fejlc

 

fejlcImdkozz

     

Témakörök - Háttérhatalom

HAZAÁRULÓ HIVATALNOKOK FELJELENTÉSE ( A NÉPNÉL IS )

Alulírt Sydo Tejfalussy András Béla Ferenc (személyi szám: 1-420415-0215, an.: Bartha Edit), okl. vill. mérnök, korábbi országgyűlési és tudományos akadémiai szakértő feltaláló, néhai Dr. Tejfalusy Béla táblabíró nagyapám és néhai Bartha Béla katonai vezető, majd rendőrfőnök nagyapám nevében is, miután ismerem az alapvető magyar létérdekek védelmére és a jogállamiság fenntartására az alábbihoz hasonló helyzetekben kifejtett főhivatalnoki intézkedéseiket, hivatkozva a Ptk. 484-87. § szerinti kárelhárítási jogomra, a következőt ajánlom megfontolásra a nem zsidó származású, és az emberi jogokat sértő mózesi és talmudi zsidó törvények magyarországi hatályon kívül helyezése feltétlen szükségességét elismerő zsidó származású magyar állampolgároknak is.

A hivatkozott dokumentumokat, a Nagyapáim hivatali döntéseivel kapcsolatosakat is, lásd a honlapjaimon. Ajánlom a HUN TV-s előadásaink megtekintését is.

Rogán Antal Fidesz alelnök nemrég előadta – rendkívüli hírként, a HÍR Tv-ben – hogy a FIDESZ-KDNP új Alaptörvénye érvénytelenítette az eddig érvényes Magyarországi Alkotmányt is, sőt az Aranybullát is. Vagyis azt a két alapvető törvényt, amelyek szerint Magyarország területi épségét kötelező megvédenünk, hazánk határain belüli területeit magyar tulajdonban kell tartanunk. Előtte megengedték, hogy a külföldiek cégei magyarországi területtulajdonokat vásárolhassanak, azokat ráfizetéssel nagyobbra cserélhessék, s hogy a cégek által megvett területeket a cégtulajdonosok az itt született gyerekeik magántulajdonába átírathassák (lásd a külföldiek magyarországi befektetéseiről szóló 1989. évi XXIV. törvényt). Nemrég a kettős állampolgárságot is engedélyezték, azt, hogy külföldi állampolgár a magyarországi törvények mellett más, azokkal ellenérdekű külföldi államok törvényeinek is alávetett legyen. Utána izraeli cégek korlátozás nélkül idetelepedését is megengedték (“liberalizálták”) Izrael és Európai Unió kötött kereskedelmi partneri egyezmény hazánkra kötelezőnek nyilvánításával. 1200 hektárig engedélyezték, hogy egy-egy külföldi cég magyar termőterületet vásároljon, s ezúton akár néhány ezer külföldi cég tulajdonosai itt született gyerekei magántulajdona lehet hazánk összes termőterülete, s minden más ingatlana is.

Áder János köztársasági elnök és az Alkotmánybíróság is egyetért a Rogán Antal által hivatkozott alkotmánybírói állásfoglalással, ha attól azonnal nem határolódtak el. A Fidesz és a KDNP és egyéb pártok minden olyan parlamenti képviselője is egyetértett vele, aki megszavazta a hazánk területei külföldiek tulajdonába jutását lehetővé tevő új alkotmányt. Hazánk elleni hivatali bűncselekmény a Magyarország területi épségét és területei magyar tulajdonban maradását kötelezően előíró eddig érvényes két alaptörvényünk hatályon kívül helyezése, miközben hazánk vonatkozásában nem helyez(tet)ték hatályon kívül azokat - a zsidók fejében valamennyi más közösség törvényeit, így a magyarországi törvényeket is felülíró - mózesi és talmudi törvényeket, amelyek valamennyi magyar állampolgárságú vagy itt tartózkodó kettős állampolgárságú, vagy csak külföldi állampolgár zsidót hazánk területei kizárólagos zsidó tulajdonba juttatására és ehhez a nem zsidók irtására, kiűzésére is köteleznek. Nem az problémánk, hogy zsidó-e valaki édesanyja, hanem, hogy amíg hazánkban is hatályban vannak a zsidó törvények, amelyek minden zsidót köteleznek, hogy fajirtással szerezzen ingatlant tőlünk (teszik is, pl. a konyhasóhiányos, kálisóval mérgezett élelmiszerekkel, szennyezett ivóvízzel, egészségkárosító rovarokkal, lásd Mózes II.23./20-33. és V.7./2, 22. , Talmud, Taanith 10 a. lap és Baba kamma 93 b. lap.).

Már csak egy kérdésre kell logikus választ adnunk: A hazai alkotmányozók miért nem érvénytelenítették a hazánkba letelepedni engedett kettős állampolgár zsidókra vonatkozóan sem azokat a mózesi és talmudi törvényeket, amelyek minden izraelitát valamennyi nem zsidó, így tehát a nem zsidó magyarok, cigányok, németek és mások tervszerű kiirtására, kirablására, vagyis hazánk területei fajirtás útján megszerzésére, tehát az ENSZ Emberi Jogi Törvényei kijátszására kötelezik?!

Budapest, 2013. 04. 11.


Te is világosítsd fel a többi embert!
 

Hírlevél

A nemzettel kapcsolatos fontos témákban fogunk értesíteni!

Szavazás

TE használod az életedben a Boldogság Videó tudását? https://youtu.be/88P3kWNTVYc
 

kvesd_az_oldalt

Te is Segíts Hazádnak!

 

Ajánld fel imádságodat Istennek nemzetünkért s hazánkért, majd pedig hangosan imádkozd el a Miatyánkat a következők szerint:

 

 

FELAJÁNLÁS:

(Hangosan tedd meg a felajánlást az imádság előtt, hogy miért is imádkozol)

 

Kedves Istenem! Felajánlom ezen imádságaimat azért, hogy a Te akaratod teljesedjen ki a magyarság és Magyarország létére, munkásságára, tevékenységére, általunk kiváltott hatásokra, cselekedetekre a múltban, a jelenben és a jövőben is. Kedves Istenem segítsd meg Magyarországot s a magyarságot! A magyar gazdaság legyen magyar kézben, istenes magyar vezetők legyenek a vezetésben, Nagymagyarország legyen újra egységben, béke s boldogság legyen minden részen! Valamint tisztíts meg bennünket Istenem minden rossztól, ártó hatástól, hogy újra istenes életet tudjunk élni! Istenem Te tégy igazságot! Legyen Istenem, ahogy szeretnéd és jónak látod! Ámen!

 

 

 

IMÁDSÁG:

(Az imádságot is hangosan mond a felajánlás után. Még jobb, ha 1 miatyánk helyett, a teljes rózsafüzért végig imádkozod a felajánlásért.)

 

„Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved;

Jőjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.

A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma.

És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképen mi is megbocsátunk azoknak, a kik ellenünk vétkeztek;

És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen!”

 

 

 

Ezzel szellemi szinten is erősíted országunkat s nemzetünket, hogy újra felvirágozhassunk. Az imádságot, vagy a rózsafüzért naponta többször is elmondhatod a felajánlással az elején!