fejlc

 

fejlcImdkozz

     

Témakörök - Háttérhatalom

A római főrabbi elszólta magát. Elég érdekes cikk. Talán magyarázattal szolgál arra is, hogy a jelenlegi egyház miért korcsosult el. Meg a Biblia miért tartalmaz hamisításokat. Meg kik csinálták ki a 60-as években a pápát. Meg kik szállták meg a Vatikánt.

Olvasom a hírhálón a pápa üzenetét az amerikaiaknak. Hallgatom a Kossuth Rádió reggeli hírműsorát: Amerikában járt a pápa. XVI.Benedek.

A rádió arról tudósít, hogy az amerikaiak előtt ismeretlen volt eddig a pápának Hitlerjugendes és Wermachtos múltja. Továbbra is ismeretlen maradt volna, ha a pápa nem beszélt volna róla külön felkérés nélkül is. Mert szemérmesen nem kérdezték. Vajon a média miért nem kérdezte erről a pápát? Azaz miért fontos, hogy az amerikai polgár ne tudjon erről?
Ez év februárjában a Kossuth Rádió Déli Krónikájában is a pápáról, illetve új rendeletéről beszéltek. Csakhogy e hírműsor után már sehol sem hangzott el, pláne a sajtóban nem volt fellelhető.


Felhívtam a Hírháló mindenest, Kovyt, hátha sikerült valahonnan levadásznia a hírt, de úgy tűnik, hogy letiltották. Pedig a hír igazi médiaszenzáció lehetett volna. Még ha féléves is, mert ennyivel később került a hírműsorba. Ha a rendeletet nem követi hitvita Olaszországban, akkor nemhogy fél éves késéssel, de vélhetően még hosszú ideig nem értesülünk róla. Jómagam arra számítottam, hogy most viszont mindenki a pápai rendeleten fog vitatkozni a "névlegesen" különböző sajtó és médiaorgánumokon. (Megj.: névlegesből kivéve a Nemzeti Hírhálót). Ehelyett csend és csend.

De mi az, amit a magyar ember nem tudhat meg?

Még a déli krónika hírbejátszásából is csak figyelmes meghallgatás után derül ki, ugyanis a hírmagyarázó római tudósító (Sárközy Júlia) igyekezett "ködösíteni". A rendelet valójában egymondatos: "XVI. Benedek engedélyezte a latin rítusú szentmise szabad, püspöki engedély nélküli celebrálását."

Hol van itt a hangsúly? Ugye, hogy az engedély mellőzésén? A szabad celebrálás továbbá még azt is jelentheti, hogy akár anyanyelven és nem feltétlenül latinul. A gond csak az, hogy (idézem): "Ennek több évszázados miserendjében azonban a hívők azért imádkoztak, hogy a zsidók szabaduljanak meg a sötétségüktől és vakságuktól. A nagypénteki imáról van szó, amit az egyház most módosított. Az új változat azonban nem nyerte el az olasz rabbik tetszését és a tiltakozáshoz már Izraelből és az Egyesült Államokból is csatlakoztak."

Tehát Sárközy Júlia úgy állítja be, hogy az eredeti imaszöveg a rabbik teljes tetszését bírta (a zsidók szabaduljanak meg a sötétségüktől és vakságuktól!!!???),míg a megváltoztatott szöveg már tiltakozásra ad okot: A mostani imában ugyanis a katolikus hívők arra kérik Istent, világítsa meg a zsidók szívét, ismerjék el megváltóként Jézus Krisztust.

Ha én zsidó lennék, az eredeti szöveg ellen tiltakoznék, nem pedig a megváltoztatott ellen.

Nyilván nem is ez ellen tiltakoznak, hanem az ellen, hogy most már nincs ráhatásuk az imaszöveg püspökök segítségével történő elhallgattatására. És ez nem minden. Ugyanis nincs olyan rendszeresen templomba járó ismerősöm, aki már hallott volna erről az imaszövegről - talán még a plébánosunk sem.

A hírben elhangzik az is, hogy a konzervatív katolikusok az eredeti 1500-as imaszöveg mellett kardoskodnak!

