fejlc

 

fejlcImdkozz

     

Témakörök - Háttérhatalom

A TISZAESZLÁRI VÉRVÁD FELEMLÍTÉSE A PARLAMENTBEN ÉVSZÁZADOS SEBEKET TÉP FEL! MONDJÁK "ŐK"! NOS LEGYEN! AMEDDIG KI NEM DERÜL AZ IGAZSÁG!

Kérd hangosan:

Jézus Krisztus nevében kérem, hogy az Isten akarata teljesedjen ki a zsidóságnak minden negatív szokásaira, hagyományaira, tanításaira, tévképzeteire! Úgylegyen!Engedjenek meg némi kitérőt! Biztosan tudjuk, hogy 1882-ben Tiszaeszláron is működött szatócsbolt. Még azzal is tisztában lehetünk, hogy akkoriban azt Kohlmayer József működtette. Oda indult el 1882. április 1-én a 14 éves szolgálólány, Solymosi Eszter, hogy festéket és egyéb bolti cikkeket vásároljon. Az események a zsidó húsvét előtt három nappal történtek. A cselédlány - már hazafelé - déli 12 óra körül érhetett arra, az Ófalu és az Újfalú közötti kietlen helyre, ahol a zsinagóga épült. Esztert ezután magyar ember már nem látta élve! Mondják, hogy akkor több, más községbeli zsidó és sakter is tartózkodott Tiszaeszláron…
Scharf József zsinagógafelügyelő két fia - Samu és Móric - először bevallotta, hogy Esztert néhány zsidó becsalta a zsinagógába és ott rituális gyilkosságnak (vérgyilkosság) esett áldozatul. Az eset országos hullámokat kavart, sőt nemzetköziket! A részletekre nem térek ki, 130 év távlatából már úgysem lehet kideríteni a teljes igazságot. A bíró, Korniss Ferenc végül felmentő ítéletet hozott. De utána visszavonult bírói hívatásától! És további „szépséghibája” is van az ítéletnek.


Istóczy Győző feljegyzései szerint - Tisza Kálmán az ítélet előtt ezt mondotta Korniss Ferencnek:
- Nézze, Elnök úr! Holnap, holnapután, vagy bármikor Ön kihirdetheti a halálos ítéletet az eszlári sakterek fölött. Én nem akarom befolyásolni Önt. Csak annyit adok tudomására, hogy a bécsi Rothschild bárók Õfelségével közölték: amennyiben a nyíregyházi ítélet elítélő lesz, akkor nem csinálják meg a 60 millió forintos rente-konverziót [a kölcsönkamat visszafizetési
feltételeinek hosszabb lejáratúvá változtatása, csökkentése]. Ez esetben a monarchia, de mindenesetre Magyarország csődbe megy. A forint elértéktelenedik.
http://tinacska.uw.hu/zolibacsi/solymosi/index.html

"Megöltek egy kis libapásztort,
Égre kiált a régi vád,
Úgy ölték meg Solymosi Esztert,
Mint egy tokos, pihés libát!" - írta ötven évvel később Erdélyi József.
Mottó: ismétlés a tudás anyja!
Ónody Géza, tiszeszlári születésű (1848) földbirtokos és országgyűlési képviselő könyve a bűnténnyel is foglalkozik, címe: Tiszaeszlár a múltban és jelenben.
Még két adalék a történethez:
Solymosi Eszternek síremléket emeltek Tiszaeszláron, melyet egy Spanyolországban élő magyar házaspár állíttatott. 2003. szeptember 11-én Csurka István pártelnök és több száz MIÉP-es a per százhuszadik évfordulójára emlékezve megkoszorúzta a síremléket. A Tiszaeszláron történtekről a magyarok minden évben megemlékeznek.

Rátérek egy másik kislány-gyilkosságra, amely Körmenden történt 1998. április 1-én! Először: igen érdekesnek tartom, hogy ez a gyilkosság is április 1-én történt (mint 116 évvel korábban Solymosi Eszter „eltűnése”).
1998 tavaszán az egész országot sokkolta a hír: H. Zsófit, egy 11 éves kislányt brutálisan meggyilkoltak a család körmendi, lakótelepi lakásában. Az édesapa talált rá a holttestre, amikor hazatért a munkájából. A gyilkos követhette Zsófit, aki fél hat körül az iskolából tartott hazafelé a barátnőjével, s csak éppen felugrott a lakásba, hogy a táskáját letegye, majd visszajöjjön a játszótérre a barátai közé. Zsófi azonban sohasem tért vissza. A gyilkos ugyanis benyomult utána a résnyire nyitva hagyott ajtón keresztül, s megtámadta. Először dulakodtak, a kislány védekezni próbált, ám végül a túlerő, a felnőtt gyilkos ereje legyőzte a gyermek ellenállását… Miután a kislány teste elernyedt, a tettes éles vágóeszközt, minden bizonnyal egy kést vett elő, s módszeresen – két felületi sérülést okozó próbavágás után – fültől fülig átvágta Zsófi torkát… „Az eset egyik furcsasága, hogy aznap nagyszámú, külföldi rendszámú buszon közlekedő haszid zsidó tartózkodott a városban. Tánczos vallomása szerint egy feketeruhás, szakállas egyénnel ütközött össze… A kislány torkát ún. sakter-metszéssel vágták el, ami fültől-fülig történő vágást jelent, így rövid idő alatt rendkívül nagy vérveszteséget okozott. A város zsidó nevezetességeit aznap látogató busznyi zsidót természetesen senki nem tartóztatta fel, az országhatárt még aznap elhagyták, magukkal víve az ügy részleteit és titkait...
http://hu.metapedia.org/wiki/A_k%C3%B6rmendi_gyilkoss%C3%A1g_1998

Ismeretes, hogy a gyilkossággal Tánczos Gábort gyanúsították, majd 2002-ben 13 év szabadságvesztésre ítélték. 2008. január 20-án feltételesen szabadult, a 13 évből 10 év lett! Tánczos az eljárás során bűnösségét végig tagadta.

