fejlc

 

fejlcImdkozz

     

Témakörök - Magyarság

Tudsz jobbat?

Ma Magyarország, nem egy szabad, független ország. Ki van szolgáltatva az EU döntéshozóinak, a nemzetközi pénzügyi oligarchiák kényének, kedvének. Adóság csapdában, kamatrabszolgaságban sínylődünk, és terveik szerint fogunk is az idők végezetéig.

 

A Szent Korona Alkotmánya kimondja:

Magyarország örökké szabad. Magyarországon, magyar embereknek, magyar emberek által, magyar érdekeknek megfelelő törvények szülessenek. Tudsz ennél jobbat?

Ma Magyarország földi javai, természeti kincsei, stratégiai üzletágai külföldi tulajdonban vannak.

A Szent Korona Alkotmánya kimondja:

Magyarország területén minden, ami a földön, az alatt és felett található a Szent Korona – soha el nem idegeníthető – tulajdonát képezi. A birtokos jogokat – ami ez esetben megegyezik a tulajdonjogokkal, a külföldi kézre való átjátszás kivételével – a Szent Korona Országának tagja gyakorolhatja. Amit eddig elvettek így, úgy, vagy amúgy, visszajár! Tudsz ennél jobbat?

Ma Magyarországon annak van igaza, kiváltsága, helyzeti előnye, akinek hatalma, pénze van.

A Szent Korona Alkotmánya kimondja:

A kötelezettségek és jogok tekintetében a Szent Korona minden tagja egy és ugyanazon szabadságot élvez. Tudsz ennél jobbat?

Ma Magyarországon – és persze a világon – a pénz hatalma alá rendelődik minden. Akár a természet kárára is. Korszakalkotó, természet és ember kímélő találmányok kerülnek íróasztalok fiókjaiba, vagy lehetetlenülnek el, ha a nemzetközi olaj, gyógyszer és politikai maffia érdekeibe ütközve.

A Szent Korona Alkotmánya kimondja:

Minden magyar érték – szellemi és anyagi -, a természet és a magyarság érdekeit kell, hogy szolgálja. Tudsz ennél jobbat?

Ma Magyarországon demokrácia van, ami idegen érdekek által irányított, pártok által működtetett diktatúrát jelent. A „szabad” választások alkalmával, arra adhatjuk voksainkat, akiket a háttérhatalom e célra kijelöl, vagyis az „Ő” befolyása alatt áll. Bizonyíték erre az elmúlt húsz év során megtízszereződött államadósság, és a nyom nélkül elherdált állami vagyon. Felelős nincs. Az egymást váltó kormányok egymást mossák tisztára, néhány pojácán elverve tessék-lássék a port. Érdekeink érvényesítéséhez nincsenek megfelelő eszközök, nincs média tájékoztatás és persze akarat sem hozzá. Ha felemeled a hangod, te vagy az antiszemita, a rasszista, a fasiszta. Ha az utcán merészelsz tiltakozni, csőcselék és/vagy terrorista leszel.

A Szent Korona Alkotmánya kimondja:

Mindazok vezetőkkel szemben, akik visszaélnek a bizalommal, és megsértik a Szent Korona Alkotmányát, nem csakhogy joga, hanem kötelessége a Szent Korona tagjának ellentmondani, ellenállni. Ez az ellenállási jog. 1222-től az Aranybullában foglaltak szerint, ÖRÖKÉRVÉNYŰ jogunk! Tudsz ennél jobbat?

Ma Magyarországon a parlamenti demokratikusnak nevezett önkény játékszabályai szerint, az irányítás, végrehajtás és az ellenőrzés teljesen összemosódik. Minden a pártérdekek alá rendeződik, figyelmen kívül hagyva a Nemzet igazi érdekeit.

A Szent Korona Alkotmánya kimondja:

Az irányítás, a végrehajtás és az ellenőrzés háromlábú biztos talapzaton állva, elkülönülten, érdekösszefüggések nélkül, a vezetésben résztvevő személyek visszahívhatóságával valósuljon meg. Tudsz ennél jobbat?

Ma Magyarországon egy szűk politikai elit dönt a megtermelt többletjavak, adóbevételek ezermilliárdjainak elosztásáról.

A Szent Korona Alkotmánya kimondja:

Az adóforintok formájában kifejezhető bevétel a keletkezés helyszínén, vagyis a települések közösségei által kerüljenek felhasználásra. Abból részesüljön a központi irányítás. Ne fordítva, ahogy manapság. A helyi közösség jobban el tudja dönteni, hogy arra van-e szüksége, hogy meglegyen a téli tüzelő az iskolába, vagy esetleg gigantikus völgyhidakra, mezőn felépített alagutakra, vagy aranyárban épülő autópályára van-e szüksége a településnek. Tudsz ennél jobbat?

Ma Magyarországon hallottál már arról, hogy egy sztrájkoló közösség érdemben elért volna valamit? Nem? Hallottál már olyat, hogy a nép által kezdeményezett népszavazást kitűztek volna? Nem? Még akkor sem, amikor 600 ezer aláírás gyűlt e célból össze? Hallottál már olyat, hogy bármilyen jogi lépés, ami a hatalom ellen irányult a felperes igazával zárult? Nem? Hogy lehet ez? Hát nem demokráciában élünk? De igen! Pontosan ott. A legaljasabb találmány a világon, mert elhiteti, hogy jogaid, lehetőségeid vannak. Azért arra gondosan ügyelnek, hogy megosszák a Nemzetet, mert az egyetlenegy ellenszere a diktatúrának az EGYSÉG! Az ellen nincs orvossága, csak az erőszak! Ez az eset viszont már máslapra tartozik.

Tudsz ennél jobbat?

Ha igen, akkor mondd, és tegyünk úgy! De tegyünk! A csodában reménykedés, a várakozás, a 2014-es választási eredményekben való bizakodás, ha mégsem akkor majd az azt négy év múlva követő választások fényes jövő képe, Nemzetünk halálát jelenti.

Tennünk, cselekednünk kell, hogy gyermekeinknek lehessen magyar múltja és jövője!


Te is világosítsd fel a többi embert!
 

