fejlc

 

fejlcImdkozz

     

Témakörök - Háttérhatalom

A mai világban elképzelhető-e, hogy egy országban egy másik ország titkosszolgálata alapítson pártot, s azt bejuttassa a törvényhozásba? Majd miután a műpárt elhasználódott, jó ütemérzékkel újabb pártképződményt alapítson, s juttasson be a parlamentbe?

Nem. Nem képzelhető el… Vagyis…

Valószínűleg nem képzelhető el, mégis érdemes – vagy legalábbis szórakoztató – eljátszani az összeesküvés-elmélet e tréfás gondolatkísérletével.


Ha abból indulunk ki, hogy egy államnak valamilyen távlatos elgondolásból fontos megszerezni egy másik állam földterületét, ezt megkísérelheti tankokkal, repülőgépekkel, hadosztályokkal. De mindezek helyett tömeges agymosással is.

Évezredek óta bevált módszer – nem feltétlenül területfoglalás, hanem egyszerűbb zsákmányolás céljából is – a lezüllesztés. Egyes indián népek eltűnését a kábítószerezés rovására írja a historikusok egy része. Gyönyörű, máig megcsodált épületegyütteseket húztak, fejlett kultúrát magasítottak – de hová lett maga a nép?

A drogozás elterjesztése tehát elsőrangú célja lehetne az idegen titkosszolgálat által alapított pártnak. Ám kínálkoznak egyéb módszerek is. Mindenekelőtt az ellenállók megsemmisítése, nem feltétlenül fegyverrel. Lejáratással, megbélyegzéssel, majd egzisztenciálisan.

Hatásos módszer a családok szétverése, szintén propagandaeszközökkel. Divatjamúlt lett, sőt eleve rossz volt a család. Csak a maradiak házasodnak. Élvezetesebb, modernebb, „szabadabb” a családon kívüli élet… Ne szülessenek gyerekek, vagy ha mégis születnek, ne tudjanak egészségesen felnőni, tanulni, okossá: versenytárssá, szellemi ellenféllé válni!

Végzetet is okozó fegyver: az adósságcsapda. A pénzügyi szervezetek megszállásával ez néhány évtized alatt tökélyre fejleszthető. Dolgozza magát agyon, aki még munkaképes – és akkor is csak nyomor közeli életszínvonalat nyújthasson családjának. Meneküljön ki az országból munkavállalásra a fiatalság, különösen az értelmiség, az orvosok ifjú csapata.

És élezzük ki az etnikai ellentéteket. Az egyik etnikumot támogassuk a másik munkájából. A bűnözést ítéljük el kettős mércével. Ez biológiai fogyást is előidézhet, és halmozza az indulatokat, sőt a gyűlöletet.

Lejáratni, ellehetetleníteni – részben fizikai terrorral, részben beépüléssel és belső bomlasztással, részben ellenséges propagandával – a történelmi egyházakat. Mindeközben szektákat alapítani a „modern” „vallásoknak”, velük ajánlócédulákat gyűjtetni, gyűlölködni, rombolni.

Kifosztható, felszámolható, majd elfoglalható legyen az ország.

S ha a mindezt előidéző műpárt a korrupciók tömege miatt 15-20 éve alatt elveszti vonzerejét – újabb pártot alapítani. Más színnel. És folytatni a rombolást…

Nos, mindez – ámbár itt-ott életszerűnek is tűnhet – a gyakorlatban mégis elképzelhetetlen. Idegen titkosszolgálat ilyenre képtelen lenne a XX. és XXI. század fordulóján.

Populista, aki hasonló elmefutamokkal bőszíti polgártársait.


Te is világosítsd fel a többi embert!
 

Hozzászólások  

 
0 # Csapláros Albert 2014-08-07 20:57
A cikkíró kifelejtett valamit a felsorolásból.
Mégpedig azt az államszervezete t és apparátust, amelyik nem a nemzetért van, hanem abból él. És tyuhaj, de jól él! Magyarországon az emberek érzik és nagyon jól tudják , hogy a hatalom nem szövetségesük. A törvények és a rendeletek úgy vannak megalkotva, hogy azok elnyomó, népnyúzó jellege teljesen leplezetlen. Kezdeném ott, hogy egy hétköznapi munkavállaló nem tudja igénybe venni a jogszolgáltatás t. A magyar bérviszonyok köszönő viszonyban sincsenek az ügyvédi tiszteletdíjakk al, Sajnos az egészségügyben felmerülő ilyen- olyan fizetnivalókkal sem arányosak.
A foglakoztatásba n elharapózott visszaélések olyannyira általánossá váltak, hogy senki nem hiszi már el azt , hogy ez a kormányzat tudta nélkül történhet. (Talán kormányzati kényszer hatásai ezek)
Magyarázom néha osztrák ismerőseimnek, akik felzárkóztak már a "művelt nyugat" adó és járulékcsalást megvetően elítélő szemlélet magasságaihoz, hogy ahol az állam a maffia, ott az adócsaló nem biztos hogy bűnöző.
De ez esetben a kivételek hosszú sorának nem jár tisztelet!
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 

Hírlevél

A nemzettel kapcsolatos fontos témákban fogunk értesíteni!

Szavazás

TE használod az életedben a Boldogság Videó tudását? https://youtu.be/88P3kWNTVYc
 

kvesd_az_oldalt

Te is Segíts Hazádnak!

 

Ajánld fel imádságodat Istennek nemzetünkért s hazánkért, majd pedig hangosan imádkozd el a Miatyánkat a következők szerint:

 

 

FELAJÁNLÁS:

(Hangosan tedd meg a felajánlást az imádság előtt, hogy miért is imádkozol)

 

Kedves Istenem! Felajánlom ezen imádságaimat azért, hogy a Te akaratod teljesedjen ki a magyarság és Magyarország létére, munkásságára, tevékenységére, általunk kiváltott hatásokra, cselekedetekre a múltban, a jelenben és a jövőben is. Kedves Istenem segítsd meg Magyarországot s a magyarságot! A magyar gazdaság legyen magyar kézben, istenes magyar vezetők legyenek a vezetésben, Nagymagyarország legyen újra egységben, béke s boldogság legyen minden részen! Valamint tisztíts meg bennünket Istenem minden rossztól, ártó hatástól, hogy újra istenes életet tudjunk élni! Istenem Te tégy igazságot! Legyen Istenem, ahogy szeretnéd és jónak látod! Ámen!

 

 

 

IMÁDSÁG:

(Az imádságot is hangosan mond a felajánlás után. Még jobb, ha 1 miatyánk helyett, a teljes rózsafüzért végig imádkozod a felajánlásért.)

 

„Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved;

Jőjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.

A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma.

És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképen mi is megbocsátunk azoknak, a kik ellenünk vétkeztek;

És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen!”

 

 

 

Ezzel szellemi szinten is erősíted országunkat s nemzetünket, hogy újra felvirágozhassunk. Az imádságot, vagy a rózsafüzért naponta többször is elmondhatod a felajánlással az elején!