az Isteni kapu, ha ezzel a hasonlattal élek. Valójában ez sokkal egyszerűbb, mint gondoljuk. Sokat beszélünk róla, és ezáltal túlbonyolítjuk, de aki megcsinálta, az tudja, hogy milyen egyszerű az egész, és csak egy pillanat műve az átváltozás. Egyszerűen csak be kell tartani a rendet, és ha tudod mi a rend, amely az aranymetszés, akkor már mindent tudsz, csak értelmezned kell, és egyszer összeáll minden, a mindenségben, ha teszel is érte, vagyis ha csinálod.
Bocsánat, ha valakit untattam, az írás végére, már én is unatkoztam.
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 

Hírlevél

A nemzettel kapcsolatos fontos témákban fogunk értesíteni!

Szavazás

TE használod az életedben a Boldogság Videó tudását? https://youtu.be/88P3kWNTVYc
 

kvesd_az_oldalt

Te is Segíts Hazádnak!

 

Ajánld fel imádságodat Istennek nemzetünkért s hazánkért, majd pedig hangosan imádkozd el a Miatyánkat a következők szerint:

 

 

FELAJÁNLÁS:

(Hangosan tedd meg a felajánlást az imádság előtt, hogy miért is imádkozol)

 

Kedves Istenem! Felajánlom ezen imádságaimat azért, hogy a Te akaratod teljesedjen ki a magyarság és Magyarország létére, munkásságára, tevékenységére, általunk kiváltott hatásokra, cselekedetekre a múltban, a jelenben és a jövőben is. Kedves Istenem segítsd meg Magyarországot s a magyarságot! A magyar gazdaság legyen magyar kézben, istenes magyar vezetők legyenek a vezetésben, Nagymagyarország legyen újra egységben, béke s boldogság legyen minden részen! Valamint tisztíts meg bennünket Istenem minden rossztól, ártó hatástól, hogy újra istenes életet tudjunk élni! Istenem Te tégy igazságot! Legyen Istenem, ahogy szeretnéd és jónak látod! Ámen!

 

 

 

IMÁDSÁG:

(Az imádságot is hangosan mond a felajánlás után. Még jobb, ha 1 miatyánk helyett, a teljes rózsafüzért végig imádkozod a felajánlásért.)

 

„Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved;

Jőjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.

A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma.

És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképen mi is megbocsátunk azoknak, a kik ellenünk vétkeztek;

És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen!”

 

 

 

Ezzel szellemi szinten is erősíted országunkat s nemzetünket, hogy újra felvirágozhassunk. Az imádságot, vagy a rózsafüzért naponta többször is elmondhatod a felajánlással az elején!