fejlc

 

fejlcImdkozz

     

Témakörök - Háttérhatalom

Ne feledd! - a parazita, ha vesztét érzi, akkor is öl, ha tudja, hogy a gazdaállattal maga is elpusztul.

Egy öreg zsidó az alábbiak szerint adja tovább a nagy zsidó titkokat:

1. Létrehoztunk egy demokráciának elnevezett rendszert, amit az ostoba barmok szabadságnak hisznek. Nem ismerték fel, hogy a mindenkori jelölőé a hatalom. Azé, aki megmondja, kire lehet szavazni. Folyamatosan biztosítani kell, hogy a pártok vezetését, a mi rendszerünkbe tartozó titkos szervezetbe tömörítsük. Csak olyanok kaphatnak meg kulcsszerepet, akik a mi irányításunkat elfogadják, és tudomásul veszik.

2. Ha a látókörünkbe kerülnek olyan egyedek, akik olyan szervezettekkel ápolnak kapcsolatot, amely nem a mi irányításunk alatt állnak, haladéktalanul likvidálni kell őket. Érdekeinket kevésbé veszélyeztető esetben, elég köztörvényes bűncselekménnyel megvádolni, és börtönbe zárni az illetőket.

3. Az általunk irányított pártjaink vezetését és tagságát, szigorú ellenőrzés alatt kell tartani. Az arra kiképzett szakértőink pontos választ adnak arról, hogy ki milyen mértékben megvesztegethető, ki milyen mértékben zsarolható, ki milyen módon fenyegethető, és ki az, aki teljesen a mi oldalunkra átállt egyén, aki élvezetből is elárulja sajátjait. Kinek mi jár, a szerint kell kezelni.

4. Különös figyelmet kell szentelni, a saját fajtája iránt elkötelezett, tehetséges, népszerű emberek irányába. A likvidálás nem minden esetben célra vezető, mert könnyen mártírrá válhat az illető, ami részünkről nem megengedhető. Az ilyen embereknek állami megbízást kell adni, mégpedig úgy, hogy amit ellenünk tesz, azt a mi utasításunkra, a mi igényeinknek megfelelő módon tegye. Ügyelni kell, hogy az illető száját, mindig a víz közelében kell tartani, hogy szükség esetén bármikor le lehessen nyomni a víz alá. Lehet, sőt kötelező ősi történelmi alapokon nyugvó társadalmi szerveződések életre hívása, de nem vezethet a magarok hőn áhított egységéhez. Össze kell egy csokorba gyűjteni a hőzöngő hazafiakat, de megfelelő vezetés mellett, egy helyben topogásra kell kárhoztatni őket. Ha valami véletlen folytán mégis összeverődne egy - nem mi általunk vezérelt - csoportosulás, akkor azonnal rágalomhadjáratot kell indítani ellenük, mégpedig úgy, hogy a saját sírhelyeinket, emlékműveinket gyalázzuk meg. Ezután erre való hivatkozással, bíróság elé citálunk valakit közülük, akit a mi bíróságunk, megfelelő média támogatással, jogerősen elítél.

5. Ügyelni kell arra, hogy az általunk megalkotott törvények, rendeletek, határozatok megfelelően pontatlanok legyenek, egymásnak ellentmondjanak. Ennek okán, a kizárólagosan közülünk kikerülő ügyvédi kart folyamatosan eltartatjuk, mert állandóan szükség lesz munkájukra. Továbbá pontosan informálódhatunk ügyvédeink védenceiről.

6.  A helyi közigazgatási szervek tudomása nélkül, minden gazdasági és stratégiai pozícióba, saját jól kiképzett csatlósainkat kell helyezni. Csatlós csak ott foglalhat el tiszti pozíciót, ahol a beépített embereink már jelen vannak.

7. A rendfenntartó erők vezetőinek megengedett bárminemű bűnszervezet fenntartása, és működtetése, csak tudj róla, és vedd el a haszon nagyobb részét.

