fejlc

 

fejlcImdkozz

     

Témakörök - Háttérhatalom

Ezek az emberek nem mártírok voltak, hanem Magyarország elárulói. Jakobinusok, talán egyenesen Jákob vérvonalából? Az aljas módon "nagy" Francia forradalom mintájára igyekeztek Martinovics Ignácék megbuktatni hazánkban a fenn álló rendet. Helyébe pedig a cionista köztársaság és polgárosodás rémuralmát szándékozták léptetni. Nem feltűnő, hogy az összes királyság elleni összeesküvés szinte pár hónapos, 1-2 éves eltolódással következett be? Ezeknek a hátterében a zsidó szabadkőműves páholyok munkássága állt. Meg voltak előre szervezve a forradalmaknak nevezett puccsok.

Szerencsére akkor Martinovicséknak nem sikerült a tervük. Azonban a későbbiekben a különböző lázongások szításával, és köztársaságok, népköztársaságok létrehozásával elérték a mai napon is fent álló terror kibontakozását, amely a magyarságot rabszolgasorba, szégyenbe és szegénységbe taszította. Közben a kiválasztott nép vígan dőzsöl a kárunkra.

Szégyen, hogy mártíroknak nevezik őket. Szégyen, hogy egyik tagjukról, Hajnóczy Józsefről még ma is el van nevezve egy iskola.

A cionista terrorizmus munkássága évszázadokra, évezredekre nyúlik vissza. Nem csak hazánk történelmében, hanem az egész világon.

A cikkből látható, hogy már a monarchia idejében milyen jelentős rangokig vitték a zsidó beépülők. Valamint milyen nagy tisztségekkel rendelkező embereket is meg tudtak bolondítani az agymosó maszlagjukkal, amellyel a rendet bomlasztották hazánkban.

Az Igazság szabaddá tesz tőlük!

 

Egerszeginfo.hu (Zalaegerszeg információs portálja és céges adatbázisa) - Hírek - 1795-ben ezen a napon  kivégezték a magyar jakobinusokat


1795. május 20-án végezték ki a Vérmezőn Martinovics Ignácot és négy társát, a magyar jakobinus összeesküvés vezetőit. A vértanuk: Hajnóczy József, Laczkovics János, Martinovics Ignác, Sigray Jakab, Szentmarjay Ferenc, Szolártsik Sándor, Őz Pál

Ezen a szerdai napon a kora reggeli órákban a katonák sorfala között öt, négylovas szekéren vitték papjaikkal a halálra ítélt jakobinus vezetőket, a budai vártól északnyugatra eső generális kaszálórétre. A vesztőhelyre érkezvén a szekereket úgy állították fel, hogy a halálra ítéltek nem láthatták társaik kivégzését, kivéve Martinovicsot, akinek végig kellett néznie a négy másik igazgató fővesztését. Elsőként gróf Sigray Jakabon hajtották végre a halálos ítéletet, akinek a fejét a kirendelt hóhér csak a harmadik csapással tudta elválasztani törzsétől. Sigray után Szentmarjai, majd Lazkovics és Hajnóczy következett, akik mind nagy bátorsággal fogadták a halálos csapást. Legvégül Martinovicsot végezték ki, akinek írásait a hóhérok elégették. A reggel fél hét körül kezdődött kivégzésekre több száz ember gyűlt össze. A látványosság már negyed nyolcra befejeződött. A holttesteket koporsókba rakták, és titokban temették el. Két héttel később követte a jakobinus mozgalom igazgatóit a halálba Őz Pál ügyvéd és Szolárcsik Sándor joggyakornok, akiket szintén a generális kaszálón végeztek ki. Hosszú ideig homály fedte, hova is temették a mártírhalált halt jakobinusokat, mígnem levéltári források (mérnöki jelentések) alapján 1914. május 29-én sikerült rátalálni az egykori budai új katonai temető szélén, a Szilágyi Erzsébet fasor és a Kútvölgyi út szétágazásánál, földi maradványaikra. A négy igazgató közös sírban feküdt, Martinovics külön sírba került. Hasonlóképpen a két későbbi kivégzett, Őz Pál és Szolárcsik Sándor is. A sírok feltárása után a holtak csontjait ugyanazon a helyen újratemették, majd 1960-ban a Kerepesi úti temetőbe vitték, ahol díszsírban nyugosznak. A pest-budai olvasóegyletekben, klubokban, szabadkőműves-páholyokban, valamint vidéki városokban összejövő egykori jozefinisták, reformer köznemesek, nemesi és polgári származású értelmiségiek szenvedélyes vitákban és röpiratokban fogalmazták meg már 1793-ban: a magyar nemzet és a magyar polgárosodás érdekei szemben állnak az udvar érdekeivel. A közülük kikerülő jakobinusok szervezését veszi kézbe a Bécsben kegyvesztett Martinovics Ignác, aki 1793 végére szakított a bécsi udvarral. Két titkos társaságot szervezett, mindkettő élén ő állott. Hajnóczy elképzelését követte: először a felvilágosult reformer nemességet kell megnyerni, utána lép színre a feudális világot lebontó értelmiség. Ennek megfelelően az első szervezet, a Reformátorok Társasága, a felvilágosult köznemesség számára elfogadható célokat tűzött ki. Magyarország független köztársasággá alakul, ahol a köznemeseké a vezető szerep. Az egyházi és királyi birtokok állami tulajdonba mennek át; ez adja az állam a közjó pénzügyi alapját, így nincs szükség adófizetésre. A jobbágy felszabadul, de föld a nemes tulajdona marad, a paraszt tőle bérli telkét. Miután a nemesi mozgalom ezeket a célokat sikerre viszi, a másik szervezet, a Szabadság és Egyenlőség Társasága veszi át a vezetést. A nemesség uralma és kiváltságai megszűnnek, a hatalmat a nép ragadja magához, amelyen Martinovicsék az értelmiséget és a parasztságot, általában a közrendűeket értették. A társaságok, amelyek nem tudhattak egymásról, ún. forradalmi kátékban foglalták össze programjukat. Martinovics az első társaság élére Sigray Jakab grófot, a kőszegi tábla elnökét, a második élére Hajnóczy Józsefet, Szentmarjai Ferencet és Laczkovics Jánost állította igazgatókul (az utóbbi arról volt nevezetes, hogy az 1790. évi országgyűléshez intézett fogalmazványában a magyar katonai vezényleti nyelv bevezetését sürgette). Martinovics - minden alap nélkül - a párizsi konvent megbízatásával, anyagi és fegyveres segítségével áltatta őket. A mozgalom néhány hónap alatt elérte Horvátországot és Erdélyt is, de mindössze 200-300 tagra, elsősorban a megyék vezető értelmiségieire terjedhetett ki. A szervezkedés lényegében kimerült abban, hogy a résztvevők lemásolták és terjesztették a Reformátorok Társaságának kátéját, ember- és polgároktatás könyvecskéjét. 1794 júliusának végén, nagyjából a francia jakobinus diktatúra bukásával egy időben, Bécsben letartóztattak húsz összeesküvőt, köztük Martinovicsot. Negyvenkét személyt fogtak el, ketten öngyilkosok lettek a letartóztatáskor. 1795 májusának végén a hétszemélyes tábla 18 vádlottat halálra ítélt, közülük a király 11-nek megkegyelmezett. A hét kivégzést május 20-án, illetve június 3-án hajtották végre a Vérmezőn. 18-an kerültek Kufstein, Spielberg és Munkács hírhedt börtöneibe, köztük olyan irodalmi kiválóságok, mint Kazinczy, Verseghy, Szentjóbi Szabó László.

