fejlc

 

fejlcImdkozz

     

Témakörök - Háttérhatalom

Mintha ugyan azt mondanád mindig, amit én is mondani akarok! :)

A korábbi forradalmak szabadkőműves háttértevékenységek eredményei voltak, céljuk a monarchiák, a feudális Rend megszüntetése volt. A mára kialakult társadalmi berendezkedés egyenes következménye az akkori eseményeknek és közel sem véletlen, hogy így alakultak a dolgok.
Az „1848-as magyar szabadságharc” sem jelent kivételt. Akárhogy is nézzük, ekkor Uralkodónk és Hazánk ellen intéztek támadást, melynek élén a szabadkőműves Kossuth Lajos állt. Sajnos a történelemkönyvek nem igazán emlegetik, de tény, hogy sok nemes magyar (magyar nemes) az Uralkodó és a feudális Rend mellett harcolt. Istenért, Királyért, Hazáért.
Egy állam akkor működik megfelelően, és akkor teljesíti be rendeltetését, ha biztosítani tudja mindenki számára, hogy életét egy magasabb cél értelmében és reményében teljesíthesse ki. Ezt a feudális – hierarchikus - Rend biztosítani tudta. Talán az adott időszakban ez a Rend már nem tudott megnyilvánulni teljesen tiszta formájában – a bomlasztó erőknek köszönhetően -, de még így is sokkal többet tudott adni a társadalom tagjainak, mint bármelyik utána következő (állam)forma.
Kossuth Lajos tevékenysége tehát nem igazán nevezhető áldásosnak, és mivel már jól ismer(het)jük a szabadkőművesség igazi arcát, nem sok kétségünk lehet a szándékosság felől sem.
Kissé talán ijesztő és a téma komolyságát jól mutatja, hogy ma jobb- és baloldal egyaránt elfogadja és ünnepli Kossuthot és a forradalmat. (Az utóbbi időben egyes jobboldali szervezetek már nem annyira.) Érdekes módon az „elmúlt” rendszer is ünnepelte. Valamint nem igen található olyan kis falu Magyarországon, ahol ne lenne legalább egy utca elnevezve „hősünkről”. Ezen kívül egyéb helyeken is megjelenik: intézmények, szobrok, rádió, cigarettamárka, stb.
A fenti példa jól mutatja, hogy szinte minden hazugság és félrevezetés, amit eddig tanítottak és belénk neveltek. Az Igazság felismeréséhez pedig fel kell adnunk eddig kialakult nézeteinket és újra kell gondolnunk mindent.

 

 

Saját megjegyzés:

Mellesleg a 48-as forradalmat a kommunizmus ideje alatt is nyilván tartották, mivel azok szervezgették, akik végül a 100 milliós áldozatot követelő kommunizmussal magyarországot is nyomorba tiporták. Saját fajtájuk tetteivel dicsekedtek és ezért is van annyi Kossuthról elnevezett helység, utca, satöbbi... Széchenyi nyíltan ellen állt a forradalom kirobbantásának, mert tudta, hogy nincs értelme magyarokat a vágóhídra küldeni. Szerette volna békés úton rendezni az ellentéteket. Azonban Kossut azzal volt megbízva, hogy belviszályt támasszon a Monarchián belül és így gyengítse a központi uralmat. Erre használták fel a magyarokat! Széchenyit pedig őrületbe kergették, mert hátráltatta a világhódító terveiket. Végül pedig Kossuth Amerikába ment, ahol ünnepelték és dicsőítették az ott élő fajtársai.

Jól megfigyelhető ezen esetben is, hogy hogyan uszítanak a háttéremberek egymásnak népeket, nemzeteket, csak hogy a kis terveiket megvalósítsák.

Amúgy árulkodóak a nevek is a szabadságharc kapcsán. A Landerer nyomdájába vitték nyomtatni a szórólapokat. Valamint a Pilvax kávéházban összegyűlő "értelmiségiek" indították el az egész felkelést. Célja a Monarchia megdöntése volt. A királyságok felszámolása, hogy az uralkodóktól a hatalmat egy láthatatlan csoport meg tudja szerezni. Későbbiekben meg is szerezték, de kellett hozzá az első világháború utáni zűrzavar, mely szintén a szabadkőművesség nevéhez kapcsolódik.

Petőfi próbálta nemzeti érzelműként a forradalom megnyerését támogatni, mert a magyarok gondjaira, bajaira nyújtottak látszatmegoldást a láthatatlan megszállóink. Így rántják be a különböző izmusok a magyarokat bizonyos mozgalmakba, amelyeknek az élén nem magyarok állnak, hanem csak nemzeti mondatokat hangoztató idegenek.


Te is világosítsd fel a többi embert!
 

Hírlevél

A nemzettel kapcsolatos fontos témákban fogunk értesíteni!

Szavazás

TE használod az életedben a Boldogság Videó tudását? https://youtu.be/88P3kWNTVYc
 

kvesd_az_oldalt

Te is Segíts Hazádnak!

 

Ajánld fel imádságodat Istennek nemzetünkért s hazánkért, majd pedig hangosan imádkozd el a Miatyánkat a következők szerint:

 

 

FELAJÁNLÁS:

(Hangosan tedd meg a felajánlást az imádság előtt, hogy miért is imádkozol)

 

Kedves Istenem! Felajánlom ezen imádságaimat azért, hogy a Te akaratod teljesedjen ki a magyarság és Magyarország létére, munkásságára, tevékenységére, általunk kiváltott hatásokra, cselekedetekre a múltban, a jelenben és a jövőben is. Kedves Istenem segítsd meg Magyarországot s a magyarságot! A magyar gazdaság legyen magyar kézben, istenes magyar vezetők legyenek a vezetésben, Nagymagyarország legyen újra egységben, béke s boldogság legyen minden részen! Valamint tisztíts meg bennünket Istenem minden rossztól, ártó hatástól, hogy újra istenes életet tudjunk élni! Istenem Te tégy igazságot! Legyen Istenem, ahogy szeretnéd és jónak látod! Ámen!

 

 

 

IMÁDSÁG:

(Az imádságot is hangosan mond a felajánlás után. Még jobb, ha 1 miatyánk helyett, a teljes rózsafüzért végig imádkozod a felajánlásért.)

 

„Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved;

Jőjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.

A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma.

És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképen mi is megbocsátunk azoknak, a kik ellenünk vétkeztek;

És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen!”

 

 

 

Ezzel szellemi szinten is erősíted országunkat s nemzetünket, hogy újra felvirágozhassunk. Az imádságot, vagy a rózsafüzért naponta többször is elmondhatod a felajánlással az elején!