fejlc

 

fejlcImdkozz

     

Témakörök - Háttérhatalom

A történések, a megtapasztalások, az összefüggések jól mutatják, hogy a zsidó-polgári rendszerekben nincs, és nem is lesz lehetőség a sorsunk megoldására és kilábalására.

A pártok által működtetett kormányok nem tudják, sőt nem is akarják megoldani ezt a helyzetet, mert a zsidó rendszer nem teszi lehetővé az általa biztosított és meghatározott színtér kereteinek átlépését! Ezért lehetetlen és teljesen reménytelen ebben a rendszerben normálisan megoldást keresni.  Okulásként kivilágosodik, hogy semmi értelme nincs pártokat, de még ezekhez kapcsolódó szervezeteket sem fenntartani, működtetni, újabbakat létrehozni, valamint ezen a módon bekapcsolódni a politikai küzdelmekbe.

A párt fogalmát, ideológiáját az „idegenek”, pontosabban a szabadkőműves - cionista – zsidók és hozzájuk kapcsolódó multik, bankárok hozták létre a megosztottsághoz, a figyelem eltereléshez, a félrevezetéshez, és nem utolsósorban a fosztogatáshoz a köznép, a megvezethető birkanép, egyszerűen a többség számára, akik ezeket tabuként kezelve, szemlesütve, töredelmesen engedelmeskedve, szinte kötelesség tudatból és készségesen kiszolgálnak, asszisztálnak hozzá. - Mennyire nevetséges, hogy így működik, így működtetjük a világot! - Tudva lévő és tagadhatatlan, hogy a pártok szereplését a túlburjánzott erkölcstelen emberi magatartások, gátlástalan hazugságok, képmutatások tömkelegével együtt „burkoltan” a nemzet kifosztása, tönkretétele - elsősorban az idegen érdekek és azon belül az önző saját uralmuk biztosítása - jellemzi.

Tudni kell, hogy a zsidó elv alapvetése: „Oszd meg és uralkodj!”

A szabadkőműves - zsidó kreálmányok tömkelege biztosítja ezt, ezért vannak a p-ártok, azok egyéb szövetségesei, szervezetei, továbbá különböző egyházak: katolikus (lásd az egyház fejét), református, hit gyülekezete, jehova stb., az alapítványok - szervezetek zöme, - ha sikeres és még nem zsidó fertőzött, akkor az lesz előbb, utóbb -, média, stb. Mert pénzzel szinte mindenhová beférkőznek, mindent befertőznek, - amíg az emberek velük meghasonulva megvehetőek, lepénzelhetőek -, hogy elvüket, tervüket sikeresen véghez vigyék. Ez látható és tapasztalható a gyakorlatban is, többek között még egy kirívóan kártékony trükkel is settenkednek a megtévesztés, a kifárasztás érdekében, hagyják érvényesülni a kommunista, bolsevik, még a radikális gyökerű formációkat is, majd amikor már nincs rá szükségük, beáldozzák, tönkre teszik őket, viszont az igazi nemzeti gyökerű kezdeményezéseket már csírájukban is megkísérlik megsemmisíteni. 

Tehát, értelmetlen és okafogyott, idő, energiapazarlás pártokkal foglalkozni, fenntartani, szavazgatni rájuk, legyenek azok bármennyire is nemzetiek vagy radikálisak, mert valódi változásokat nem képesek kivívni a jelenlegi rendszeren belül.(!) Még egyszer: a jelenlegi rendszeren belül se így, se úgy, sehogy sem és semmit sem lehet már rendbe tenni!

Más rendszer, más megoldás kell!

Ez a lényeg!

Ezt szükséges megérteni!

Ennek szellemében lehet és kell tovább cselekedni!

Az egyetlen járható út az Isteni, valamint a Szentkorona értékrend alapján - amelynek keretein belül van esély elérni a valódi élet értelmét – a nemzetben gondolkozó, cselekvő népi mozgalom és az általuk életre hívott szuverén népképviseleti nemzeti kormány!

Még néhány gondolatsor említésre.

A másság tiszteletét hirdetők nemzetünket képmutató jelszavakkal, megvesztegető ígéretekkel, alattomos eszközökkel – saját érdekükért – próbálják megreformálni, modernizálni, valójában azonban szétzülleszteni, szellemileg és erkölcsileg gyökértelenné tenni azáltal, hogy velünk mindig a burjánzó racionalizmus és anyagiasság fojtogató mocsárvirágát szagoltatják. Fel kell ismernünk, hogy ők a leggonoszabb ellenségeink.

