fejlc

 

fejlcImdkozz

     

Témakörök - Háttérhatalom

A magyarság megérett a teljes és tökéletes hódoltságra, sőt, a teljes pusztulásra, olyannyira, hogy a legelemibb nemzeti érdekeit se képes megvédeni, de annak még csak tudatában sincs azoknak.

Miért van az, hogy a pártvezéreknek - főleg a nemzetinek mondottaknak - és a polgári szervezetek vezetőinek most már közel két évtizede nem derengett fel, ha jövőt akarnak a magyarságnak, akkor a fiatalság felé kellene fordítani figyelő szemüket?

"Olyan kis ország (Izrael) részéről, mint mi, ez szinte döbbenetes. Azt látom, hogy fölvásároljuk Manhattant, és fölvásároljuk Magyarországot, és fölvásároljuk Romániát, és fölvásároljuk Lengyelországot. S ahogy én látom, nincsenek problémáink. A tehetségünk, az összeköttetéseink és a dinamizmusunk jóvoltából szinte mindenhová eljutunk." -- Simon Peresz

A fenti megjegyzés Simon Peresz izraeli elnök szájából hangzott el 2007. október 10-én a tel-avivi Hilton szállóban egy kereskedelmi összejövetelen, melyet a Má’árív című izraeli héber nyelvű napilap közléséből fordított Hering József volt izraeli katona. Peresz elnökúr azonban nem a teljes valóságnak megfelelően fogalmazott. Magyarországot ugyanis lényegében már felvásárolták. Az egyetlen jelentős nemzeti tulajdon a magyar föld, aminek nagyobb része még - remélhetőleg - magyar tulajdonban van, de a jelenlegi kalózkormány azon dolgozik, hogy azt is idegen kézre játssza.

Marschalkó Lajos az Országhódítók című munkájában közli a Russischen Invaliden 1910. december 30-i számából:

"Testvérek! Hittestvérek! Az egész földkerekségen nincs egyetlen darab föld sem, amelyet könnyebben leigázhatnánk, mint Galíciát és Magyarországot. E két országnak mindenképpen a miénknek kell lennie, mert számunkra ott a legkedvezőbbek a körülmények. Ti, zsidó testvérek fáradozzatok minden erőtökkel azon, hogy mindkét országot teljesen birtokotokba vehessétek  ..."

Ami korunk Magyarországában történik, nem első ízben történik. Az 1867-es "kiegyezés" a zsidóság állampolgárságáról is rendelkezett. Ekkor kapták meg az állampolgárságot, addig nem lehettek azok. Nem csoda, hogy Deák Ferenc a "haza bölcse" lett. Bartha Miklós írja a Kazárföldön című munkája 61. oldalán:"... a kazárok (zsidók) tömeges bevándorlása 1868-ban kezdődött."

A tömeges bevándorlásnak nem kizárólag az állampolgárság elnyerése volt az oka, hanem nagyban hozzásegítettek az oroszországi pogromok, és Bartha szerint az, hogy Galíciában törvények szigorú alkalmazásával igyekeztek megfékezni az üzérkedést. Románia pedig lezárta határait előttük, viszont nyitva volt Magyarország határa. Gazdaságilag meghódították az országot, és József Attila elpanaszolhatta versében: -- "S kitántorgott Amerikába másfélmillió emberünk."

A valóság az, hogy a másfélmillió emberünk nem "kitántorgott" Amerikábahanem a jövevények kihúzták a magyar középosztály talpa alól a szőnyeget, a megélhetést, és az utolsó pénzükön vettek egy hajójegyet Amerikába. Ma szintén ez történik, de a tönkretetteknek nincs hová menekülniük.

A magyarországi nép 100 év alatt kiirtja önmagát, és a tudománnyal foglalkozók 5 krajcárért el fogják adni az örökségüket. 100 év múlva mi - magyarul beszélő zsidók - leszünk a Mah-Garok, és köszönettel fogunk adózni Badiny professzornak, aki ezt kikutatta, és akinek a munkáira majd hivatkozni fogunk."

