fejlc

Témakörök - Háttérhatalom

Az illuminátusok nevet a történelem során négy különböző társaság viselte. Az alombrádoké (Spanyolo.), az entuziászta és vizionárus álmodozókból álló guerineteké (Franciao, 1684 körül), a misztikusok által alkotott egyesület (Belgium, XVIII. század második fele), és végül az illuminátusok rendje.

”Az Illuminátusok modern változatát Adam Weishaupt (zsidó, jezsuita tudós, szabadkőműves) alapította 1776-ban négy barát segítségével: Francis Dashwood (jezsuita tudós, Hellfire klub), Marki Francois de Sade (jezsuita tudós, szabadkőműves), Kollmer (valószínűleg jezsui­ta) és Meyer Rothschild (zsidó, pénzember).


Az az eszme fogalmazódott meg Weishauptban, hogy egy társaságot kell létrehozni, amely hatását mindenfelé kiterjeszti, a leghatalmasabb szellemeket öleli föl, az ész uralmának helyreállításáért munkálkodik, továbbá előremozdítja a vallásos s politikai felvilágosodást és az emancipációt.

Tanai szerint a vallásos dogmák és istentiszteleti formák elvetendők, csak a deizmus rendszere terjeszthető, és a köztársasági elvek a hirdetendők. Knigge betársulásával, és a szabadkőműves páholytól nyert támogatás folytán az új rend rohamosan terjedt.

Enrey Antal szerint:

network.hu

"...Weishaupt, aki 1748-ban Ingolstadtban, módos zsidó családból született, fiatal korában kikeresztelkedett és belépett a jezsuita rendbe, ahol magas kiképzést nyert. Pappá szentelése előtt azonban meghasonlott önmagával, és miután a rendből kilépett, az ingolstadti egyetemen lett a kánonjog tanára. 1771-től kezdve tanulmányozni kezdte az egyiptomi és más okkult tanokat, és ezekben egyre jobban elmélyedve, arra az elhatározásra jutott, hogy a különböző okkult rendszerek híveit egyetlen hatalmas szervezetté egyesíti, mely az ő vezetésével egy új világrendet fog kialakítani. Öt évig dolgozott ezen a tervén, és végül 1776. május 1.-én létrehívott egy kis titkos társaságot, melynek az Illuminátusok ("megvilágosodottak") nevet adta.

Elképzelése a következő koncepción alapult:

1. A monarchiák és minden tekintélyelvű kormányzati rendszer eltörlése.

2. A magántulajdoni és örökösödési rend eltörlése.

3. Hazafiság és nemzeti érzület felszámolása.

4. A család és házasság intézményének felszámolása.

5. Mindenféle vallás eltörlése..."

(Endrey Antal - A disznófejű nagyúr)

A Bajor Illuminátusok Zürich-i főhadiszállásának ajtaja fölött e szavak állnak: Ordo ab chao (rend a káoszból).

network.hu

Az ősi trükk rendetlenséget teremteni, aztán kihasználni ezt a lehetőséget az irányítás megragadására, míg azt tetetni, hogy visszahozzák a rendet. Az elit tudja, hogy az emberek mindig hajlandóak lesznek feláldozni szabadságuk egy részét a biztonságért. íme néhány ultratitkos csoport, akik a háttérből szervezik a káoszt, és akik az igazi Illuminátusok:

A 300-ak Bizottságát 1729-ben alapította B a Brit Kelet-Indiai Társaság, hogy gondoskodjék a nemzetközi kereskedelemről és banktevékenységről, és így támogassa az ópiumkereskedelmet. Egyesíti a világ 300 leggazdagabb családját I a Brit Korona vezetése alatt. Egészében meg- I személyesíti a bankrendszert, együtt a nyugati B államok legfontosabb képviselőivel. Mindegyik f bank a 300 Bizottságán keresztül kapcsolódik | a Rothschildokhoz. E társaság két legismertebb tagja Henry Kissinger (balra) és Paul Volcker (Federal Reserve).