 


Te is világosítsd fel a többi embert!
 

Hozzászólások  

 
+2 # Landsknecht 2012-09-12 12:51
Bizony! A királyságok megdöntése mind a szabadkőművesek műve. James Billington írt egy könyvet "Fire in the minds of men" címmel, amiben szépen levezeti, hogy minden modern kori eszme "-izmus" valójában a francia forradalmi eszmében gyökerezik. Azt is levezeti, hogy az összes forradalom 1789-től 1917-ig mind a szabadkőművesek műve, valamint az Adam Weishaupt nevű zsidó által alapított illuminátus rendé.
Nem könnyű könyv most olvasom de azt hiszem boldogulok vele.
Azt mondják még érdekes a Raffay Ernő: Szabadkőművesek Trianon előtt könyv is.
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
+3 # Dezső 2012-09-12 19:48
A Habsburgok is cionisták voltak, Martinovicsék is, tehát egyik 19, a másik egy híján 20....
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
+3 # Fénybenjáró 2012-09-12 21:11
Biztos, hogy a királyi udvarig ért a kezük. Azonban amíg névleg létezett a királyság a trónörökössel, addig nem tudták 100%-ban érvényesíteni a szándékaikat. Ezért kellettek a forradalmak. Valamint, mert nem minden király szolgálta ki a háttérmunkásság uk érdekeit.
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 

Hírlevél

A nemzettel kapcsolatos fontos témákban fogunk értesíteni!

Szavazás

TE használod az életedben a Boldogság Videó tudását? https://youtu.be/88P3kWNTVYc
 

kvesd_az_oldalt

Te is Segíts Hazádnak!

 

Ajánld fel imádságodat Istennek nemzetünkért s hazánkért, majd pedig hangosan imádkozd el a Miatyánkat a következők szerint:

 

 

FELAJÁNLÁS:

(Hangosan tedd meg a felajánlást az imádság előtt, hogy miért is imádkozol)

 

Kedves Istenem! Felajánlom ezen imádságaimat azért, hogy a Te akaratod teljesedjen ki a magyarság és Magyarország létére, munkásságára, tevékenységére, általunk kiváltott hatásokra, cselekedetekre a múltban, a jelenben és a jövőben is. Kedves Istenem segítsd meg Magyarországot s a magyarságot! A magyar gazdaság legyen magyar kézben, istenes magyar vezetők legyenek a vezetésben, Nagymagyarország legyen újra egységben, béke s boldogság legyen minden részen! Valamint tisztíts meg bennünket Istenem minden rossztól, ártó hatástól, hogy újra istenes életet tudjunk élni! Istenem Te tégy igazságot! Legyen Istenem, ahogy szeretnéd és jónak látod! Ámen!

 

 

 

IMÁDSÁG:

(Az imádságot is hangosan mond a felajánlás után. Még jobb, ha 1 miatyánk helyett, a teljes rózsafüzért végig imádkozod a felajánlásért.)

 

„Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved;

Jőjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.

A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma.

És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképen mi is megbocsátunk azoknak, a kik ellenünk vétkeztek;

És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen!”

 

 

 

Ezzel szellemi szinten is erősíted országunkat s nemzetünket, hogy újra felvirágozhassunk. Az imádságot, vagy a rózsafüzért naponta többször is elmondhatod a felajánlással az elején!