fejlc

 

fejlcImdkozz

     

Témakörök - Háttérhatalom

A Háttérhatalom gyakorlati működését fogja ez az írás bemutatni.

Az itt elhangzott anyagokból csak annyit kell elhinni, amennyi igazságtartalmuk van. Az esetleg téves adatok semmisnek tekintendők!

Minden részletre nem lesz idő kitérni, valamint minden részlet még nem is látott napvilágot, azonban az itt látható információk segíteni fognak a magyaroknak abban, hogy megértsék, hogy hogyan működik egy láthatatlan erő, amely máz évszázadok és évezredek óta kínozza az emberiséget. Tanuljatok és figyeljetek, mert az Igazság szabaddá tesz benneteket tőlük!

A ti érdeketek, hogy megismerjétek az ellenetekre törők módszereit, mert ha nem is tudod, hogy hogy támadnak, akkor azt sem tudod, hogy, hogy kell védekezned. Ebben a videóban pedig az alapokat foglaltuk össze, amelyek megismerésével könnyebben érthetővé fog válni számotokra, hogy hogyan lehet észrevétlenül megszállni egy országot, hogyan lehet emberek millióit stratégiai pontok elfoglalásával szolgaságban tartani. A magyarság saját hazájában rabszolga olyan erők kezében, akik nem magyarok, csupán csak állampolgárok és közénk települtek. Az Igazság szabaddá tesz.

Egy a titkuk, a beépülés, a megtévesztés és az összehangolt munka, amellyel romba döntik a nemzetünknél az egységet, az összetartozást és a közös érdekeket! Ezt kell megtanulnotok felismerni és megtanulnotok ellene védekezni! Minden Téren!

Kezdjük az elején! Létezik egy embercsoport, akik az egész világon szétszórattak őseik bűnei miatt. Azonban a lelki hozzáállásuk nem változott meg az évezredek során sem, így azt a generációról generációra tovább adódott negatív viselkedési és cselekvési mintát követik, amelyek eredendően az őseik szétszórattatását is létrehozta. Ezt adják tovább utódaiknak is, így mérgezve meg lelküket nemzedékről nemzedékre. Egy saját vallásuk is van, amely tökéletesen példázza azt, hogy az Istentől eredő nemes tanokat hogyan képesek eltorzítani az idő múlásával olyan emberek, akik vallási vezetőknek mondják magukat, de az Igazságról kevés tudomásuk van. Ezen információk ráadásul torzítva maradtak meg hagyományaikban. Vallási felekezetként tartatják számon magukat a világban, azonban ők egy szétszóratott embercsoport a Földön. Egy nemzet, akinek a tagjai mindenütt megtalálhatóak. Az ő vallásuk nem olyan, mint a többi vallás, amely a szeretetre, békére, harmóniára épülnek, amelyek a lélek eredendő természete. Viselkedésükre, cselekedeteikre, tevékenységükre a vallásuk tanította eszmeiség, és azok tudatos emberi torzításai adják az indíttatást. Ez mindennek a lelki háttere az életükben. Ezek az ő dogmáik, amely meghatározza népük szellemiségét. Az ő tanaik arról mesélnek, hogy van egy kiválasztott embercsoport, akik ők maguk. Ez a vallásuk pedig legalizál minden gonosz cselekedetet azzal a feltétellel, hogy ha nem a saját fajtársaik ellen követik el azokat. Szertartásaik a gyászról, szomorúságról, siratásról, és negatív dolgokról szól leginkább. Vallásos keretek között tesznek fogadalmat minden évben, hogy a nem közülük valóknak tett ígéret nem vonatkozik semmiképpen sem rájuk. Így már bátran esküdözhetnek a parlamentben a magyaroknak, mivel semmit sem kell betartaniuk fogadalmaikból. Mint látjuk nem is sűrűn tartják meg az adott szót. Ennek következménye az országban a bizalmatlanság és az erkölcsi elaljasodás, mert már nem érték a becsület és az adott szó. Mivel az ő általuk kialakított világban csak a becsapással lehet eredményeket elérni, ezért sokan megtagadják az emberi értékeket. Az igazság azonban mindig győzedelmeskedik! Egyházi épületeikben kirakják azon személyek képeit, akik az útjukban állnak és azt köpködik és gyalázzák folyamatosan az oda látogató embereik. Ugyan ezt a törvényt használják a celeb mágusok is a tv-kben a viaszbabákkal. Ez a feketemágia alkalmazásának egyik formája. Isten mentse meg az emberiséget ezeknek a személyeknek a hatalmától! Egyik legnagyobb ünnepük az, amikor több tízezer embert mészároltak le az őseik, mivel haragudtak az ő kiválasztott népükre. Biztos azért, mert őket is uzsorákkal és kereskedelemmel fosztották ki. Fanatikusabb tagjaik a vallás terén még ma is művelik az ószövetségben is fellelhető és megtalálható emberáldozatok bemutatását, különböző szertartásaik során. A középkorban bizonyos európai országokban kiderült ez a tevékenységük és ilyenkor már nem csodálkozik az ember, hogy üldöztetésben volt részük. Azonban a közvélemény sajnálja őket ezért, mert a médiumok a kezükben vannak, így egyoldalúan mutatják be az üldöztetésüknek okait. Az igazságot persze nem közlik le. Magyarországon a Tiszaeszlári ügy volt az, amikor kiderült ez a tevékenységük. Valamint Tánczos Gábor ügyében is hasonló jelek voltak megfigyelhetőek, ahol egy ártatlan ember ült éveken át a bűnösök helyett.

Kiválasztottságuk is gőggé vált számukra. Nincsenek kiválasztottak. Vagy, ha vannak kiválasztottak, akkor minden embercsoport kiválasztott valamire. Úgy, ahogy a társadalomban is megfigyelhetjük, hogy a pék, a tanár, az orvos is mind ki lett választva bizonyos feladatok betöltésére. Egyiktől sem nemes gesztus, ha elkezd villogni azzal, hogy ő a valaki, mert tud kenyeret sütni, vagy sebet bekötni. Isten erre a feladatra teremtette meg. Ha méltatlanná válik rá, akkor úgy jár, mint a hazájának birtoklásával kapcsolatban ez a bizonyos népcsoport, hogy elvétetik tőle az, amire méltatlanná vált. Lehet erőszakkal visszaszerzi majd, de nyugalmat nem ad majd neki, mert lépten nyomon csak háborúság fog fakadni számára azon a földön. A vallásuk nem a szó normál értelmében vett vallás, hanem egy politikai, viselkedési kódex, amelyen keresztül a gyerekeiknek megtaníthatják azokat a módszereket, viselkedési formákat, amelyekkel beteljesíthetik kiválasztottságuknak célját. Azt, hogy a világ uraivá tehetik az egész embercsoportjukat. Azonban, ha megvizsgáljuk ezen erők által alkalmazott eszközöket, láthatjuk, hogy nem a Teremtő választotta ki őket. A gyümölcséről ismerszik meg a fa. Munkásságuk, cselekedeteik, módszereik árulkodnak arról, hogy nem az Isten kiválasztott népe lett ez az embercsoport, hanem magáé a pusztítóé. Így az ő világuralmuk nem Isten uralmát jelenti a Földön, hanem pontosan, hogy a gonoszságnak a betetőzését. Jelenlegi világunkban láthatjuk is hatalmuk kicsúcsosodást. Beteg, aberrált, lelkileg sérült emberek határozzák meg a bolygónk arculatát láthatatlanul. Szerinted Isten országa nyilvánul meg napjainkban a Földön, vagy éppen, hogy nem? Érdemes ezen elgondolkozni. Ez az embercsoport bizonyos eszközök felhasználásával képes az egész Földre összehangolt, megszervezett hatást gyakorolni. Ők kerültek a vezetésbe a világ minden vezető, stratégiai posztján túlnyomó részben. Bárhol is jelentek meg a világon, érdekes módon mindig harag és gyűlölet alakult ki irányukba. Azért, mert egy olyan lelkületet, viselkedési mintát örökítenek nemzedékről-nemzedékre, mely életellenes, így a megszállt népek nem örülnek az életüket károsító személyeknek, népcsoportnak. Támadással próbálnak védekezni az áldozatok. Ezért volt az, hogy mindig üldözésben volt részük. Nincs ok nélkül semmi sem, még akkor sem, ha sajnáltatják magukat a médiumokon, tv-ken, újságokon keresztül.

Amilyen a vezető lelkülete, olyan a vezetettek sorsa is. Milyen lelkületű népcsoport is irányítja akkor a bolygónkat láthatatlanul? Milyen megnyilvánulások tapasztalhatóak az emberiség életében? Milyen lelkület határozza meg az emberiség felfogását? A bálványimádás. A pénz imádata például. Miért a pénz imádata határozza meg a világ lelkületét? Azért, mert a világ láthatatlan irányítóinak a lelkülete is a pénzről, vagyonról, haszonlesésről, tőzsdéről, gazdaságról, hitelről, bankokról, uzsoráról szól. A saját képükre formálták az életet. Amilyen a vezetők lelkülete, olyanná válik a megvezetetteké is. Fordítva is igaz ez. Amilyen egy nemzet lelkülete, olyan vezetők kerülnek az élére. Szerintetek milyenné válna a világ, ha egy Istenes lelkületű nemzet határozhatná meg az arculatát? Akik az igazságot és az életet szolgálják!

Értitek már, hogy a magyarságnak miért kell visszatérnie az Istenes lelkülethez? Miért kell, hogy újra Szűz Mária országához méltó magaviseletet tanúsítsunk. Azért, mert, ha a nemzet lelkülete egyre tisztábbá válik, úgy egyre inkább nemesebb lelkű emberek fogják országunkat irányítani. Ezért érdeke a jelenlegi háttérhatalomnak az, hogy erkölcstelenek, becstelenek, aljasok legyetek, mert akkor ők lehetnek felettetek a vezérek. Mivel ezekben a dolgokban ők a legjobbak. Így egy erkölcstelen aljas népcsoportban a legnegatívabbak tudnak irányítani. Ezért öntik rátok a médiumok azokat az átnevelő műsorokat, amelyek a lelketek lezüllesztését célozzák meg. Tudják, ha sikerül a céljuk, akkor az aljasok közt ők, mint legaljasabbak vezethetnek majd benneteket. 1000 szent közt egy gonosztevő nem fog hatalmat kapni. 1000 gonosztevő közt pedig a legaljasabb lesz majd a vezér, és lehet, hogy majd egy szent nem lesz elég a hatalmának megszüntetéséhez! Ezért kell, hogy lelkileg mind törekedjetek arra, hogy a Jézusi értékeket minél jobban megvalósítsátok az életetekben. Akkor fog a nemzet sorsa jobbá válni. Nekünk újra Regnum Marianumként kell majd megnyilvánulnunk a világban, hogy a sötétséget ellensúlyozni tudjuk a fénnyel!

Lássuk akkor, hogy hogyan történik egy ország, azaz a Föld minden országának a láthatatlan megszállása a bűneik miatt szétszóratott nemzettség által. Nézzünk egy példát, mondjuk a Magyarok Országának elfoglalása kapcsán.