A hitetlenkedők kételkedhetnek, hogy e beszélgetés valóban megtörtént-e, avagy nem, de Magyarország megszállása, kisajátítása, meghódítása, sőt, az önpusztítás is kísértetiesen bekövetkezett.

De hogyan is kezdődött mindez?

A magyarság már 500 éve kiszolgáltatottságban él, de az 1848-49-es szabadságharcunk leverése gyökeresebb sorsfordulót eredményezett, mint ahogy arról beszélni szokás. A Habsburgok tudományosan megalapozott tervet dolgoztak ki a magyarság nemzeti önismeretének lerombolására, azon keresztül nemzeti önbecsülésének szétzilálására. E pokoli tervet a finnugor származáselmélet keretén belül, a Magyar Tudományos Akadémia felhasználásával léptették gyakorlatba. Lényege az volt, hogy a magyarságot a nyelvrokonság kapcsán a Nyugat-Szibéria kezdetleges műveltségű népeihez kössék, hogy ennek emlegetésével és az iskolákban való tanításával a lehető legmélyebbre gázoljanak a magyarság lelkületébe, megtörve nemzeti büszkeségét. E terv megvalósítása sikeres volt.

A magyarság csak a trianoni katasztrófa után kezdett föleszmélni, miután elindult egy egészséges szellemi kibontakozás, de amelyet a vesztes II. világháború gyökerestől elsodort. Ami jó volt a Habsburgoknak, jó lett Moszkvának, és ami jó volt Moszkvának, az jó most a nemzetközi rablótőkének. A kommunista évtizedek, majd az immár 18 éve hazánkra szakadt nemzetközi "demokrácia" alatt felnevelkedett három nemzedék. Gyökértelen nemzedék, népi/nemzeti mivoltát nem ismerő, sőt, megtagadó nemzedék. A magyarság tehát megérett a teljes és tökéletes hódoltságra, sőt, a teljes pusztulásra, olyannyira, hogy a legelemibb nemzeti érdekeit se képes megvédeni, de annak még csak tudatában sincs azoknak.

Az 1980-as években meg is kezdődött az új honfoglalás alapjainak tudományos és történelmi hátterű lefektetése. Egyre-másra olvashattunk arról, hogy "a zsidók a mai Magyarország területén már a Római Birodalom idején, a 3. században éltek. A magyarok a 9. században foglalták el e területet", olvassuk a New York-i Magyar Élet 1980 egyik novemberi számában. Mit is akarnak mondani ezzel? Azt, hogy a zsidók megelőzték a magyarságot jó félezer évvel a Kárpát-medencében, tehát történelmi joguk van hozzá. Nesze neked, magyar őstörténet. Ezért kell ledélibábosozni minden kutatót, aki nem a finnugor őserdőben keresi a magyarság bölcsőjét?

A Reform 1991. március 8. számából a Magyar Honvéd március 1. számában közöl egy írást Antiszemitizmus, cionizmus, hazafiság címmel. Az elsőbbségről ebben is szó esik ilyen formában: "Úgy tudom egyébként, hogy a zsidóság nagyjából a honfoglalással egy időben jelent meg a Kárpát-medencében?  Előbb. Zsidó sírkövet már jóval a magyarok bejövetele előtti időkből találtak itt." - hangzott az újságíró kérdésére Dr. Engländer Tibor, a Magyar Cionista Szövetség elnökének válasza. A budapesti főrabbi sem mulasztotta el ezt megemlíteni, mikor kihallgatást kapott a pápától, a Katolikus Egyház fejétől.

S hogy mindezek nem véletlen megjegyzések voltak a zsidó honfoglalás történelmi hátterének megalapozásához, igazolja, hogy azokban az években nemzetközi segítséget is kaptak.