Aki eltűri, hogy idegen csábítók és ámítók megfosszák az elődeivel való együvétartozás érzésétől, az elveszíti az összefüggést a saját kultúrájával és erkölcsileg támasz nélkül marad. Az erkölcstelen, nemzettudatától megfosztott nép tudatlan tömegnéppé válva gyenge és könnyen leigázható, rabszolgásítható lesz! Így van ez most a köznéppel, a középen álló, jóban - rosszban együttműködő, birka türelemmel bíró tömegemberekkel, akik a beléjük tukmált és a maguk által is beleképzelt áltisztességükkel és jónak gondolt viselkedésükkel, zömében a megélhetésük biztosításáért fenntartják, éltetik, működtetik ezt a gátlástalanul élősködő zsidórendszert. Egy szó, mint száz, a válaszokat már sokan tudják, a zsidóság nem tud mást adni, mint ami a lényege, de az árulókat, a velük / mellettük kollaborálókat, a kiszolgálóikat is ki kell zárnunk a nemzet irányításából.

A zsidó hegemónia: a szabadkőművesek - zsidók - bankárok - tőkések egyetlen közös államban való egybeolvadásának, a világkormány, az „egyesültállamok” - Unió - létrehozásának szükségességét hirdető eszme, amely szerint a tagállamoknak fokozatosan le kell mondaniuk a nemzeti önrendelkezésükről a közös állam javára. Ezek nagyon sok vonatkozásban már tapasztalhatóak. Ugye észrevettük már! Akkor mire várunk még?

Gondoljuk át ezeket a végzetes terveket!

Vajon ezt és így akarod magyar nép?

Végkövetkeztetés: a megmaradásunk, a létünk érdekében a jelenlegi rendszer, ami már egyébként is rogyadozó, ingatag lábakon áll, ráadásul bizonyos akták alapján bizonyított köztörvényes bűnözők toldozzák, foltozzák, amely előbb, vagy utóbb de mindenkép összeomlik, össze kell omlania, ehhez kell hathatósan közreműködni, s a lehetőségüket szűkíteni, lerövidíteni, és ami a legfontosabb feladatunk, az a felettük való GYŐZELMÜNK!

Ne vesztegesd az idődet arra, hogy valaki más életét éled.

Ezért hittel küzdj, és küzdve bízzál a sorsfordulás elérésében!

Semmi nem történik veled véletlenül, és akármekkora kátyúban van az életed, ez mind csak arról szól: Itt az ideje új életet kezdeni, megszabadulva a rosszakaróink rendszerétől.

Forrás: http://sorsfordulas.blogspot.com/2011/07/rendszer-es-partok-szerepe_16.html


Te is világosítsd fel a többi embert!
 

Hírlevél

A nemzettel kapcsolatos fontos témákban fogunk értesíteni!

Szavazás

TE használod az életedben a Boldogság Videó tudását? https://youtu.be/88P3kWNTVYc
 

kvesd_az_oldalt

Te is Segíts Hazádnak!

 

Ajánld fel imádságodat Istennek nemzetünkért s hazánkért, majd pedig hangosan imádkozd el a Miatyánkat a következők szerint:

 

 

FELAJÁNLÁS:

(Hangosan tedd meg a felajánlást az imádság előtt, hogy miért is imádkozol)

 

Kedves Istenem! Felajánlom ezen imádságaimat azért, hogy a Te akaratod teljesedjen ki a magyarság és Magyarország létére, munkásságára, tevékenységére, általunk kiváltott hatásokra, cselekedetekre a múltban, a jelenben és a jövőben is. Kedves Istenem segítsd meg Magyarországot s a magyarságot! A magyar gazdaság legyen magyar kézben, istenes magyar vezetők legyenek a vezetésben, Nagymagyarország legyen újra egységben, béke s boldogság legyen minden részen! Valamint tisztíts meg bennünket Istenem minden rossztól, ártó hatástól, hogy újra istenes életet tudjunk élni! Istenem Te tégy igazságot! Legyen Istenem, ahogy szeretnéd és jónak látod! Ámen!

 

 

 

IMÁDSÁG:

(Az imádságot is hangosan mond a felajánlás után. Még jobb, ha 1 miatyánk helyett, a teljes rózsafüzért végig imádkozod a felajánlásért.)

 

„Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved;

Jőjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.

A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma.

És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképen mi is megbocsátunk azoknak, a kik ellenünk vétkeztek;

És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen!”

 

 

 

Ezzel szellemi szinten is erősíted országunkat s nemzetünket, hogy újra felvirágozhassunk. Az imádságot, vagy a rózsafüzért naponta többször is elmondhatod a felajánlással az elején!