Kezdetben, amíg ezek az idegen erők nem jelentek meg a hunoknál, azaz minálunk, addig a nemzetünk vezetését, és nemzettestünket magyarok alkották. Így a magyarnak egykét szélsőséges, szomorú példa esetét kivéve nem volt érdeke, hogy elárulja a családját, nemzetét és hazáját. Magyar irányítás volt az országban, magyar emberek töltötték be a különböző igazgatási, katonai, tisztségviselői feladatokat. Akik a közös nemzethez tartozási érdek kapcsán együttes erőt tudtak kifejteni, oszthatatlanul, a magyarság ügyeinek szervezésében, védelmezésében, irányításában. Ekkor még egységes, egészséges volt a nemzet teste.

Azonban az idők múlásával megjelentek a szétszóratott nép tagjai a magyarság életében is. Így a nemzettestünket megfertőzték biológiai példával élve vírusok, amelyek a gazdatestbe bekerülve rombolnak, pusztítanak, élősködnek és egész részeket tesznek a saját maguk központjává. A természetben az élősködök is hasonló stratégiát alkalmaznak. Látjátok nincs új a nap alatt. Az áldozatot megszállják és az áldozat vérét szívva, testét kihasználva, meglepve, szaporítják magukat úgy, hogy közben erkölcsileg kifogásolható elég erősen az ilyen fajta magaviselet. Nemzetünk kapcsán is ezt művelik évszázadok óta és még napjainkban is. Azonban, ha a kullancsot észreveszik a nemzet testében, akkor azt el lehet távolítani!

Nézzük, hogy hogyan is néz ki a Magyarok Földjének a megszállása lépésről-lépésre.

Mikor először megjelent ez a láthatatlan csoport a magyarság életében, akkor a magyarok összetartó, egységbe kovácsolt nép volt. Élükön egy szakrális, beavatott vezetővel, aki képes volt a nemzet érdekeit szem előtt tartani. Ő volt az, akit nem a hatalom szeretete, hanem a szeretet hatalma mozgatott, mivel a saját népének az érdekeit tartotta szem előtt, hiszen ő maga is magyar volt, így az érdekei is azt kívánták, hogy a saját táborát erősítse. A közös érdekek kovácsolták egységbe a magyarságot. Újból a közös érdekeket kell figyelembe venni és nem a széthúzásokat, amiket tudatosan gerjesztenek megszállók nálunk.

A láthatatlan hatalom számára nagy gondot jelentett a magyarság egysége, amit a kettőskereszt is jelképez. Valamint az is problémás volt nekik, hogy egy központosított hatalommal rendelkező, szakrális uralkodó volt a vezető, aki a kezében tartotta a nemzet irányítását és a szavára adtak az emberek. Egy nagyon nagy családként lehet ezt a felépülést elképzelni, ahol az emberek a közös érdekek mentén egy erős, egységes szervezetet hoztak létre, a természet mintájára. A világuralomra törők számára pedig ez nem kedvezett, mert így nem tudták terveiket kellő hatékonysággal megvalósítani. Szépen lassan kezdték el ezt az egységet felszámolni. Háborúkkal, belviszály keltésével, az uralkodók megöletésével, ellenségeskedéssel, fontos stratégiai posztok, területek, hivatalok megszállásával. Valamint a szakrális uralkodási minta felszámolását is megkezdték, amely a természet mintájára épült fel, és helyébe a demokrácia bevezetése és az egység megosztása lépet.

Olyan jelentős posztokba törekedtek az embereik és olyan ágazatokat szálltak meg, amelyeken keresztül a legnagyobb hatalmat tudták megkaparintani a magyarok felett. Például: hivatali tisztségek, kereskedelem, tanítói állások, nemesi családokkal házasságkötés, jogi, bírói hivatás, bankárkodás, vezető személyek, papi pálya, újságok és médiumok irányítói.

Hivatali tisztségviselőkként hatalmukban áll a bürokrácia csapdáján keresztül akadályozni a nekik nem tetsző ügyek megvalósulását, valamint a nekik tetsző ügyek megsegítését. Ha az egyik hatalmat szerzett magának, akkor már csak a sajátcsoportjából valót juttatott újabb tisztséghez az intézményekben és így szépen lassan elkezdték megszállni a közigazgatást is. Lépésről lépésre. Nekik köszönhetjük, hogy a bürokrácia útvesztője kialakulhatott. Ez a kuszaság, téboly, ami a hivatalokat jellemzi ez szándékosan lett létre hozva, hogy csak azok tudjanak eligazodni benne, akiknek a kezében összefutnak a szálak.

Kereskedelemben pedig mások munkájából ők maguk is pénzt tudtak csinálni. Azonban a termelést mindig a magyarokra hagyták. Az élősködők sem termelnek semmit a gazdatestnek, hanem csak a gazdatest által létrehozott javakat használták fel. A kereskedéseik, üzleteléseik során hatalmas vagyonokra tettek szert, amelyekből tovább tudták pénzelni azokat a célkitűzéseiket, amelyeket a vallásuk sulykolt beléjük gyerekkoruktól kezdve. A hatalom megszerzését, a világ feletti uraskodást.

A tanítói állásokban ők nevelhették a magyarok gyermekeit olyan irányokba, amely számukra, és a szoros vérségi kötelékben élő népességük számára a legpraktikusabb volt. Így terjedt el a materializmus, az istentelenség, a szűk látókörű tanítási forma, a fölösleges leterhelése a mai fiatalságnak olyan tananyagokkal, amelyeknek semmi hasznát nem veszik majd az életben. A karriermánia beléjük nevelése, hogy saját magukra, családalapításra már ne legyen idejük. Az anyaszerep felcserélése a karriermániás nőre szintén az ő hatásuk. Kihúzzák annyira a fiatalok taníttatását, hogy mire családot tudna alapítani, egzisztenciát, akkorra olyan öreg lesz, hogy már nagypapája lehetne a gyerekének. Ez is szándékosan lett így alakítva a háttérerők által. Nem érdekük, hogy szaporodjon a magyar.  Azért nincs rend az országban, mert valakinek érdeke, hogy ne legyen rend. A különböző tanügyi reformok pedig nem reformok, hanem fokozatos elsilányítása az oktatásnak. NAT, emeltszintű érettségi, túlbonyolított pontszámítgatások az egyetemekre szintén az ő hatásuk. Egy matematikatanár egyszer azt nyilatkozta, hogy volt már itt mindenféle reform, de az összesnek annyi volt a haszna, mintha a szarnak adtak volna egy pofont. Nem véletlenül haszontalanok az álreformok! Tudatos népbutítás. Nem kell okos magyar, aki látja, hogy valaki kavarja a koszt az országban. Nem akarnak okos rabszolgákat. Még a végén felfedeznék, hogy rabszolgák a saját hazájukban. A Magyar Tudományos Akadémia megszállásával pedig a nemzetünk történelmét hamisítják folyamatosan. Lealjasítják az ősök emlékeit és a magyar önazonosságuk felszámolásán és kigúnyolásán munkálkodnak. Ha amnéziássá tesznek egy embert, azt könnyedén lehet ide-oda taszítani, ugráltatni, irányítani. Ugyan ez igaz egy nemzetre is. Ezért megy a múltunk felszámolása, hogy az őseink tapasztalatait, emlékeit, tanulságos cselekedeteit elfeledtessék velünk. A tv-kben játszott történelmi műsorok, múltunkkal kapcsolatos anyagok szintén a meghamisított információk híresztelésére szolgál. Szerencsére egyre sikertelenebbül munkálkodnak! Terjed az igazság!

Benősültek a fiaik és lányaik a nemesi családokba, vagy a kereskedelemből származó jó pénzért megvették egy elszegényedő nemesi családtól a nemesi nevet. Így az utódaik bírtak azzal a hatalommal, amit a magyar nemesi családoktól megörököltek, de ugyan azzal a nemesi lelkülettel már nem rendelkeztek.

A jogi és bírói állásokban hatalmuk volt ítéleteket hozni a saját szakállukra. Olyan végzéseket kreálni, amelyek elősegítették a vallásuk által beléjük nevelt gőg és önteltség megvalósulását minden téren. Ezért van az, hogy manapság úgy kezdődnek a jogi egyetemek, hogy elmondják a diákoknak, hogy a jog és az igazság nem mindig egyezik meg. Hogyhogy? Nem igazságszolgáltatásnak kéne lenni a bíróságokon? Helyette gazság szolgáltatása van. Sokszor a vádlottak padján ártatlan, ma született bárány ül, ahhoz képest, hogy kik foglalnak helyet a bírói székekben és ügyvédi asztaloknál. Az igazság mérlege erősen kilenget, ha még egyáltalán létezik ilyen a paragrafusok útvesztőjében. A hivatali bürokrácia mintájára a jogban is létre hozták a kiskapukat és a tévutakat, ahol csak azok tudnak eligazodni, akik bemagoltak pár száz könyvet. Ezzel is felerősítve kiváltságosságukat és hatalmukat. Úgy megbonyolítva mindent, hogy bármit ki lehessen magyarázni. Így a saját társaikat felmentik bármilyen bűn alól. A magyarokat pedig ártatlanul is képesek évekig fogságban tartani, vagy elitélni.

A bankárvilágban pedig uzsorával, kamatokkal, a pénz elértéktelenítésével, pénznyomás jogának a megszerzésével a magyarokat és az egész emberiséget egy láthatatlan rabszolgaságba taszították. Az önellátást is azért számolták fel, mert így vetették a nemzetet a létfenntartáshoz szükséges pénz szolgaságába. A pénzmozgások irányításán keresztül képesek egész gazdasági ágazatokat, országrészeket, földrészeket elsorvasztani, vagy gazdagságba emelni más területek kárára. Valamint népek között ellenségeskedést és háborút támasztottak az országok közigazgatásában megbúvó embereiken keresztül, és így a háborúban anyagi gondokkal küzdő országoknak ők adhattak hiteleket. Egyszerre mind a két félnek, abban a viszályban, amit ők maguk robbantottak ki. Nekik köszönhetjük az első és a második világháborút, a kommunizmus létrejötté, amelynek kitalálását, megvalósítását, szervezését és végrehajtását is ők tartották a kezükben, és végezték a piszkos munkát. És még kitudja hány háborút gerjesztettek. A gazdasági válságot is ők hozták létre a múltban, ugyan úgy, ahogy napjainkban is a világválság az ő láthatatlan kezük munkája. A földek teremnek, a gyárak, emberek, gépek ugyan úgy dolgoznak, állítanák elő a termékeket, szolgáltatásokat, de mégis valahova a pénz eltűnik. Szerinted hol veszik el? Mesterségesen generált az egész gazdasági csőd, ahol a gerjesztők jól megszedhetik magukat az emberiség nyomorán keresztül és még inkább ki tudják hatalmukat terjeszteni a világ szenvedései közepette. Nem tűnt még fel, hogy szinte minden magyar család el van adósodva a hitelekkel? Ennek a kiváltó okát itt találjátok. Izrael miniszterelnöke bejelenti, hogy kezdje meg a háttérhatalom felvásárolni többek között Magyarországot. Ezek után elindult egy mérhetetlen méretű banki hitelreklámozás a tv-kben, és nagyon sokan bedőltek ennek a becsapásnak. Vagy rá voltak kényszerülve, mert olyan helyzetbe juttatták őket gazdaságilag. Ezért engedtek a kísértésnek. Amikor pedig sok családnak megvolt már a deviza alapú hitele, akkor bejelentették az általuk mesterségesen generált hitelválságot és elkezdték bebuktatni a hiteleket. Magyarország felvásárlása nem azt jelenti nekik, hogy ide jönnek és becsületesen megveszik a földeket. Hanem azt, hogy ilyen módszerekkel, aljas módon tönkre teszik a nemzetünket. A reklámokban a magyar lelkületet próbálták megérinteni és Emese nevű hölgyet és Igazságos Mátyás Király alakját jelenítették meg. Tudták, hogy ezek a személyek közel állnak a magyarok szívéhez és így tudnak rájuk leginkább hatni, hogy eladósíthassák őket. A közvélemény kutatások és sms-es véleménykikérdezgetés a tv-kben, műsorok mellett, szintén arra szolgálnak nekik, hogy szondázzák az emberek véleményét. Ezeket összesítik és következtetéseket tudnak levonni, hogy mit, hogy kell nekik csinálniuk. Volt, hogy ugyan az volt a kérdés az egyik csatornán, mint, ami előzőnap is volt, csak egy másik közszolgálati tv-nél. Ajándékba egy 200 ft-os telefonkészüléket, vagy egy 500 ft-os mikrót adnak, amelyek mind káros sugárzást bocsájtanak ki. Ha egyáltalán oda adják valakinek is és nem csak a képét mutatják be, hogy lehetett volna ilyet is nyerni, ha nem az egyik szerkesztő kisfia kapja meg! Ne szúrjátok el ilyenre a pénzeteket és ne gazdagítsátok a telefonszolgáltatókat, amelyek szintén az ő kezükben vannak! Találják ki a segítségünk nélkül, ha csak ellenünk használják úgy is fel!