8. Fontos, hogy az egészségügyben, az oktatásban, a közművelődésben ne legyenek megfizetve az alkalmazottak. Így biztosíthatod, hogy az elsilányodjon. Eredeti történelmüket el kell venni. Az annak valódiságát hirdető tanokat nevetségessé kell tenni, tudománytalannak titulálni. Hitvány bűnös nemzet tudatát kell beléjük nevelni. A szakrális királyságok tényét tagadni kell. A királyok zsarnokságára és kegyetlenkedéseire kell fektetni a hangsúlyt. Nem szabad engedni, hogy a közgondolkodás eljusson a királyság, mint intézmény, vágyáig.

9. A közhivatalokban elbutult, ostoba, rosszindulatú személyeket kell pozíciókkal ellátni. Egyes ügyekkel, több osztálynak, alosztálynak és csoportnak kelljen foglalkozni, de döntést egyik se tudjon hozni a másik jóváhagyása nélkül. Semmiképpen nem engedhető meg normális működésük. Így el lehet érni, hogy semmi ne működjön, ami nem a mi fajtánk érdeke.

10. Csak azokat a csatlósokat szabad kitüntetéssel ellátni, akik nem akarnak túl látni egy-egy probléma körön, és nem fognak annak analizálásába.

11. Minden határon belüli termelést vissza kell szorítani. A mezőgazdaság tevékenységét veszteségessé kell tenni, így az magától, szinte észrevétlenül, kihalásos módon elsorvad. Az ipart, ha már tönkretettük, nem szabad hagyni, hogy ismét talpra álljon. Mesterségesen ki kell vonni a pénzt a gazdaság vérkeringéséből. Jogos járandóságok kifizetését meg kell tagadni, a vállalkozókat el kell lehetetleníteni, ki kell véreztetni. Amennyiben perre kerül sor, úgy ügyvédeink megint jól járnak. Hirdetni kell a fizikai munka alantas jellegét. Csak a szolgáltató ipar működjön kedvünkre, mert így mi dönthetjük el, kinek adjunk munkát, ezáltal megélhetést. A nem zsudák származásúak között a cserekereskedelem szigorúan tiltott. Ez a tevékenység kieshet az ellenőrzésünk alól, és így elmarad a jogos hasznunk.

12. Mondanom sem kell, annyira természetes, hogy az írott és elektronikus média minden jelenleg ismert formáját, tulajdonosi szinten ellenőrizni kell.

13. Minden tudományos kutatóintézet fokozott felügyeletet igényel. Minden egyes találmány kizárólag a zsuda nemzet fejéből pattanhat ki. Ha nem lehetséges az eltulajdonítás, az ötletgazdát örökre el kell némítani.

14. A megélhetéshez szükséges valamennyi közmű, így az ivóvíz, energia, szennyvízelvezetés, saját tulajdonlásban tartása. A szolgáltatás ellenértékének mértékét, állandóan az elviselhetetlenség határán kell tartani. A felhasználó így kénytelen állandóan rettegni attól, mit hoz a holnap. A létbizonytalanság, a rabszolgasorsban tartás eszköze. Ezért az egyénnek, a közmű hálózat bármely rendszeréről való lekapcsolódás nem megengedhető.

15. Tizenötödször. A gyógyítás természet adta módszereit szigorúan tiltani kell. Kizárólag a tulajdonunkban lévő orvosságok nyújthatnak átmeneti javulást állapotukban. A mellékhatások  kiküszöbölésére megvásároltatott újabb, és újabb gyógyszerek úgyis biztosítják a folyamatos árbevételt, és a megfelelő hasznot. Ki kell fejleszteni olyan vírusokat, aminek az ellenszerét csak a mi fajtánk ismerheti, és használhatja. Másik megoldásként úgy kell ezeket a bakteriális törzseket megalkotni, hogy a mi génállományunkban ne tehessenek maradandó károkat. Az élelmiszerüket olyan módon kell az asztalukra tenni, hogy az soha ne lehessen friss. Hirdetni kell a konzerv és a fagyasztott áruk nagyszerűségét, így kellő mennyiségű mérgező vegyi anyagot juttathatunk tartósítószer címén a szervezetükbe. Ezáltal ismételten, jelentősen növelhetjük gyógyszergyártó iparunk hasznát.

