fejlc

 

fejlcImdkozz

     

Témakörök - Háttérhatalom

Mit kell tudnod még?!

Egy tényt:

„Tény az, hogy a hazánkban lakó zsidó népesség nagyobb része és az
ország lakosságának többi tömegei között felfogásbeli ellentét van!”

1938. évi első zsidótörvény indoklásából. / könyvrészlet /

Tehát alapvető tény: a zsidó népesség és a nem zsidó népesség között
lényeges felfogásbeli és életvitelbeli különbség van!

Ez a gondolat a mai napig is helytálló, mi több örökérvényű, és e szerint
kell hozzáállni szinte minden zsidó származású és az őket képviselő
egyénekhez. Csak ennek a cáfolatlan ténynek a figyelembe vételével
lehet mindennemű állást foglalni velük szemben. Nagyon komolyan kell
venni ezt a bizonyított zsidó normát, mert csak ebből az alapállásból
és kiindulásból lehet megközelíteni a velük, vagy általuk történt
eseményeket. Aki ezeket cáfolja, az magát nevezi meg annak. Aki pedig
elismeri és megerősíti, az elgondolkozik, hogy miként cselekedjen, mert
csak ez lehet a kivezető út a saját élete, életünk, sorsunk bajaira és a
megoldására. /A mihez tartás végett./

Miért van az úgy, ahogy van

Nézzük a részleteket:

Értitek emberek ezt?! Felfogásbeli különbség van! Tudjátok mit jelent
ez? Ez egy égbe kiáltó lényeges felismerés és alapvető tézis a tovább
lépésben, a helyzetek kezelésében. Miért is? Nézzük az okokat, de most
csak röviden és tömören.

A zsidók alapvetően képtelenek az Isteni igazság, az erkölcs, a becsület
szerint létezni, mint a magyar és a nemzetben gondolkozó ember. Ezek
azok a jellembeli tulajdonságok, amelyek a zsidó népekben nincsenek
és nem is lesznek meg! Ha mégis találkozol ilyennel, az csak álszent
képmutatás, tetszelgés, és ezt ne feledd! Ne ess bele abba a hibába,
hogy higgy nekik, ne adj lehetőséget, hogy félrevezethessenek, de még
kísérletet se tégy, mert az lesz a veszted, egészen biztos, előbb vagy
utóbb, de mindenképp! Mert a zsidó csak kihasznál és élősködik akin, s
amin csak tud, ez a lételeme!

Ezért kellett a saját világukat, ideológiájukat, vallásukat az ő valóságuk
szerint felépíteni, és a másokét (értsd a nemzetekét) torzítani, hogy
az így kialakított elvükön keresztül, tudatosan manipulálva hatást
tudjanak gyakorolni az emberek, a nemzetek felett, hogy az életüket,
élősködésüket, uralmukat biztosítani tudják. Különösen veszélyesek
azok az elemek is (személyek), akik őket képviselik, az ő érdekükben
cselekszenek, feláldozzák magukat a hatalom érdekében az emberekkel
szemben, az anyagi javak, a fényűző élet reményében.
Tehát így a zsidó identitás nem szellemi, hanem materiális, anyagi

világban él és gondolkozik, és a zsidó genetikai hajlamaiból fakadóan
része a cionista elvnek, szemléletnek is.

Lételemük a hazugság, a pénz, az uzsora, a harácsolás, az ő felfogásaik
szerint úgy gondolják, hogy jól teszik a dolgaikat - az önző érdekeik
szerint. Mert úgy gondolják, hogy az ügyesebb, a cselesebb, a rafináltabb
győz és győzhet. Amit megszereznek bármi áron azt jogos tulajdonuknak
tekintik. Nem érdekli őket, hogy a másik félnek, vagyis akitől megszerzik,
elveszik azt, ami nekik kell, mi lesz a sorsa, a további helyzete.