Hozzászólások  

 
+12 # Papp Anna 2012-02-25 16:05
Van egy kérdés, ami engem foglalkoztat. Úgy tudom, hogy a szent koronánkon a Szűz Mária képet egy másik kép takarja. Mi Mária országa vagyunk, és a segítségét hogyan várjuk, ha a koronánkon ami egy szakrális segítő, le van fedve a képe??? Kinek kell Ő t felszabadítani??? Imádkozunk a segítségéért és nem tud hatékonyan segíteni, ha le van fedve.
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
+6 # Fénybenjáró 2012-02-25 23:43
én úgy tudom, hogy le is van szerelve. Nemrégiben hallottam egy kósza hírt, hogy valamely angol aukciós háznál megtalálták a Szűz Mária képet.
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
+1 # Petovári Zoltán 2015-11-19 20:34
A Szűz Mária képet a kalapos király II József szereltette le a Szent Koronáról, helyére Dukász Mihály bizánci uralkodó képét tetette. Ezt azért tette, mert az orosz cárnővel egy új bizánci birodalmat akartak létrehozni, ezt lett volna a koronája. A Szűz Mária kép jelenlegi holléte ismeretlen, de hogy ott volt a koronán azt Révai Péter koronaőr leírta.
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
+15 # zaborcki tibor 2012-02-25 19:04
Végig se olvastam,csak addig:ami aföld felett,és alatt....Ezért van,vagy lesz jogunk királyosítani/államosítani/! A senkiháziak ezt jobban tudják,mint mi!Őseink vissza hoztak minket,a medencébe,és a nép,az isten adta nép-ből,a szabadból,jobbá gyokat csinált,a bölcs nyugat kívánságára!/eu/Ez a törvény minden magyaré,de ez a jog nem illeti meg,a politiKUSSokat/hazaárulókat/ és a mindig magyar földet megszerezni akarókat!Áldásu nk reájuk:ATILLA szavaival élve:azt kivánjuk nekik amit ők nekünk,és rómának.tibi
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
+11 # Závodszki Zoltán 2013-04-28 16:14
Le kell vágni a hazaárulóknak a jobb kezét,hogy mindenki szembesüljön vele, amikor meglátja és még a köszönést se engedje meg magának a hithű magyar a selejtjével szemben. Régen ezt tették a hazaárulókkal eleink!
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
+7 # Szaboneagi 2014-05-11 08:51
Igen! Pontosan ! Nagyon sok félkezű emberke rohangálna az országban az biztos!
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
+20 # Halász Vince 2012-03-24 22:17
Kormányzói Közlöny
2.sz.2011.12.28.
II. számú Kormányzói rendelet:
Mindenkivel tudatjuk, hogy 2011.11.11.-én az Apostoli Magyar Királyságot visszahelyeztük jogaiba a Dunán
rendezett, „Kárpátia emléktúra” alkalmával.
Előzmények: 2009. június13.-án Magyarországon bejelentettük, hogy országunk államformája Királyság, mivel
a köztársaságról, mint államformáról bebizonyosodott , hogy nem rendelkezett legitimitással, mert a megszálló
hatalmak kényszerítették a köztársaság államformát használni.
Ettől az időponttól – mint egy 60 év elteltével – ismét megjelenítjük az Apostoli Magyar Királyságot, ami eddig
is létezett, de működése az 1944-es megszállás óta fizikailag korlátozva volt.
2009.június 13-tól – 2011.11.11.-ig kettős hatalmi struktúra állt fent hazánkban. Ezen idő alatt 3. Magyar
Köztársaság „hivatalos” szerveivel és eljáróival szemben lefolytattuk a bizonyítási eljárásokat a törvénysértő
működésükkel kapcsolatban, majd ezt követően sor került a hivatalos eljárásokból történő kizárásukra is. Az
okirati bizonyítékok nem csak a magyarországi hivatalos szervek előtt fekszenek el, hanem megtekinthetők a
www.tempopart.hu, és a www.tempohirek.com hivatalos honlapokon.
Ezt követően az illegitim 3. Magyar Köztársaságot korábban is megjelenítő „hivatalos” személyek a
továbbiakban sem vállalhatnak kötelezettséget sem hazai, sem nemzetközi vonatkozásban és a nyilatkozataik
sem joghatályosak.
A külképviseletek irányítását folyamatosan vesszük át, illetve a különböző nemzetközi szervezetekben történő
részvételünket – az újratárgyalások at követően – szintén folyamatosan biztosítjuk.
Fentiekre tekintettel a mai napi hatállyal a Magyarországon bejegyzett
valamennyi politikai párt működését betiltom.


-1-


Indoklás:

Magyarország mára elérkezett a teljes ellehetetlenülé s stádiumába. Az országot – lehet, ugyan spekulációs
szándékkal – de mégis csak leminősítették mindenféle szempontból. A statisztikai adatok is azt mutatják, hogy
az élet minden területén az utolsók vagyunk Európában, és a legtöbb dologban a világon. Az elsőbbséget csak
olyan dolgokban mondhatjuk magunkénak mint a halálozás, és a depresszió. Történik mindez annak ellenére,
hogy hazánk adottságai – természeti adottságok, földrajzi elhelyezkedés, ásványkincsek, víz, termőföld, szellemi
adottságok, találmányok és szabadalmak összessége – alapján világelsőnek kellene lennünk.
Az elmúlt hatvan évben, de különösen az elmúlt húszban bizonyítottan hazánk politikusai az egyéni
érdekeiket helyezték előtérbe a nemzet érdekeivel szemben.
Ezen politikusok pártok képviseletében eljárva osztották meg a nemzetet, és tették földönfutóvá. Minden
további nap elteltével, ami az elmúlt évekhez hasonlóan telik rohamléptekkel közeledünk a polgárháború felé.
Tudvalévő, hogy minden olyan megmozdulás, mely Magyarországról indul el, végigsöpör Európán, mint 1848
– 1956 – 2006 eseményei, ezt nem engedhetjük meg. Az elmúlt évek jogérvényesítés i gyakorlata során melyet
az illegitim 3. Magyar Köztársaság hivatalos szerveivel, és vezetőivel szemben folytatunk le, alakult ki a Hazai
jogállam és a jogrend iránti felelősségünk, visszatalálva a Szent Koronához, annak jogrendjéhez jelenítjük meg
az Apostoli Magyar Királyságot, és vesszük át folyamatosan az irányítást.
Kelt. Kecskemét 2011.december 28.

