fejlc

 

fejlcImdkozz

     

Témakörök - Háttérhatalom

Ez nem kevés leküzdendő ideológia, különösen, mivel a hatalom által támogatott mozgalmakról van szó.

Hála Dr. Robert Zubrin, a Kétségbeesés kereskedői című könyv szerzője alapos tanulmányainak, történelmi és tudományos referenciáinak, a címben felsorolt áltudományok megdöntése már nem is tűnik olyan nehéz feladatnak. Hihetetlen látni a dezinformáció mélységét és mennyiségét.

A Chen Guangcheng (az egy-gyerekes kínai politikai miatti túlkapások ellen küzdő kínai jogvédő aktivista) ügy kapcsán Steven Mosher nyilatkozott a napokban Kína egy-gyerek politikájáról és a mögötte rejlő, nem publikus eseményekről. Kevés ember van a világon, aki többet tud az ügyről Steven Mosher-nél. (Bővebben erről angolul ITT)

Chris Smith kongresszusi képviselő pedig értékes információkkal szolgált a Chen Guangcheng ügy legújabb fejleményeivel és a kínai kormány jogsértő eljárásaival kapcsolatban. Elmagyarázta hogy a népességszabályozást sürgető politikát leginkább meghamisított adatokat tartalmazó, elferdített tanulmányokra alapozzák, hogy a népességcsökkentés fontosságát elfogadtassák az emberekkel a bolygónkat sújtó válság megoldásaként.

Nem kétséges, hogy válság van. A válság lényege azonban az eugenista tévhiteknek áldozatul esett emberéletekben nyilvánul meg. Hogyan lehetséges, hogy ezek az atrocitások korlátozás nélkül folytatódhatnak, ha nem is a kormányok és nemzetközi szervezetek támogatásával, de mindenképpen ezek nyilvános vagy ki nem mondott beleegyezésével.

Zubrin szerint a jelenség a politikai hatalom és az anti-humanista mozgalom támogatásának köszönhető.

Tulajdonképpen egyetlen ideológiai irányvonal fut végig a modern politikai és tudományos mozgalmak látszólag különálló veszedelmes gyűjteményén, amelyek közé tartozik például a militarizmus, az imperializmus, a rasszizmus, az idegengyűlölet, a radikális környezetvédelem, a szocializmus, a nácizmus és a totalitárius kommunizmus is.

Az anti-humanizmus ideológiájának alapja az a hit, hogy az emberiség nem egyéb, mint egy csőcselékből álló horda, amelynek törekvései és étvágya veszélyezteti a természet rendjét, így féken tartásukhoz diktatórikus intézkedések szükségesek.

Itt lép be a képbe Kína egygyerekes politikája és Chen Guangcheng ügye is (erről majd máskor).

Az anti-humanizmus megalapítója és első „prófétája” Thomas Malthus (1766-1834) volt, akinek áltudományos tana szerint az emberi szaporodás mértéke meghaladja a rendelkezésre álló források újratermelődésének ütemét. Saját pesszimista és pontatlan megállapításaira alapozva, amelyek kihagyták a számításból az emberi leleményességet, amely folyamatosan új módszereket talál fel és új forrásokat fejleszt ki, Malthus olyan elnyomó politikákat hirdetett, amely milliókat kárhoztatott éhezésre Indiában és Írországban.

Zurbin könyvéből megtudhatjuk, milyen szörnyűségekhez vezetett ez a tan és politika ebben a két országban, teljesen szükségtelenül. Ezeket az ismereteket rég nyilvánosságra kellett volna hozni, hogy az emberek megtudhassák az igazságot.

Annak ellenére, hogy Malthus felvetése, miszerint a népességnövekedés éhezéshez és elszegényedéshez vezet, éles ellentétben áll a történelmi bizonyítékokkal és tényekkel, amelyek szerint a népességnövekedés az életszínvonal emelkedésével jár, az elmélet nemcsak, hogy fennmaradt, de még erősödött is intellektuális és hatalmi politikai körökben a XX. és XXI. században.

Az elmúlt évtizedekben az ideológia legártalmasabb formája a népességszabályozás támogatásában mutatkozott meg, amit Paul Ehrlich ökológus is magáévá tett. 1968-ban „A népességbomba” címen megjelent híres könyve a modern malthusiánusok bibliája lett. Könyvében Ehrlich a népességnövekedésre figyelmeztet és szigorú népességszabályozási politika bevezetésére szólítja fel az Egyesült Államok kormányát, hazai földön és az amerikai támogatást élvező fejlődő országokban egyaránt. Érdemes megjegyezni, hogy Ehrlich Barack Obama tudományos tanácsadójának John Holdren-nek a mentora és gyakori munkatársa.

 

Forrás


Te is világosítsd fel a többi embert!
 

Hozzászólások  

 
-1 # Bastian 2012-05-27 01:57
Az tény, hogy minden lényeges dologgal kapcsolatban folyik a tévtanok terjesztése világszerte.