Megjegyzés:
Salamon Berkowitzék akkoriban, a körmendi gyilkosság idején nyitották meg ünnepélyesen a Traubisoda új üzemét Szombathelyen! Itt csupán mellékesen jegyezzük meg, hogy Berkowitz egyik cége az állami tulajdonú Magyar Fejlesztési Bank érdekeltségébe tartozó Nemzeti Ingatlanfejlesztő és Lakásberuházó Rt.-nek a legóvatosabb becslések szerint is kétszázmillió forintos kárt okozott azzal, hogy a szombathelyi üzem telephelyét 1998 óta érvényes szerződés nélkül bitorolja, miközben bérlet díjat nem fizet.

 
Ítéljen mindenki belátása szerint!

Még egy adalék április 1-hez: a zsidók szerint ezen a napon fogant Jézus, ezért sulykolják a bolondok napjaként. Érdekes összefüggések!

Tudomásom szerint a gyilkosságot követő időkben „nagy volt a forgalom” Körmenden. Még az akkori belügyminiszter, „Szigetszentmiklós Góleme” is tiszteletét tette. Vajon miért? Ugyanis hasonló gyilkosság - sajnos - elég gyakran történik hazánkban.

Antonio Bonfini magyar pap:
Őseik hagyományai azt mondják nekik (ti. a zsidóknak), hogy a keresztények vére kiváló gyógyír a körülmetélés által okozott sérülés kezelésére...Egy ősi és titkos parancsolat értelmében évente keresztény vérrel áldoznak...
Luther Márton reformátor:
Nem írja Talmudjuk és nem írják rabbijaik, hogy egy keresztény meggyilkolása nem bűn, de egy másik izraelita meggyilkolása bűn?

Kitérő vége!

EZT A ZSIDÓ SZATÓCSBOLTOKRÓL SZÓLÓ FEJEZETBEN ÍRTAM. A KÖNYV SAJNOS MÉG NEM JELENT MEG! NEHEZEBB LESZ KIADNI, MINT MEGÍRNI!


Te is világosítsd fel a többi embert!
 

Hozzászólások  

 
0 # Kovács 2012-04-11 16:33
A metapédia nagyon jobbik imádó, de mégis rengeteg dolog cikk van fent a zsidóságról, nem hinném, hogy háttérhatalmi oldal....
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
0 # Rick 2012-04-11 18:37
Nem tudom, van-e jelentősége, de egy kis érdekesség: Körmend, Budapest és Tiszaeszlár egy pontos mértani egyenesre esnek, valamint Körmend és Tiszaeszlár légvonalban ugyanolyan távol van Budapesttől.
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
0 # I. 2015-12-25 22:01
két hónappal az eszlári gyilkosság után a közelben a Tiszában találtak egy nöi holttestet a kislány ruháiba öltöztetve, (még a vásárolt festék is a kezére volt kötözve) bravúros nyomozással a rendörség hamarosan megállapította, hogy a holttest a máramarosi zsidó-kórházban elhúnyt 24 éves, tradicionalisan kopaszra nyírt ... ( a rendörségi szak-zsargon ezt "részlet-plasztikának" hívja, és amatöröknek könnyü megbukni benne ...
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
0 # I. 2015-12-25 22:03
a körmendi gyílkosságról anni azért kiszivárgott, hogy eltünt a kislány vérének a nagy többsége (no comment)
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 

Hírlevél

A nemzettel kapcsolatos fontos témákban fogunk értesíteni!

Szavazás

TE használod az életedben a Boldogság Videó tudását? https://youtu.be/88P3kWNTVYc
 

kvesd_az_oldalt

Te is Segíts Hazádnak!

 

Ajánld fel imádságodat Istennek nemzetünkért s hazánkért, majd pedig hangosan imádkozd el a Miatyánkat a következők szerint:

 

 

FELAJÁNLÁS:

(Hangosan tedd meg a felajánlást az imádság előtt, hogy miért is imádkozol)

 

Kedves Istenem! Felajánlom ezen imádságaimat azért, hogy a Te akaratod teljesedjen ki a magyarság és Magyarország létére, munkásságára, tevékenységére, általunk kiváltott hatásokra, cselekedetekre a múltban, a jelenben és a jövőben is. Kedves Istenem segítsd meg Magyarországot s a magyarságot! A magyar gazdaság legyen magyar kézben, istenes magyar vezetők legyenek a vezetésben, Nagymagyarország legyen újra egységben, béke s boldogság legyen minden részen! Valamint tisztíts meg bennünket Istenem minden rossztól, ártó hatástól, hogy újra istenes életet tudjunk élni! Istenem Te tégy igazságot! Legyen Istenem, ahogy szeretnéd és jónak látod! Ámen!

 

 

 

IMÁDSÁG:

(Az imádságot is hangosan mond a felajánlás után. Még jobb, ha 1 miatyánk helyett, a teljes rózsafüzért végig imádkozod a felajánlásért.)

 

„Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved;

Jőjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.

A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma.

És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképen mi is megbocsátunk azoknak, a kik ellenünk vétkeztek;

És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen!”

 

 

 

Ezzel szellemi szinten is erősíted országunkat s nemzetünket, hogy újra felvirágozhassunk. Az imádságot, vagy a rózsafüzért naponta többször is elmondhatod a felajánlással az elején!