fejlc

 

fejlcImdkozz

     

Témakörök - Háttérhatalom

Világunk egy nagyon fontos törvényszerűségre épül. Ezt pedig érdemes figyelembe vennünk akkor, ha tisztán szeretnénk látni, hogy mi, miért történik napjainkban körülöttünk.

Mind országos, mind globális szinten. Ez a törvényszerűség pedig nem más, mint az ok-okozat egymáshoz kapcsolódásának szabálya.

Vizsgáljuk meg ezen törvény szempontjából Magyarország helyzetét!

Milyen okozatokat veszel észre napjainkban a saját, a családod és az egész nemzet kapcsán?

Sok furcsaságot láthatunk, de érdemes tudatosítanunk magunkban azt, hogy ezek mind csak okozatok és nem a kiváltó okok. Mikre lehetünk figyelmese?

A média közhírré kiáltotta, hogy gazdasági világválság van. A tévékből olyan mennyiségű erkölcstelenség, gonoszság, gyilkosság, vér és halál árad a nézők felé, amelyek mind káros módon hatnak a fiatalok és az emberek lelkületére. A hírek miért csak a pusztulásról szólnak szerinted? Megjelentek hazánkban különböző óriási konzervdobozok, amiket csak úgy hívnak, hogy szupermarket és nem értjük, hogy az ott vásárolt csirkének, vagy paradicsomnak miért nincsen íze?

Mit láthatunk még országunk sorsának alakulásával kapcsolatban?

Az oktatás lezüllesztését, és az életben használhatatlan tudás eltúlzását a tananyagokban! A különböző reformokat, amelyek nagyobb kárt csinálnak, mint amekkora hasznuk van. Az iskolákban a magyar történelem meghamisított irányzatának tanítását, melyekről a genetikai, ásatási, és kutatási eredmények már régen bebizonyították, hogy szándékosan terjesztett tévtanokról van szó. Például a finnugor elmélet, a barbár, pogány ősmagyarok, amik ilyen hazugságok! Röviden a finnugor elmélet egy kitaláció, az őseink rovásírása ősibb, mint a görög írásbeliség, és a honfoglaláskori sírokban mellkereszteket találtak, amelyeknek egyik oldalán Jézus, másikon pedig Szűz Mária látható. Neten csak rá kell keresni és meglesznek róluk a képek is! Akadémiákon, hogyhogy eltitkolják ezt? Miért akarják elvenni a múltunkat? Azért, hogy amnéziássá tegyenek bennünket. Aki pedig amnéziás lett elfelejti őseinek hagyatékát, értékes mintákat, amelyek a bajban nagy segítséget jelenthetnek. Egy amnéziás embert pedig bárki oda rakhat, irányítgathat, ahova kívánja az érdeke. A nemzet esetében is ezt szeretnék elérni a hamis történelmünkkel.

Észrevehetjük az állandó megosztottságot a magyarságon belül, amelynek eredményeként sohasem jöhet majd létre egységes erő, ami nagyobb hatékonysággal lenne képes munkálkodni a közös érdekekért. Láthatjuk még azt, hogy, ami pénzt az emberek megkeresnek, azt következő héten maradéktalanul be is fizetik a sárga csekkekre. Felfigyelhetünk arra, hogy életünk nem szól másról csak a robotról, a munkáról és úgy dolgozunk, hogy a végén nem jut időnk az élet értékes dolgaival, családdal, gyermekekkel, barátokkal foglakozni. Azonban mindemellett a megélhetésünk sem biztosított, a bankok által mesterségesen létrehozott gazdasági válság miatt, mert a pénz, amit kapunk, arra nem elég, hogy egyik napról a másikra éljünk. A nemzeti és emberi értékek kigúnyolását és lejáratását láthatjuk, mert a médiumok, celebek, és közéleti személyek szerint ezek nem elég trendi fogalmak. Az egészségügy és korházak tudatos tönkretételét, ahol mintha valakiknek az lenne a célja, hogy ne legyen hely, ahol az emberek meggyógyulhatnának. A mezőgazdaság szándékos kivégzését, felszámolását is észrevehetjük, ahol az élet alapját, a nemzet önellátását teszik bizonyos csoportok szándékosan tönkre. Úgy, hogy nem adnak annyi pénzt a termelőknek, hogy normálisan meg tudjanak élni a munkájukból. Helyette a hasznot a külföldi cégek söprik be az idegenbe kivitt értékes magyar terményekből. Nekünk meg ide hoznak ehetetlen, romlott, fertőzött élelmiszereket. Önellátóvá kell újra válnunk, hogy ezt orvosoljuk! Láthatjuk a tömegek istentelenné vallását, ahol az emberek elfordulnak az Igazságtól és nem marad számukra más csak a gazság. Elég csupán szétnézned magad körül! Mintha az oktatás és a médiumok is ezt az irányt támogatnák. Szerinted miért?

