fejlc

 

fejlcImdkozz

     

Témakörök - Háttérhatalom

Az illuminátusok nevet a történelem során négy különböző társaság viselte. Az alombrádoké (Spanyolo.), az entuziászta és vizionárus álmodozókból álló guerineteké (Franciao, 1684 körül), a misztikusok által alkotott egyesület (Belgium, XVIII. század második fele), és végül az illuminátusok rendje.

”Az Illuminátusok modern változatát Adam Weishaupt (zsidó, jezsuita tudós, szabadkőműves) alapította 1776-ban négy barát segítségével: Francis Dashwood (jezsuita tudós, Hellfire klub), Marki Francois de Sade (jezsuita tudós, szabadkőműves), Kollmer (valószínűleg jezsui­ta) és Meyer Rothschild (zsidó, pénzember).


Az az eszme fogalmazódott meg Weishauptban, hogy egy társaságot kell létrehozni, amely hatását mindenfelé kiterjeszti, a leghatalmasabb szellemeket öleli föl, az ész uralmának helyreállításáért munkálkodik, továbbá előremozdítja a vallásos s politikai felvilágosodást és az emancipációt.

Tanai szerint a vallásos dogmák és istentiszteleti formák elvetendők, csak a deizmus rendszere terjeszthető, és a köztársasági elvek a hirdetendők. Knigge betársulásával, és a szabadkőműves páholytól nyert támogatás folytán az új rend rohamosan terjedt.

Enrey Antal szerint:

network.hu

"...Weishaupt, aki 1748-ban Ingolstadtban, módos zsidó családból született, fiatal korában kikeresztelkedett és belépett a jezsuita rendbe, ahol magas kiképzést nyert. Pappá szentelése előtt azonban meghasonlott önmagával, és miután a rendből kilépett, az ingolstadti egyetemen lett a kánonjog tanára. 1771-től kezdve tanulmányozni kezdte az egyiptomi és más okkult tanokat, és ezekben egyre jobban elmélyedve, arra az elhatározásra jutott, hogy a különböző okkult rendszerek híveit egyetlen hatalmas szervezetté egyesíti, mely az ő vezetésével egy új világrendet fog kialakítani. Öt évig dolgozott ezen a tervén, és végül 1776. május 1.-én létrehívott egy kis titkos társaságot, melynek az Illuminátusok ("megvilágosodottak") nevet adta.

Elképzelése a következő koncepción alapult:

1. A monarchiák és minden tekintélyelvű kormányzati rendszer eltörlése.

2. A magántulajdoni és örökösödési rend eltörlése.

3. Hazafiság és nemzeti érzület felszámolása.

4. A család és házasság intézményének felszámolása.

5. Mindenféle vallás eltörlése..."

(Endrey Antal - A disznófejű nagyúr)

A Bajor Illuminátusok Zürich-i főhadiszállásának ajtaja fölött e szavak állnak: Ordo ab chao (rend a káoszból).

network.hu

Az ősi trükk rendetlenséget teremteni, aztán kihasználni ezt a lehetőséget az irányítás megragadására, míg azt tetetni, hogy visszahozzák a rendet. Az elit tudja, hogy az emberek mindig hajlandóak lesznek feláldozni szabadságuk egy részét a biztonságért. íme néhány ultratitkos csoport, akik a háttérből szervezik a káoszt, és akik az igazi Illuminátusok:

A 300-ak Bizottságát 1729-ben alapította B a Brit Kelet-Indiai Társaság, hogy gondoskodjék a nemzetközi kereskedelemről és banktevékenységről, és így támogassa az ópiumkereskedelmet. Egyesíti a világ 300 leggazdagabb családját I a Brit Korona vezetése alatt. Egészében meg- I személyesíti a bankrendszert, együtt a nyugati B államok legfontosabb képviselőivel. Mindegyik f bank a 300 Bizottságán keresztül kapcsolódik | a Rothschildokhoz. E társaság két legismertebb tagja Henry Kissinger (balra) és Paul Volcker (Federal Reserve).

