fejlc

 

fejlcImdkozz

     

Témakörök - Háttérhatalom

Ki áll a magyar pártok mögött?

"Ez az írás nem megbízható forrásból származik, de valahogy így történhetett hazánk eladósítása!"

2010-ben hazánk 2321 milliárd forint, azaz 11,6 milliárd dollárt fog
fizetni csak kamatokra. Sok olvasónk szinte nem tudta felfogni ezt a
számot. Hihetetlen volt számukra ez a tény.

Pedig az adat igaz! Egyetlen egy cáfolat sem érkezett.

Menjünk vissza egy kicsit a rendszerváltás idejére. 1990 elején a
magyar államadósság mintegy 22 milliárd dollár. Zárójelben
jegyezzük meg, hogy ma 135 milliárd dollár. Szóval 1990-ben Soros
György és Andrew Sarlós felajánlja Antall József leendő
miniszterelnöknek, hogy megvásárolják Magyarország
adósságállományát.

22 milliárd dollárt. Mit kértek cserébe? „Mindössze” a magyar
nemzeti vagyon értékesebb darabjait. Itt gondoljon mindenki, amire
akar. (A magyar energetikai szektort, az infrastruktúrát, a
kommunikációs cégeket, a stratégiai cégeket, közlekedés, pénzügyi
szektor, egészségbiztosítók, stb.)

Antall nem vállalta. Elgondolkodott rajta, de nem vállalta. Mint
mondta: „…ez kommunikálhatatlan, ezzel ő nem tud kiállni a
magyar társadalom színe elé. Nem tudja elmondani, hogy a Nyugat
(Soros és Sarlós!), amelytől a felszabadításunkat vártuk, azzal kezdi
a felszabadításunkat, hogy az adósságunk fejében elveszi a nemzeti
vagyonunkat.”

Antallal a nyugati pénzemberek, bankárok tudatosították, hogy mi
az, amiről sem ő és a kormányzati rendszer egy tagja sem
beszélhet sohasem. Ez pedig az államadósság kérdése volt!
Amennyiben erről beszéltek volna azonnali hatállyal „forradalmat”
robbantottak volna ki Sorosék (lásd: TAXI-s blokád és a néppel
elsöpörtették volna az Antall-kormányt.) Tilos volt beszélni a fizetési
könnyítésről és az átütemezésről is.

Tilos volt, és ma is tilos beszélni az adósságról!

Ez a doktrína még ma is érvényes. Az a politikai erő, mely erről
beszél, halál fia. Ezért nem beszél erről a Fidesz sem. Tudni kell,
hogy a nyugat a hiteleket a 70-es években arra használta, hogy a
szocializmust gyengítse, és adósságcsapdába hajtsa a kommunista
rendszert. Ezért joggal elvárható lett volna, hogy egy
rendszerváltáskor ezek az adósságok, melyeknek eredeti célja a
rendszer összeomlasztása lett volna, eltörlésre kerüljenek, de
legalábbis ütemezési könnyítést kapjunk. De az elnyomó bankárok
nem tudták megállni az újabb pénzszerzés lehetőségét és
Magyarországot azóta is pénzügyi sarc terepévé tették. Antall
Józsefnek azt is megtiltották, hogy a nemzeti vagyon kifejezést
használja. A statisztikai évkönyvben 1989-ben szerepelt utoljára a
nemzeti vagyon kifejezés.

Antall halálával és 4 év elteltével 1994-ben a nép visszaszavazta a
volt kádereket. A Kádár rendszer biztonsága sokakat csábított és
Horn Gyula elsöprő fölénnyel alakíthatott kormányt. A SZABAD
EURÓPA véleménye szerint az IMF és Sorosék a háttérből
megzsarolták Hornt. Vagy privatizál és fizeti a kamatokat vagy
repül, és jön a választás és a Fidesz. Horn is féltette hatalmát és
engedett. Surányi fizette a kamatokat, Bokros megszorított, és
Suchmann Tamás privatizált. Mindent.

Surányi, Bokros, és Suchmann alatt beindult a nemzeti vagyon
kiárusítása.

Így az a faramuci helyzet állt elő, hogy a 22 milliárd dollár
adósságunk megháromszorozódott, pedig évente 5-10 milliárd
dollár kamatot fizettünk és ráadásul az a nemzeti vagyon, amit
Antall nem adott oda Sorosnak és Sarlósnak mégis idegen kézbe
került.

Miután Hornék elvégezték a piszkos munkát a nyugati bankárvilág a
Fideszt helyezte hatalomba, mert a mezőgazdaságra és a
termőföldre is rá akarta tenni a kezét. Ennek érdekében
megzsarolták Orbánt, hogy Torgyánnak adjon szabad kezet és
pénzt a mezőgazdaságban. Ha nem veszi be a kormányba a
Kisgazdákat, akkor a választást megnyerő és legtöbb mandátummal
rendelkező MSZP-re sózták volna Torgyánt, és jött volna az MSZP-
SZDSZ-FKGP kormány! Így Orbán engedett.

Orbán és Torgyán alatt megkezdődött a mezőgazdaság
szétverése.

Meggyőződésünk, hogy ennek az volt a célja, hogy az addig még úgy, ahogy működő magyar
mezőgazdaság a padlóra kerüljön, és fillérekért fel lehessen
vásárolni. Ekkor születtek a zsebszerződések. Mikor Torgyánnal
szétverették a mezőgazdaságot (emlékszünk, működésképtelen
családi gazdaságokba döntötték a pénzt) megengedték Orbánnak,
hogy eltávolítsa. Orbán megzsarolta Torgyánt - akárcsak Antall - az
ügynökmúltjával, Torgyán le is mondott. Jött a 2 éves költségvetés
és Szabadi futópórázon.