16. Tűzzel, vassal irtani kell a többszöri élet valóságába vetett hitet. Porból lettünk, porrá leszünk: ez legyen a hittétel. Nem kell, hogy átlássák, hogy minden cselekedetüknek súlya van. Éljék le csak úgy az életüket, abban hitben, hogy nincs több esélyük. Költsenek, szórakozzanak, éljenek csak egészségtelen életet a mi hasznunkra.

17. Az ellenőrző szervek ellenőrzésének az ellenőrzését is ki kell - megfelelő besúgó, és fizetett hálózattal - építeni.

18. Az államigazgatást és a magánszemélyeket visszafizethetetlen kölcsönökbe kell csalogatni. Amikor ez megtörtént, olyan gazdasági helyzetet kell teremteni, hogy képtelenek legyenek a kölcsönüket visszafizetni. Ezáltal az erősebbek, bérlőkké válhatnak saját otthonukban, a gyengébbek mehetnek az utcára. A felszabadult ingatlanok kisajátíthatók a világ más részein élő, fajta testvéreink számára.

19. A semmire való tzigókat ragyogóan fel lehet használni a magarok ellehetetlenítésére. Adj nekik jogokat, kötelezettségek nélkül. Megfelelő rendeletekkel szaporítsd fel állományukat, majd a jog szerint járó segélyek terheit rakd a magarok vállára. A nációk között biztosan felmerülő vitás jogi kérdésekben, minden esetben a tzigót részesítsd előnyben.

20. A család szentségét tedd tönkre. Tedd divatossá az egyedüllétet, és az egyneműek párkapcsolatát. Engedd, sőt támogasd a magzat elvételét.

21. Utoljára, de nem utolsó sorban termőföldjeik tulajdonjogát mindenáron meg kell  szerezni. Nem baj, ha nem művelteted. A lényeg, hogy a magyar se tehesse.

Az utolsó lehetősége lenne az életbe maradásukra.

Nem engedheted!


Te is világosítsd fel a többi embert!
 

Hozzászólások  

 
+32 # ISZT 2011-07-27 16:07
Az egész országban érezhető az ébredezés ,de ez még nem elég . Az utóbbi időben még a jobbik is megérezte ,hogy fejétől bűzlik a hal és egy helyben toporognak.
Folytatni kell munkáinkat. Ha egy cseppnyi igazságot öntünk a hazugságok tengerébe akkor az az egy csepp elkezdi feloldani a tengert és láncreakciót indít.
A Jóisten segítsen meg bennünket!
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
+17 # Magyar 100%-ig!! 2011-08-20 04:31
A JÓ ISTEN MAX ERŐT AD!!!! A TÖBBI A MI DOLGUNK!!! ÉBREDEZNI MÁR KÉSŐ!!!! IDŐ VAN! MENNI KELLLLLLL!!
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
+14 # Fénybenjáró 2011-08-22 17:06
Az ébredéssel tudás jár együtt, és ezen tudás nélkül nem érdemes elindulni, mert akkor csak tévútra szaladunk.
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
+2 # Andrea Molnar 2012-01-26 04:43
Egyetertek! Igy legyen!
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
+18 # Fénybenjáró 2011-07-27 21:47
Ezért nagyon fontos, hogy az emberek egymásnak adják tovább az információkat. Fontos, hogy minden magyar saját maga felismerje az ellenség módszereit, mivel nincs magyar vezetés, aki meg tudná szervezni erőnket. Ezért minden magyarnak a saját közösségét kell megszerveznie, hogy az élősködőket kizárjuk magunk közül!