network.hu

Paul Volcker

• A B’nai B’rith (a Szövetség gyermekei) a legrégibb ma is aktív zsidó szervezet. 1843-ban zsidó szabadkőművesek alapították New York-ban. Törekszik mindenkit elhallgattatni, aki a zsidók ellen felemeli szavát, azzal, hogy antiszemitának bélyegzi. Hierarchiájának csúcsán a zsidó Kabbalah követőit találhatjuk, ami az ősi Babilonig és Egyiptomig visszanyúló misztikus iskola.

network.hu

• A Skót Rítus 33. szintjének Nagy Tanácsa képviseli a bank, politikai, gazdasági, ipari és vallási területek szabadkőműves elitjét. Tagjai döntéseiket a fekete mágia mély ismeretére alapozzák. Híres tagja, Albert Pike ügyész, katona, író, a nemzetközi sza­badkőművesség főpapja, az Illuminátusok feje, a Sátán Templomának főpapja, és a Ku Klux Klán alapítója volt.

• A Bajor Illuminátusok 13-ak Tanácsa képviseli a Druidák Nagy Tanácsát. A Rothschildok 13 főpapjából áll. Ezek irányítják a globális gazdaságot. Globális összeesküvés látomással rendelkeznek, melynek ők a végső szervezői, és a leglelkesebb előmozdítói.

network.hu

 

 

Forrás


Te is világosítsd fel a többi embert!
 

Hozzászólások  

 
+1 # Hang 2012-10-04 13:22
Ha valaki esetleg tudná érdekelne, hogy ott a 13 fölött ki vagy mi van?
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
+1 # Fénybenjáró 2012-10-04 20:07
a gonosz. Bár csuda tudja...lehetnek a páholyok között is olyanok, akik a jót szolgálják. Nem lehet tudni. Lehet ott is van jó és rossz irányzat. De valahogy egyiknek sem tudok hinni egyenlőre.
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
0 # Seguro 2012-10-04 22:45
http://www.youtube.com/watch?v=PdsFIhYu0fM&feature=g-user-u
Ebből a videóból rengeteg információt megtudhatsz.. Azt is, ki ül a jelenlegi trónon.
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
0 # Fénybenjáró 2012-10-06 11:36
A pápa is csak egy báb. A kirakatba nem teszik az igazi irányítókat. A kereszténység, az egyház fontos dolog, csak megfelelő emberek kellenének, akik a Jézusi igazságok mentén szerveznék az irányítását.


A lényeget itt találod:

http://mkh.valosag.net/index.php/cion-jegyzkoenyvek
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
+3 # Seguro 2012-10-06 17:16
A pápa igen előkelő helyen helyezkedik el a hierarchiájukba n. Akiről a videóban szó van, a szürkepápa, egy teljesen ismeretlen "ember".
Cion jegyzőkönyvéről pedig egy ideje-csak tájékozottság kérdése- kiderült, hogy hamisítvány, és szándékosan terelték a figyelmet a zsidóságra. Félreértés ne essék, nem mosdatok senkit sem, csak tényekről beszélek. Azt sem lehet letagadni, hogy a ma élő zsidók 95%-a gyakorlatilag nem is igazi zsidó..
Eleve fel kéne tűnnie az embereknek, hogy miért pont a "Dávid" csillag? Miért nem egy menóra?
Amúgy ha Jézusi tanításokat nézzük, akkor egyházra semmi szükségünk...
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
+2 # Fénybenjáró 2012-10-07 19:32
Azt hazudják, hogy a Cion Jegyzőkönyvek hamisítványok. Kár, hogy szóról szóra megvalósul belőle minden napjainkban.

Ez ilyen tévedés, vagy szándékos terelés, hogy a pápa lenne az egésznek a feje, vagy vezetője. Lehet valamilyen szinten áll közöttük, de ő is csak egy báb. Volt egy pápa, aki nagy reformokat akart a Vatikánban végre hajtani, amelyek tényleg megtisztulást hoztak volna az egyházba. Pár hét alatt eltették láb alól.