Ezek a felsorolt tények azonban mind csak okozatok és nem okok. Mik lehetnek az okai, vagy kik lehetnek az okai ennek a felfordulásnak az országunkban? Van egy görög szállóige: Qui Bono? Magyarra fordítva így szól: ki profitál mindebből? Kiknek van haszna ebből a hatalmas zűrzavarból, ami az oktatásban, médiumokban, egészségügyben, politikában, bürokráciában, gazdaságban, mezőgazdaságban van? Kiknek érdeke mindez? Kik ők, akik létrehozzák ezt a káoszt? Olyan személyek és csoportosulások, akiknek a lelkében szintén káosz van. Akiknek a lelki hozzáállását az élethez az önzés, a pénzhajhászás, az uzsora, a kamat, a bankok, a tőzsde, a politikai becstelenség határozza meg. Egy jól összehangolt szervezet áldozata lett a magyarság és az összes ország a világon, amelynek hatalma áthatja a politikát, a pénzvilágot, a bürokráciát, hivatalokat, gazdaságot, kereskedelmet. Ez a globalizmus, amely egy bizonyos érdekcsoport világhatalmi törekvéseinek a megnyilvánulása. Ez a globalizmus megmételyezi egész Magyarországot, de az egész világot is. Mi erre a bizonyíték? Csupán csak az, hogy az egész Földön egy globális kultúra van elterjesztve. A bolygó minden kontinensén szinte ugyan azok az irányzatok dominálnak, ugyan azt eszik az emberek, ugyan azt a divatot követik. A régi civilizációkat, kultúrákat tudatosan szándékosan próbálják ezek az erők felszámolni, hol erőszakkal, hol cselvetéssel, pénzügyi, bürokratikus megszorításokkal. Hogy miért áll szándékukba ez? Azért, hogy az egész emberiséget egy közös nyájba tereljék, ahol már könnyebb őket felügyelni, irányítani, manipulálni. Központosított világhatalmat igyekeznek kiépíteni, ahol a nemzeti értékek felszámolása a céljuk. Ezért bánnak ilyen mostohán a magyarság és más nemzettségek ügyeivel! A tv-ken keresztül bámultatnak az emberekkel hazug mozgó képeket és így határozzák meg számukra a műsoraikon keresztül, hogy bizonyos dolgokról mit hogyan kell gondolniuk. A média lelkületét, az azt szerkesztő emberek lelkülete hatja át. Azért szól a pusztulásról és a szenvedésről, mert a globalizmust létrehozó csoportosulás is ilyen beállítottság emberekből áll. A vetített filmek, adások mind példát mutatnak a fiataloknak arról, hogy hogyan viselkedjenek a szüleikkel, az emberekkel. Láttad mostanában, hogy milyen meséket vetítenek a gyerekeknek? A főgonosz benne a főhős. A gyerekek kialakulatlan személyisége pedig a műsorokban látott viselkedési mintákat fogják alkalmazni, ha a család nem ellensúlyozza egy pozitív minta felmutatásával. Ahogy a tv-ből eltanulják a különböző öltözködési stílusokat, ugyan úgy eltanulják az értéktelen életfelfogást és a lelki lealjasítást különböző sztároktól, akiket ez a háttérerő felkarolt azért, hogy rajtuk keresztül irányítani tudják az emberek felfogását. Milyen világban élsz?

Egy kézben összpontosulnak a médiumok, amiken keresztül csak azon információk jutnak el hozzád, amelyek ennek az érdekkörnek is az érdeke, hogy tudjál róluk. Bármit is hallasz a tv-ken keresztül, arról tudd, hogy ennek a háttérerőnek haszna van belőle, hogy informálódj róla. Bármi legyen is az. Ha valamiről nem akarják, hogy értesüljenek az emberek, azt minden téren elhallgatják.

A világ nem úgy néz ki, és nem úgy épül fel, ahogy a média elhitette veled. A világ jelenlegi helyzetének okozóiról a média egy szót sem szól. Néhány elejtett hír alapján fedezheti fel a kedves néző, ha szemfüles, hogy a globalizmus mögött álló pénzcsoport munkásságát láthatta. Nekik van kezükben a bankvilág, a tőzsde, amelyen keresztül pénzrabszolgaságban tarthatják a magyarokat és az egész emberiséget. Függetlenné, önellátóvá kell válni, mind családi, mind települési, mind országos szinten. Úgy, mint, ahogy az őseink is azok voltak és nem érintette az életüket a hitelválság, infláció és banki spekuláció fertője. A pénz nem ehető, de a megtermelt élelem, mely életet ad, az igen! Az önellátáshoz kell visszatérnünk!

Okozatként láthatjuk, hogy szinte minden magyar család, de még a magyar állam is a végletekig el lett adósítva. 8 hónapja beszéltem egy hölggyel. Akkor Törtel és Abony körzetében már 75 házat árvereztek a bankok, akiket nem igazán érdekel, hogy mi lesz a kilakoltatott családokkal, gyerekekkel. Őket csak a saját hasznuk és az érdekcsoportjuknak a nyeresége érdekli, hogy megszerezzék az emberek alól a földet! A pénzvilág felhasználásával egy modernkori honfoglalás tanúi lehetünk, úgy hogy még nem is tudunk róla. Hogy is vetették fel az emberekkel és magyar családokkal az adósságokat? Emlékszünk még? Szinte minden második reklám arról szólt, hogy adósítsd el magad. Külföldön járó emberek elmesélték, hogy két hét alatt egyetlen banki reklámmal nem találkoztak, más országok tv csatornáin. Nálunk pedig megállás nélkül hipnotizálta a tömegekbe a hazugláda ezt a káros hatásokat kiváltó csodás dolgot: HITELT! HITELT! HITELT!