Mindenkinek a saját környezetében stratégának kell lennie, mert sajnos szét vagyunk szóratva. Így mindenki csak magára és a saját családjára számíthat. Egyszer meg majd újra szerveződik a nemzet a megfelelő vezetés alatt!
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
+4 # theend 2012-03-09 00:14
ezt már nem hiszem el! mindenhol azt mondják, hogy mindenki saját maga csinálja meg a változást. ezt baromi könnyű úgy mondani, hogy egy tucat ember áll mögötted (család, barátok), de pl. én teljesen egyedül mi a francot csináljak? már eddig is nap, mint nap az életemet kockáztatom az ellenállással, de ez nem tartható a végsőkig. nekem is szükségem van olyan emberekre, akik mellettem állnak.
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
+1 # Nagyboldogasszony 2013-02-25 15:12
Minden nap melletted állnak azok a jóravaló emberek akikkel csak egyszerűen beszélned kell!
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
+1 # SorsBonaNihilAlivd 2013-12-08 13:58
Én is ezzel küzdök, úgyhogy megéretelek. Szerintem nekünk nem kimondottan ellenálni kell, hanem hinteni a fény magvait akinek csak lehet.
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
-15 # Dani 2011-07-29 17:49
Öhm... nekem csak egy olyan kérdésem lenne, hogy ezt ti komolyan gondoljátok? (semmi lenéző felhang nincs benne, csak érdekel, hogy ezt ti tényleg így gondoljátok-e?)
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
+25 # Kosár Tomasz 2011-08-13 17:59
Mi ezt nem "gondoljuk" hanem ezek a puszta tények. Ezeket közöljük, és ez NEM USZÍTÁS! Néz már körül kicsit jobban, a belsejét is lásd a dolgoknak... Remélem nem vagy te is benne az izraeliek pixisébe.
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
+8 # fekete paula 2012-07-24 11:21
DANI! AMIT ITT AZ ÖREG ZSIDÓ LEÍRT, EZ ITT NÁLUNK TELJESEN ÍGY MŰKÖDIK,AKI EZT NEM LÁTJA AZ VAK!!!!!!
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
+5 # Fénybenjáró 2011-07-29 18:38
ezt nem mi gondoljuk így, hanem a zsidók
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
+2 # KBalazs 2011-08-02 00:38
Szerintem azzal is próbálják visszatartani az ébredést, hogy a Szent Korona alá van betéve a kard, amivel lezárják a korona "energiáját".
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
+6 # Fénybenjáró 2011-08-02 15:12
Olyan, mintha jelképesen bele szúrták volna a kardot a király fejébe a korona alatt. Mintha ezzel azt akarnák jelképezni, hogy a Szent Koronát és az Alkotmányát leszúrták.
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
+20 # SZISZI 2012-01-20 13:51
Sajnos az első szótól az utolsóig ez mind igaz !
Én már 40 éve figyelem a fentieket !
ÉBRESZTŐ MAGYAROK ! ! !
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
+8 # Gert 2012-01-24 18:27
Szombaton csak azt érezni, hogy a magyart soha nem fogják legyőzni ! A hit ad eröt ami törhetetlen. Nincs mit félnünk
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
+3 # Gőgös István 2012-06-21 12:04
A magyarországi zsidó vezetősége a Felkai maffia, székhely: Usa. New Jersey, Kinnelon, Felkay Court, Felkai Bíróság.
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
+4 # germicid 2012-12-01 18:03
,,Egy csokorba kell gyűjteni a hőzöngő hazafiakat'' remélem ez nem a Jobbik!!!Mert különben hamarosan végünk!!!
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
+3 # Nadasiné 2013-02-09 19:33
A "germicid" üzenőjének: A jobbik az olaszoknak már fasiszta, nekünk magyaroknak, - az egyetlen védelem. Nem vagyok Jobbikos, teljesen pártonkívüli vagyok erős összetartozássa l. Alkalom adtán bármelyik magyar pártnak testvére kell, hogy legyünk az idegen ellen.
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
+4 # Fénybenjáró 2013-02-13 20:49
Minden parlamenti párt csak azért lehet a parlamentben, mert zsidók irányítják őket a háttérből. Nemzetinek tűnnek, de csak megjátssza a felső vezetésük. Mint, ahogy Szegedi Csanád is tette.
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
+2 # Nagyboldogasszony 2013-02-25 15:17
Már közelebb van az a nap amikor a jóérzésű magyar emberek "nem hőzöngő ifjak" egybegyűlhetnek , mint gondolnátok!
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
0 # RozboraGyőző 2013-12-17 09:25
"Idézet - Nagyboldogasszo ny:
Már közelebb van az a nap amikor a jóérzésű magyar emberek "nem hőzöngő ifjak" egybegyűlhetnek , mint gondolnátok!
"
Meg van a veszélye annak, hogy a Magyarság eltűnik teljesen.
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
0 # Fénybenjáró 2013-12-18 21:55
Ember küzdj s bízva bízzál!