Például: Az amerikai televíziós hálózat, a CBS is sugárzott az 1980-as évek első felében egy összeállítást a magyarországi zsidóság történelméről, helyzetéről, melyben az előzőek szintén említés kaptak. Az Insight1990. április 9-i számában írja a Communism's Demise Leaves Jews to Piece Together a Past (A kommunizmusban szétzilált zsidóság ismét felépítheti múltját) címmel a következőt olvashatjuk:

 "Ilona Benoschofsky shows off a tombstone, a menorah barely visible on its surface. "This comes from the third century," the museum director explains. "A man named Judah. It proves the Jews were here before the Hungarians." (Benoschofsky Ilona egy sírkövet mutat, amelyen egy alig látható menóra van. "Ez a harmadik századból való", mondja a múzeumigazgató. "Az ember neve Judah. Ez bizonyítja, hogy a zsidók előbb itt voltak, mint a magyarok."

Érted, kedves Magyar Testvér? Most ne csodálkozz, hogy kitúrnak otthonodból, és saját hazádban csak szolga lehetsz.

Nem gondoltad ugye, hogy nemzeti önismeretednek valami köze van jövődhöz? Nem gondoltad, hogy saját "értelmiséged" készségesen segédkezet nyújt megsemmisítésedhez?

Miért van az, hogy a pártvezéreknek - főleg a nemzetinek mondottaknak - és a polgári szervezetek vezetőinek most már közel két évtizede nem derengett fel, ha jövőt akarnak a magyarságnak, akkor a fiatalság felé kellene fordítani figyelő szemüket? Nem érnénk-e el többet, ha az ébredező fiatalságot látnánk el, magyarságismeretet gyarapító irodalommal, és megkülönböztetett figyelemben részesítenénk a Forrai Sándor Rovásírás Kör munkásságát, amely rovásírás-vetélkedőket rendez már évek óta a kárpát-medencei magyar fiataloknak?

Emlékezzünk csak vissza! Hogyan is kezdődik a Hegedűs a háztetőn (Fiddler on the roof) című film?

Tradition! Tradition! Tradition! Hagyomány! Hagyomány! Hagyomány!


Te is világosítsd fel a többi embert!
 

Hozzászólások  

 
+1 # Jefremov 2013-07-22 01:09
Miért szerintetek ki találta ki azt a szót, hogy 'turbómagyar' vagy 'mély-magyar'? Miért sütik rá azokra az emberekre, hogy magyarkodó, aki védeni próbálja a magyarság értékeit?

Most nem a kocsmatölteléke kre gondolok...

Elég ha szétnézel a gyakorikérdések oldalán... ha véletlenül védeni szeretnéd a magyarságot, és nem gyalázni (mert véletlenül csak a gyalázkodó hozzászólások maradnak meg), akkor te turbómagyar vagy.

Remélem értitek, hogy ha egy amerikainak a képébe vágnád, hogy ő mit amerikaiaskodik , akkor 100%, hogy pofán tol. Egy németnek mond, hogy ő turbónémet. Ő is küld egy öklöst. Magyarországon? Itt szabad ilyet mondani! Nézz meg egy zsIndex cikket, és meglátod!
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
0 # Landsknecht 2013-07-22 09:52
Úgy hallottam, hogy a magyarság bár nagyon el van nyomva, mégis fel fog emelkedni. Most nem konkrétan Pio Atya jövendölésére gondolok, azt hallottam, van egy másik jóslat is, amelyik ugyanezt mondja. Nem tud valaki erről valami pontosabban?
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
+1 # pgabor26 2013-07-23 07:13
A NEPÁLI PAPOK ÜZENETE

2005-ben kijelentették, hogy mindennap imádkoztak a Földért. Most "vajúdik a Föld és a Kárpát-medencében szüli a jövőt."
A nepáli Fehér Királyi Kolostor vezetője magyarországi tartózkodása idején így szólt a magyarokhoz:
"Önök, magyarok elképzelni sem tudják, milyen büszkék lehetnek nemzetükre, magyarságukra. Mi biztosan tudjuk, hogy a világ szellemi, lelki és spirituális megújhodása az Önök országából fog elindulni. A világ szívcsakrája az Önök országában, a Pilisben található. Ez a spirituális megújhodás már megindult Önöknél!"

