fejlc

 

fejlcImdkozz

     

Témakörök - Háttérhatalom

Erre nagyon egyszerű a válasz: Semennyire, épp ellenkezőleg: ők az iszlám megcsúfolói és legádázabb ellenségei. A magyarázat pedig szintén egyszerű, felsorolok néhány nyilvánvaló okot:

1- Az iszlám zászlója évezredes hagyomány szerint nem fekete, hanem zöld.

2- A Korán csak azokkal szemben engedélyezte a harcot, akik erőszakkal akarják eltéríteni a muzulmánt a hitétől, vagy rátámadnak, erőszakkal toloncolják ki otthonából és elveszik a vagyontárgyait.

3- Ha már muszáj harcolni, akkor a muzulmánnak tartania kell magát bizonyos szabályokhoz, amelyeket ha áthág, akkor nem csupán eretneknek, de – az áthágás milyenségétől függően – iszlámgyalázónak is tekinthető. Ezek a szabályok a következők:

I – Gyermekeket, idős embereket, nőket és egyéb fegyverteleneket és harcképteleneket bántani tilos!

II- Kutakat mérgezni, településeket felégetni, egyszóval tömeges halált okozni tilos! (magyarán: az iszlám tiltja a terrorizmust, mint harcmódot. Egy igazi muzulmán sosem követne el robbantásos merényletet)

III- Fákat, tenyészállatokat és egyéb jószágokat/javakat elpusztítani/megsemmisíteni tilos!

IV- A holttestet megcsonkítani, hullát gyalázni tilos!

V- Aki megadja magát, illetve békülni akar, azt nem bántjuk, annak meg kell bocsátani és békét kell kötni vele!

VI- A foglyokat megölni tilos!

VII- Az a muszlim, aki jogtalanul öl meg olyan embert, aki valaha kiejtette a száján, hogy egy az Isten és Mohamed a prófétája, halállal lakol és a pokolban végzi.

4- A Korán azt mondja: “A keresztényeknek, zsidóknak és azoknak, akik egy Istenben hisznek, nincs mitől félniük, s nem fognak később bánkódni”. Az Iszlám Állam harcosai ellene tesznek ennek a kinyilatkoztatásnak, méghozzá a leggyalázatosabb módokon.

5- A Korán világosan, félreérthetetlenül kimondja a következőket: “Hitvallásban nincs erőszak.. Aki akar, higgyen, aki nem akar, az ne higgyen… a te dolgod nem a számonkérés, hanem a közvetítés”. A vallási tolerancia gyakorlása egy muzulmán számára vallási kötelesség, az Iszlám Állam ezzel homlokegyenest szembemegy.

6- A Korán szerint paráznaság bűne miatt csak az büntethető – és csak ostorozással, nem pedig megkövezéssel – aki legalább négy férfi (vagy 8 nő) szeme láttára folytat nemi aktust. Magyarán: a Korán csak a nyilvános szexért szabja ki ezt a szigorú büntetést. Ráadásul Mohamed megmondta: csak az tekinthető paráznaságnak, amikor a pénisz behatol a vaginába. Az iszlám tehát elég nagy játékteret hagyott ebben a kérdésben, a muszlim lelkiismeretére bízva a cselekvést. Az Iszlám Állam tagjai ezért gyilkosságot követnek el valahányszor megköveznek egy paráznának vélt nőt vagy férfit, a Korán sehol nem írja elő a megkövezést.

Amit sokan nem tudnak az iszlámmal kapcsolatban: Mohamed beszédei és cselekedetei semmit nem írhatnak felül abból, ami a Koránban van. Ahol a muszlim ellentmondást talál a Korán és a mohamedán hagyomány között, ott a Korán tanítását kell követnie. Ráadásul, és ezt sok muszlim sem tudja, Mohamed kifejezetten megkérte a követőit, hogy csak azt rögzítsék, amit kinyilatkoztatásban kapott, de azt már ne írják le, hogy ő miket mondott és hogyan élt. Ezt azért kérte, mert az ő cselekedetei az ő idejében és az ő népének körében voltak mérvadók. Más időkben, más helyeken a Korán szavainak kellene a mérvadónak lenniük a muszlimok számára.

Forrás: https://www.facebook.com/nizarmidani


Te is világosítsd fel a többi embert!
 

Hírlevél

A nemzettel kapcsolatos fontos témákban fogunk értesíteni!

Szavazás

TE használod az életedben a Boldogság Videó tudását? https://youtu.be/88P3kWNTVYc
 

kvesd_az_oldalt

Te is Segíts Hazádnak!

 

Ajánld fel imádságodat Istennek nemzetünkért s hazánkért, majd pedig hangosan imádkozd el a Miatyánkat a következők szerint:

 

 

FELAJÁNLÁS:

(Hangosan tedd meg a felajánlást az imádság előtt, hogy miért is imádkozol)

 

Kedves Istenem! Felajánlom ezen imádságaimat azért, hogy a Te akaratod teljesedjen ki a magyarság és Magyarország létére, munkásságára, tevékenységére, általunk kiváltott hatásokra, cselekedetekre a múltban, a jelenben és a jövőben is. Kedves Istenem segítsd meg Magyarországot s a magyarságot! A magyar gazdaság legyen magyar kézben, istenes magyar vezetők legyenek a vezetésben, Nagymagyarország legyen újra egységben, béke s boldogság legyen minden részen! Valamint tisztíts meg bennünket Istenem minden rossztól, ártó hatástól, hogy újra istenes életet tudjunk élni! Istenem Te tégy igazságot! Legyen Istenem, ahogy szeretnéd és jónak látod! Ámen!

 

 

 

IMÁDSÁG:

(Az imádságot is hangosan mond a felajánlás után. Még jobb, ha 1 miatyánk helyett, a teljes rózsafüzért végig imádkozod a felajánlásért.)

 

„Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved;

Jőjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.

A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma.

És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképen mi is megbocsátunk azoknak, a kik ellenünk vétkeztek;

És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen!”

 

 

 

Ezzel szellemi szinten is erősíted országunkat s nemzetünket, hogy újra felvirágozhassunk. Az imádságot, vagy a rózsafüzért naponta többször is elmondhatod a felajánlással az elején!