Amúgy olyan ez, mint a gazdálkodj okosan társasjáték. Hiába akarsz te kereskedni, vásárolni, meg megélni, ha Monopoly bácsi nem adja oda a zsetonokat, akkor egyből sakkban tud tartani és nincsen játékélmény! Így tud rabszolgájává tenni, hogy ha azt csinálod, amit ő mond, akkor ad pénzt, hogy játszhass vele. Ha nem vagy szófogadó, vagy számára az a kifizetődő, akkor pedig pár körből, dobásból kimaradsz az általa gerjesztett gazdasági válság miatt! Amit birtokolsz, az birtokba vesz. Így a pénzbirtokláson keresztül sakkban tarthatóak emberek és nemzetek tömegei! Nekik pedig egyszerű a dolguk, mivel annyi pénzük van, amennyit bepötyögnek a banki számítógépen a számlaszámuk mögé. Így hoznak létre fedezet nélküli pénzeket! Neked pedig csak annyit juttatnak belőle, hogy épp hogy csak megélj és így függőségi viszony alakul ki közte és közted. Ugyan ezt csinálják a gázzal, vízzel, villannyal, és a benzinnel is. Ezt láthatjuk napjainkban, hogy amit keresel, azt a sárga csekkekre be is fizeted a postán! A technikai újításokat is tudatosan nem engedik elterjedni, amelyeknek köszönhetően az emberek ingyen jutnának áramhoz, energiához, fűtéshez, gépjárművükbe üzemanyaghoz, és egyéb olyan dolgokhoz, amelyeket jelenleg kemény pénzekért tud csak megvenni. Már régen léteznek ezek a technikák! Ha csak a vízzel működő motorok elterjednének Magyarországon, akkor már meg lenne oldva az energia, az üzemanyag és a fűtés problémája. És még kitudja mennyi minden. De hát nem is lehet vízzel motort meghajtani böfögik fel az akadémiák emberei, akik szintén sokszor közülük kerülnek ki. Ezt csak nektek magyarázták be, hogy tanítás helyett tévtanítások szerint szemléljétek az életben rejlő lehetőségeket! Bizonyított tény, hogy létre hozhatóak ilyen motorok.  Az ilyen találmányokat mind betiltják, eltitkolják, ellehetetlenítik a feltalálókat, hogy a függőségi viszonyt fenn tudják tartani az emberiséggel kapcsolatban. Isten Mentse meg az emberiséget és a Földet a gonosztevők hatalmától!

Papi pályára pedig szintén a hatalom miatt törekedtek ezek az emberek. Úgy ahogy napjainkban is láthatjuk, hogy izraelita származásúak sokszor a keresztény egyházvezetők, mind országunkban, mind nagyobb világi posztokon, úgy régen is felhasználták a papság hatalmát a saját céljaik megvalósítására. A bűnbocsátó cédulák mögött, amely szerepet játszott a kereszténység megosztásában, vajon miért húzódott meg a bálványimádás, a pénzhajszolás? A keresztes háborúk vajon miért az ő elherdált földjük visszaszerzéséért zajlott? Akkor is a kereszténységet próbálták az iszlám ellen uszítani. Ugyan úgy, ahogy napjainkban is ezt teszik, mert az iszlám erkölcsi szigora miatt az ő bomlasztó munkájuk még nem tudott az arab népeknél mindenütt kibontakozni. Ezért népeket uszítanak népek ellen, hogy a saját érdekeiket meg tudják valósítani. Erről szól Irak megszállása, ahol a mi békétlenséget fenntartó magyar katonáink olyan elnyomók, mint nálunk a ruszki seregek voltak. A kereszténység területén láthatunk egy új irány túlhangsúlyozását a judeo-keresztény irányzatok erőltetését. Vajon hogy illenek össze a Jézusi tanok azoknak a tanításaival, akik a Krisztust keresztre feszítették? Vajon az Ószövetség bosszúálló, pusztító istene hogyan fér össze a Teremtő Istennel egy Szent Könyvben? Vajon ha egy Újszövetséget köt valaki, akkor miért van állandóan kihangsúlyozva az elavult, ó, régi irányzat, amely gyakorlatilag nem is illeszkedik az újhoz egy fikarcnyit sem? Kinek érdeke, hogy a saját vallását észrevétlenül ráerőltesse a keresztények tömegeire?

A médiumok és újságok irányítói azért lettek, azért alapították ezeket a szervezeteket, mert az információ hatalom. Az információ elhallgatása, elferdítése, megmásítása nagyon fontos tud lenni embertömegek véleményének, gondolatainak, felfogásának, viselkedésének irányítására. Ezért igyekeztek ők lenni a megmondók minden téren, mert így képesek voltak a saját véleményüket ráerőltetni a tömegekre. A hírekben bemondott témáknak pedig nagyon kevés ember tud utána járni bizonyos esetekben. Így válik a hazugság igazsággá a gondolatokban. Így jönnek létre falak a fejekben, amelyek a valóságban nem is léteznek! A médiumok, újságok, filmek, sorozatok lelkületét a készítők lelkülete határozza meg. Érted már, hogy miért szólnak a műsorok a pusztulásról, szenvedésről, vérről, halálról, pénzimádatról, gyűlöletről? Azért mert a készítők gondolkodása is ezekre a témákra állt rá így csak azt tudják adni, ami belül bennük is megtalálható. Nincs ok nélkül semmi sem. Keressétek az okokat és megtaláljátok az okozókat!

A média másik fontos módszere még az, hogy képesek különböző érzelmi mintákat társítani bizonyos cselekedetekhez, megnyilvánulásokhoz. Olyan érzelmeket társítanak, amilyet csak akarnak. Ott van például az idegengyűlölet és az antiszemitizmus kérdése. Eredendően nem is szép dolog gyűlölködni, csak akkor van probléma, ha az áldozatnak beállított fél nagyobb gonosztevő, mint maga az idegengyűlölő. Nincs ok nélkül semmi. Nem véletlenül van az embereknek negatív érzése bizonyos népcsoportok kapcsán.

Egy tudatosan gerjesztett folyamat figyelhető meg a média által. Az emberekbe azt sulykolják, hogy szégyellje magát, aki a másságra, mások ellen szólni mer. Bizonyos mértékben nem is helyes. Azonban túlzásba esnek szándékosan ennek a dolognak a kampányoltatásával. Hogy miért esnek túlzásba? Azért, hogy az ember félve, szégyellve merjenek csak rosszat szólni például egy bizonyos népcsoport ellen, akik a háttérhatalmat működtetik. Egy lelki blokkot, félszet nevelnek a tömegekben a műsorokon, médiumokon keresztül, hogy az emberek még szólni se merjenek arról, hogy te magyarok figyeljetek már ez a népesség kifosztott bennünket, tönkre tette a múltunk emlékét, és lépten-nyomon gyalázzák a fajtánkat. Így védik és leplezik magukat, hogy az emberek ne merjék szóba hozni a háttérhatalmat alkotó népcsoportot és bűneit. Ne merjenek szólni a magyarok emberek, társaság, nyilvánosság előtt igazi sötét magaviseletükről, mert aki beszélni merészel, az egy médiahadjárattal le lesz járatva a sárga földig, vagy az emberek kiközösítik, úgy, ahogy a médiából megtanulták különböző minták bemutatásain keresztül! Figyeld a műsorokat és meg fogod tapasztalni!

-------------------------------------------------

El tudjátok képzelni azt, hogy amikor ennyi poszton, ennyi ember, akik szoros vérségi kötelékben állnak egymással, egyszerre dolgoznak egy ügyért, amire már gyerekkoruktól kezdve lettek programozva a vallásuk tanításai, dogmái által? El tudjátok képzelni, hogy mekkora hatalom és erő ez. Egy láthatatlan szervezet, amely áthatja az egész világ hivatalait, gazdaságát, politikáját, pénzügyeit. Mint egy nagycsalád! Mint egy maffia! Tudjátok, hogy mi a bizonyíték a létezésükre? Az, hogy az egész világon egy központi kultúra uralkodik, amely egyöntetűen terjesztve van a Föld minden kontinensén. Tudjátok, hogy miért terjed mindenhol az egész világon? Azért mert mindenhol vannak olyan személyek, akiknek érdeke, hogy ez az értéktelen, erkölcstelen, ószövetségi kultúra terjedhessen teljes gőzerővel. Azért, mert az embereik, akik mindenütt szétszórattak, közös érdekek szerint élik életüket, amit a vallási tanaik programoznak beléjük. Így a világ bármely kontinensén is éljenek, ugyan azt a programot viszik véghez, mint akárhol máshol. Így ők azok, akik a saját csoportjuk érdekeit terjesztik határokon, és földrészeken keresztül. Ha nem lennének mindenütt ott, akkor például a magyaroknak nem lenne érdeke, hogy az idegenek erkölcstelen kultúrája, amely az egyik központjukból, nyugatról ered, elnyomja a nemzeti műveltséget, nemzeti érdekeket. Akkor magyarok énekelnének, magyar dalok szólnának, magyar műsorok nemzeti és emberi érzelmekről mesélnének. Napjainkban a nemzeti dolgok Magyarországon nem nyilvánulhatnak meg. Azért, mert nem magyarok vezetik az országot. Hogy mi a bizonyíték arra, hogy a magyarok földjén nem magyar az úr? Csupán az, hogy ha magyar vezetné Magyarországot, még ha a legaljasabb ember is lenne, akkor is érdeke lenne, számára az lenne a tetszetős, a lelkébe kódolva, ha a nemzet ügyei, jelképei, eredményei jelennének meg mindenhol. Akkor a magyarság élete, még ha kicsit is, de pozitívan alakulna. Egy magyar irányítógárda, még ha tényleg a legméltatlanabb emberekből is állna, annak sem lenne érdeke, hogy a nemzeti jeleinket, értékeinket felszámolja. Kinek érdeke akkor ez? Azoknak, akik nem magyarok. A nem magyar lelkek számára nem jelent semmit a turulmadár, az árpádsávos zászló, a régi ősi erkölcsiség. Ez a bizonyíték arra, hogy Magyarországon nem magyar vezetők hozzák a döntéseket. Egy láthatatlanul megszállt ország vagyunk, ahol a nemzet önállóságát mindenáron fel akarják számolni, hogy uralkodhassanak felettünk. Hogy globalizáljanak, hogy egy irányítás alá vonjanak minden országot, hogy beteljesedhessen a kiválasztottak rémálma… a világhatalmuk.