Borbély József
Kormányzó
sk
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
+16 # Fénybenjáró 2012-03-25 01:07
Legyen, ahogy az Isten is jónak látja! :)
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
+2 # tolerancia 2014-03-22 08:18
Korán 11/34,57 és14/10

Békesség!
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
+1 # tolerancia 2014-03-22 08:21
Korán 14/10

Békesség!
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
+2 # Anna Horváth 2013-04-08 17:29
De ki az a Borbély József???
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
+13 # őshaza 2013-06-05 12:43
Tisztelt Anna!
Az aki próbálja az IGAZ MAGYAR EMBEREK SZEMÉT felnyitni, hogy mekkora hazugságba és becstelenségbe éltünk.
Ő Borbély József!!!!
Köszönet neki és további erőt egészséget és kitartást kívánok neki....
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
+1 # Soos Rita 2016-03-30 12:19
Az a helyzet hogy nem csak ő munkálkodik ezen, csak a többi rengeteg ember, nem akar babérokat learatni, hanem a hazájában élő emberekért teszi, mert ez a tisztaszívű magyarok vérében van. Én találtam vagy 4 külömböző AMK-t. Azt is megtudtam hogy nem BJ.-é volt az első....... és hogy rengeteg közösség van akik mindenféle babérok beszedése nélkül csendben békében tájékoztatják társaikat.
Ettől függetlenül, kíváncsi leszek hogy az a 4 AMK ha eljön az ideje akkor össze fog-e forrni eggyé? Ha igen akkor mind egyet akar, ha nem akkor elgondolkodtató , hogy ki mit akar valójában. És ki hogyan került a kormányzói posztra, vagy lesz e szavazás ezzel kapcsolatban hogy ki legyen a kormányzó...???
Ha nem akkor sajnos újra bajban vagyunk...
A szeretet vezéreljen mindenkit. Áldás a Magyarokra.
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
+3 # Mészáros Jánosné 2013-10-29 18:14
Kérlek ,olvasd el a honlapjukat
,Apostoli MagyarKirályság ,és többet megtudsz mint szeretnél,és hasznodra válik,üdv
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
+2 # Mészáros Jánosné 2013-10-29 18:19
Kedves Anna ,olvasd el
Apostoli Magyar Királyság ,honlapot,sokat meg tudsz ,amit szeretnél,
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
+1 # Szaboneagi 2014-05-11 08:39
Borbély József az Apostoli Magyar Királyság Kormányzója. Nézzétek meg a honlapot. apostolimagyarkiralysag.hu/news.php
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
0 # Szabó Lászlóné 2015-01-23 16:41
Anna! Ő az Apostoli Magyar Királyság Kormányzója
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
+1 # Szaboneagi 2014-05-11 08:47
Ez így igaz! Borbély József Kormányzó már visszaállította a Királyságot, vele együtt az ezer éves alkotmányt visszamenőleg a Szent Korona Tanhoz! Mindenki csatlakozzon hozzánk, mert csak így tudjuk megdönteni ennek a velejéig korrupt, és aljas rendszert!!! Igen Tegyünk végre valamit!!!! Emberek ÉBRESZTŐ!!!!! Csatlakozzatok hozzánk! Weboldal: apostolimagyarkiralysag.hu/news.php regisztráció: apostolimagyarkiralysag.hu/stk/registration.php
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
0 # Klára 2014-10-02 20:47
2002-től datálható az ország megosztottságár a való törekvés, mely sikeresen lezajlott.Meg lehet ezt szüntetni?- ha valaha sikerül, évtizedek kellenek hozzá. Ez a legnagyobb hiba, amit elkövethettek. 60 év után egy új államrendet kiépíteni, az emberek gondolkodásmódj át megváltoztatni -azt gondolom- úgyszintén évtizedekbe telik. Az Apostoli Magyar Királyság vissza állítása nem látszik elérhetőnek. ásványi kincsekről 1920 óta nem beszélhetünk, de a termőföld és a tudás, mely legnagyobb erősségünk lehetne, most már teljesen a múlté. A jelenlegi alaptörvény a '89-s Alkotmányt is alaposan megnyirbálta az Állam és a magyar lakosság viszonyának, kötelezettségei nek tekintetében
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
+2 # Soos Rita 2016-03-30 12:04
Ez valahogy sántít. Bocsánat de ma már 2016-ot írunk és a betiltott pártok ugyanúgy csemegéznek a Magyar királyságon. A Magyar nép minden becsületes tagja dönthet, és szavazhat meg vezetőt vagy királyt. Én úgy tudom hogy nem volt szavazás azzal kapcsolatban hogy ki legyen a kormányzó. Bocsánat de önjelölt kormányzókból, és önjelölt politikusokból van elég. Én inkább a fent leírt cikkhez tartanám magam. A nép meg szavazni fog, ahogy mindenki felébredt, én azt fogom elfogadni kormányzónak, akit mi szavazunk meg mindannyian. Addig is a fent említett törvények betartásáért imátkozom, és olyan közösség tagja vagyok akik hasonlóan gondolkoznak. (Amúgy csendben megjegyzem hogy az Apostoli Magyar Királyságot nem B. J. élesztette fel, van egy sokkal csendesebb nyugodtabban egymás közötti csereberét már megvalósító csoport, ahonnan menesztették B.J. mert már ott kijelentette hogy mennyi milliót akar a kormányzásért, ami nem fér össze a Szentkorona hitvallásával, alapól a nép választ vezért, kormányzót, vezetőt... Ez a csoport, a mag, akik ragaszkodnak a Szentkorona hitvallásához, vannak igaz magyar orvosaink-akik valóban segítenek, és egymásközt vásárolunk.. itt található: www.apostolimagyarkiralysag.info , félreértések, és félrevezetések elkerülése végett. Áldás szálljon az igaz Magyarokra.)
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
+4 # robi 2012-11-12 19:14
Én csak azt szeretnem tudni ,hogy hogyan találják meg vagy válaszák ki azt a személyt aki királynak alkalmas?Az a személy lehet bárki aki magyar s ha a fejére teszik a koronát akkor torténik vele valami csoda s az égiek vezetik azt kovetoen ?Vagy hogyan van ez?
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
+9 # Fénybenjáró 2012-11-13 19:05
A magyarok királyát mindig az Isten küldi el. Aki képes szellemi szinten is uralkodni és az Igazságot képviselni. Aki beavatott és teljes odaadással képes a nemzet ügyét intézni.

