fejlc

 

fejlcImdkozz

     

Témakörök - Háttérhatalom

Ez a lényegretörő könyv azoknak ajánlott, akik keveset tudnak a háttérhatalomról. A könyv érthetően, lépésről lépésre mutatja be, megcáfolhatatlan tényekre hivatkozva, hogy a XVIII. századtól fokozatosan hogyan vették át a zsidó bankárok a világ pénzrendszere feletti uralmat, és ezzel milyen iszonyatos erőre tettek szert. Sokak szerint a könyv alapmű.

Kik pénzelték a kommunizmust és kik buktatták meg? Miért robbantották ki a világháborúkat és a gazdasági válságokat? Miért hozták létre az IMF-et és a Világbankot? Hogyan ejtették adósságcsapdába - sok nemzettel együtt - Hazánkat? Hogyan függ össze az egész a szabadkőművességgel? Ilyen, és ehhez hasonló nagy jelentőségű kérdésekre kapunk választ.

A könyv nem hosszú, kb. 60 oldal, letölthető a Magyar Elektronikus Könyvtár oldaláról.

Álljon itt az előszóból, és a könyv végéből egy kis rész kedvcsinálónak:

Az emigráció hosszú évei alatt, 56 után "a szent romon" töprengve, mint egykor Arany a Világost követő sötétben, egyre erősebben kialakult bennem a meggyőződés, hogy az Antikrisztusnak nem egy feje van, hanem kettő: az egyik Moszkvában, a másik New Yorkban, és az emberiség mindaddig nem lesz igazán szabad, amíg az irgalmas mindenható Isten mindkettőt le nem vágja számunkra.

Mikor pedig az isteni Gondviselés negyven évi, lélekben pusztában töltött bujdosás után hazasegített, vagy talán küldött is ebbe a Gonosz keze által letarolt országba, ez a meggyőződés véres valósággá szilárdult bennem, mert még ki sem tették hazánkból lábukat a keleti rabszolgahajcsárok, máris bevonultak New Yorkból az Antikrisztus másik fejének ügynökei, hogy birtokukba vegyék Mária egykori virágoskertjét, és gyökerestől kitépjék, amit az előző sátánok benne még meghagytak.

És akkor látni kezdtem, és ebben a könyvben el is mondom, hogy a moszkvai zsarnokságot is az Antikrisztus igazi, nyugati feje szervezte meg és állította fel, hogy pokoli szándékai végrehajtója legyen, míg el nem érkezik az idő, hogy a New York-i fej, álarcát letépve, a maga szörnyű meztelen valóságában lépjen az engedelmes agyaggá gyúrt emberiség elé, és azt végleg igájába hajtva, Jézus Krisztus vetését az egész földkerekségen megsemmisítse.

De fölágaskodott bennem ez a szittya-magyar vér, hogy ezt tűrni nem lehet, ha belepusztulok is, és egy szál karddal a pogány hordának rontó őseim módjára, ezzel az egy szál tollammal leírtam az igazságot és a pokol elleni gyógymódot is.

Mert még nincs elveszve minden. Isten az ősevangéliumban, melyet az egész emberiségnek adott, és a zsidók csak kimásolták egy náluk sokkal ősibb és műveltebb kultúrnép, talán éppen a nagy király, Nimród népének szellemi hagyatékából, megmondotta, hogy ellenkezést vet az Őskígyó ivadéka és az Asszony ivadéka közé, és az Asszony ivadéka a kígyó fejét el fogja tiporni.

Az Asszony ivadéka pedig mi vagyunk, a Boldogasszony népe, magyarok. Erre a szerepre készített fel bennünket a Mennyei Atya többezer éves történelmünk folyamán, és ezt a szerepet erősítette meg az Ő Szent Fia, Jézus Krisztus, századunk elejétől fogva üzeneteiben.

