fejlc

 

fejlcImdkozz

     

Témakörök - Háttérhatalom

Kérd hangosan a cigányság megsegítése érdekében:

Kérlek Istenem, hogy a te akaratod teljesedjen ki a cigányságra s azok életvitelére, munkásságára, tevékenységeikre, általuk kiváltott hatásokra az egész világon! Legyen Istenenm, ahogy jónak látod! Ámen! Ámen! Ámen!

 

A cigányság , bár már valamennyire szervezett, de megosztott. Külső , segítő civilszervezetek segítsége nélkül még mindig képtelen lenne saját érdekérvényesítésre.A "segítség" különböző csatornákon keresztül érkezik hozzájuk, ám sosem önzetlenül. Alacsony iskolázottságuk és megosztottságukból kifolyólag gyenge önszerveződési törekvéseiket képtelenek sikerre vinni, mert külső erők szemérmetlenül felhasználják őket saját céljaikra. Saját ,sokszor önjelölt vezetőik, ( akiknek érdekes módon köreikben tekintélyük van) bagóért megvehetők,így aztán külső irányításuk nem kerül sokba.


Ha életvitelükben nem áll be változás- márpedig miért állna,- a cigányság továbbra is egy könnyen irányítható massza marad. Ennek léteznek előnyei,- pl., ha valakiknek szavazatok kellenek- sokan vannak és odaadják a voksukat aki megfizeti őket. Mind a jobb, mind a baloldal élt már ezzel a lehetőséggel.
A cigányság többnyire tiszteli saját szokásait, de közömbösséget mutat az őket befogadó országban elfogadott , vagy megkövetelt törvények, normák irányába.A hivatalos törvények betartására irányuló szándék,vagy a társadalomban elvárható magatartási normákra való törekvés nem jellemzi életvitelüket. Emberi kapcsolataik értékrendjében különbség van, a tekintetben, hogy cigány - cigány, vagy cigány- paraszt kapcsolatáról van -e szó. ( Parasztnak értendő mindenki ,aki nem cigány)
Életvezetésük alsó szintjeiben nagyon is megtalálható az összetartásra való igény,ez fellelhető családok , faluközösségek (bandák) szintjén. Kinek sajnos, kinek szerencsére ezt az igényt , még nem sikerült addig fejleszteni , hogy a nemzetté kovácsolódás komoly esélye napirendre kerülhetett volna.
Ami késik ,-nem múlik

 Az olyan erők számára, akiknek célja Közép-kelet Európa destabilizálása, a cigányság figyelemre méltó alapanyag lehet.
Biztos vagyok benne, hogy ez a"huncut" gondolat lehetőségként felvetődött már egy-két tervező asztalon.
Tisztelettel:


Te is világosítsd fel a többi embert!
 

Hírlevél

A nemzettel kapcsolatos fontos témákban fogunk értesíteni!

Várakozó hsz.

Szavazás

TE használod az életedben a Boldogság Videó tudását? https://youtu.be/88P3kWNTVYc
 

kvesd_az_oldalt

Te is Segíts Hazádnak!

 

Ajánld fel imádságodat Istennek nemzetünkért s hazánkért, majd pedig hangosan imádkozd el a Miatyánkat a következők szerint:

 

 

FELAJÁNLÁS:

(Hangosan tedd meg a felajánlást az imádság előtt, hogy miért is imádkozol)

 

Kedves Istenem! Felajánlom ezen imádságaimat azért, hogy a Te akaratod teljesedjen ki a magyarság és Magyarország létére, munkásságára, tevékenységére, általunk kiváltott hatásokra, cselekedetekre a múltban, a jelenben és a jövőben is. Kedves Istenem segítsd meg Magyarországot s a magyarságot! A magyar gazdaság legyen magyar kézben, istenes magyar vezetők legyenek a vezetésben, Nagymagyarország legyen újra egységben, béke s boldogság legyen minden részen! Valamint tisztíts meg bennünket Istenem minden rossztól, ártó hatástól, hogy újra istenes életet tudjunk élni! Istenem Te tégy igazságot! Legyen Istenem, ahogy szeretnéd és jónak látod! Ámen!

 

 

 

IMÁDSÁG:

(Az imádságot is hangosan mond a felajánlás után. Még jobb, ha 1 miatyánk helyett, a teljes rózsafüzért végig imádkozod a felajánlásért.)

 

„Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved;

Jőjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.

A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma.

És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképen mi is megbocsátunk azoknak, a kik ellenünk vétkeztek;

És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen!”

 

 

 

Ezzel szellemi szinten is erősíted országunkat s nemzetünket, hogy újra felvirágozhassunk. Az imádságot, vagy a rózsafüzért naponta többször is elmondhatod a felajánlással az elején!