Nem fog eltűnni. Szűz Mária oltalmába lettünk felajánlva.

Imádkozzatok egy szebb kor eljöveteléért. :)

"Hogy jöjjön el a Te országod!"
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
+3 # jano 2013-10-09 20:56
a gond nem kicsi.... de ezeket a dolgokat nem itt kellene megbeszélni..... szerintem erre is van emberük aki figyeli ki mit ír és kinek! ezt okosabban kell csinálni,ők sem itt beszélik meg a fontos dolgokat és a találkozókat. se az ellenünk kitervelt összeesküvéseke t és merényleteket! Szebb jövőt Magyarország!
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
+1 # RozboraGyőző 2013-12-17 09:28
Idézet - jano:
a gond nem kicsi.... de ezeket a dolgokat nem itt kellene megbeszélni..... szerintem erre is van emberük aki figyeli ki mit ír és kinek! ezt okosabban kell csinálni,ők sem itt beszélik meg a fontos dolgokat és a találkozókat. se az ellenünk kitervelt összeesküvéseke t és merényleteket! Szebb jövőt Magyarország!

Nem egyszerű az összefogás, mert minden szinten be vannak épülve, köztünk sunnyognak.
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
+1 # frivol824 2013-12-08 14:26
Idézet - Andrea Molnar:
Egyetertek! Igy legyen!

Vae victis?
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 

Hírlevél

A nemzettel kapcsolatos fontos témákban fogunk értesíteni!

Szavazás

TE használod az életedben a Boldogság Videó tudását? https://youtu.be/88P3kWNTVYc
 

kvesd_az_oldalt

Te is Segíts Hazádnak!

 

Ajánld fel imádságodat Istennek nemzetünkért s hazánkért, majd pedig hangosan imádkozd el a Miatyánkat a következők szerint:

 

 

FELAJÁNLÁS:

(Hangosan tedd meg a felajánlást az imádság előtt, hogy miért is imádkozol)

 

Kedves Istenem! Felajánlom ezen imádságaimat azért, hogy a Te akaratod teljesedjen ki a magyarság és Magyarország létére, munkásságára, tevékenységére, általunk kiváltott hatásokra, cselekedetekre a múltban, a jelenben és a jövőben is. Kedves Istenem segítsd meg Magyarországot s a magyarságot! A magyar gazdaság legyen magyar kézben, istenes magyar vezetők legyenek a vezetésben, Nagymagyarország legyen újra egységben, béke s boldogság legyen minden részen! Valamint tisztíts meg bennünket Istenem minden rossztól, ártó hatástól, hogy újra istenes életet tudjunk élni! Istenem Te tégy igazságot! Legyen Istenem, ahogy szeretnéd és jónak látod! Ámen!

 

 

 

IMÁDSÁG:

(Az imádságot is hangosan mond a felajánlás után. Még jobb, ha 1 miatyánk helyett, a teljes rózsafüzért végig imádkozod a felajánlásért.)

 

„Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved;

Jőjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.

A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma.

És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképen mi is megbocsátunk azoknak, a kik ellenünk vétkeztek;

És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen!”

 

 

 

Ezzel szellemi szinten is erősíted országunkat s nemzetünket, hogy újra felvirágozhassunk. Az imádságot, vagy a rózsafüzért naponta többször is elmondhatod a felajánlással az elején!