A koronázásnál a koronán lévő szentek és angyalok vannak elhívva szellemi szinten a szertartáshoz, hogy ők segítsék a kiválasztott uralkodó munkásságát, tevékenységét és védelmezzék Magyarországot. Valami ilyesmi dologról szólhatott a koronázással kapcsolatos beavatás. Királlyá szentelték fel az Isten által elküldött uralkodót és az égi erők szellemi szinten segítették munkásságát.
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
+1 # robi 2012-11-13 20:16
De ha az Isten kuldi el a királyt akkor számos eddigi királyunk miért az utódját akarta kovetojeként? S ha már hosszabb ideje nincs királyunk, 60-70 éve ,akkor Isten miért nem siet azonnal segítségunkre?
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
+1 # Fénybenjáró 2012-11-15 14:26
Mert színház az élet és így rendezte a rendező.
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
+1 # lala 2013-09-19 11:37
nincs királyunk , de nem 60 éve szorozd be tízzel, hisz Mátyás volt az utolsó igaz magyar királyunk, lásd szakrális királyság
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
+2 # bártfai Éva 2014-03-10 22:15
Robi,
Nagyon remélem, hogy valahol még él egy "ARANY_ÁGACSKA"
Időben megkapjuk!
:-)
papaginó
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
+1 # Magyar érzelmű 2015-01-21 20:00
Közel 100 éve nincs királyunk. Az utolsó igazi király pedig 1490 április 6-án meghalt. S vele az igazság is.Pedig mekkora volt akkor Magyarország!
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
0 # Ketreen 2014-02-06 13:30
Alkotmányos királyság: a Király uralkodik, de a parlament irányít. Ha jól tudom Angliában is így működik szerintem nem rosszul. Talán nálunk is ezt kellene szorgalmazni. Lehet meglepődnénk a változáson.
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
+1 # Fénybenjáró 2014-02-07 13:34
Az alkotmányos királyság már a demokrácia cionista megtévesztéséne k előszobája. Persze működik az, ha akarják, hogy működjön. Azonban a legmegfelelőbb államforma a királyság, amikor egy beavatott király közvetlen kapcsolatban van folyamatosan Istennel, aki az uralkodón keresztül irányítja a nemzet életét.

Ez, ha megfelelően megvan, akkor nincs szükség a parlamentezgeté sre, szavazgatásra, mert az már csak akadályozza, hogy megvalósulhasso n a legnagyobb jó.
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
0 # Anador 2016-02-04 17:26
Idézet - Ketreen:
Alkotmányos királyság: a Király uralkodik, de a parlament irányít. Ha jól tudom Angliában is így működik szerintem nem rosszul. Talán nálunk is ezt kellene szorgalmazni. Lehet meglepődnénk a változáson.


MI ERRE GONDOLUNK
http://apostolimagyarkiralysag.info/news.php?readmore=74
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
+2 # robi 2012-12-06 17:45
Ha Magyarországon ismét koronázásra kerulne sor,akkor más országok királyi családjaiban lenne egy kis ijedtség?Tehát ha a koronázás "jól sikerulne",valójában lenne egy olyan személy akin keresztul eget és foldet ossze lehetne kapcsolni.Valóban igaz az,hogy ha magyar király van akkor az Világkirály is?Kell más országok engedelye,belee gyezése ahhoz,hogy koronázzunk?Számos szakrális idopont múlott már el az elozo rendszer óta,miért nincs koronázás?Titokban lehet koronázni?
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
+12 # Fénybenjáró 2012-12-08 14:39
Ha beavatott ember lenne a magyarok királya akkor képes lenne az eget és a földet összekötni. Bővebben itt hallhatsz erről a témáról:

http://www.youtube.com/watch?v=qLGGqpo-Go8

Nem tudom, hogy világkirálynak számítana-e. Talán akkor, ha olyan nagy hatást tudna elérni, ami az egész Föld és emberiség sorsát jobbá tenné.

Szerintem nem kell más ország engedélye, bár ellenlábasok itthon is és más országok vezetésében is adódnának.

Azért nincs koronázás, mert Magyarországot nem magyarok vezetik, hanem idegen érdekeket kiszolgáló zsidók. Bármelyik pártra rá mutathatsz. Mindnek a vezetésében ők ülnek. Ezért ilyen sanyarú jelenleg a magyarság sorsa, mert ők előre megfontolt szándékkal árulják el hazánkat álnemzeti színekben.
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
+2 # robi 2012-12-08 18:43
Vannak ma is táltosaink vagy sámánjaink,magy ar emberek akik meg tudnák tenni ugyanazt amit a nyirkai jóslat esetében is?5-6-7-en,nem tudom hányan,s nem ismerem az elokészuleteket meg hogy,hogyan kell révuletbe esni stb., de tudnának adni valami jóslatot vagy úmutatást a népnek,hogy hogyan tudnánk javítani ezen a helyzeten mint ami most van?Tesznek ma valakik kísérletet ilyesmire?
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
+9 # Fénybenjáró 2012-12-09 14:12
Vannak napjainkban is megvilágosodott emberek, vagy olyanok, akik szellemi szinten olyan tudással rendelkeznek, amivel tudják is segíteni népünket. Nem találjuk meg őket a kirakatban, mivel ők kicsit visszavonulva tanítanak, gyógyítanak. Szellemi szinten segítik az emberiséget.