Mert mi az Ő Szent Édesanyja, Mária, öröksége és különleges tulajdona vagyunk, és az Ő végső győzelme a Gonosz fölött a mi országunkból fog kiindulni. Csak vissza kell térniük az ősi gyökerekhez, Szent István király tanításához, aki országunkat és Szent Koronánkat halálos ágyán az Istenanyának felajánlotta.

Ez a felajánlás volt a pecsét a mi apokaliptikus elkötelezettségünkön, melyet most, ezekben a végső időkben kell beteljesítenünk.

A bíztatást ehhez maga az Úr Jézus adta meg, mikor Natália nővérének ezt mondta:

"A magyar, Anyám szent nevében bízva, szent büszkeséggel hangoztassa: Magyarország és a Világ Királynője által győzni fogunk."

Ebben a szellemben írtam ezt a könyvet.

Batidán, az Endrey laposon, 1996. Szent Mihály havában.

                                                                                                                          Endrey Antal

….Nemzeti akarat és elszántság kell, hogy a Wall Street országrablóitól megszabaduljunk, és nem szabad, hogy hatalmuk és az általuk behálózott nagyhatalmak félelmetes ereje visszariasszon bennünket. Álljon előttünk példaként egyik nemzeti hősünk, Botond, aki a legkisebb volt a magyarok közül, de bárdjával akkora rést vágott Konstantinápoly érckapuján, hogy egy ötéves gyermek kényelmesen ki- és besétálhatott rajta.

"Nem sokaság, hanem lélek s szabad nép tesz csuda dolgokat", írta Berzsenyink, az oroszlánszívű Dániel is.

Ébresszük fel alvó nemzeti lelkünket, és akkor a kis magyar Botond szét fogja verni a bankárok ércfalát.


Te is világosítsd fel a többi embert!
 

Hozzászólások  

 
0 # Horváth István 2014-03-08 11:54
A MEK-es letöltési lehetőség nem aktuális.
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
0 # Horváth István 2014-03-08 11:57
Itt egy megtekinthető változat:ftp://ontologia.hu/Language/Hungarian/Crawl/MEK/mek.oszk.hu/01500/01558/01558.htm
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 

Hírlevél

A nemzettel kapcsolatos fontos témákban fogunk értesíteni!

Szavazás

TE használod az életedben a Boldogság Videó tudását? https://youtu.be/88P3kWNTVYc
 

kvesd_az_oldalt

Te is Segíts Hazádnak!

 

Ajánld fel imádságodat Istennek nemzetünkért s hazánkért, majd pedig hangosan imádkozd el a Miatyánkat a következők szerint:

 

 

FELAJÁNLÁS:

(Hangosan tedd meg a felajánlást az imádság előtt, hogy miért is imádkozol)

 

Kedves Istenem! Felajánlom ezen imádságaimat azért, hogy a Te akaratod teljesedjen ki a magyarság és Magyarország létére, munkásságára, tevékenységére, általunk kiváltott hatásokra, cselekedetekre a múltban, a jelenben és a jövőben is. Kedves Istenem segítsd meg Magyarországot s a magyarságot! A magyar gazdaság legyen magyar kézben, istenes magyar vezetők legyenek a vezetésben, Nagymagyarország legyen újra egységben, béke s boldogság legyen minden részen! Valamint tisztíts meg bennünket Istenem minden rossztól, ártó hatástól, hogy újra istenes életet tudjunk élni! Istenem Te tégy igazságot! Legyen Istenem, ahogy szeretnéd és jónak látod! Ámen!

 

 

 

IMÁDSÁG:

(Az imádságot is hangosan mond a felajánlás után. Még jobb, ha 1 miatyánk helyett, a teljes rózsafüzért végig imádkozod a felajánlásért.)

 

„Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved;

Jőjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.

A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma.

És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképen mi is megbocsátunk azoknak, a kik ellenünk vétkeztek;

És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen!”

 

 

 

Ezzel szellemi szinten is erősíted országunkat s nemzetünket, hogy újra felvirágozhassunk. Az imádságot, vagy a rózsafüzért naponta többször is elmondhatod a felajánlással az elején!