Nem elengedhetetlen kellék az egyház, ha valaki az életében meg akarja valósítani a Jézusi értékeket. Azonban egységben az erő, ezért lenne fontos az egyház normális működése, működtetése.
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
+3 # Y 2012-10-04 21:22
Érdekes cikk, köszi!
Szerintem (és ezt nem feltételezem Rólad sem, csak érdekelne mit gondolsz) a Kabbalah önmagában hasznos, ugye ősi misztikumokat és titkos tanításokat foglal magába amit már ők is több forrásból szereztek (mint ahogy a cikk is említi: Babilon, Egyiptom stb.). Tehát a "jók" is tanulhatnának belőle, olvashatnák mert lehet, hogy míg az ő kezükben fegyver az a "jók" kezében gyógyszerré válna. Azt, hogy valami fekete vagy fehér mágia csak is az erők iránya dönti el, hogy azokat (kik és) mire használják. Én úgy gondolom, hogy a történelem során az ősi tanításokat egy hataloméhes nép/csoport kisajátította magának és megpróbálta elérni, hogy mások számára hozzáférhetetle n legyen(elég csak beprogramozni, hogy idétlen babonáknak tartsák őket), átvették az oktatást stb. így váltunk kiszolgáltatott rabszolgákká, az emberek elfelejtettek gondolkodni. Veszélyes lenne ilyesmit a kezünkbe adni, mert a végén még felébrednénk. Kíváncsi vagyok mit gondolsz..
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
0 # Fénybenjáró 2012-10-06 11:31
Biztos fellelhetőek a tanaikban igazságok, bölcsességek. Minden csak azon múlik, hogy milyen szándékkal használják a tudást.

A magyarság és az emberiség körében érdemes lesz újra az Isten felé fordulni, mert ő segíthet majd a tudatlanságból fakadó szenvedések felszámolásában .

http://mkh.valosag.net/index.php/boldogsag
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
0 # Záborcki Tibor 2012-10-09 01:03
Most néztem PI videóját itt a lapon,engem meg lepett,hogy ez a kettő,mármint az illuminátusok,é s a szabad kőművesek,nem egy és ugyan az!Illuminek =megvilágosodott ak,ilyen volt a templomos lovag rend,vagy nem jól tudom?Ide tartozott II.András kerályunk is!Még mindig oly titokzatos az egész,nem tudom ki kivel van!
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
+2 # Fénybenjáró 2012-10-09 10:30
Valószínűleg II. András az igazi lovagi értékeket képviselte és nem a szabadkőműves felfogást követte.

Egyéb szerveződésekne k a lényegi gyökere, hogy zsidók vezetik zsidó célok érdekében.
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 

Hírlevél

A nemzettel kapcsolatos fontos témákban fogunk értesíteni!

Szavazás

Magyarország az oroszhoz, vagy a nyugathoz csapódjon?
 

kvesd_az_oldalt

Imádkozz Magyarországért!

 

Ajánld fel imádságodat Istennek nemzetünkért s hazánkért, majd pedig hangosan imádkozd el a Miatyánkot a következők szerint:

 

 

FELAJÁNLÁS:

(Hangosan tedd meg a felajánlást az imádság előtt, hogy miért is imádkozol)

 

Istenem felajánlom ezen imádságomat azért, hogy segítsd meg Magyarországot s a magyarságot! A magyar gazdaság legyen magyar kézben, istenes magyar vezetők legyenek a vezetésben, Nagymagyarország legyen újra egységben, béke s boldogság legyen minden részen! Valamint tisztíts meg bennünket minden rossztól, ártó hatástól, hogy újra istenes életet tudjunk élni! Legyen Istenem, ahogy jónak látod! Ámen!

 

 

 

IMÁDSÁG:

(Az imádságot is hangosan mond a felajánlás után)

 

„Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved;

Jőjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.

A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma.

És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképen mi is megbocsátunk azoknak, a kik ellenünk vétkeztek;

És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen!”

 

 

 

Ezzel szellemi szinten is erősíted országunkat s nemzetünket, hogy újra felvirágozhassunk. Az imádságot naponta többször is elmondhatod a felajánlással az elején!