A Fidesz is kihasította a saját sápját. Lásd bábolnai gazdaságok
privatizációja stb. De a nagy fölénnyel vezető Fidesz is pofára esett,
mert nem lettek újraválasztva. Eddig Antall (Boross), Horn, és
Orbán is kiszolgálta a nyugatot és Sorosékat, az IMF-t. De
mindegyiket ejtették és mindig az aktuális ellenzéket segítették
helyettük. A 2002 választás eredménye fontos volt, mert az Orbán-
Torgyán-féle mezőgazdasági ámokfutás után már meg lehetett
engedni a csatlakozást az Európai Unióhoz és ráengedni a halálos
ágyán vergődő magyar mezőgazdaságra a nyugati árukat.

Medgyessynek adtak kölcsönt, hogy megcsinálhassa a 100 napos
programot és 2004-ben a csatlakozás eufóriájában nem vették
észre az emberek, hogy vége lett a magyar mezőgazdaságnak és
kereskedelemnek is.

Medgyessy a kölcsönkből osztogatott.

A kölcsönökből megemelt fizetéseket és nyugdíjakat pár év alatt
kiszívattyúzták az országból a multinacionális kereskedelmi
egységek segítségével, a PLÁZÁK-kal, és bevásárló központokkal. A
pénz elfogyott az adósság maradt, a nemzeti vagyon elveszett.

A 100 napos programra adott kölcsönöket egyből
visszaszívattyúzták magukhoz.

Az 1990-ben 22 milliárd dolláros adósság időközben 135 milliárd
dollárra nőtt, miközben évi 5-10 milliárd dollár kamatot fizettünk.

Miután a baloldalt most engedik lejáratni (van is miért), újra a
másik bábot Orbánt hozzák vissza a hatalomba. De ne legyenek
illúzióink, Orbánt ugyanúgy zsarolják (szintén van is mivel) és
irányítják, mint Gyurcsányt. Mind a pénzvilág kezében vannak! Így már talán jobban
érthető a Fidesz hintapolitikája is.

És egy kis ráadás

"Magyarországon a szocializmusban kilencvennyolc százalék körül
volt az állami tulajdon aránya. Felgyülemlett egy hatalmas vagyon,
amelyet ha egy olyan típusú privatizációval értékesítettek volna,
amely a bevételeket az államháztartásba vezeti be, az adósságokat
ebből próbálja meg lefaragni, és senki nem lop el semmit, akkor ma
Európa egyik leggazdagabb állama lehetnénk" - mondta Bencze
Izabella. A jogász azt mondja, hazánkban a hivatalos kommunikáció
szerint a reprivatizációt azért nem lehetett választani, mert annak
költségeit a költségvetés és az állam teherbíró képessége nem
viselte volna el.

Trianon miatt nálunk tilos volt a reprivatizáció!

A reprivatizáció, amelyet Csehországban megvalósítottak, számunkra tiltva(!) volt. "Trianon
miatt volt globális parancs a reprivatizáció megtiltása. A környező
országok könnyen reprivatizáltak abból a rabolt vagyonból, amelyet
véres koncként Trianon után kaptak, s a magukénak tekintettek. Ezt
a Nyugat, a globális hatalmi rendszer is elismeri. Mi lett volna, ha
Magyarországon visszavezetjük a történelmi reprivatizációt? A
Nyugatnak kényes kérdésben kellett volna állást foglalni: legitim
döntésnek ismeri-e el a trianoni békeszerződést. Ezt a Nyugat el
akarta kerülni"


Te is világosítsd fel a többi embert!
 

Hírlevél

A nemzettel kapcsolatos fontos témákban fogunk értesíteni!

Várakozó hsz.

Szavazás

TE használod az életedben a Boldogság Videó tudását? https://youtu.be/88P3kWNTVYc
 

kvesd_az_oldalt

Te is Segíts Hazádnak!

 

Ajánld fel imádságodat Istennek nemzetünkért s hazánkért, majd pedig hangosan imádkozd el a Miatyánkat a következők szerint:

 

 

FELAJÁNLÁS:

(Hangosan tedd meg a felajánlást az imádság előtt, hogy miért is imádkozol)

 

Kedves Istenem! Felajánlom ezen imádságaimat azért, hogy a Te akaratod teljesedjen ki a magyarság és Magyarország létére, munkásságára, tevékenységére, általunk kiváltott hatásokra, cselekedetekre a múltban, a jelenben és a jövőben is. Kedves Istenem segítsd meg Magyarországot s a magyarságot! A magyar gazdaság legyen magyar kézben, istenes magyar vezetők legyenek a vezetésben, Nagymagyarország legyen újra egységben, béke s boldogság legyen minden részen! Valamint tisztíts meg bennünket Istenem minden rossztól, ártó hatástól, hogy újra istenes életet tudjunk élni! Istenem Te tégy igazságot! Legyen Istenem, ahogy szeretnéd és jónak látod! Ámen!

 

 

 

IMÁDSÁG:

(Az imádságot is hangosan mond a felajánlás után. Még jobb, ha 1 miatyánk helyett, a teljes rózsafüzért végig imádkozod a felajánlásért.)

 

„Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved;

Jőjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.

A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma.

És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképen mi is megbocsátunk azoknak, a kik ellenünk vétkeztek;

És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen!”

 

 

 

Ezzel szellemi szinten is erősíted országunkat s nemzetünket, hogy újra felvirágozhassunk. Az imádságot, vagy a rózsafüzért naponta többször is elmondhatod a felajánlással az elején!