A világban semmi sem az, aminek a médiumok beállítják. A média ennek a globalista érdekcsoportnak a kezében csupán csak nevelő, fenyítő, hipnotizáló, programozó eszköz. Megmondja neked és a családodnak, gyerekeidnek, hogy mit egyél, mit igyál, mit gondolj, mit tarts menőnek, melyik értéktelen sztárka legyen a példaképed, aki a drogos múltján kívül mást nem tud felmutatni. Akit csak felkarolta egy érdekcsoport, hogy a fiatalságot egy bizonyos állati szintre süllyeszthesse le, a kiválasztott sztárgyerek értéktelen példamutatásával. A fiatalok pedig lelkesen elkezdik követni a káros viselkedési mintáit, az öltözködését, a beteges szokásait, és így tovább. Ennek következményeként jönnek létre azok a fergeteges partyk, mint amilyen a West Balkánban is volt. Ha értéktelenséget mutat a média a gyerekeknek, akkor értéktelen példákat fognak követni, amelynek hatásaként szenvedés és szomorúság fog kialakulni bennük, körülöttük. Figyelj arra, hogy mit nézetsz a gyerekeiddel a műsorokban, mert az nem a való világ. Az csak egy haló világ előszele csupán! Ezért ne kövesd az általa szugerált gondolatokat, példákat! Légy független tőlük!


Te is világosítsd fel a többi embert!
 

Hozzászólások  

 
+2 # Csapláros Albert 2013-09-12 09:58
A téeszesítés utáni időkben születtem, másfél km-re egy falutól. Emlékszem azokra az időkre, amikor -a tsz világtól függetlenül- majdnem önellátóak voltunk.Élelmiszer tekintetében szinte teljesen.Nagymama tíz napra előre sütött kenyeret.A liba, kacsmájat untuk(40-50-net vágtunk évente)A lecsókolbászt imádtuk, amit évente egyszer- kétszer anyu a városból hozott.A rendszer éber őrei, azonban nem engedtek élni bennünket. Rendszeresen házkutattak.Kulákok voltunk, élelmiszer halmozók. Kiöntötték a nagypapa 200 l ribizliborát, Lefoglaltak vagy 5 l pálinkát+(bünti ),elvitték a rejtegetett 10kg cukrunkat, a kamrában lógó szalonnára, sonkára epés megjegyzéseket tettek, "de jól él a büdös kulák". Apámat rendszeresen feljelentgették a megbízhatóak, hogy a sajátján kívül más földjét is műveli, adót meg nem fizet.Szóval megtalálták a módját, hogy apámat belekényszeríts ék a városi élet szanszárájának optimálisan kizsákmányolhat ó taposómalmába. A mai mátrix üdvöskéi sem hagynák, hogy kihúzd magad a ganéból. Ne becsüljük alá őket!
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 

Hírlevél

A nemzettel kapcsolatos fontos témákban fogunk értesíteni!

Szavazás

TE használod az életedben a Boldogság Videó tudását? https://youtu.be/88P3kWNTVYc
 

kvesd_az_oldalt

Te is Segíts Hazádnak!

 

Ajánld fel imádságodat Istennek nemzetünkért s hazánkért, majd pedig hangosan imádkozd el a Miatyánkat a következők szerint:

 

 

FELAJÁNLÁS:

(Hangosan tedd meg a felajánlást az imádság előtt, hogy miért is imádkozol)

 

Kedves Istenem! Felajánlom ezen imádságaimat azért, hogy a Te akaratod teljesedjen ki a magyarság és Magyarország létére, munkásságára, tevékenységére, általunk kiváltott hatásokra, cselekedetekre a múltban, a jelenben és a jövőben is. Kedves Istenem segítsd meg Magyarországot s a magyarságot! A magyar gazdaság legyen magyar kézben, istenes magyar vezetők legyenek a vezetésben, Nagymagyarország legyen újra egységben, béke s boldogság legyen minden részen! Valamint tisztíts meg bennünket Istenem minden rossztól, ártó hatástól, hogy újra istenes életet tudjunk élni! Istenem Te tégy igazságot! Legyen Istenem, ahogy szeretnéd és jónak látod! Ámen!

 

 

 

IMÁDSÁG:

(Az imádságot is hangosan mond a felajánlás után. Még jobb, ha 1 miatyánk helyett, a teljes rózsafüzért végig imádkozod a felajánlásért.)

 

„Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved;

Jőjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.

A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma.

És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképen mi is megbocsátunk azoknak, a kik ellenünk vétkeztek;

És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen!”

 

 

 

Ezzel szellemi szinten is erősíted országunkat s nemzetünket, hogy újra felvirágozhassunk. Az imádságot, vagy a rózsafüzért naponta többször is elmondhatod a felajánlással az elején!