fejlc

 

fejlcImdkozz

     

Témakörök - Háttérhatalom

A boldogság gazdaságtana: London scool of economics-ban tanítják / liberális iskola /

- 1., testi lelki egészség
- 2., szeretet teljes családi élet
- 3., stabil erkölcsi értékrend
- 4., közösséghez, nemzethez való tartozás megléte
- 5., méltányos munkafeltétel és körülmény
- 6., szabadság : ami szereteten és hűségen alapul
- 7., kielégítő javadalmazás, a pénz

A GDP egy félrevezető mutató. KSH úgy számolja a magyar GDP-t, mintha mindenki a saját lakását bérbe adná és bérbe venné, és ez a magyar GDP-ben 1800 Mrd Ft-tal, nettó 1000 Mrd Ft-al szerepel.
Érték a GDP számításnál pl.: egy gyár építse vagy lebontása...pl. 12 cukorgyár bontásával nőtt a GDP.-nk...
Hibás tudás.
Folyamatosan nincs államháztartási mérlegünk, annak ellenére, hogy az alkotmány ezt előírja.
Négy számla, mellyel a magyar országgyűlés még sohasem foglakozott:
- államháztartás
- lakosság és civil szervezetek
- vállalatok
- bankok.
Csak az államháztartás egy részével, a költségvetéssel foglalkozik a parlamentünk, a kormány, a pénzügyminisztérium, azaz nem tölti be egyik sem a funkcióját.
A Nemzeti Bank rendelkezik a négy számla részletes adataival. Csak nem publikálja.
A nemzetgazdaság adatgyűjtése, modellezése / Londonból származó programmal /  folyamatos.
Ezzel a magyar kormány és országgyűlés nem foglakozik.
A pénzügyminisztérium ugyan tulajdonosa a Nemzeti Banknak, de ezeket a létfontosságú adatokat már nem veszi át.
Így  érdemi információ nélkül, csak a GDP, adósság,  a hiány, stb-re részinformációra hivatkozva hoznak döntéseket, 
A sajtón keresztül gumicsontokat dob a kormány és a parlament az embereknek: adó, jövedelem termelő képesség kell az adózáshoz.
A monetáris folyamatok határozzák meg a jövedelem termelő képességet.
Az adózás az elosztást határozza meg.
/ A monetáris felségjogok: (pénzkibocsátás, hitelezés, árfolyam-szabályozás, kamatok meghatározása) 
a fiskális felségjogok: (az adózás szabályozására és a költségvetés meghatározása). /
Az emberek hasonlóan dolgoznak mint pl. Ausztriában.
A rendelkezésre álló pénz mennyiségében van különbség a két ország között.
Nálunk 2200 Mrd Ft a készpénz, ami nálunk van. + 3000 Mrd Ft, a 74 % kp, máshol ez 7 %.
MAGYARORSZÁGON A NEMZETI BANK NEM BOCSÁT KI PÉNZT.
Passzív oldali szabályozást végez az MNB. NEM PÉNZT BOCSÁT KI, HANEM VISSZASZÍV A GAZDASÁGBÓL. 
A külföldi tulajdonú bankok külföldről hozzák be a pénzt, aminek egy részét kamatra elhelyezik a nemzeti banknál, a  fennmaradó részből hiteleznek.
A külföldről behozott, Ft-ra átváltott pénz után kamatot kell fizetnünk a külföldi bankok számára.
Az MNB 0 hitel értéket nyújt a kereskedelmi bankoknak, de a kereskedelmi bankok betét helyeznek el a MNB-nél, 600 - 800 Mrd Ft-ot, és az MNB még kötvényt is bocsát ki, hogy a kereskedelmi bankok ne az embereknek, hanem az MNB-nél helyezzék el a hitelezésre szánt pénzt, kb. + 1200 Mrd Ft-ot..
A magyar költségvetés, a pénzügyminisztérium is elhelyez az MNB-nél  600 - 800 Mrd Ftot. 
Így az MNB semmilyen új pénzt nem hoz létre.
A rendszerváltással Magyarország a nemzetközi pénzügyi intézmények hűbérbirtoka lett.
A termelő javainkat külföldieknek adtuk el. A monetáris jogokat átadtuk a külföldieknek.
Az Országgyűlés, a kormány még csak bele sem nézhet, mit csinál az MNB.
Az MNB a Brüsszeltől elnyert pályázati pénzekkel megegyező összeget von ki a forgalomból, hogy az ne gyarapítsa az országot..
Azért, hogy magasan lehessen tartai a jegybanki alapkamatot, hogy a külföldi "befektetők" ide jöjjenek, és vigyék el a magyar nemzeti jövedelmeta jegybankunk segítségével.
A "befektető" ráadásul így diktálhat feltételeket.
A gazdaság politikánk döntéshozói mindig a hitelminősítőkre, a bankok elemzőire hivatkoznak, sohe nem az igazi okra: a hibás pénzügyi mechanizmusra.
a NÉGY NAGY SZÁMLA ÖSSZEGE DOLLÁRBAN 120 mRD DOLLÁR.
A  kötelezettség, ami után járadékot fizetünk: 300 Mrd usd, a rendszerváltáskori 21 Mrd usd adóssággal szemben, ráadásul a termelő nemzeti vagyont is értékesítették.
1995-ben a GDP mennyiségének 5x-öse forgott az országban.
Most 40 x-es, anélkül, hogy az életminőség javult volna, vagy nőtt volna az állampolgárok számára rendelkezésre álló pénzmennyiség.
A nálunk mozgó hatalmas pénzmennyiségnek nincs köze a mindennapi életünkhöz.
magyarország a "befektetők" szempontjából spekuláció tárgya.
Az MNB-n átfolyó pénzforgalom 1 millió millárd Ft-ot meghaladja. Akkor, amikor az 1 éves GDP-nk 28.000c mrd Ft.
Az Országgyűlésnek utána kell néznie a pénzügyi folyamatoknak, mert ez a kiszolgáltatottság nem tartható fenn.
Meg kell változtatni a jegybanktörvényt.
Az államháztartásnak terveznie kellene, mérleget kellene készíteni.  39 perc
A jegybanktörvényt meg kell változtatni.
Elektronikus pénz kibocsátása infláció növekedése nélkül lehetséges.
A bennünket - a médián keresztül is - félrevezetők ereje abban áll, hogy nem ismerjük a valódi pénzügyi folyamatokat.