Különböző jelek, jelképek, szimbólumok és gesztusok alapján ismerik fel egymást. Számtalan ilyen van. Az egyik például az egyiptomi időkből eltulajdonított szem jelkép. Eredetileg Isten szemét jelentette ez az ábrázolás, amely minden rossztól, fekete mágiától megvéd. Jelenleg a pusztítás népének védelmére szolgál. A fekete mágia és a tömeghipnózis alkalmazására nagyon jó példa a Hitgyűlölete, azaz a Hitgyülekezete. Óvakodjatok tőlük! Szerintetek egészséges, hogy így ránganak ezek az emberek? Ha negatív érzéseket, gondolatokat sugárzol egy másik ember felé, az hatással lesz annak az embernek az érzéseire és gondolataira is. Ezért kellemetlen egy negatív emberrel egy térben lenni, mivel az emberek ezt a hatást tudattalanul is alkalmazzák a környezetükre. Példa, ha egy agresszív romával találkozol. Milyen érzés? Mit érzel? A jó jót sugároz ki magából, a rossz pedig rosszat. Ezért legyetek, jók, ha tudtok, mert a többi nem számít. Ha az ember pedig megtanulja fókuszálni ezeket az energiákat és koncentráltan kiküldeni emberekre, akkor képes arra hatást kifejteni. Pozitív és negatív érzéseket kiváltani egyaránt! Lásd Hitgyülekezete. Boldognak érzik magukat az ott lévő emberek, pedig nincs rá okuk! Erre használható ez az erő!  Vajon itt most magáról beszélt?A nemzeti rendezvényeken pedig a boldogság helyett a depressziót és a lehangoltságot gerjesztik, a díszmagyar ruhába öltözött nem magyar embereik. Minden emberük generációról-generációra megkapja ezt a tudást és ezt alkalmazzák is a magyarok ellen. Így iktatják ki a lelkesedést és az összetartozás érzését a nemzetben. Mi pedig még nem tanultunk meg ellenük védekezni szellemi és lelki szinten. Lassan el kell, hogy jöjjön ennek is az ideje, ha elakarunk érni bármit is a rabszolgasorszámunkon kívül!

A szem jelképhez visszatérve megszámlálhatatlanul sok világcég, médium, tv-s műsor, filmek, képek tartalmazzák ezt a jelet rejtetten, úgy, hogy az emberek nem is tudják, hogy mindezen felületek hátterében ez a bizonyos csoportosulás áll. Csintalan Sándor kulcstartóján is megtalálható ez a szimbólum. Legutoljára egy vidéki városi tvcsatorna riporternőjének a nyakában láttam. Mivel a legkisebb helyeken is igyekeznek a médiát a saját kezükben tartani. Rejtve nagyon sok helyen találkozhatunk ezekkel a jelekkel. Azért használják lépten-nyomon a műsoraikban, logóikban, szimbólumaikban, mert ez alapján felismerhetik egymást. Valamint az emberek számára tudattalanul is közvetítik azt, hogy ők mindenhol ott vannak és mindent a kezükben tartanak. Valamint azt, hogy a nagytestvér mindent lát. Lehet a mindent látó szemre utalnak ezzel, amely szellemi szintem még védelmet is nyújt számukra az alantos terveik megvalósításához.

Felismerhetőek sokszor a neveik alapján is. Természetesen nem minden esetben. A családnevük sokszor németes, lengyel, vagy más külország nyelvéből származó szavakból vannak képezve. Ebből is látható, hogy ezek az emberek eredetileg nem magyarok, hanem csak közénk települtek. Valamint előszeretettel adják gyerekeiknek a héber eredetű keresztneveket. Ilyenek például Deutsch Tamás, Demszky Gábor, Fricz Tamás, Bayer Zsolt, Frei Tamás, Staudt Gábor. De hát ő nemzeti érzelmű…Azt csak te hiszed! Ezeknél is mind megfigyelhető az idegen vezetéknév és a héber keresztnév. Vagy példának okáért ott van Esterházi Péter nemesi családnévvel rendelkező emberke, akinek sikerült pár magyarellenes irományt már létrehozni. Nem tudom, hogy az Eszterháziak eredendően magyarok voltak-e, csak menet közben benősültek közéjük az idegenek, vagy már kezdetekben is egy megszálló nemzettségből származó felemelkedő család lehetett? Egy biztos nem magyar, csak magyar nemesi neve van neki. Természetesen sűrűn felvették a nemzeti családneveket, hogy jobban be tudjanak épülni a nemzetünk tagjai közé: például a Kovács, Erdélyi, Magyar, Kertész, Keresztes stb. elnevezéseket is szívesen használják, hogy észrevehetetlenekké váljanak általuk. Nem minden ilyen névvel rendelkező ember tartozik közéjük, de gyakran jellemző rájuk, hogy ilyen neveket viselnek.

Hogyan ismerik fel egymást? Vannak olyan kérdéseik is, amelyekre, ha egy bizonyos választ ad valaki, akkor arról a személyről meg tudják állapítani, hogy közéjük való-e, vagy sem. Például, ha felteszi számodra a kérdést, hogy mennyi az idő, és te egy bizonyos szóösszetétellel válaszolsz, akkor a kérdező tudni fogja, hogy az ő csoportjához tartozol-e, vagy sem. Vagy különböző, külső szemlélő számára észrevehetetlen kézfogási fajtákat is alkalmaznak, amely szintén segít számukra a saját fajtájuk felismerésében. És így tovább… Csak a kreativitáson múlik, hogy miket talál még ki az ember, hogy le ne bukjon nemzetek tönkretétel közben.

A kígyó is ravasz, mert túl kell járnia az áldozata eszén, hogy jóllakhasson. A bárány nem ravasz, mert neki nem kell senkit sem elejtenie ahhoz, hogy életben maradjon. Az Isten megadja neki a vizet, füvet, levegőt. Így nem szükséges fineszesnek lennie, de nem is lesz gyilkossá, hogy jól lakjon a falánksága. Bárányok legyetek ne birkák!

A királyságot és az uralkodók hatalmát a megfelelő eszközökkel felszámolták. Még ha a király igyekezett is a népe számára pozitív változásokat létrehozni, akkor is az államgépezetbe beépült idegenek megakadályozták, késleltették, hátráltatták a király intézkedéseinek megvalósulását, tökéletes működését. Így a népe fellázadt ezen oknál fogva, vagy a mesterségesen generált éhínség, vagy az újságok, sajtó felbujtó munkája nyomán. Ezek után érdeke volt egy olyan államforma létrehozása ennek a háttérhatalomnak, amely a magyarság egységét, összetartását, egymás segítését felszámolja, tönkre teszi. Így létrehozták a demokrácia tébolyát. Mit mond neked az a mondás, hogy oszd meg és uralkodj? Ez a demokrácia éltetésének lényege. Ezért hirdetik a médiumokon keresztül a nemességét, hogy minél jobban elfogadtassák velünk a népbutító, megosztó és nemzetet tönkretevő államformát, ahol érvényesülhetnek a gyűlölködés közepette a legnagyobb gyűlölködők.

Egy közösség az azonos érdekek mentén csoportosult emberek gyülekezet. A magyarság a régi időkben közösség volt, mert az volt az érdekük, hogy a nemzetnek jól mennyen a dolga, hogy a saját életét tudja élni. A demokrácia mit tett velünk? Azt, hogy a közös érdekek mentén csoportosuló nemzetet egymással ellentétes érdekűvé tette. Az ország egyik részének Fidesz Magyarország kell. A másiknak MSZP Magyarország kell. A harmadiknak Jobbik Magyarország. Közben pedig a közösség érdeke pártérdekekké vált és így a közösség érdeke szenved kárt a szándékosan létrehozott megosztó rendszerből kifolyólag! Mivel a pártérdek már nem a nemzeti érdek, hanem csak a magyarok egy részének a szándékai. A közös érdekek fogják a magyarokat majd újra egységbe. Például egy nagyon fontos érdeke a nemzetnek az, hogy a közénk települő idegeneket, megszállókat, beépülőket ki tudjuk szűrni magunk közül. Fel tudjuk őket ismerni és Krisztus ellenségeit kizárni maradéktalanul mindenhonét!

Isten mentse a magyarságot és az emberiséget a demokrácia megosztásától! A királyság megbuktatása után igyekeztek a pártoskodás magvait minél hatékonyabban elhinteni. Így lett a fiú apja ellensége, a testvér testvére gyűlölője. Mivel ez a láthatatlan embercsoport mindenütt ott van, ezért a pártok megalakulásánál is ők voltak az első alapító tagok. Ugyan azon népcsoport egyes emberei hozzák létre a jobboldali, valamint a baloldali pártokat is. Látszatra az egyik nemzetinek tűnik, a magyarság érdekei mellett való kiállás véget, míg a másik nemzetellenesnek, a hazánk kigúnyolása és lejáratása miatt. Azonban az igazság az, hogy mind jobboldalon, mind baloldalon ez a láthatatlan embercsoport uralkodik. Bármelyik párt kerüljön is hatalomra az ő embereik befurakodtak már régen a szervezetbe, így csak bábpártokat láthat az ember, akik örjöngenek a belviszály szítására, de a kulisszák mögött egymásnak a testvérei. Ez a stratégia vonatkozik hazánkban az összes pártra, kivétel nélkül. Nincs kivétel és ezt nagyon erősen jegyezzétek meg és vizsgáljátok meg azt, hogy kik is az álnemzeti vezetőitek. Attól, hogy üvöltetik veletek, hogy szebb jövőt…ezek nem azok a személyek, akik azt fogják elhozni számotokra. Vigyázzatok, de nagyon és tanuljatok a működésükből!