A népesedés egy érdekes kérdés. Szerintem valahol ott kell kezdeni, hogy mi a célja ill. mi lehet esetlegesen a célja a népesség állandó növekedésének. Azt azért nem gondolnám értelmes célnak, hogy a Föld minden négyzetméterén álljon egy ember, még akkor sem, ha a táplálását képesek lennénk megoldani valahogy. Ahogy egy irodában is manapság van egy kötelezően meghatározott minimális "élettér" X négyzetméter/fő lebontásban, ugyanúgy az élet más területein is szükség van bizonyos "térre", az egészséges élet szempontjából, ezért is határoznak meg minimális építészeti szabványokat, mert különben előbb-utóbb mindenki a pszichiátrián végzi. A zsúfoltság, bezártság érzés mentális zavarokat okoz. Ez tény.
Viszont az is tény, hogy még nagyon messze vagyunk ettől, jelenleg a "rendszer" okozza a túlzsúfoltság érzetét, ha a háborúk helyett a pénzt a jelenleg használhatatlan területek (pl. sivatagok) használhatóvá tételére fordítanák, máris másképp nézne ki a dolog, de az élettérbe nem akarnak beruházni, csak a meglévőket foglalják el és zsákmányolják ki.

A későbbiekben az sem megoldás, ha több kilométer magas felhőkarcolókba költöznek az emberek a helyhiány miatt, mert akkor onnan nem is mozdulhatnak, hiszen ilyen embertömegnek a mozgása megoldhatatlan egy úthálózattal még ha több szinten folyik akkor sem. Nem beszélve, hogy a fenntartása elképesztően magas lenne a szükséges infrastruktúra működtetése okán.

Mivel egy sáskajárás sem szokott jót tenni a környezetének, azt a természet megoldja, amikor mindent "lelegeltek" akkor éhen halnak és volt gond, nincs gond. Ez az embereknél nem kellene, hogy így végződjön.

Felmerül még más bolygók "terraformálása" és benépesítése, de mivel ez sok évezredes feladat lenne, jelenleg ennyi idő már nincs, ha így mennek a dolgok tovább.

A megoldás az lehetne, hogy az oktatáson és életszínvonal emelésen keresztül eljutnának a "szapora" nemzetek is arra a felismerésre, hogy más is van az életben, amit élvezni lehet, nem csak a mértéktelen gyerekgyártás, mint az egyetlen "szórakozási" lehetőség és fel is kell tudni nevelni tisztességesen, nem az utcára koldulásra szülni őket, hanem értelmes életlehetőséget is tudni kell biztosítani nekik, ami manapság már 8-10 gyerek esetében lehetetlen és szükség sincs rá. Amíg viszont az olajkorszak energiaszűkében élünk, addig ez is megoldhatatlan, hiszen ezeknek a társadalmaknak a felemelése éppen, hogy gyorsítaná az összeomlási folyamatokat, ahelyett, hogy megoldaná.

Ezért az én végkövetkezteté sem sajnos az, hogy durva népirtás lesz, nemcsak az "ő" részükről, hanem egymás között is, erre jó példa a ruandai eset, ahol pár hónap alatt az egyik népcsoport kiirtott a másikból 1 milliót, elég hatékony volt, csak fegyvert kellett adni nekik. Ehhez jönnek a már ismert vakcinázások, gyilkos vírusok, szemét kaja, permetezések, rádioaktivitás és társaik, a sor végtelen.

Az, hogy mikor érünk el ebbe a szakaszba, az kérdéses, de láthatólag "uraink" ezt megelőzendő felgyorsítják a folyamatot, hogy ők tudják kontroll alatt tartani az eseményeket, mert csak így tudnak a végén győztesként kikerülni belőle.
Szerintem aki még fiatal, érdemes felkészülnie erre, az idősebbek talán szerencséjükre már nem érik ezt meg.
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
0 # mfhvb ghfj 2017-02-26 14:23
50 millió az ideális népesség
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 

Hírlevél

A nemzettel kapcsolatos fontos témákban fogunk értesíteni!

Szavazás

TE használod az életedben a Boldogság Videó tudását? https://youtu.be/88P3kWNTVYc
 

kvesd_az_oldalt

Te is Segíts Hazádnak!

 

Ajánld fel imádságodat Istennek nemzetünkért s hazánkért, majd pedig hangosan imádkozd el a Miatyánkat a következők szerint:

 

 

FELAJÁNLÁS:

(Hangosan tedd meg a felajánlást az imádság előtt, hogy miért is imádkozol)

 

Kedves Istenem! Felajánlom ezen imádságaimat azért, hogy a Te akaratod teljesedjen ki a magyarság és Magyarország létére, munkásságára, tevékenységére, általunk kiváltott hatásokra, cselekedetekre a múltban, a jelenben és a jövőben is. Kedves Istenem segítsd meg Magyarországot s a magyarságot! A magyar gazdaság legyen magyar kézben, istenes magyar vezetők legyenek a vezetésben, Nagymagyarország legyen újra egységben, béke s boldogság legyen minden részen! Valamint tisztíts meg bennünket Istenem minden rossztól, ártó hatástól, hogy újra istenes életet tudjunk élni! Istenem Te tégy igazságot! Legyen Istenem, ahogy szeretnéd és jónak látod! Ámen!

 

 

 

IMÁDSÁG:

(Az imádságot is hangosan mond a felajánlás után. Még jobb, ha 1 miatyánk helyett, a teljes rózsafüzért végig imádkozod a felajánlásért.)

 

„Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved;

Jőjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.

A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma.

És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképen mi is megbocsátunk azoknak, a kik ellenünk vétkeztek;

És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen!”

 

 

 

Ezzel szellemi szinten is erősíted országunkat s nemzetünket, hogy újra felvirágozhassunk. Az imádságot, vagy a rózsafüzért naponta többször is elmondhatod a felajánlással az elején!