További jellemző tulajdonságuk, amire még érdemes odafigyelni: Minden,
ami felszínes, a látszat, a külsőség, az az elsődleges és fontos, a kifelé
mutatás, a kivagyiság, vagyis a másoknak való tetszelgés, a félrevezetés
az önös érdek szempontjából. Viszont a valóságnak, az okoknak csak
másodlagosnak kell mutatkoznia. Ezzel szemben ami „másodlagos”, az
a zsidónak és azoknak is, akik ilyen elvek alapján gondolkoznak, az az
elsődleges, legalábbis egyenrangú számukra, mert mindkettőre alaposan,
gondosan odafigyelnek, más szóval tudatosan foglalkoznak vele. Ezért
sikeresek a maguk módján a kettős mérce alkalmazásával, - ami nem
mellesleg - többnyire a mások hátrányára. Ezek alapvetően az eszközeik,
amivel érvényesülni tudnak mindaddig, míg a jóra való nép fel nem fogja
és meg nem érti ezeket az összefüggéseket, következtetéseket és az
ebből fakadó alapvető bajaik okát.

Hogyan működik ez? Ők tisztában vannak a céljaikkal, gondolataikkal,
cselekedeteikkel, értik és tudják, hogy mit miért tesznek. Szinte
maximális pontossággal időben és térben is, kockáról kockára, tudatosan
tervezve, építkezve haladnak viszonylag az elképzeléseik szerint,
és az eredményeik alapján felbuzdulva, már kiegyensúlyozottabban
tudják kezelni a helyzeteket, mint az ellenségüknek tekintett emberek
(őslakosok), ezért tudják még hatékonyabban növelni befolyásukat a
céljaik elérésében.

Tehát ebből fakadóan az alapvető problémánk abból ered, hogy lépés
előnyben vannak velünk szemben, - mert szembekötve vakon hagytuk,
és még mindig gyámoltalanul állunk ezzel szemben. Mindezekre
ráadásul - és sajnos - sokkal többet foglalkozunk velük, valamint az
általuk diktált, kreált maszlagokkal, így feléljük és az ő előnyükre
fordítjuk a saját energiánkat. - Mert minél többet azzal foglalkozunk,
hogy ők mit mondanak, mit akarnak, mi meg ezek ellen tiltakozunk,
követelőzünk, petíciózunk, tüntetünk, erre pazaroljuk az energiánk
nagy részét, minekután már nem jut elég értelmesebb dolgokra. Az
emberek tüntetése, tiltakozása is zsidó taktika, vedd már észre ezt is, ők
kreálják, hogy te meg élj vele, hogy ezzel is lekösse az energiádat, terelje
figyelmedet, félrevezessen, stb. - Ehelyett az időnket és az energiánkat
a saját elképzeléseink kidolgozásával, kialakításával, kieszközölésével,
kiharcolásával, megvalósításával és saját jövőnk építésével foglalkozva
csoportosítanánk át.
A tanulság ebből az, hogy a lépés előnyt kell megfordítani, vagyis ki
kell harcolni valahogy, valamivel, hogy velünk, a néppel foglalkozzanak,

mert így az energiáikat mi tudjuk lekötni, csökkenteni azzal, hogy velünk
foglalkoznak, ezáltal bizonyos mértékig el lehet vele terelni a figyelmüket
a saját szándékaiktól, céljaiktól.

Ellenkezőleg a nemzet fiai, lányai nem igazán tudják mit és hogyan kell,
kellene tenni, cselekedni, csak a bolyongás, sóvárgás, tanácstalanság
tapasztalható szinte mindenhol. Mert csak azzal foglalkozunk, hogy
mások, - a zsidók - mit akarnak, mit tesznek, hogyan manipulálnak,
zsarolnak, fosztanak ki bennünket. Pedig többféle lehetőséggel, eszközzel
lehetne fordítani a helyzeten a hozzáállásunk változtatásával.