A magyarságnak újra egységbe kell olvadnia és Krisztus ellenségeit kizárnia magunk közül! Valamint kizárni őket minden felelőséggel járó posztból, hivatalból, irányítási szervből. Mindenhonnét! Amíg csak egy kis beleszólásuk is marad a vezetésbe, végrehajtásba, addig nem jön el az annyit kiabált szebb jövő gyerekek. Pláne nem, ha olyan üvöltetteti veletek, aki nem is közületek való. Tisztelet a kivételnek, mivel nagyon sok magyart téveszt meg a nemzetinek eljátszott pártok, nemzetinek hitt vezetői. A kígyó a feje után megy, így, ha egy párt feje nem magyar, akkor az egész párt semmit sem ér, hiába sorakoznak fel mögé a nemzeti emberek. Ez az igazság! Akár Jobbik akár Balik! Ha nem tudsz valamit elnyomni, akkor állj az élére és vezesd te magad az irányzatot meg! Jelenleg a nemzeti identitást nem tudják elnyomni, mert túl erősen ragaszkodunk hála Istennek a magyarságunkhoz. Ezért létrehoznak számunkra elsőre tetszetős pártokat, amelyek mögé felsorakozhatunk. Például a Jobbikot. Ugyan azt a szerepet játssza el a magyaroknak, amit a Fidesz is eljátszott. A jó és a rossz harcát az MSZP-vel. Ma mit látunk? Megint a jó és a rossz harcát, csak most a Fidesz a rossz, a Jobbik meg a jobb. Végső soron pedig csak a háttérhatalom kutyáinak az ugatását figyelhetitek, mivel az összes párt hazánkban az idegenek érdekeit szolgálja ki. Táltosaink azt üzenik: vessetek véget a pártoskodásnak, és itt nincsen kivétel! Ezt jól jegyezzétek meg! Ha nem hiszed, akkor legyél figyelmes és lásd a rendszer működését. A Magyar Gárdát hány részre is robbantották szét a beépülő idegenek? Pedig ők is árpád sávos sállal villogtak a nyakukban, csak a lelkük nem volt magyar. A Jobbikkal kapcsolatban pedig már megjelentek az első szögek, amik kilógtak a zsákból, de végül is sikeresen kimagyarázták. Attól a tényen semmit sem változtat. Minden párt bábpárt hazánkban. Ha nem hiszed, akkor majd megtapasztalod, mint a Fidesznél megtapasztalhattad! A kedvencem az volt, amikor a Jobbikos kampány kocsi a városban választás idején üvöltette a kampányszöveget, meg a Kárpátia Zenekar számait, miközben láttuk, hogy az egyik héber származású embernek a fia vezette. Szerintetek ha a Magyar Gárdát ilyen sikeresen darabjaira robbantották, akkor a Jobbikkal, mint párttal, mért nem tették meg ugyan ezt? Pedig megtehetnék, mert meg vannak hozzá a módszereik és a kellő embermennyiségük. Miért nem tették meg, hogy az egész szervezetet a gárda sorsára juttatják, ha annyira bántja a szemüket. Azért, mert színház az élet és színész benne minden ember. Azért nem tépik darabjaira a Jobbik szervezetet, mert arra szükségük van, hogy a nemzeti embereket a saját irányításuk mögé állítsák, valamint a demokrácia nemzetmegosztását létre hozhassák. A gárdát azért bomlasztották darabjaira, mert egy ilyen félkatonai szervezet még sok fejfájást okozhatott volna nekik, ha fizikai szinten is jobban kibontakozik a működésük. Ezt nem tűrhették, mert nem szeretik a bizonytalan tényezőket. A Jobbikot meghagyták. Szerintetek véletlenül hagyták meg, mikor az ilyen mozgalmakat látszólag ugyan úgy gyűlölik, mint a Magyar Gárdát gyűlölték. Azért hagyták meg, mert már régen bent vannak a pártban a stratégia pontokon, vezetésben az embereik, így a Jobbik ara megy, amerre ők akarják. Ha a Jobbik nem bábpárt lenne, hanem tényleg nemzeti irányítású, akkor úgy lehetetlenítették volna el a pártot, mint a Magyarok Szövetségével megtették.  Nem kell ezeket elhinnetek nekem, de arra kérném a magyarokat, hogy nagyon vigyázzanak és figyeljenek minden ilyen szervezet kapcsán. Figyeljétek azokat a jeleket, amik ebben a videóban össze lettek foglalva. Én csak ennyit kérnék, hogy legyetek nagyon elővigyázatosak, mert a háború művészete a megtévesztésről szól! Ez pedig kiváltképp igaz a politika, pártok és egyéb hatalommal összefüggésben lévő helyek kapcsán. Isten mentse a magyarságot a demokrácia megosztásától! A demokráciában a nemzet tagjai egymást akadályozzák és közben az ügyek sorsa nem a nemzet kezében összpontosul, hanem azok kezében, akik láthatatlanul birtokolják a stratégiai pontok irányítását! A demokrácia rendszere úgy van kialakítva, hogy a javító változtatásokat ne is lehessen létrehozni jogi és egyéb okok miatt. A javító szándékú emberek kezét köti a pénzkorlátozottság, a törvényi és egyéb rendeletek, amelyek csak gátolják, hogy az igazság megnyilvánulhasson a magyarok földjén! Amíg a megszállók érvényesülhetnek, addig nincs menekvés. Van, hogy magyart raknak a kirakatba, akit jó pénzért megvettek, de a körülötte lévő emberek mind az ő csoportjukból való. Így, ha lebukik az a csoportjuk, akkor mutogathatnak a vezetőre, hogy magyar csinálta a sok aljasságot. A megvett magyar vezető pedig, ha nem azt csinálja, amit mondanak, akkor, azt egy szempillantás alatt képesek eltávolítani és a helyébe állítani egy másik bábot. A kommunista rendszerben ezt a stratégiát láthattátok nagyon sok helyen! A Jobbikban is csalódni fogtok, mint a Fideszben, mert róla is elhittétek, hogy nemzeti párt. Sosem volt az! Jelenleg nincsen, aki igazán képviselné a magyar érdekeket, vagy igazán képviselni lenne képes a nemzet érdekeit az országban. Nincsen! Szerencsére Isten türelmes és csak arra vár, hogy visszatérjen a teljes magyarság az ő értékeihez. Az Egységhez a kettős kereszt tövében!

Lássuk akkor, hogy hogyan szállnak meg egy nemzeti szervezetet, ha látják, hogy kezd veszélyt jelenteni a számukra.

Magyarországon két féle jelentősebb nemzeti szervezet van! Az egyik az, amit a megszállóink hoznak létre, hogy álnemzetiségükkel megtévesszék a magyarokat és így saját vezetésük alá vonják őket, az álnemzeti vezetőiken keresztül. A másik szervezet pedig az, amit magyarok hoztak létre, egyre jelentősebb embertömeget kezdett el vonzani és megmozgatni és ezen oknál fogva megszállták a közénk telelpülők seregei a stratégiai pontokat benne. Ezek után ezzel a megszállt szervezettel vagy az történik, hogy darabjaira bomlasztják és felszámolják, vagy viszik tovább a szervezetet, de már az idegen érdekek mentén. A szervezetet támogató magyarok meg csak pislognak, hogy semmi sem történik, semmi sem halad, semmi sem lett jobb, ami kezdetben olyan szépen elindult. Lásd Magyarok Szövetsége például. Nem baj legalább a magyarok megtapasztalhatták a módszereket és stratégiákat, amivel tönkre tették annyi ember munkáját.

Azt lehet megfigyelni az ilyen magyar kezdeményezésű szervezeteknél, amelyek gyors fejlődésnek indulnak, hogy kezdetben a nemzeti emberek magjából kialakuló közösségben megjelennek új arcok. Természetesen ez a fejlődés velejárója és gyakran rendes becsülete emberek érkeznek az ilyen szervezetekhez. Azonban megindul ilyenkor olyan személyek beférkőzései is az ilyen mozgalmakba, akik kitűzik a kokárdát, az árpádsávos jelvényeket. A Nagymagyarországos pólót és a népi magyar viseletet is magukra húzzák a látszat kedvéért, azonban ártó szándékkal tevékenykednek a tőlük telhető legtöbb esetben. Kezdetben el kell adniuk magukat, hogy a magyarok megbízzanak bennük és próbálnak minél segítőkészebbnek, jószívűnek, rendes embernek tűnni. Az a különbség köztük és a rendes magyar emberek között, hogy a magyar jószívűen tevékenykedik az ilyen csoportosulásban, mivel saját népét segíti vele, ezek, akik pedig közénk települtek csupán csak megjátsszák a jószívűséget és a segítőkészséget. Azért, hogy minél jelentősebb posztot tudjanak elérni, hogy minél feljebb kerüljenek a ranglétrán. Mivel minél magasabb a tisztségük, annál nagyobb a hatalmuk a szervezet tönkretételére, vagy megvezetésére. Minden szervezetben ott vannak. Ott vannak a Fideszben, amit ők alakítottak, ott vannak a Jobbikban, amit ők alakítottak. Ott vannak a Hatvannégy Vármegyében. Ott vannak a Magyarok Szövetségében. Ott vannak mindenütt, ahol a hatalom kibontakozik. Mert tudják, hogy minden ilyen kezdeményezést a saját kezükben kell tartaniuk, hogy ne legyen konkurencia a számukra a központi vezetés megtartásában. Így ha bármelyik szervezet véletlenségből át venné a hatalmat, akkor is ők lennének a hatalom örökösei a megszállt szervezeten keresztül.

Hamis könyveket írnak. Előadásokat tartanak az emberek megtévesztésére. Wass Alberttel kapcsolatban például úgy tartanak előadást, mintha a barátjuk lett volna, közben semmi közük nem volt egymáshoz, de az előadás közben kellő módon manipulálja az emberek véleményét negatív irányban az íróról. Vagy 56-os hősként tündökölnek, közben a családtagjai pufajkások meg AVO-sok voltak. Vagy csak azért voltak a börtönökben, hogy a cellában összezárhassák a magyarokkal kérdezősködni, és így terhelő információkat tudjon szerezni a nemzeti forradalmárokkal kapcsolatban. Mivel sokszor a magyarok elhitték az ilyen beépülőkről, hogy szintén nemzetünkből valók és meséltek nekik arról, hogy miket csináltak a forradalomban. Nem a mi nemzetünk tagjai az a nagy helyzet!

Az igazságot tartalmazó tények közé megpróbálnak olyan információkat elrejteni, amely az embereket megzavarja, tévútra viszi. Erre példa Szent István hittérítéssel kapcsolatos negatív lejáratása, holott egyre köztudottabb, hogy a honfoglaláskori sírokban már mellkereszteket találtak, valamint azt, hogy már Atilla királyunk is keresztény hittre tért. Szent Istvánt azért igyekeznek lejáratni, amiért Mátyás Királyunkat is próbálják befeketíteni. Hogy ne emlékezzünk a nagyjainkra, hogy elfeledjük az ősök nemes tetteit. Öröm látni, hogy az igazság ennek ellenére egyre jobban terjed! Ez csak egy példa a történelmünk kapcsán, azonban ugyan ezt művelik a politikai, erkölcsi, nemzeti téren is. Oszd meg és uralkodj. Megtévesztenek, ellenségességet szítanak, hazudnak, csalnak, csak azért, hogy a gyerekkortól beléjük nevelt tévhitüket megvalósíthassák, hogy ők a kiválasztottak. Kár hogy a Teremtő ellen munkálkodnak, ha már annyira kintre lettek választva!

A nemzeti alapítású szervezeteknél megjelennek, és gyakran felajánlják, hogy segítenek, támogatnak, létre hoznak egy újságot, vagy egy pártot is a dolog kapcsán. Amikor pedig rábólintanak a magyarok, hogy akkor legyen, csináld meg, akkor szépen megszerzett magának egy kis hatalmat egyből a szervezeten belül. Ennek következményeiként szépen kezdi behívni a társait a csoport tagjai közé egészen addig, amíg a magyarok észre sem veszik, de már túlnyomó többségbe lettek a beépültek, mint a nemzeti érzelmű emberek. A szervezetből ezek a megszállók pedig igyekeznek megtenni mindent, hogy elüldözzék a magyarokat. Lejárató kampányt indítanak, pletykákat, hazugságokat terjesztenek, látványosan összevesznek egy szorgalmas magyarral, aki igyekszik tenni a nemzet ügyének a haladásáért, hogy elvegyék a kedvét a segítéstől, az előrébb haladástól. Megsértik az embereket, hogy megakasszák a támogató szándékát a nemzet érdekeinek a kapcsán. Ellenségeskedést szítanak, hogy a közös munkáját és céljait a magyaroknak a csoporton belül egymás ellen fordítsák.