network.hu

Paul Volcker

• A B’nai B’rith (a Szövetség gyermekei) a legrégibb ma is aktív zsidó szervezet. 1843-ban zsidó szabadkőművesek alapították New York-ban. Törekszik mindenkit elhallgattatni, aki a zsidók ellen felemeli szavát, azzal, hogy antiszemitának bélyegzi. Hierarchiájának csúcsán a zsidó Kabbalah követőit találhatjuk, ami az ősi Babilonig és Egyiptomig visszanyúló misztikus iskola.

network.hu

• A Skót Rítus 33. szintjének Nagy Tanácsa képviseli a bank, politikai, gazdasági, ipari és vallási területek szabadkőműves elitjét. Tagjai döntéseiket a fekete mágia mély ismeretére alapozzák. Híres tagja, Albert Pike ügyész, katona, író, a nemzetközi sza­badkőművesség főpapja, az Illuminátusok feje, a Sátán Templomának főpapja, és a Ku Klux Klán alapítója volt.

• A Bajor Illuminátusok 13-ak Tanácsa képviseli a Druidák Nagy Tanácsát. A Rothschildok 13 főpapjából áll. Ezek irányítják a globális gazdaságot. Globális összeesküvés látomással rendelkeznek, melynek ők a végső szervezői, és a leglelkesebb előmozdítói.

network.hu

 

 

Forrás


Te is világosítsd fel a többi embert!
 

Hozzászólások  

 
+1 # Hang 2012-10-04 13:22
Ha valaki esetleg tudná érdekelne, hogy ott a 13 fölött ki vagy mi van?
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
+1 # Fénybenjáró 2012-10-04 20:07
a gonosz. Bár csuda tudja...lehetnek a páholyok között is olyanok, akik a jót szolgálják. Nem lehet tudni. Lehet ott is van jó és rossz irányzat. De valahogy egyiknek sem tudok hinni egyenlőre.
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
0 # Seguro 2012-10-04 22:45
http://www.youtube.com/watch?v=PdsFIhYu0fM&feature=g-user-u
Ebből a videóból rengeteg információt megtudhatsz.. Azt is, ki ül a jelenlegi trónon.
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
0 # Fénybenjáró 2012-10-06 11:36
A pápa is csak egy báb. A kirakatba nem teszik az igazi irányítókat. A kereszténység, az egyház fontos dolog, csak megfelelő emberek kellenének, akik a Jézusi igazságok mentén szerveznék az irányítását.


A lényeget itt találod:

http://mkh.valosag.net/index.php/cion-jegyzkoenyvek
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
+3 # Seguro 2012-10-06 17:16
A pápa igen előkelő helyen helyezkedik el a hierarchiájukba n. Akiről a videóban szó van, a szürkepápa, egy teljesen ismeretlen "ember".
Cion jegyzőkönyvéről pedig egy ideje-csak tájékozottság kérdése- kiderült, hogy hamisítvány, és szándékosan terelték a figyelmet a zsidóságra. Félreértés ne essék, nem mosdatok senkit sem, csak tényekről beszélek. Azt sem lehet letagadni, hogy a ma élő zsidók 95%-a gyakorlatilag nem is igazi zsidó..
Eleve fel kéne tűnnie az embereknek, hogy miért pont a "Dávid" csillag? Miért nem egy menóra?
Amúgy ha Jézusi tanításokat nézzük, akkor egyházra semmi szükségünk...
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
+2 # Fénybenjáró 2012-10-07 19:32
Azt hazudják, hogy a Cion Jegyzőkönyvek hamisítványok. Kár, hogy szóról szóra megvalósul belőle minden napjainkban.

Ez ilyen tévedés, vagy szándékos terelés, hogy a pápa lenne az egésznek a feje, vagy vezetője. Lehet valamilyen szinten áll közöttük, de ő is csak egy báb. Volt egy pápa, aki nagy reformokat akart a Vatikánban végre hajtani, amelyek tényleg megtisztulást hoztak volna az egyházba. Pár hét alatt eltették láb alól.