Tehát innen való a címben megfogalmazott felfogásbeli és életvitelbeli
különbség azokkal szemben, akik nem úgy gondolkoznak, mint a
magyar és a nemzetben gondolkozó ember. Az az ő világuk, ez a mi
világunk! Ezeknek tudatában már világos kell, hogy legyen minden józan
gondolkozó és érző embernek, hogy nincs miről egyeztetni, nincs miről
tárgyalni, nincs miről vitázni, nincs mit kérni tőlük, egyáltalán nincs is
miről beszélni velük. Innentől kezdve Tisztelt nemzettárs, Isteni és emberi
lélekkel megáldott ember, tudod mihez kell tartanod magad, tudod mi a
Te feladatod a hazád, a családod és a saját magad érdekében! Fel a fejjel,
tiszta szívvel, hittel, józanésszel tedd, amit tenned kell!

Magyarok! Gondolkozzatok el még azon is, milyen veszélyben vagyunk
most és milyen végzet előtt állunk, ugyanis Palesztinában is a föld
eladásával kezdődött majd alakult ki a jelenlegi helyzet - hasonló sors
várhat ránk is! Ezt Te ölbe tett kézzel várod?

Nézz körül, hogy ki él és virul ebben az országban, - de máshol is - és
ki haldoklik, ki nyomorog, kiknek romlik az élethelyzete! Gondolkozz el
ezen és hozd meg a döntést magadnak, élj és cselekedj ezen túl ezzel
a tudattal. Érezd minden cselekedetednek a felelősségét, mert a saját
sorsodról és a sorstársaidról van szó! De tudd, hogy helyetted nem fog
cselekedni senki az érdekedben, - amit neked kell megtenni - ha te nem
teszel semmit, csak vársz és hallgatsz! Ha jobbat akarsz az életben, az
élettől, mint eddig volt, akkor legalább egy kicsit változz, változtass a
hozzáállásodon, nézőpontodon, mert csak akkor lesz másképp és jobb
neked és sorstársaidnak is.

Mérlegeld az alábbi bölcs mondást!
„Ha az életben mindig ugyanazt teszed, ugyanúgy csinálod, akkor az
élettől mindig ugyanazt az eredményt kapod.”
Így hova jutsz?
Gondolkozz és dönts, de azt is tudd, hogy nem dönteni úgy sem tudsz!

Magna Hun

Kapcsolódó írás, hamarosan!: Élj a hatalmaddal!

Forrás


Te is világosítsd fel a többi embert!
 

Hírlevél

A nemzettel kapcsolatos fontos témákban fogunk értesíteni!

Várakozó hsz.

Szavazás

TE használod az életedben a Boldogság Videó tudását? https://youtu.be/88P3kWNTVYc
 

kvesd_az_oldalt

Te is Segíts Hazádnak!

 

Ajánld fel imádságodat Istennek nemzetünkért s hazánkért, majd pedig hangosan imádkozd el a Miatyánkat a következők szerint:

 

 

FELAJÁNLÁS:

(Hangosan tedd meg a felajánlást az imádság előtt, hogy miért is imádkozol)

 

Kedves Istenem! Felajánlom ezen imádságaimat azért, hogy a Te akaratod teljesedjen ki a magyarság és Magyarország létére, munkásságára, tevékenységére, általunk kiváltott hatásokra, cselekedetekre a múltban, a jelenben és a jövőben is. Kedves Istenem segítsd meg Magyarországot s a magyarságot! A magyar gazdaság legyen magyar kézben, istenes magyar vezetők legyenek a vezetésben, Nagymagyarország legyen újra egységben, béke s boldogság legyen minden részen! Valamint tisztíts meg bennünket Istenem minden rossztól, ártó hatástól, hogy újra istenes életet tudjunk élni! Istenem Te tégy igazságot! Legyen Istenem, ahogy szeretnéd és jónak látod! Ámen!

 

 

 

IMÁDSÁG:

(Az imádságot is hangosan mond a felajánlás után. Még jobb, ha 1 miatyánk helyett, a teljes rózsafüzért végig imádkozod a felajánlásért.)

 

„Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved;

Jőjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.

A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma.

És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképen mi is megbocsátunk azoknak, a kik ellenünk vétkeztek;

És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen!”

 

 

 

Ezzel szellemi szinten is erősíted országunkat s nemzetünket, hogy újra felvirágozhassunk. Az imádságot, vagy a rózsafüzért naponta többször is elmondhatod a felajánlással az elején!