A nemzetről állandóan ezt hangoztatják minden felületen, hogy széthúzóak vagyunk. Tudjátok, hogy mi az igazság? Az, hogy nem mi vagyunk a széthúzóak, hanem mi vagyunk, akiket egy bizonyos csoportosulás állandóan széthúzóvá tesz. A magyar természet egyáltalán nem széthúzó. A magyarok igen is összetartóak. Azonban egy módszerrel a magyarságot táborokra osztják és egymás ellenségeivé teszik. Ők tudjátok miért olyan sikeresek? Azért, mert ők úgy összetartanak, mint a cigányok. Azért mert ők egy szigorú, láthatatlan rendszerben dolgoznak, amely hierarchikusan épül fel. Náluk nincsen demokrácia. Náluk vasfegyelem van, és mindenki azt csinálja, amit egy felső vezető csoport megszab számukra. Egységben az erő hallottátok már? Ezért vezették be nálunk a demokráciát, hogy ne legyen egységben a nemzet ereje, hanem rákos sejt módjára a szervezet saját maga ellen harcoljon. Elég rákkeltő ez a háttérerő. Főleg az ételeik, amiket velünk etetnek.

Egy egyszerű pszichológiai módszert alkalmaznak a magyarok egymás ellen uszítására. Egy emberi példán keresztül könnyen bemutatható. Van két személy, aki barátságban él, nagyon kedvelik egymást, és jól megvannak együtt. Testvéri szeretet áll fen e között a két fél között. Egészen addig, amíg meg nem jelenik egy harmadik ember, aki titokban az egyiknek azt mondja, hogy te az a másik ezt, meg ezt teszi ellened. Ezt meg ezt mondja, cselekszi a károdra. Ekkor a testvérpár egyik tagja elkezd haragudni a másikra, még akkor is, ha nem szól neki egyből, vagy ha elsőre nem is akarja elhinni a hazugságot. A bogarat elültette ez a kívülálló kiválasztott a fülében. Ez után oda fordul a másik személyhez is és annak is elkezdi mondani, hogy ez a harmadik ezt és ezt teszi, mondja, cselekszi a kárára. Így a testvérpár másik tagja szintén mérges lesz, haragudni kezd, szomorú lesz a társára. A harmadik fél pedig addig végzi ezt az aljas munkát, amíg a testvérségből ellenségesség nem jön létre. Ezt csinálják a magyarokkal. Ezzel a módszerrel hoznak létre háborúkat. Egymás ellen uszítanak népeket és nemzeteket, aztán pedig ők pénzelik mindkét fél költekezéseit a fegyverkezésben. Ugyan ezek a folyamatok figyelhetőek meg a pletykálkodás esetén is. Ezért ne pletykálkodjatok, mert átkokat szórtok szét a világban. Amit adunk, az pedig visszatér hozzánk. A testvérpár úgy tud megmenekülni a harmadik fél aljasságaitól, ha megbeszélik egymás között, hogy te, ez és ez azt mondta, hogy ezt és ezt teszed ellenem. Akkor a testvérpár második tagja pedig megmutathatná, hogy semmit sem tett a saját testvére ellen, csupán csak a beépülő megosztó hazudta ezt neki. Ekkor pedig kiderül a megosztottság oka és akkor lelepleződik a gonosztevő. Vajon hazánkban mikor fog kiderülni a megosztottság oka? Szerintetek?

Napjainkban a cigányság és a magyarság ügyét is erre használják fel. A cigányokkal semmi probléma nem lenne, ha kellő fegyelemmel és megfelelő erejű visszahatásokkal megtanítaná neki a magyar vezetés, hogy csak a jó út kifizetődő számukra. Azonban mivel nem magyarok vezetik ezt az országot, már évszázadok óta, ezért a megosztás módszerét alkalmazzák a magyarság és a cigányság között. Tudatosan tartják el őket ingyen és bérmentve, szándékosan támogatják a szaporodásukat, hogy a magyarságon belül minél nagyobb legyen a káosz a bűnöző hajlamuk miatt. Ez is az oszd meg és uralkodj elvéről szól. Azért generálták mesterségesen a cigányok házainak a felgyújtását és hangoztatták a médiumokban az ügyet még nem is olyan régen, hogy növeljék a feszültséget, hogy háborút tudjanak kirobbantani közöttünk. Hála Istennek nem sikerült nekik! Végső soron a problémák igazi oka nem a cigányok bűnöző természete, hanem a megszálló vezetés tudatos támogatása a kissebség negatív tevékenységével kapcsolatban. A káros tevékenység eltűrői, elnézői, támogatói az igazi felelősök. Az igazi bűnösök azok, akik nem rakják rendbe ezeket a problémás felállásokat, mivel nekik az az érdekük, hogy a gyűlölködés az országon belül minél nagyobb legyen, mert akkor a káoszban, a káosz teremtői lehetnek az uraskodó urak.

Ugyan ez a helyzet a Kárpát-medencében élő népek között is! Felvidéki magyarokkal beszélve mondták, hogy semmi probléma nincs a szlovákok és magyarok között. Igazándiból a városokban és a politikában megy állandóan az uszítás a nemzetségek ellen. A média kinek a kezében van? Kinek az érdeke, hogy ne legyen egységes erő? Kinek az érdeke, hogy ne legyen egyetértés és barátság?

Megy folyamatosan a félelemkeltés bizonyos nemzetek ellen, de ilyenkor nem a negatívan beállított népek ellen kell kirohanni, hanem mögé nézni a színfalaknak, hogy Kik azok, akik félelmet és gyűlöletet akarnak kelteni. Elárulom, hogy sokszor azokat az akciókat, ahol magyar falvakat mészároltak le bizonyos háborúk alkalmával, azokat a szörnyűségeket szintén nem egy szomszédos ország tagjai találták ki, hanem ez a bizonyos háttérhatalom emberei irányították, vezették, és szervezték le. Mert láthatatlan kezük mindenhová elér! A világ összes politikai rétegében megtalálhatóak embereik így gyakran őket találjuk a sok szörnyűség hátterében. Amilyen a lelkületük, azt hozzák létre a világban. Főleg, ha nagy hatalmat is kapnak mindezek mellé. Globális a hatalmuk, globálisan mindenütt megtalálhatóak, mert ha nem lenne globális az erejük, akkor nem lenne, aki szorgalmazza az egész világon a globalizációt. Akkor nem lenne érdeke a magyarnak, a németnek, az amerikainak a globalizálódás sürgetése! Azoknak érdeke a globalizmus megvalósítása, akik gyerekkoruktól fogva azt hallották, azt tanulták, hogy ők a világ urai, hatalmaskodói és mindent meg kell tenniük, hogy a kezükbe kaparintsák a Föld irányítását! Ennek következménye a globalizmus rákbetegsége! Ennek megnyilvánulása az EU és az ENSZ is! A NATO és az összes többi szövetkezés hátterében is őket fogjátok találni! A Szovijetunio és a kommunizmus létrejötte is az ő embereiknek volt köszönhető. Amerikában mikor megalakultak az első kommunista szerveződések, akkor a tagok 90-nél több százaléka az ő népcsoportjukból került ki. Az ószövetségi barbárság megfigyelhető volt a kommunizmus működésénél és a 100 milliónál több áldozat kitermelésénél is!

-----------------

Ki kell még térnünk itt a nemzetinek látszó médiumokra is, amelyek igazándiból csak külsőségükben azok, de a készítőik mind az idegen érdekeket szolgálják ki.

Nem tudom, hogy ki az, aki emlékszik az ATV indulására? Úgy indult a csatorna, hogy nemzeti színekkel volt a logó elkészítve, nemzeti érzéseknek tetsző műsorokat adtak elég nagy számban. A Sajtóklub is ott kezdte pályafutását, amely szintén látszatra a magyarok problémáit vesézte ki, és átbeszélték, hogy mit, hogy kéne. Amit aztán természetesen senki sem úgy csinált a vezetésben. Mindenki egy nemzeti tévének gondolta az ATV-t kezdetekben. Azonban, ahogy telt múlt az idő, ez a nemzeti tévé elég érdekes átváltozáson ment keresztül.

Lovas Andrásról, aki a sajtóklub vezetője volt, már menet közben kiderült, hogy rokonai Izraelben élnek kint. Egyik műsorban be is vallotta. A műsorok pedig szépen fokozatosan kezdtek átmenni a liberalizmus szépséges színeváltozásán. Manapság milyen műsorokat láthattok az ATV-n? Hit Gyülekezetés műsorokat, amelyet lépten-nyomon kitüntet a kiválasztottak, mivel szépen mossa össze a kereszténységet az ószövetségi tévtanokkal, gyűlölettel. A liberalizmus értéktelenségét hangoztató adásokat, amelyek már régen nem tükrözik az eredeti valóságot.

Valami ilyesmi hatás figyelhető meg a HÍR TV-nél is, a kis csintalan megjelenésével. Mindenhova az ő embereiket állítják!

Jelenleg az ECHO TV az, ami nagy nemzeti adónak van beállítva. Azonban az ECHO TV szintén csak egy álnemzeti médium. Miért gondolom ezt? Csupán csak azért, mert mikor a nemzet számára fontos dolgokat kellett volna leközölni az egyik szervezet kapcsán, amivel sokat segítettek volna a magyarság ügyében, akkor hirtelen hírzárlatot rendeltek el a nemzetinek látszó ECHO TV-n is.

Valamint a kicsit felvilágosultabb magyarok mind tudják, hogy a H1N1 járvány egy kitalált tömeghisztéria volt, akárcsak a madárinfluenza, vagy a kergemarhakór. Valamint azt is tudjuk saját környezetünkből, hogy olyan védőoltást osztottak ingyen és bérmentve az embereknek, amely erősen higany alapú volt és sokan betegedtek meg miatta. Na már most egy nemzeti tv-nek ilyenkor az lenne az érdeke, hogy tájékoztasson minden magyart arról, hogy vigyázzatok, mert átverés a média által kitalált járvány. Erre az Echo Tv mit csinált múltkorában? Támogatja a tömeghisztéria keltőit, a háttérhatalmi érdekeket és bejelenti, hogy 1 ember meghalt Ausztriában a vírus miatt. Ebből láthatjátok, hogy az Echo tv is kit szolgál ki igazándiból. Ugyan az, mint az ATV, ugyan úgy működtetik itt is a sajtó klubbot, de ha eljátssza a becsületét, akkor majd szépen elliberalizálják ezt az adót is és létrehoznak pár év múlva egy újabb álnemzeti médiumot. Ha az Echo magyar érdekeket szolgálna, akkor nem azt hozná le, tömeg hisztériakeltés végett, hogy terjed a H1N1, hanem azt, hogy ne higgyetek a hisztériának, az egészet csak kitalálták, és ha meghal valaki, akkor arra, ha tudják, ráfogják, hogy a vírus ölte meg.

Az emberek kisugárzását figyeljétek a műsorokban. Érezzétek a szándékaikat, azt, hogy mit is próbálnak képviselni. Valamint tudjátok, hogy ha bennük bíztok csalódni fogtok. Nem magyar arcú emberek vezetik a műsorokat, azt is figyeljétek meg.