Nem elengedhetetlen kellék az egyház, ha valaki az életében meg akarja valósítani a Jézusi értékeket. Azonban egységben az erő, ezért lenne fontos az egyház normális működése, működtetése.
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
+3 # Y 2012-10-04 21:22
Érdekes cikk, köszi!
Szerintem (és ezt nem feltételezem Rólad sem, csak érdekelne mit gondolsz) a Kabbalah önmagában hasznos, ugye ősi misztikumokat és titkos tanításokat foglal magába amit már ők is több forrásból szereztek (mint ahogy a cikk is említi: Babilon, Egyiptom stb.). Tehát a "jók" is tanulhatnának belőle, olvashatnák mert lehet, hogy míg az ő kezükben fegyver az a "jók" kezében gyógyszerré válna. Azt, hogy valami fekete vagy fehér mágia csak is az erők iránya dönti el, hogy azokat (kik és) mire használják. Én úgy gondolom, hogy a történelem során az ősi tanításokat egy hataloméhes nép/csoport kisajátította magának és megpróbálta elérni, hogy mások számára hozzáférhetetle n legyen(elég csak beprogramozni, hogy idétlen babonáknak tartsák őket), átvették az oktatást stb. így váltunk kiszolgáltatott rabszolgákká, az emberek elfelejtettek gondolkodni. Veszélyes lenne ilyesmit a kezünkbe adni, mert a végén még felébrednénk. Kíváncsi vagyok mit gondolsz..
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
0 # Fénybenjáró 2012-10-06 11:31
Biztos fellelhetőek a tanaikban igazságok, bölcsességek. Minden csak azon múlik, hogy milyen szándékkal használják a tudást.

A magyarság és az emberiség körében érdemes lesz újra az Isten felé fordulni, mert ő segíthet majd a tudatlanságból fakadó szenvedések felszámolásában .

http://mkh.valosag.net/index.php/boldogsag
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
0 # Záborcki Tibor 2012-10-09 01:03
Most néztem PI videóját itt a lapon,engem meg lepett,hogy ez a kettő,mármint az illuminátusok,é s a szabad kőművesek,nem egy és ugyan az!Illuminek =megvilágosodott ak,ilyen volt a templomos lovag rend,vagy nem jól tudom?Ide tartozott II.András kerályunk is!Még mindig oly titokzatos az egész,nem tudom ki kivel van!
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
+2 # Fénybenjáró 2012-10-09 10:30
Valószínűleg II. András az igazi lovagi értékeket képviselte és nem a szabadkőműves felfogást követte.

Egyéb szerveződésekne k a lényegi gyökere, hogy zsidók vezetik zsidó célok érdekében.
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 

Hírlevél

A nemzettel kapcsolatos fontos témákban fogunk értesíteni!

Szavazás

TE használod az életedben a Boldogság Videó tudását? https://youtu.be/88P3kWNTVYc
 

kvesd_az_oldalt

Te is Segíts Hazádnak!

 

Ajánld fel imádságodat Istennek nemzetünkért s hazánkért, majd pedig hangosan imádkozd el a Miatyánkat a következők szerint:

 

 

FELAJÁNLÁS:

(Hangosan tedd meg a felajánlást az imádság előtt, hogy miért is imádkozol)

 

Kedves Istenem! Felajánlom ezen imádságaimat azért, hogy a Te akaratod teljesedjen ki a magyarság és Magyarország létére, munkásságára, tevékenységére, általunk kiváltott hatásokra, cselekedetekre a múltban, a jelenben és a jövőben is. Kedves Istenem segítsd meg Magyarországot s a magyarságot! A magyar gazdaság legyen magyar kézben, istenes magyar vezetők legyenek a vezetésben, Nagymagyarország legyen újra egységben, béke s boldogság legyen minden részen! Valamint tisztíts meg bennünket Istenem minden rossztól, ártó hatástól, hogy újra istenes életet tudjunk élni! Istenem Te tégy igazságot! Legyen Istenem, ahogy szeretnéd és jónak látod! Ámen!

 

 

 

IMÁDSÁG:

(Az imádságot is hangosan mond a felajánlás után. Még jobb, ha 1 miatyánk helyett, a teljes rózsafüzért végig imádkozod a felajánlásért.)

 

„Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved;

Jőjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.

A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma.

És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképen mi is megbocsátunk azoknak, a kik ellenünk vétkeztek;

És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen!”

 

 

 

Ezzel szellemi szinten is erősíted országunkat s nemzetünket, hogy újra felvirágozhassunk. Az imádságot, vagy a rózsafüzért naponta többször is elmondhatod a felajánlással az elején!