Az idő mindent majd meg fog oldani. Csak mindenki tegye meg azt, amit meg tud tenni hazájáért, nemzetéért.
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
+3 # Zotya 2013-05-12 20:52
Robi. Igen! Részese is lehetsz a cselekvő és összefogó magyar közösségnek.
Az ellenséget a saját fegyverével kell legyőzni,de az elért eredményt meg is kell védeni.Nagyon sok munkát igényel!Minden egyes szorgos magyarra szükség van,de csak magyarra!
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
+3 # Kadosa Zsolt 2015-03-01 21:31
Már köztünk van az az Igaz Magyar ember akit megjósóltak nekünk. Aki eljő majd mikor itt lesz az ideje és Megváltást hoz a MAGYAR NÉPNEK
. Már most is nagyon okos és inteligens. tudását nem Egyetemeken vagy FőIskolákon szerzi be. Szellemi Tudását bővíti folyamatosan szoros kapcsolatban az Égiekkel.
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
+1 # kovács ágnes 2015-08-18 11:49
A Jó Isten szólt belőled.Úgy legyen!
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
0 # kovács ágnes 2015-09-15 14:03
Én hiszem, hogy ez a személy, nő lesz, csupa nagy betűvel NŐ. Az égiek választották ki a feladatára, és anyagi síkon is megjelölték,his z megkapta a legnagyobb női minőség jelét a szíve fölé.2001óta felébredtként él, és emeli a kárpát Haza, és az egész Föld rezgés szintjét.Energiáival mindent kitisztít, kiéget, csak a jó dolgok maradnak meg, a rossz elmúlik, mintha soha nem is lett volna.
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
+10 # Vitéz Fogarasi Jozse 2012-12-12 20:08
Uraim! Erdélyi vagyok Székely-magyar imádkozok a jo Istenhez segitsemeg munkájukba és ha tehetekvalamit kérem bármikor szivesen. Nyugdijas 70 éves ember .Mély tisztelettel F J .
Ui Kérem vigyázzanak Borbély Kormányzo-urral.
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
+4 # phoenix 2013-01-10 12:14
Nem az a lényeg, hogy milyen az államforma, hanem az a lényeg, hogy az adott államformában az államot irányitó emberek (és általában minden ember) ne csak az egyéni érdekeket vegye figyelembe, és ne idegenek érdekeit, hanem a miénket, mindenkiét. A királyság is lehet jó, ha jó, igazságos a király és mindenki, aki alatta van. A demokrácia is lehet jó, de be kellene tartani azt a demokráciát.
Romániában azért katasztrofális a helyzet, mert erősen uralja az emberek minden rétegét a fekete mágia, és a törvények be nem tartása. A cigányok és a sátánista papok uralkodnak az országban, a politikusok pedig csak mozgatható és cserélhető bábuk.
Vajon Magyarországon mi a helyzet? Kik irányitanak kiket?
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
+7 # Fénybenjáró 2013-01-11 14:18
Amilyen a nemzet olyan a vezetése. A királyság annyiból jobb talán mint a demokrácia, hogy nincsen pártokra szakítva az ország.

A demokráciában pedig magyar a magyar ellen küszködik, míg a káoszt szítók a zavarosban vígan halászgatnak. A demokráciával még az a baj, hogy 100 hülye véleménye erősebb lehet, mint egy bölcs véleménye... a szavazás kivitelezése miatt.

A királyság esetében is fenn áll, hogy egy becsületes Isten által elhivatott király az, aki a jó úton tudja tartani hazáját. Ha az önzés élteti, akkor a királyság is zsarnoksággá válik. A demokrácia esetében mindenkinek jónak kellene lenni, hogy a választás során csak jó kerüljön az irányításba. Királyságnál viszont jobban szűkíthető a kör, hogy a megfelelő ember kerüljön mindenhova.

Királyság esetében a vezető rétegbe annak kellene kerülni, akik a legalkalmasabba k erkölcs és tudás szempontjából a vezetésre.

A demokráciában az kerül a vezetésbe, aki hitelesebben meg tudja téveszteni az embereket a sajtó segítségével, hogy az ő vezetése alatt milyen jó lesz majd minden.
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
+2 # robi 2013-01-12 03:50
Ez a kérdés most nem kozvetlenul Szent Koronás kérdés de nem tudtam hol kérdezzem meg,nos itt kérdezek.Vannak jóslatok amelyek arra utalnak,hogy Magyarország sorsa jobbra fordul.Peldaul Pió atya"egy napon páratlan dicsoségben lesz részuk".Barasits ZSuzsa:új helyre kerul a hazánk.Nyirkai jóslat:visszake rul,ami visszajár.Nostradamus:a kis fold része lesz a nagynak.Alois Irlmaier:délen újra tisztelni fogják a koronát stb.Na,most azt akarom kihozni az egészból,hogy mi lesz ha nagy Magyarország lesz illetve,hogy hogyan?Melyik a valószínubb,bék ésen lesz vagy háborúval?Most a békés megoldás érdekelne mert Szlovákiában 4,5millió tót van.Erdélyben nem tudom hány millió román, még hozzáadjuk a kárpátalja-i ukránokat és a vajdasági szerbeket.Ebben az országban tobb lenne az idegen mint maga a magyar.
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
+8 # Fénybenjáró 2013-01-13 12:03
Szerintem a keresztényi értékeke mentén lesz majd újra egységes hazánk. Mivel ezek a népek is elismerik Jézus tanításait. Így, ha Magyarország az Igazságot fogja képviselni, akkor a többi nép is előbb-utóbb el fogja ismerni nemzetünk küldetését és segíteni fogják munkánkat. Minden csak idő kérdése. :roll:
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
+3 # Tóth Ferenc 2013-11-10 22:18
Minden kételkedőnek tudom ajánlani -fénybenjáró-írását!Sajno a kétségekhez az ateista a liberálin lélekrombolás nagyban hozzájárult! De akik még rendelkezünk a Magyar Nemzet tudattal adjunk erőt a kételkedőknek.Emlékeztessünk szüleink,nagy-dédszüleink emlékére,Őseink iránti tiszteletre,töb b ezer,több 10 ezer éves múltunkra.
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
+4 # Záborcki Tibor 2013-02-23 12:57
Robi:1 biztos,a mindenkori Magyar kerály JERUZSÁLEM királya is!!!A mindenkori MAGYAR apostoli kerálynak bele egyezését Kellett adni a PÁPA személyére!!!!H a ezt tudod sokat tudsz!Így könnyebb látnod a helyzetünket.És még van amit én se tudok!Mert elfelejtették velünk megtanítani!De genetikailag alávalókat publikálja a mocskos média.Ezért ütnek minket,miden felöl,légy kicsi ezeket ne tudd.Régen úgy hívták a Szent Koronánkat:Besz élő boglár.Ő adta a törvényeket!A beavatottak értették csak.Úgy nevezett ÓM-ok.Nincs benne csoda.Ez van!Járj utána.Jó,hogy vissza raktad fényben járó!Meg melengette a szívem!Áldás.
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
+3 # robi 2013-02-23 22:30
És miért akkora a korona mint amekkora.Akik készítették állítólag profik voltak.Ha a vílág 7milliárd emberének adnánk 2-2kg aranyat(feltéte lezzuk,hogy mindenki értene a kimunkálásahoz) ,senki sem készítene ekkorára a koronát mint amekkora a SZent Korona.Ugye mindenki nagyjából fejméreture készítené.Na de ez jóval nagyobb.Híányzik még valami a belsejébol?Az analóg koronái is ilyenek -méretukben s kinézetukben?
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
+6 # Halász Vince 2013-02-24 11:24
Kormányzói Közlöny