Másik, amiről még illik szólni az a Kuruc.infó. A legnagyobb nemzetinek tűnő hírportál. Így a legnagyobb megtévesztést szolgáló honlap. Az egésznek a lelkülete árulkodik arról, hogy milyen emberek szerkesztik valójában. Ez nem magyar lelkület vegyétek észre. Gyűlöletkeltésről szólnak a cikkjeik. Olyan gyűlöletkeltésről, amelyről annál a résznél beszéltem, amikor bemutattuk, hogy hogy kell a testvért a testvérrel összeugrasztani.

A reklámozására emlékeztek, hogy hogyan történt? Azt tudnotok kell, hogy a negatív reklám is reklám. A hírekben lépten-nyomon hangoztatták, hogy így a Kuruc.info, úgy a Kuruc.info. Egészen addig csinálták ezt, amíg kellő embertömeg nem kezdte el nézni a lapjukat a neten. Így egy elég jelentős nézettségre tettek szert a közszolgálati médiumokon keresztül. Nagyon sok nemzeti érzelmű ember jár oda és olvassa azt, amit a megszállóink olvastatni akarnak velük. Ha nem tudsz valamit elnyomni, akkor állj az élére és vezesd te azt a dolgot. Ez igaz a Kuruc.info-ra is. Más nemzeti mozgalmakat pedig még szóba se ejtettek a TV-k. Pedig vannak még olyan jellegű honlapok, mint a Kuruc, csak azt a negatív reklámmal nem reklámozzák fel, mivel azokat magyarok vezetik. Nem akarnak nagy nézettséget egy nemzeti vezetésű lapnak. Ez az igazság! Bármi ami a tv-n keresztül jön, az  háttérhatalom szűrőjén megy keresztül. Így csak olyan információkat enged eljuttatni hozzánk, amely az embereket a neki tetsző irányba manipulálja. Még akkor is az ő szándékuk munkálkodik a híreik mögött, ha nemzetinek, magyarnak tűnik az anyag! Ilyenkor kiváltkép kell figyelnetek a hír hátterére és arra, hogy mit akar sugalmazni!

Öszödi beszéd kapcsán ismét érdemes megjegyezni a média szerepét. Tv-k, rádiók nélkül még csak hallani se hallottatok volna arról, hogy a nemzetmegvezető valaha is ilyen dolgokat mondott, mint amik a hangfelvételen találhatóak voltak. Ha nem lett volna érdekük, hogy tudj az Öszödi beszédről és a benne elrejtett manipulációkról, akkor még ha napvilágot is lát az anyag, semelyik médium nem hozza le, hanem erősen elhallgatták volna. Azonban az egész 2006 őszi botrány kirobbantása szándékosan történt. A magyarokat feldühítették azzal, hogy büszkén bevallották, hogy hazudtak. Ettől sokak agyát elöntötte az ideg és utána, már csak meg kellett nekik mondani, hogy hova menyjenek feszültség levezetésre. Emlékeztek mit mondott? Az emberek ki fognak jönni a Kossuth térre. Na és… Ezzel is hergelve őket, hogy akkor csak azért is kimennek. Így a magyarok azt tették, amit ők szerettek volna és kimentek oda, ahol már a csapda fel volt állítva számukra. Természetesen az álnemzeti oldal egyike sem állt ki a nemzet mellett. Erőből nem lehet megoldani ezt a problémát, ami Magyarországon van. Hiába a többtízezres tömeg, csak kivezénylenek pár rendesen felfegyverkeztetett osztagot és a kövekkel semmit sem tudunk változtatni, még, ha párat el is találunk közülük. A magyarságnak egyszerre kell, egyöntetűen kiáltani, hogy elég volt ebből a szennyből és akkor újjá szerveznie az egész életét úgy, hogy ne tudjanak a szervezésbe bezavarni Krisztus ellenségei! Önellátóvá válni minden téren, hogy leváljunk a vérszívó csápjaikról! Azért robbantották ki a 2006 őszi botrányt, hogy a magyarok kedvét jó előre elvegyék a majdan bekövetkező privatizáció, azaz legalizált országlopás elleni fellázadástól. Direkt az 56-os forradalom 50-ik évfordulójára időzítették a botrány kirobbantását. Látták a magyarok, hogy nem értek el semmit a médiumok által létrehozott mesterséges balhé kapcsán, így már nem volt kedvük ugrálni, hiszen előre megfélemlítették a nemzetet, előre megtörték az ellenállni akarás vágyát! Ne csináljátok azt, amit a média sugalmaz! Vagy, ha mégis, akkor a legnagyobb részletekig nézzetek a szándékaik mögé. Gondolkozzatok az ő fejükkel, hogy tudjátok, hogy mikor, miért történik valami, miért közölnek le valamit. Figyeljetek nagyon, mert nem akarnak jót nekünk!

Nem tudják hála Istennek elnyomni a magyarokban a nemzeti érzületet! Ezért próbálják megvezetni minden téren. Olyan álnemzeti vezetőket, médiumokat raknak a kirakatba, amiken keresztül már a magyarok terelgethetőek bizonyos irányba. Ugyan ezt megfigyelhetitek a közéletben is és az élet minden területén. Figyeljétek őket és a bakikat, amikor kibújik náluk a szög a zsákból. Ha nem hiszed, akkor legalább csak legyél figyelmes ezentúl! Aminek a Tv-ken keresztül érkezik el hozzátok a híre, arról tudjátok, hogy a háttérhatalom érdeke az, hogy értesüljetek a létezéséről. Legyen ez hírportál, szervezet, háttérhatalmat lebuktató rejtett csoportosulás stb. Ha nem lenne érdeke a háttérerőknek, hogy tudjatok róla, akkor nem hallanátok felőle egy árva szót sem! Gondolkozzatok logikusan ezentúl! Gondolkozzatok az ő fejükkel! Tanuljatok és lássátok meg az érdekeiket, szándékaikat! Ismerjétek fel a kezük nyomát mindenütt, hogy ne tudjanak benneteket csőbe húzni.

Napjainkban egyre inkább terjednek a hírek a háttérhatalom munkásságával kapcsolatban. Sorra jelennek meg olyan filmek, videók, könyvek, amelyek ezekkel a témákkal foglalkoznak. Lássunk párat, mert attól, hogy igazságokat tartalmaznak ezek a hírek, könyvek filmek, attól még sok közülük megvezetést szolgálnak.

A legújabb a Wikileaks históriája. Gyakran megjelennek az összeesküvéssel, a háttérhatalommal kapcsolatos anyagok. A Wikileaks-et az buktatta le az emberek előtt, hogy szintén a háttérhatalom láthatatlan keze áll mögötte, hogy úgy állította be a háttérhatalmat, hogy ez nem egy bizonyos népcsoporthoz köthető. Azonban az igazság az, hogy igen is egy bizonyos népcsoport munkásságának a következménye ez az őrület itt a világban. Az ilyen Wikileaks-ek pedig csak próbálják elkendőzni, mis-másolni az igazságot és menekíteni a láthatatlan erőket az egyre közelgő felelősségre vonástól. Mindent kitaláltak már, hogy magukról a figyelmet eltereljék. Olyan tényfeltáró anyagokat szerkesztgetnek, ahol a háttérhatalom okozói a szabadkőművesek, lovagrendek, Bilderberg csoportok közül kerülnek ki. Nem cáfolom, hogy nem léteznének ezek a csoportok, azonban tudni kell, hogy ezek mind az ő embereik által létrehozott szövetségek, amelyeken keresztül képesek hatalmat kifejteni. Ja meg az ufókat is gyanúsítják már a háttérhatalommal. Mivel félnek attól, hogy kiderül az igazság a népük lelkületét, munkásságát illetően. Az egyik tv csatorna által készített dokumentumfilmben pedig tisztán látszik a Wikileakses fővezér mellett a hacker barátja, akiről tökéletesen lerí, hogy szintén a megszállók népének tagja. A másik érdekesség, hogy a környezetembe a Wikileaks alapítójának könyve egy zsidó hölgyön keresztül érkezett meg e-mailben. Érdekes, hogy már megint ők terjesztik a tutit, ami kimondja az igazságot! Hogy lehet ez, hogy saját magukat leplezik le? Lehet úgy, hogy úgy leplezik le az ilyen Wikileaks-eken, médiumokon keresztül magukat, hogy végül már megint minden marad a régében és a megújító erők mögött is nem újak állnak, hanem ugyan azok, akik eddig is megvezették az emberiséget. Marad minden a régiben, marad a vezetés az ő kezükben, csak bábot cseréltek, hogy az emberek igényeit az új iránt kiszolgálják. Az emberek reményeit és megtévesztéseit használják fel újra és újra, hogy a hitegetésük által elhitessék velük, hogy most már minden rendben, mert valami új és jó érkezik. Az igazság az, hogy semmi sincs rendbe, addig, amíg az emberiség ki nem tanulja a megtévesztő módszerük felismerését és addig, amíg Krisztus ellenségeit a Föld ki nem zárja! Addig nincs menekvés. Addig jöhet bármilyen megújítás. Ha nem arról szól, hogy hogyan tévesztenek meg bennünket, akkor semmit sem ér. Ha nem arról szól, hogy egy bizonyos népcsoport tetteinek a következménye a világ őrjöngése, akkor semmit sem ér. A Wikileaksről pedig egy újabb árulkodó és elgondolkodtató dolog, hogy a média nélkül Magyarországon 10 millió emberből jó, ha 100 hallott volna róla. Ha nem a háttérhatalom érdekeit szolgálta volna a Wikileaks, akkor nem hozták volna le egyenesen az emberek arcába, hogy mi szivárgott ki. Ezt is ugyan úgy el tudták volna hallgatni, mint a több százezer magyar embert a Magyarok Országos Gyűlésén! Vajon miért nem tették? Vajon miért volt érdekük, hogy a Wikileaks híre a magyarok között is elterjedjen. Azért, mert egy tekintélynek számított ez a fővezér a háttérhatalom kapcsán és ő az egész világnak kijelentette, hogy a háttérhatalom egy érdekcsoport és nem egy népcsoport. Így fedezte a valódi bűnösöket és így leplezte el az igazi háttérhatalom kilétét, hogy kik is ők igazándiból. Amit a média reklámoz fel nektek, azzal nagyon vigyázzatok, mert akkor a háttérhatalom érdeke is, hogy tudjatok róla! Ilyen például a Wikileaks, vagy a Kuruc.info is, vagy a Jobbik is. A Jobbik még ma sem létezne, ha a média nem emlegette volna annyiszor negatív példaként. Az emberek pedig szimpatizáltak vele az álmagyarsága miatt, ezért kellő segítséget kapott ahhoz a médiumokon keresztül, hogy országos párttá váljon. Ugyan ez történt az LMP-vel is. Sok kis nemzeti párt van ám még az országban. Azok mért nem kapnak sem negatív, sem pozitív kampányt? Azért, mert akkor túl sok párt lenne, amire felügyelni kéne a háttérhatalomnak és akkor az ő esetükben is fellépne, az oszd meg és uralkodj elve. Vessetek véget a pártoskodásnak. Én csak ennyit kérnék!

