fejlc

 

fejlcImdkozz

     

Témakörök - Háttérhatalom

 

Folytatás

 

 


Te is világosítsd fel a többi embert!
 

Hozzászólások  

 
+5 # ISZT 2012-06-16 03:46
Látom a gyüli a youtube-n is jól működik nem hiszem, hogy egy egyszerű riportot ilyen negatív véleménnyel illetne az átlagközönség.

Őszintén szólva így hogy ezzel a videóval valamelyest beleláttam ennek a sötétségnek a mélyébe ami ott lehet kissé beleborzongtam. Egyetlen ige jutott eszembe a végére.
"Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy; a te veszsződ és botod, azok vigasztalnak engem." (Zsolt 23:4)
Sok szerencsétlen ember. nem tudják hogy az átok mantrázása visszaszállhat az emberre és megnyomoríthatj a a lelkét vele együtt a testét is. Egyszerűen megfogalmazva ugyanis a világtól azt kapod vissza amit őszinte szívből jövő szándékodból kívánsz neki.

A Jóisten áldását küldöm reájuk hogy tisztítsa meg a fertőzött lelküket!
Ámen!

Áldás Békesség!
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
0 # aasoft 2012-06-16 22:22
Sajnos, vele nem volt senki.
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
+1 # Fénybenjáró 2012-06-17 18:19
Talán csak Isten. Gondolkozom mostanság azon, hogy talán ezeknek a szektáknak annyi hasznuk van, hogy az emberek egy jelentős részét Isten felé fordítják. Későbbiekben, ha sikerül kiszakadniuk a szekta bűvköréből, akkor talán le tudnak bennük tisztulni a dolgok és megmarad számukra az igaz Istenhit.
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
+1 # Seraf 2012-06-17 21:00
'Fénybenjáró' : Osztom a véleményed ; Mindazonáltal én a tár -
sadalomra / nemzetre viszonyítva kimondottan veszélyesnek
tartom az ilyen és hasonló -mert van több- fanatizált elkülönü -
lést. Nem maga az elkülönülés okán, hiszen anno így tettek az
Őskeresztények is (egymást ténylegesen -szó szerint- segítő
közösségeket hoztak létre), hanem mert olyan idegen és poli -
tikai érdekeket képviselnek / támogatnak, amik más emberek /
gyerekek / családok elleni agresszióra irányul .
Lelkük rajta, mivel a számonkérésnél tiszta a képlet : Megy a -
hova való és amit képviselt vagy tolerált ; Akkor kevés lesz a
hamis hivatkozás ... Mennek majd azon tévelyítő után, akinek
a hiszékenységüke t biztosították az igazság helyett { ott lesz
csak igazán minden nap vidám vasárnap - meg 'buli fanta nap -
szemüveg' } .
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
+1 # Fénybenjáró 2012-06-20 17:35
Isten szerintem köztük is látja azokat, akik tényleg őszinte áhitattal keresik az Igazságot, még ha be is veszik a sok szektadumát.
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
0 # Katalin 2012-06-21 00:23
(Katalin 2012-05-31 23:57) Nem szekta.
A szekta a latin sequi szóból származtatható, jelentése: követni. A szekta fogalom mai használata viszonylag pontatlan és kevéssé szelektáló. Egyik jelentése: az uralkodó egyháztól elszakadt, többnyire nem bevett vallási csoportok, a másik jelentés szerint: szorosan összetartó, azonos nézetű, a külvilágtól elkülönülő csoport; zárt csoportosulás valamely közösségen belül. A szó mind a köznyelvben, mind a publicisztikába n pejoratív tartalmú. Eredeti értelmében azonban – és vallásszociológ iai használatában is – értékmentes: egy sajátos vallásos közösségi forma megjelölésére használják. A vallásszociológ ia megkülönbözteti a szektákat az új vallási mozgalmaktól, valamint a (destruktív) kultuszoktól.
destruktív: romboló szándékú
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
0 # rocky 2012-07-08 23:43
hello! én és a családom 19 éve járunk a hit gyülekezetébe, soha nem volt kötelezővé téve sem az adakozás sem a tized. az interju alanya azt is állította, hogy ha esetleg elakarnál menni a gyülekezetből csak akkor engednek, ha szegény vagy, ez természetesen nem igaz, az én családom is szegény , és a szüleim sajnos egycdarabig nem jártak, most egy éve ujra rendszeresen eljárunk istentisztelete kre, az anuagi helyzetünk még nem oldódott meg igy adakozni most sem tudunk, de elmaradásunk ideje alatt egy olyan nap nem telt el hogy ne hirdették volna nekünk az evangéliumot a testvérek. soha semmilyen kiátkozás nem történt, és bizton állíthatom, hogy a gyülekezetünk minden tagja azért jár a hit gyülekezetébe hogy közössége legyen az istennel nem pedig félelemből és kényszerből.
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 

Hírlevél

A nemzettel kapcsolatos fontos témákban fogunk értesíteni!

Várakozó hsz.

Szavazás

TE használod az életedben a Boldogság Videó tudását? https://youtu.be/88P3kWNTVYc
 

kvesd_az_oldalt

Te is Segíts Hazádnak!

 

Ajánld fel imádságodat Istennek nemzetünkért s hazánkért, majd pedig hangosan imádkozd el a Miatyánkat a következők szerint:

 

 

FELAJÁNLÁS:

(Hangosan tedd meg a felajánlást az imádság előtt, hogy miért is imádkozol)

 

Kedves Istenem! Felajánlom ezen imádságaimat azért, hogy a Te akaratod teljesedjen ki a magyarság és Magyarország létére, munkásságára, tevékenységére, általunk kiváltott hatásokra, cselekedetekre a múltban, a jelenben és a jövőben is. Kedves Istenem segítsd meg Magyarországot s a magyarságot! A magyar gazdaság legyen magyar kézben, istenes magyar vezetők legyenek a vezetésben, Nagymagyarország legyen újra egységben, béke s boldogság legyen minden részen! Valamint tisztíts meg bennünket Istenem minden rossztól, ártó hatástól, hogy újra istenes életet tudjunk élni! Istenem Te tégy igazságot! Legyen Istenem, ahogy szeretnéd és jónak látod! Ámen!

 

 

 

IMÁDSÁG:

(Az imádságot is hangosan mond a felajánlás után. Még jobb, ha 1 miatyánk helyett, a teljes rózsafüzért végig imádkozod a felajánlásért.)

 

„Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved;

Jőjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.

A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma.

És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképen mi is megbocsátunk azoknak, a kik ellenünk vétkeztek;

És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen!”

 

 

 

Ezzel szellemi szinten is erősíted országunkat s nemzetünket, hogy újra felvirágozhassunk. Az imádságot, vagy a rózsafüzért naponta többször is elmondhatod a felajánlással az elején!