Kelt: Kecskeméten az Úr – Öregisten – újvilágunk 2.-éve januárjának 23. napján


VII. számú Kormányzói rendelet, átfogó intézkedések, a gazdaság működése bürokráciamente sen az Apostoli Magyar Királyságban:
Az adó minden formája megszűnik, az illeték is (nincs ÁFA, SZJA, TÁNYA, VÁNYA, EVA stb.). Nincs rá szükség, mivel hazánk a világ egyik leggazdagabb országa. Az Apostoli Magyar Királyság 20.000 Milliárd Szentkorona (Stk) elektronikus, fedezettel kibocsájtott fizetőeszközzel rendelkezik. Minden magán, és államadósság megszűnik, a körbe tartozás is, a fent hivatkozott Szent Korona Bank alapító okirat II. bekezdése alapján.

A fentiekből következik, hogy a jövőben a számlák kiállítása csak az üzletfelek egymásközti elszámolását szolgálja, illetve a nemzetgazdaság szinkronjának folyamatos fenntartásához szolgáltat adatokat. A jövőben nem kell kibocsátani papír alapú számlákat, szállítólevelek et, stb. Az áruk mozgatása és nyomon követése elektronikusan vonalkódos rendszerrel történik. A cégek, magánszemélyek és bankok egymás közti forgalma átutalással és bankkártyával bonyolítható. A bankkártya szolgál útlevélként, személyigazolvá nyként, jogosítványként és egészségügyi kártyaként is.
Az Apostoli Magyar Királyság Tervhivatala elkészíti a hosszú távú gazdasági tervét és megvalósíthatós ági tanulmányát tudósai bevonásával egyeztetve a szomszédos testvér országainkkal, mivel a Kárpát-medence gazdasága nem választható szét, és együtt olyan nagy termelési egység, hogy nem csak Európára van kihatással. A szomszédaink részére gazdaságuk beindításához és a magyar gazdasággal történő összekapcsolódá shoz véglegesen átadott pénzeszközöket tudunk biztosítani 100 Mrd Stk-s nagyságrendekbe n.

Nem csak a magyar mezőgazdaság, élelmiszer és feldolgozóipar, hanem a nehéz és a könnyűipar, gyógyszer és vegyipar is méltán volt világhírű. Felépíthetjük a világ legmodernebb államát, mert most nekünk szinte semmink sincs, ezért mindent újat fogunk építeni, és miután miénk lesz a legújabb, ezáltal miénk lesz a legmodernebb is. A magyar földet újra magyarok művelik, a magyar föld újra magyarnak terem, a magyar víz újra a magyart élteti, a traktort, a kombájnt, a mozdonyt, a repülőt és az űrhajót újra magunknak gyártjuk, és a felesleget eladjuk jószomszédainkn ak.
Az adók megszűnése és a szinte korlátlan mennyiségű állami forrás megléte, melyhez kamatmentesen jut a vállalkozó, nagymértékben fokozza a vállalkozási kedvet, ami teljes foglalkoztatásh oz fog vezetni. A magasabb bérrel foglalkoztatott állampolgárok többet fogyasztanak, és köztudott, hogy a fogyasztás beindítja a gazdaságot.

Borbély József
Kormányzó
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
+1 # robi 2013-02-25 21:50
Mi itt Szlovákiában egyenlore még semmiféle testvériséget nem érzunk.Ez a fentebb leírt szoveg nem tudom mi akar lenni.Fontosnak tartom,hogy legyenek internetes oldalak,melyek a Szent Koronaval, nemzetunk felemel(ked)ésé vel foglalkoznak de az álmodozást ki kellene hagyni.Épp úgy írják le ezt a szoveget mintha holnapután már be is kovetkezne.Turáni népek bármelyikével sokkal hamarabb el tudok kepzelni bármilyen testvériséget mint tótokkal vagy románnal stb.
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
+2 # Fénybenjáró 2013-02-27 19:28
Régen béke volt pl a román és a magyar között. Az utóbbi időkben egy harmadik fél, a háttérhatalom emberei voltak azok, akik szándékosan ellenségeskedés t szítottak és idáig züllesztették a népek közötti normális kapcsolatot.
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
+2 # fogizs 2013-06-04 23:09
Kedves Robi !

Magam félig Székely származású vagyok, így sokat járok Erdélybe. Mindig jószándékú románokkal találkoztam. Ez az ellentét generált.
A mi győzelmünk kulcsa a mentális felemelkedésünk ben, összetartásunkb an és szeretetünkben rejlik.
Példát kell mutatnunk.
Most indítunk egy kampányt Verespatak ügyében, de ez ha megnézed a térképet nem csak Magyar ügy. Ukrán, Magyar, Szerb, Bulgár, Török és elsősorban Román !
Mindannyiunk élővizei és ivóvizei vannak veszélyben. Ha sikerül elérni, akkor ezek a népek fel fognak nézni ránk az igazság melletti kiállásunkért, és nem csak magunkért.

Amit a politikáról gondolok, az kettős ! Platon mondta, hogy az a nép aki nem politizál, azt idióták és gazemberek fogják irányítani.