Te is világosítsd fel a többi embert!
 

Hírlevél

A nemzettel kapcsolatos fontos témákban fogunk értesíteni!

Szavazás

TE használod az életedben a Boldogság Videó tudását? https://youtu.be/88P3kWNTVYc
 

kvesd_az_oldalt

Te is Segíts Hazádnak!

 

Ajánld fel imádságodat Istennek nemzetünkért s hazánkért, majd pedig hangosan imádkozd el a Miatyánkat a következők szerint:

 

 

FELAJÁNLÁS:

(Hangosan tedd meg a felajánlást az imádság előtt, hogy miért is imádkozol)

 

Kedves Istenem! Felajánlom ezen imádságaimat azért, hogy a Te akaratod teljesedjen ki a magyarság és Magyarország létére, munkásságára, tevékenységére, általunk kiváltott hatásokra, cselekedetekre a múltban, a jelenben és a jövőben is. Kedves Istenem segítsd meg Magyarországot s a magyarságot! A magyar gazdaság legyen magyar kézben, istenes magyar vezetők legyenek a vezetésben, Nagymagyarország legyen újra egységben, béke s boldogság legyen minden részen! Valamint tisztíts meg bennünket Istenem minden rossztól, ártó hatástól, hogy újra istenes életet tudjunk élni! Istenem Te tégy igazságot! Legyen Istenem, ahogy szeretnéd és jónak látod! Ámen!

 

 

 

IMÁDSÁG:

(Az imádságot is hangosan mond a felajánlás után. Még jobb, ha 1 miatyánk helyett, a teljes rózsafüzért végig imádkozod a felajánlásért.)

 

„Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved;

Jőjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.

A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma.

És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképen mi is megbocsátunk azoknak, a kik ellenünk vétkeztek;

És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen!”

 

 

 

Ezzel szellemi szinten is erősíted országunkat s nemzetünket, hogy újra felvirágozhassunk. Az imádságot, vagy a rózsafüzért naponta többször is elmondhatod a felajánlással az elején!