fejlc

 

fejlcImdkozz

     

Témakörök - Háttérhatalom

Cionista érdekek szerint így szegényítik el a számukra lényegtelen országokat. No meg sok más egyéb megoldással...

 

Lóránt Károly közgazdász, számításai szerint, az Európai Unió sokkal több pénzt visz el a magyaroktól, mint amennyit ad. Az a tény, hogy 2004 és 2008 között nettó 30 milliárd euró jövedelemátutalás ment ki Magyarországról – miközben  ennek csak az egyhatoda érkezett hozzánk uniós támogatásként –, mutatja, hogy nem a demokráciáról, a szolidaritásról és a felzárkózásról van szó, amikor az államok feletti brüsszeli bürokrácia erőlteti a vertikális integrációt. Brüsszel így akarja véglegesíteni a periféria államainak a függőségét a centrumországoktól, garantálva a pénzhatalmi elit számára az extraprofitot.

 
eueueu 

Hasonló következtetésre jutott Pavics Lázár pénzügyi szakértő is, aki megállapította, hogy a nemzeti össztermék 30%-ka áramlik az EU-15-ök országaiba, miközben az Európai Unióból beérkező támogatások a bruttó nemzeti össztermék 1%-kát teszik ki.Az, aki a Központi Statisztikai Hivatal, az Állami Számvevőszék, a Magyar Nemzeti Bank, valamint az Eurostat adataira támaszkodik, kénytelen megállapítani, hogy hazánk számára az Európai Unió óriási ráfizetés. Magyarország már a csatlakozást megelőzően sok veszteséget okozó előnyöket biztosított az Európai Közösségnek, majd az Európai Uniónak.

Ezúttal csak a 2011-es év adatait ismertetjük. Ebben az évben 7858 milliárd forint áramlott külföldre EU-s partnereink országaiba, miközben az EU támogatásként összesen 329 milliárd forint érkezett Magyarországra. (Mindezt Pavics Lázár által készített dokumentumok alapján állítjuk, amelyeket szívesen átadunk hivatalos szakértőknek tanulmányozásra.)

Hivatkozunk Matolcsy György MNB elnök adataira is, amelyeket még nemzetgazdasági miniszterként hozott nyilvánosságra. Az ő számításai szerint évente átlagosan 8500 milliárd forint áramlik külföldre. Ez az, ami hozzávetőlegesen a nemzeti össztermék 30%-kát teszi ki. Ezzel áll szemben az a másik adat, hogy az EU-ból érkezett támogatások csak a GDP 1%-kát érik el. Matolcsy György számításai szerint a legtöbb pénzt a külföldre eladott belföldi monopóliumok útján viszik ki az országból. Ez 3000 milliárd forintot tesz ki évente. Az EU-tagság növelte a felesleges bürokráciát is. Ez Magyarországnak 2000 milliárd forintot jelent. További 2000 milliárd forint veszteséget okoz az adókikerülés, az állami pazarlás pedig további 600 milliárdos kiáramlást okoz. Magyarország az államadósságra fizetett túl magas kamaton évente 500 milliárd forintot veszít. Ehhez hozzáadódik  az az évi 100 milliárd forint, amely a túlzottan magas valutatartalék miatt terheli a magyar társadalmat. Ez az adatsor nem teljes, csak szemléltetni akartuk, hogy miből keletkezik az a nagy jövedelemkiáramlás, amely 2004 óta sújtja Magyarországot.

Pavics Lázár – nyugalmazott pénzügyminiszteri szakfőtanácsos – előadása:

 

 

Forrás


Te is világosítsd fel a többi embert!
 

Hírlevél

A nemzettel kapcsolatos fontos témákban fogunk értesíteni!

Várakozó hsz.

Szavazás

TE használod az életedben a Boldogság Videó tudását? https://youtu.be/88P3kWNTVYc
 

kvesd_az_oldalt

Te is Segíts Hazádnak!

 

Ajánld fel imádságodat Istennek nemzetünkért s hazánkért, majd pedig hangosan imádkozd el a Miatyánkat a következők szerint:

 

 

FELAJÁNLÁS:

(Hangosan tedd meg a felajánlást az imádság előtt, hogy miért is imádkozol)

 

Kedves Istenem! Felajánlom ezen imádságaimat azért, hogy a Te akaratod teljesedjen ki a magyarság és Magyarország létére, munkásságára, tevékenységére, általunk kiváltott hatásokra, cselekedetekre a múltban, a jelenben és a jövőben is. Kedves Istenem segítsd meg Magyarországot s a magyarságot! A magyar gazdaság legyen magyar kézben, istenes magyar vezetők legyenek a vezetésben, Nagymagyarország legyen újra egységben, béke s boldogság legyen minden részen! Valamint tisztíts meg bennünket Istenem minden rossztól, ártó hatástól, hogy újra istenes életet tudjunk élni! Istenem Te tégy igazságot! Legyen Istenem, ahogy szeretnéd és jónak látod! Ámen!

 

 

 

IMÁDSÁG:

(Az imádságot is hangosan mond a felajánlás után. Még jobb, ha 1 miatyánk helyett, a teljes rózsafüzért végig imádkozod a felajánlásért.)

 

„Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved;

Jőjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.

A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma.

És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképen mi is megbocsátunk azoknak, a kik ellenünk vétkeztek;

És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen!”

 

 

 

Ezzel szellemi szinten is erősíted országunkat s nemzetünket, hogy újra felvirágozhassunk. Az imádságot, vagy a rózsafüzért naponta többször is elmondhatod a felajánlással az elején!