fejlc

 

fejlcImdkozz

     

Témakörök - Háttérhatalom

Tisztelt Zoltai Gusztáv úr!

Ön a 14. Zsidó Nyári Fesztivál megnyitóján a következőket mondta: „mi mind az orvostudományban, mind az iparban, mind a művészetben igyekszünk, és azt hiszem, hogy nem kis sikerrel, helytállni”, ezért „elvárjuk azt a többségi nemzettől, hogy elismerje, mi is országalapítók vagyunk”.

Ez a kijelentése súlyos, lényeges ismeretek hiányában tett sértés az egyetemes magyarságra nézve, ugyanis a zsidóság és a magyarság értékrendjében ellentétes nemzet, ezért a magyar nemzet, amíg Magyarországot többségében magyarok lakják, nem fogadhatja el, hogy országalapítónak olyan nemzet vallja magát, amely több évezredes hagyományunkkal ellentétes értékrend uralmát akarja ránk kényszeríteni.

Az tény, hogy a „vezető politikai erő” (sőt, az ellenzéki politikai erő is) Önt támogatja, azonban végzetes tévedés ezt „Magyarország társadalmi alapállásának” minősíteni. Felhívom szíves figyelmét arra, hogy a „vezető politikai erőt” jelentő FIDESZ-t a választásokon a választók 33,67 %-a támogatta (azóta ez a támogatottság – a közvélemény kutatások szerint – drasztikusan csökkent). A „vezető politikai erő” tehát kisebbségi akarattal jött létre. Ma már az összes parlamenti párt támogatottsága – ugyancsak a közvélemény-kutatások szerint – nem éri el a választók 50 %-át. Tehát nemcsak a vezető politikai erő képvisel kisebbséget, hanem a teljes törvényhozás.

Az Ön kijelentése után a támogatottsági arány törvényszerűen csökkenni fog.

Az, hogy Ön országalapító nemzetté akarja emelni a zsidóságot, nyilvánvalóan azon a tévedésen alapul, amit a MAZSIHISZ „Magunkról” c. írása így fogalmaz: „A magyarországi zsidóság gyökerei a szent istváni államalapítást megelőző időszakra nyúlnak vissza”. Ezt az állítást – feltételezhetően, hiszen az írás nem bizonyít - arra alapozzák, hogy az államot a Szeri Szerződéssel alapító, hét törzsbe foglalt 108 nemzetség egyike a kazár volt. A kazárok vezetői a 8. században felvették a zsidó vallást, de tagjai sohasem, és arra sincs bizonyíték, hogy a Kárpát-medencébe érkező kazárok közül akár egy is a zsidó vallást követte volna. A hét törzs – Kézai Simon szavaival – egy atyától és egy anyától származónak fogadta el egymást, ezzel a testvéri egységgel a kazárok is annak a keresztény értékrendnek a követőivé váltak, amely alapja (szemben a zsidó-kereszténységgel) nem a gójokat – vagyis saját magukat - állatszámba vevő talmudi tanítás. Az egyetemessé vált magyarság volt az egyedüli államalapító nemzet. Ez történelmi tény, amelyet nem lehet utólag változtatni.

Figyelembe véve az izraeli államelnök, Simon Perez 2007. október 10-én tett kijelentését, mely szerint Izrael felvásárolja többek között Magyarországot is, mint a gazdasági alapon létrehozott gyarmatbirodalom részét, az Ön kijelentése nem más, mint a gyarmatbirodalom legitimizációjának kísérlete.

Tisztelt Zoltai Úr!

A MAZSIHISZ megakadályozta, hogy a zsidóság államalkotó (de nem államalapító) nemzet státuszába kerüljön azzal, hogy nemzeti kisebbségként ismerteti el magát az Országgyűléssel 2004-ben, ezzel de facto és de iure kirekesztette magát a magyar társadalomból, bármennyire is más a véleménye erről a „vezető (és ellenzéki) politikai erőnek”.

Ezt figyelembe véve érthető, hogy a vezető- és ellenzéki politikai erő, továbbá a médiának az ő kegyeltségükben létező része, valamint a zsidó-keresztény vallás és az azt – a liberális-kapitalizmussal együtt - kiszolgáló Szent Korona Tan elhallgatja, vagy (ha ezt nem tudja), lejáratni igyekszik a Szent Korona Értékrendet, amely az egyetemes magyarság hatalomgyakorlási és birtoklási jogának kizárólagosságára épül, hagyományink jelen korra alkalmazott visszaállításával.