A másik megtévesztésként készített film pedig, amit itt felhozok, az maga a Zeitgeist. Mindenütt meglehetősen sok híve van nekik, mivel elég fontos alaptörvényeket említ meg a világ működésével, gazdaságával, történelmével kapcsolatban, azonban ő sem mondja ki az legfontosabb lényeget. Azt, hogy mindezen tevékenységek egy bizonyos népcsoport nevéhez köthetők. Valamint számtalan téves információt tartalmaz. Az egyik az, amelyik megpróbálja Jézus Krisztus létezését is megkérdőjelezni. Ez a rész szintén a háttérhatalom érdekeit támogatja, mivel az ő céljuk, hogy a számukra gátló tényezőt jelentő keresztény erkölcsiséget felszámolják. Ezért Jézus kilétét is kétségbe vonják ezen a filmen keresztül. Így támogatva a keresztény értékek lejáratását, többek között a pedofil papok híresztelése mellett. A háttérhatalom érdeke az, hogy a kereszténység zászlaja alatt az ószövetség gyűlölete észrevétlenül terjedhessen. Így a saját vallásukat próbálják az egész keresztény világra ráerőltetni, és ha ez sikerül, akkor az emberiség szellemiségét is sikerül a saját képükre formálni. Így majd az emberiség az ő érdekeiket fogja vallani, úgy, ahogy azt ők szeretnék.

Valamint a filmben számtalanszor hipnotikusan feltűnik a szem, amely szintén erre a bizonyos kiválasztott népcsoportra enged következtetni, akik gyakran alkalmazzák ezt a jelet saját maguk megjelölésére, megvédésére.

Ezek az anyagok, filmek, könyvek sok igazság mellett olyan megvezetéseket tartalmaznak, amelyek tévútra viszik az embereket. Pont nekik ez a céljuk. Rejtetten, de mégis meghatározzák a közönség gondolkodását, elképzelését, felfogását a számukra fontos dolgokban.

Hallottál már a szicíliai maffiáról? Hát az oroszról? És a mexikóiról? És hallottál-e már kedves hallgató a világ legnagyobb maffiájáról? A zsidó maffiáról? Ez a film róluk szólt! Tanulj belőle és terjeszd mindenkinek, hogy az igazság szabaddá tegye nemzetünket tőlük!

Azonban nem kell haragudni rájuk. Jézus Krisztus sem haragudott rájuk, hanem helyettük is bocsánatot kért vétkeikért a kereszten. Azt mondta: Bocsáss meg nekik Atyám, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek! Mi se gyűlöljük őket túlzottan, mert akkor olyanokká válunk, mint ők, és ők már a gyűlölködés módszereiből évezredekkel előttünk járnak. A védőpajzsunk az igazság, amely szabaddá tesz tőlük! Ezért terjeszd ezt a videót, hogy a benne található megfogalmazott összefüggések lerántsák a leplet a láthatatlan népcsoport munkásságának a módszereiről!

A mi védelmünk az Igazság, az Isten. Ezért, ha egyet értesz az alábbiakkal, akkor mondd utánam hangosan majd a következő sorokat:

Jézus Krisztus nevében kérem az Istent, hogy szabadítsa meg a Földet, az emberiséget, és a magyarságot, minden gonosztevő, vezetésre méltatlan személy hatalmától! Ámen! Ámen! Ámen!

Mondd akkor hangosan utánam az előbb elhangzott szöveget, mivel minél többen kérik ezt a Földön, annál nagyobb erővel fog ez a dolog bekövetkezni a szellemi szintről elindulva az anyagi világban is!

Jézus Krisztus nevében kérem az Istent,

 hogy szabadítsa meg a Földet,

az emberiséget,

és a magyarságot,

 minden gonosztevő, vezetésre méltatlan személy

 hatalmától!

Ámen! Ámen! Ámen!

Jézus Krisztus nevében kérem az Istent, hogy :

A magyar gazdaság legyen magyar kézben,

Csak magyar vezetők legyenek az ország vezetésében,

NagyMagyarország legyen újra egységben,

Béke és boldogság legyen minden részen!

Ámen! Ámen! Ámen!

Minél többen kérjük ezt a dolgot is, annál előbb fog megnyilvánulni a fizikai szinten is! Aki egyetért vele, az kérje velem együtt hangosan mondva:

Jézus Krisztus nevében kérem az Istent, hogy :

A magyar gazdaság legyen magyar kézben,

Csak magyar vezetők legyenek az ország vezetésében,

NagyMagyarország legyen újra egységben,

Béke és boldogság legyen minden részen!

Ámen! Ámen! Ámen!

Nagy előnyünk az, hogy ha a magyarok kitanulják ezen stratégia működését, akkor védekezni fogunk tudni ellenük. Eddig a múlttal kapcsolatos tudást tanulta a nemzetünk, a történelmünket, a hagyományokat, hagyományőrzést. Lassan el kell kezdeni olyan irányba is kutatni, informálódni, keresni, amelyek megszabadítanak azoktól a károsító tényezőktől, amelyekről ez a videó is szólt! Olyan tudást kell egymásnak átadnunk, amely a mostani hétköznapjainkban segít felismerni ezt a láthatatlan csoportot és védelmet nyújt ellenük. Egy olyan tudást kell a nemzetnek kollektíven elsajátítania, amellyel Krisztus ellenségeit ki tudja zárni mindenhonnét! Ez a mi földünk, valamint itthon mi vagyunk túlerőben. Szerintetek mi történne, ha az emberek kollektíven tudnák azt, hogy mi folyik a háttérben az országunk kapcsán?

Ha ki derül az igazság, akkor a magyarok nem fogják tovább működtetni a megszálló rendszerüket, így nem lesz, aki kiszolgálja őket! Ezért terjesszétek ezt a videót mindenkinek! Az Igazság ezért mondják, hogy szabaddá tesz!

Ha pedig szorul a hurok körülöttük, kezd kiderülni a munkásságuk, vagy túlzott erővel lázadnak a hatalmuk ellen, akkor pedig azt is megcsinálják, hogy engednek egy kicsit a gyeplőn, hogy nehogy elszakadjon, mert akkor kihullana a kezükből az irányítás. Hoznak például egy látszatrendeletet, amelyről azt hihetjük, hogy ez aztán most sokat segített, de közben a bürokrácia más útjain láthatatlanul ellehetetlenítik. Lásd a határon túli magyarok állampolgársága. Mellesleg a december 5-ei szavazás a határon túli magyarok állampolgárságáról szintén arra szolgált, hogy elidegenítsék a magyart a magyartól. Le volt szervezve, hogy veszíteni kell a nemzeti érdeknek és így sok magyar fog a saját fajtájára haragudni. Nem haragudni kell, hanem felismerni, hogy ezeket a szavazásokat nem magyarok intézik. Érdekük, hogy ilyen eszközökkel gyűlöletet szítsanak az egységben, mert akkor tudnak érvényesülni ők. Isten mentse meg a magyarságot minden rosszakarójától, gonosztevőjétől!

Van, hogy létrehoznak egy konfliktust, egy válságot, hogy legyen okuk a nemzetet károsító intézkedéseket meghozni. Például megszorításokat, bizonyos törvényeket megszigorítani. Amelyek nem a saját fajtájuk kihágásai ellen szólnak, hanem a még meglévő magyar megnyilvánulásokat, ellenállásokat próbálják maradéktalanul felszámolni velük.

Egy a titkuk a beépülés, a megtévesztés és az összehangolt munka, amellyel romba döntik a nemzetünknél az egységet, az összetartozást és a közös érdekeket! Ezt kell megtanulnotok felismerni és megtanulnotok ellene védekezni! Minden Téren! A saját tapasztalataitokat, munkásságotokat, információkat, amiket eddig megszereztetek a magyarság ügyeivel kapcsolatban, azokat illesszétek össze az itt elhangzott dolgokkal és legyetek ezentúl még figyelmesebbek a beépülésükre!

Ha nem hiszed az itt hallottakat, akkor csak figyeld a működésüket. Legyél szemfüles és látni fogod a stratégiájukat! Tanulj tőlük, hogy szabaddá válj a csapdáiktól.

Nem utálkozni kell ellenük, hanem egyszerűen nem kell kígyót melengetni a nemzetnek a keblén. Csupán csak ennyi a megoldás. Ismerjétek fel őket és óvakodjatok tőlük minden téren! Kérjétek az Isten segítségét és imádkozzatok, hogy szabadítsa meg a magyarságot és a Földet a gonosztevők hatalmától!

Ha Krisztus ellenségeit a Föld kizárja, akkor jön el a világra, a Föld megváltása! Hajrá!

Annyit kell ebből a videóból elhinni, amennyi igaz, a többi meg nem lényeg. Aki meg nem hiszi, az nagyon sürgősen járjon utána! Az esetleg téves adatok semmisnek tekintendők!

Legyetek Jók, ha tudtok, mert a többi nem számít!


Te is világosítsd fel a többi embert!
 

Hozzászólások  

 
+5 # Modis Andrea 2012-05-27 13:48
Minden szo igy igaz.
Ez a magyarok igazsaga, s imank legyen, hogy megszabaduljunk a kozenk ferkozott metelytol, a gonosz rosszakarotol. Isten velunk van, nem ellenunk, s ha osszefogva imadsaggal kerjuk, meg fogja segiteni nepunk, biztos vagyok, hogy nem fogja engedni vesztunket. Mi jok vagyunk, s mindig a jo gyoz, neha a rossznak sikerul is egy idore felulkerekedni.
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
+4 # Egy jó 2012-05-28 21:28
A rossz csak azért kerekedik fel ,hogy mégjobban megerősítse bennünk Istent Jézust és a jót.
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
+2 # aasoft 2012-11-05 16:27
Döbbenetes.
Nehéz volt átrágni a hosszúsága miatt. De pár dolog a helyére került amit csak sejteni lehetett.
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 

Hírlevél

A nemzettel kapcsolatos fontos témákban fogunk értesíteni!

Várakozó hsz.

Szavazás

TE használod az életedben a Boldogság Videó tudását? https://youtu.be/88P3kWNTVYc
 

kvesd_az_oldalt

Te is Segíts Hazádnak!

 

Ajánld fel imádságodat Istennek nemzetünkért s hazánkért, majd pedig hangosan imádkozd el a Miatyánkat a következők szerint:

 

 

FELAJÁNLÁS:

(Hangosan tedd meg a felajánlást az imádság előtt, hogy miért is imádkozol)

 

Kedves Istenem! Felajánlom ezen imádságaimat azért, hogy a Te akaratod teljesedjen ki a magyarság és Magyarország létére, munkásságára, tevékenységére, általunk kiváltott hatásokra, cselekedetekre a múltban, a jelenben és a jövőben is. Kedves Istenem segítsd meg Magyarországot s a magyarságot! A magyar gazdaság legyen magyar kézben, istenes magyar vezetők legyenek a vezetésben, Nagymagyarország legyen újra egységben, béke s boldogság legyen minden részen! Valamint tisztíts meg bennünket Istenem minden rossztól, ártó hatástól, hogy újra istenes életet tudjunk élni! Istenem Te tégy igazságot! Legyen Istenem, ahogy szeretnéd és jónak látod! Ámen!

 

 

 

IMÁDSÁG:

(Az imádságot is hangosan mond a felajánlás után. Még jobb, ha 1 miatyánk helyett, a teljes rózsafüzért végig imádkozod a felajánlásért.)

 

„Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved;

Jőjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.

A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma.

És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképen mi is megbocsátunk azoknak, a kik ellenünk vétkeztek;

És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen!”

 

 

 

Ezzel szellemi szinten is erősíted országunkat s nemzetünket, hogy újra felvirágozhassunk. Az imádságot, vagy a rózsafüzért naponta többször is elmondhatod a felajánlással az elején!