Másrészt a vagyon és a hatalom az alázat és felelősség... kellene hogy legyen.
"..a vagyon nem a miénk, hanem unokáinké, nekünk csupán az a dolgunk, hogy legnagyobb tudásunk és tisztességünk szerint gondozzuk azt és a rajta élőket" Isten segít meglátnunk az igazi Királyt. Egy barátom ( Bethlen Farkas ) mondta, hogy hogyan lehetne ő vezető, hiszen még főiskolája sincs... Sokan hittünk az Ő vezetői kvalitásában . Azt mondtam neki, hogy amivel Ő nem rendelkezik, az megtanulható, de amivel igen, az Isten adta bölcsességgel, azt nem lehet megtanulni..... Ő valószínű csak egy ezek közül az emberek közül.
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
-1 # Koscher Gojim 2013-06-04 19:00
Kedve s"robi" ka. Ti ott a mesés szlovákiában el sem tudjátok képzelni a testvérséget, mert az Nektek jelen pillanatban nincs. Van egy "FICO" nevezetü, aki a maga nemében egyedi, és jókat lehet(ne) rajta derülni, ha épp hülyéskedik, de mivel csak maga van, még hülyének se tudjátok kiállítani. Keressetek neki párját, hogy tudjatok
legalább választani, két ostoba közül. A Szent Korona nem mozgatta meg szíved pumpáját, tehát ez nem is a tiéd, ezért bölcsebb lenne, ha nem is szólnál hozzá. Abban nagyon igazad van, csak és kizárólag a TURÁNI NÉPEKKEL lehet, és szabad testvérséget létesíteni- elképzelni. Jegyezzük meg, a ma mesés szlovákiának nevezett terület volt a három részre szaggatott országunk területe. Magyarságból aki megbukik, az elveszíti az emberséghez tartozás jogát is.
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
+2 # Halász Vince 2013-02-26 11:04
A SZENT KORONA AZ EMBERSÉGÉRT

A Teremtő – Isten önmaga egységét megosztva hozta létre az anyagi világot, benne az egyik legszebb gyöngyszemét a Föld bolygót, és annak élővilágát. A Szent Korona – Isten földi helytartója, minden tulajdon forrása – amint ez a Szent Korona Alkotmányában benne foglaltatik.

A Földet, az ásványokat – növényeket – állatokat Isten az Embernek, mint gyermekeinek a gondjaira bízta, azzal a feltétellel, hogy azt megőrizze utódainak az eredeti minőségben, miközben bővelkedhet minden szükségletében. Az Ember azonban eltért a kapott tervtől, és mostanra katasztrófa helyzetet hozott létre, ami veszélyezteti nem csak a Földi életet, hanem a vele összefüggő kozmikus rendszereket is.

Az évezredek óta egyre csökkenő emberi tudatosság miatt az értékrend eltorzult, és az ennek következményeké nt létrejött kifosztás nem csak az emberek többségét fosztotta meg a normális élet lehetőségétől, hanem a teljes földi élővilág pusztulásával fenyeget.

A fentiek okán a Szent Korona hozza létre a változást a legkorszerűbb technológia felhasználásáva l forgalomba hozott fizetőeszközzel , a Szentkoronával (Stk). A beavatkozást az érték fogalmának helyreállításáv al a Szent Korona képviselőjeként az Apostoli Magyar Királyság Kormányzói Hivatala által működtetett SZENT KORONA BANK kezdi meg............

Bővebben:http://apostolimagyark iralysag.hu/news.php?readmore=115

Üdvözlettel:Hal ász Vince.
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
+2 # záborcki tibor 2013-02-27 09:52
Robi: a méretére csak feltételezésem van.Ő ösrégi! Most olvasom az arvisurát csak,eddig nem jutottam el,de más lapokból úgy hámoztam ki,hogya sziriusziak,azé rt szóltak bele a génjeinkbe,mert a pusztán kifejlődött embereknek nőtt a fejük,és a nők nagyon nehezen szültek.De nála nem a mérete a lényeg,hanem a beszélő kövek!!Egy pár hülye osztrák,meg is bolondult miatta!Történel mi adat!E miatt lehet csak beavatott,aki a fejére veheti.A marhák meg húzgálták a fejükre!Ebből tanulhatott,fer enc joska,kalapos királyunk!inkáb b megbabráltatta, meg utaztatta körbe az országban,csak ne legyen a közelében.De fontosak a csüngők,palást, saru. Beavatott,koron ázási cuccok,ceremóni a,nyílik az égi csatorna.Utóbbit ne kérdezd,hogy.kérd önjelölt zsizsik levente királyunkat,mer t van ám nekünk olyan is!Hogy nyomná mánnn valaki a fejébe!!!!!
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
+1 # tomi870201 2013-02-27 20:43
Sziasztok.Az arvisura engem is érdekelne.Megtudnátok nekem mondani,hogy honnan tudom beszerezni vagy letölteni?
Köszi
K.Tamás
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
0 # Fénybenjáró 2013-02-27 20:50
Keress rá neten. Biztos fogsz találni eladót.

http://www.konywebbolt.hu/paal-zoltan-arvisura-igazszolas.html

Vagy nemzeti könyvesboltokba n is kapható.
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
+1 # záborcki tibor 2013-02-28 10:29
tomi 87:A PÜSKI kiadótól rendeltem,de a gyomaikner.hu nyomtatja ott biztos olcsóbb,az arvisúra.De olvashatod a hunjanó honlapon.Még mást is,érdekes lap.CSak vigyázz,mert sok a régen használt szó benne:tórem,tyu men,stb.Nehéz időben behatárolni eleinte,de folyamatában már,össze fogod tudni rakni. Az benne az érdekes,egy fontos eseményt többször is leír.Több rovó szempontjából.Hát ezért lehet, igaz szólás!kereshet ed a guglén "kaltes asszony szekerén"
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
-5 # árpád vezér 2013-04-07 21:38
szerintem hivatalosan a szent korona a hasburg házé. hivatalosan ők voltak az utolsó magyar király.
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
+9 # Fénybenjáró 2013-04-08 19:22
Habsburg Ottó lemondott a trónról. Nem csak a magyarról, hanem az osztrákról is.