Nem tételezem fel Önről, hogy újdonságként olvassa, ezért formális hivatkozás gyanánt másolom ide a Szent Korona Értékrend Szabadság Alkotmányát, amely érvényre jutását – a világválság következtében - Önöknek a parlamenti politikai erővel együtt sincs módjuk megakadályozni (gondolom, környezetében van valaki, aki az „alkotmány” szó nyelvi értelmezésével megbirkózik):

1. §

(1)     Magyarország örökké szabad.

2. §

 

(1)     A kötelezettségek és jogok egységében a Szent Korona minden tagja egy és ugyanazon szabadságot élvez, amely nem szűntethető meg és nem korlátozható.

(2)     A Szent Korona tagja:

a./   az államalapító magyar nemzet tagja, bárhol él a világon, valamint

b./   az államalkotó nemzetek tagjai, ha a Szent Korona Országának területén élnek

3. §

 

(1)     Ami a Szent Korona Országa földjén, földje alatt és földje felett van, a Szent Korona örök és elidegeníthetetlen alkotórésze, amelyet csak a Szent Korona másik alkotóeleme, a Szent Korona tagjai birtokolhatnak.

(2)     A birtokos jogai azonosak a tulajdonjoggal, kivéve:

a.)   Nem semmisítheti meg a birtokot.

b.)   Nem változtathatja meg a birtok rendeltetését.

c.)   Csak a Szent Korona tagjára ruházhatja át (örökítheti) a birtokjogot.

4. §

 

(1)     Minden magyar érték a magyar érdekeket szolgálja.

5. §

 

(1)     Mindazzal szemben, aki megsérti a Szent Korona értékrendjét, a Szent Korona minden tagjának nemcsak joga, hanem kötelessége ellentmondani és ellenállni.

(2)     A Szent Korona értékrendjének megsértését jelenti:

a./   az állam szabadságának,

b./   a Szent Korona tagjai egyéni vagy társadalmi csoportot érintő szabadságának,

c./   a birtoklás szabályának,

d./   a vendégjog szabályainak,

e./   a tevékenység végzésével kapcsolatos szabályok

megsértése, veszélyeztetése és minden erre irányuló magatartás.

Kelt Szegeden, 2011. augusztus 29-én.


Te is világosítsd fel a többi embert!
 

Hozzászólások  

 
0 # Kovács Ferenc 2011-09-19 20:31
Nyílt leveletz alá kéne írni. Illendő és fontos. Üdv.Kovács
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
+1 # Scythian 2011-09-19 23:55
Alá van írva az eredeti levélben, csak úgy tűnik, hogy a honlap szerkesztője lefelejtette innen.
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 

Hírlevél

A nemzettel kapcsolatos fontos témákban fogunk értesíteni!

Szavazás

TE használod az életedben a Boldogság Videó tudását? https://youtu.be/88P3kWNTVYc
 

kvesd_az_oldalt

Te is Segíts Hazádnak!

 

Ajánld fel imádságodat Istennek nemzetünkért s hazánkért, majd pedig hangosan imádkozd el a Miatyánkat a következők szerint:

 

 

FELAJÁNLÁS:

(Hangosan tedd meg a felajánlást az imádság előtt, hogy miért is imádkozol)

 

Kedves Istenem! Felajánlom ezen imádságaimat azért, hogy a Te akaratod teljesedjen ki a magyarság és Magyarország létére, munkásságára, tevékenységére, általunk kiváltott hatásokra, cselekedetekre a múltban, a jelenben és a jövőben is. Kedves Istenem segítsd meg Magyarországot s a magyarságot! A magyar gazdaság legyen magyar kézben, istenes magyar vezetők legyenek a vezetésben, Nagymagyarország legyen újra egységben, béke s boldogság legyen minden részen! Valamint tisztíts meg bennünket Istenem minden rossztól, ártó hatástól, hogy újra istenes életet tudjunk élni! Istenem Te tégy igazságot! Legyen Istenem, ahogy szeretnéd és jónak látod! Ámen!

 

 

 

IMÁDSÁG:

(Az imádságot is hangosan mond a felajánlás után. Még jobb, ha 1 miatyánk helyett, a teljes rózsafüzért végig imádkozod a felajánlásért.)

 

„Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved;

Jőjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.

A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma.

És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképen mi is megbocsátunk azoknak, a kik ellenünk vétkeztek;

És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen!”

 

 

 

Ezzel szellemi szinten is erősíted országunkat s nemzetünket, hogy újra felvirágozhassunk. Az imádságot, vagy a rózsafüzért naponta többször is elmondhatod a felajánlással az elején!