Ajánlom Szántai Lajos, Pap Gábor stb. munkásságát.
youtube
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
+1 # Jefremov 2013-07-23 23:24
Fénybenjáró, neked mi a véleményed a 'Jehova Tanúi'ról? Itt egy érdekes cikk, amikor a fia rátámadt a baltával az apjára, mert idézem:

"Ebéd közben beszélgettem a feleségemmel, aki ok nélkül megrágalmazott, hogy megcsalom. Ez nagyon rosszul érintett, mivel becsületemben sértett meg, és valótlant állított. Akkor említettem neki, mivel ő Jehova Tanúja, hogy a „Szervezet” az, ami a házasságunkat megrontotta a helytelen tanácsaival. Ez őt erősen felzaklatta, de megjegyeztem, hogy nem ez az egy alkalom volt, amikor a Szervezet ilyet tett."

A teljes cikk itt van: http://jehovatanui.blog.hu/2013/07/22/egy_eloljaro_jehova_tanuja_baltaval_tamad_apjara

Érdekes, mert sok család tönkrement a szekta miatt. Volt egy hozzászólás a kuruc.infonál:

"Volt egy ismerősöm aki bedőlt ezeknek a jehovásoknak...azóta hajléktalan és olyan mint egy zombi ! Az "őrtorony" legyen veletek idióták !"

Kuruc.info hozzászólások:

"Kártékony egy banda. Én is ismerek olyan esetet, hogy az új lakása ment rá az illetőnek. A másik meg elhagyta miatta a családját, majd amikor a magára hagyott férj , akivel a közös gyermekük is vele maradt, no ő karakánul fellépett a csapat ellen, úgy, hogy sikerült megmenteni a lakásukat. Csodák-csodája, nem sok idő után visszatért a nő a családjához. Nyilván, nem folyt be kellő mennyiségű pénz és egyéb érték, és a nő sem volt már fiatal, így aztán kitessékelték a szektából."

"Kb. fél éve él velünk (részben kollégiumban) egy harmadikos gimis lány, akit eldobott a családja, mert a fiammal jár. Kitagadták és kiközösítették a szó szoros értelmében. A fenti blogot elolvasva semmi jó fordulatra nem számítok azoktól "akiké a mennyek országa".
Borzasztó.
A családi pótlék, az adókedvezmény persze kell nekik."

"Én hallottam sokkal komolyabb esetről is, még gyermekkoromban , itt Vajdahunyadon, a lakásoktól kb. egy kilométerre lévő negyedben, két jehovás megölt egy nőt, mert úgy tanácsolták nekik a szektájukból, s ezek az agyhalottak meg is tették. A nőt saját lakása ajtaja előtt találták meg kivéreztetve. Ugye nem kell mondanom, melyik másik vallás foglalkozik még emberi kivéreztetésekk el nem? Ezek is ugyanabba a moslékba tartoznak, pont azért voltak megalapítva, hogy elcsábítsanak keresztényeket és átmossák az agyukat a zsidrák szolgáivá.
A jehovák mondják, hogy Jézust követik, de majdnem soha nem idéznek Jézus szavaiból, amikor "térítenek", hanem inkább az Ószövetségből, vagyis csak szóban követik Őt, tettben nem."

"Kedves Apuka!
A vallási szekta után azt hiszem, itt az ideje elhagyni a családját is. Az a gyermek, aki fejszével támad az apjára csupán vallási különbözőségek okán is, az nem méltó tovább a fiam megszólításra. És a vele való együttélés is kerülendő. Az a feleség pedig, aki többre tartja bármelyik vallást a családi békénél és a tűzhely melegénél, nem feleség tovább. Ez esetben legyen Jehova felesége."