A korona szerintem inkább a magyarságé, Magyarországé, mint egy külföldi családé.
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
+1 # Kadosa Zsolt 2015-03-01 21:39
Tudod mikor lesz ez a Hausburg Ház tulajdona? Majd amikor a Testem feladja a küzdelmet. Magyar Földön semmi féle IDEGEN nem uralkodhat. A SZENT KORONA A MAGYAROK KORONÁLYA!!!!
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
+4 # egyetlen 2013-05-04 19:16
arra még nem gondoltatok, h egyszer a korona vissza kívánkozik a királyi főre? akkor kiderül mi igaz!
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
+2 # Bozóki Ferenc 2013-06-04 19:47
http://apostolimagyarkiralysag.hu/2013temp/dokok/aranykorkezdeten.pdf http://www.youtube.com/watch?v=qTd83eNzhNY http://www.youtube.com/watch?v=vPawzK0b58c
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
+4 # Buday Zsuzsa 2013-06-05 11:34
A közös gondolkodás és szándék/akarat ereje óriási lehet. Sokan gondolkodnak és tesznek a Szent Korona Alkotmány helyéretételéér t,mely sosem vesztette hatályát semmilyen minőségében, csak háttérbe szorult. Most az energiák kedvezőek, hogy méltó helyére kerülhessen újra
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
+2 # Buday Zsuzsa 2013-06-05 11:37
:-) Most itt az idő és az energiák is támogatják a Szent Korona Alkotmányának érvényre juttatásához. Lásd még Nyirkai jóslat
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
+1 # dudask 2013-06-18 12:04
Mindenki tapasztalja a saját bőrén hogy az illegitm köztársaságnak nevezett adósrabszolgaso rsba taszított diktatórikus cionista nem magyar (csak azt hiszitek mert ez nem az)hatalom nyomorította meg nemzetünket.A valóságot elhallgatva az embereket aljas megszégyenítő módon megtévesztve felépített egy nemzetet irtó kizsákmányoló rendszert a köztársaságot. A kiút az adott mert Borbély József önjelölt Kormányzó személyében életre hívta az Apostoli Magyar Királyságot mely helyreállította hazánk jogfolytonosság át.http://issuu.com/tempohirek/docs/aranykorkezdete n http://issuu.com/tempohirek/docs/evfordulog ha akarjuk közös összefogással az Öreg Istenünk szerető gondviselésével végre kezünkbe vehetjük sorsunkat!!!Ist en áld meg a magyart!!!
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
0 # Fekete József 2013-07-03 19:59
SAJNOS SOKAN A SZENT
KORONA TANT SZENTSÉGKÉN VESZIK, A
SZENT KORONA ÉRTÉKREND AZ AMI A MAGYAR
LELKISÉGNEK, NEMZET TUDATUNKNAK A
LEGJOBBAN MEGFELELŐ.
OLVASSÁTOK EL A GONDOSKODÓ
MAGYARORSZÁG HONLAPJÁT. MEGLÁTJÁTOK
MI A KÜLÖMBSÉG.
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
+2 # Csitári Cseszér 2013-07-14 19:01
Siessünk testvérek, mert fogy az idő, fogy a magyar...
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
0 # I.Khiri 2013-11-13 02:31
Én I.Khiri tiszteletemet fejezem ki a Szent Korona felé!! És tudom ,hogy ahogy az István a Királyban van: "valakinek át kell venni a Korona Ékszert".....de ahhoz még újjabb alkotmányra van szükség, vagyis királyságra. Amikor elmentek szavazni ,gondoljatok Istenre és a Magyar Királyságra is, hogy mielőbb megvalósuljon!! !!!!
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
+2 # kiholmi 2014-10-07 23:32
Bár majd' 1 éve volt az utolsó hozzászólás, mégis úgy döntöttem, írok véleményt. Tegnap létrehoztam egy Facebook csoportot, amelynek célja, hogy Magyarországot szellemi síkon, meditáción, imán, regölésen, stb. keresztül emeljük fel. Eddig 11-en vagyunk, két, magyar érzelműnek beállított, csoportba írtam, de semmi reakció. Nagyon el vagyok keseredve, mert tényleg szeretném ezt a csoportot létrehozni, de ahhoz min. 50 ember kell és NEM találok 50 embert, aki tényleg áldozna heti, kétszer 15 percet arra, hogy az országért szellemi síkon tegyen. (Az ötlet onnan jött, hogy annak idején a cián mérgezés is 2 év meditáció után szűnt meg, fizikailag is lehet, hogy tettek érte a szakemberek, de a szellemi sík is hozzájárult.) Gyógyító népként meg tudnánk az országot gyógyítani, de eddig nagy a pangás és az érdektelenség, márpedig, mások NEM fognak rajtunk segíteni, és a változás sem fog magától bekövetkezni, ha mi nem teszünk érte. Ennyit erről...
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
+1 # gasaju 2015-12-01 02:50
Kedves Kiholmi!
Köszönet a kezdeményezésér t. Kérlek, add meg a Csoportotok nevét, linkjét, hogy tudjunk Hozzátok csatlakozni. Isten Áldjon!
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
0 # Varga Géza 2017-03-14 05:39
A Szent Korona születésének ideje, helye és alkalma (tanulmány)
http://mek.oszk.hu/16100/16161/16161.pdf

A Szent Korona születésének ideje, helye és alkalma (előadás)
https://www.youtube.com/watch?v=X1xfOPFCf-w
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 

Hírlevél

A nemzettel kapcsolatos fontos témákban fogunk értesíteni!

Várakozó hsz.

Szavazás

TE használod az életedben a Boldogság Videó tudását? https://youtu.be/88P3kWNTVYc
 

kvesd_az_oldalt

Te is Segíts Hazádnak!

 

Ajánld fel imádságodat Istennek nemzetünkért s hazánkért, majd pedig hangosan imádkozd el a Miatyánkat a következők szerint:

 

 

FELAJÁNLÁS:

(Hangosan tedd meg a felajánlást az imádság előtt, hogy miért is imádkozol)

 

Kedves Istenem! Felajánlom ezen imádságaimat azért, hogy a Te akaratod teljesedjen ki a magyarság és Magyarország létére, munkásságára, tevékenységére, általunk kiváltott hatásokra, cselekedetekre a múltban, a jelenben és a jövőben is. Kedves Istenem segítsd meg Magyarországot s a magyarságot! A magyar gazdaság legyen magyar kézben, istenes magyar vezetők legyenek a vezetésben, Nagymagyarország legyen újra egységben, béke s boldogság legyen minden részen! Valamint tisztíts meg bennünket Istenem minden rossztól, ártó hatástól, hogy újra istenes életet tudjunk élni! Istenem Te tégy igazságot! Legyen Istenem, ahogy szeretnéd és jónak látod! Ámen!

 

 

 

IMÁDSÁG:

(Az imádságot is hangosan mond a felajánlás után. Még jobb, ha 1 miatyánk helyett, a teljes rózsafüzért végig imádkozod a felajánlásért.)

 

„Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved;

Jőjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.

A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma.

És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképen mi is megbocsátunk azoknak, a kik ellenünk vétkeztek;

És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen!”

 

 

 

Ezzel szellemi szinten is erősíted országunkat s nemzetünket, hogy újra felvirágozhassunk. Az imádságot, vagy a rózsafüzért naponta többször is elmondhatod a felajánlással az elején!