Azért 'világítótest' a neve a végén, mert megvilágosodott .

Fénybenjáró, te milyen információkkal bírsz a Jehova Tanúiról?
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
+1 # Fénybenjáró 2013-07-24 11:32
Pontosan az, mint az egyik hozzászólóé.

A keresztény felekezeteket megpróbálják teljesen a zsidó felfogás rabszolgájává tenni az Ószövetség dogmáival. Ami persze sokszor pont ellentétes Jézus és az Újszövetség értékeivel.

Agymossák a szektatagokat, boldogságot manipulálnak beléjük hipnózissal és feketemágiával. Persze cserébe a pénzüket, vagy lakásukat, vagy mindkettőt le kell perkálni.

Jézusról beszélnek, de már kevesebb az, aki igyekszik is próbálni élni az általa képviselt értékeket. Főleg nem a felsővezetők szintjén. Bizniszszekta, mint a Hit Gyülevészete is.

Ettől függetlenül a beszipkázott emberek lehet tényleg előbb-utóbb Isten felé fognak fordulni. Lehet pont azok miatt a nehézségek miatt, amiket a szektájuk rájuk vert.

Olyanok, mint az aszaszinok voltak. Keres rájuk neten. Droggal egy öreg szektafőnök elhitette magáról, hogy ő az Isten és utána az emberei kamikáze öngyilkosokká váltak és mindenki rettegett tőlük.

Ugyan ezt el tudják érni ezek a biznisz szekták egy kis hipnózissal és agymosással.
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
0 # Pisti 2013-12-17 22:22
nem a jehovásokkal van baj.
amit ti mondtok azok a HIT gyülekezete és
a szcientológiai "egyház" (szekták).
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 

Hírlevél

A nemzettel kapcsolatos fontos témákban fogunk értesíteni!

Szavazás

TE használod az életedben a Boldogság Videó tudását? https://youtu.be/88P3kWNTVYc
 

kvesd_az_oldalt

Te is Segíts Hazádnak!

 

Ajánld fel imádságodat Istennek nemzetünkért s hazánkért, majd pedig hangosan imádkozd el a Miatyánkat a következők szerint:

 

 

FELAJÁNLÁS:

(Hangosan tedd meg a felajánlást az imádság előtt, hogy miért is imádkozol)

 

Kedves Istenem! Felajánlom ezen imádságaimat azért, hogy a Te akaratod teljesedjen ki a magyarság és Magyarország létére, munkásságára, tevékenységére, általunk kiváltott hatásokra, cselekedetekre a múltban, a jelenben és a jövőben is. Kedves Istenem segítsd meg Magyarországot s a magyarságot! A magyar gazdaság legyen magyar kézben, istenes magyar vezetők legyenek a vezetésben, Nagymagyarország legyen újra egységben, béke s boldogság legyen minden részen! Valamint tisztíts meg bennünket Istenem minden rossztól, ártó hatástól, hogy újra istenes életet tudjunk élni! Istenem Te tégy igazságot! Legyen Istenem, ahogy szeretnéd és jónak látod! Ámen!

 

 

 

IMÁDSÁG:

(Az imádságot is hangosan mond a felajánlás után. Még jobb, ha 1 miatyánk helyett, a teljes rózsafüzért végig imádkozod a felajánlásért.)

 

„Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved;

Jőjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.

A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma.

És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképen mi is megbocsátunk azoknak, a kik ellenünk vétkeztek;

És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen!”

 

 

 

Ezzel szellemi szinten is erősíted országunkat s nemzetünket, hogy újra felvirágozhassunk. Az imádságot, vagy a rózsafüzért naponta többször is elmondhatod a felajánlással az elején!