Tehát a hír szándékosan félremagyarázott, és nem azért a rabbik nagy tiltakozása ("az itteni(olasz) rabbik ugyanis felfüggesztették a katolikus egyházzal való párbeszédet), mert fél éve lehet ezt a szöveget imádkozni engedély nélkül, hanem a tridenti zsinat óta lehet újra engedély nélkül, azaz 445 éve ismét!!!

Tudjuk, hogy a Tridenti Zsinat az egyik legnagyobb csapás volt a kereszténységre (ellenreformáció - ezzel a vallásháborúkhoz vezető út alapköve), ám ez csak 1545-ben kezdődött és 1563-ban zárult.

Eszerint ez az imaszöveg csak 1563 előtt volt "köz" használatban, és megváltoztatva most fél éve. Azazhogy van még valami, amire a főrabbi utal: 43évet ugrottunk vissza a történelemben.

Mi volt 43 évvel ezelőtt?..1965-öt írunk ekkor. Valami olyan egyházi eseménynek kellett történnie ez évet megelőzően, ami a rabbi számára kellemetlen. Segít a lexikon. Lezárult a II. Vatikáni zsinat. Nyilván a rabbi teljes megelégedésére, ha megnézzük, hogy miként nyitotta azt meg XXIII. János pápa (sajnos e megynyitót csak röviddel élte túl, így halála után 2 évvel nem szándéka szerint zárult a zsinat)

"... hamis és ókori nívón mozgunk ma is, amikor a pozitív tudományok, az archeológia és geológia, nem különben a megtalált Sumír Első-Biblia (Ur, 1954. Dr. N. Kramer: Parallel Biblia, 1956) is mindent világosan feltártak és megmagyaráztak. Senki nem érti ezt a maradi és már kimúlt ószövetségi fontosságot, ami nagyrészt egy összelopkodott és átírt ókori hagyománynak és letűnt nép(ek)nek (sumír, akkád, kéld, babyloni) megmásított történelme. Szóval, kötve vagyunk, valami ósdi judaizmussal és nekünk nem elég Krisztus, az Isten Fia!..." - mondta XXIII. János pápa 1962. július 1-én a II. Vatikáni Ökumenikus Zsinat megkezdésekor
Azaz csak a pápa gyors halála miatt maradhatott meg szentírásként továbbra is az ószövetség.

Tehát a rabbi útbaigazítást adott arra vonatkozóan, hogy az eddig hiteltelenként kezelt II. Vatikáni Zsinat megnyitó szövegrészlete valóban elhangzott (értesülésem szerint éppen egy a zsinaton jelenlevő amerikai bíboros fedte fel később). A rabbi most hibázott, és ezért tüntették el a hírt gyorsan, de nem nyomtalanul.A teljes szöveg:
2008. 02.07.
Az MR1 Kossuth Rádió hírműsora délben

(...)
Kormányválság után hitvita: Olaszországban egy megváltoztatott mise szöveg miatt tiltakoznak a rabbik és felfüggesztik a párbeszédet a katolikus egyházzal.

Olaszországban a kormányzati után most vallási válság is kibontakozik, az itteni rabbik ugyanis felfüggesztették a katolikus egyházzal való párbeszédet.A vita oka egy hagyományos miseszöveg megváltoztatása pápai jóváhagyással. Az olasz zsidók faji előítéletek újjáéledését emlegetik.Sárközy Júlia római tudósítása: Az olasz rabbik kemény hangvételű levélben ítélték el a tridenti mise új imaváltozatát. Úgy döntöttek felfüggesztik a katolikus egyházzal való párbeszédet a történtek pontos mérlegeléséig. A feszültséget az alig féléves pápai reform robbantotta ki.

XVI. Benedek engedélyezte a latin rítusú szentmise szabad, püspöki engedély nélküli celebrálását. Ennek több évszázados miserendjében azonban a hívők azért imádkoztak, hogy a zsidók szabaduljanak meg a sötétségüktől és vakságuktól. A nagypénteki imáról van szó, amit az egyház most módosított. Az új változat azonban nem nyerte el az olasz rabbik tetszését és a tiltakozáshoz már Izraelből és az Egyesült Államokból is csatlakoztak. A mostani imában ugyanis a katolikus hívők arra kérik Istent, világítsa meg a zsidók szívét, ismerjék el megváltóként Jézus Krisztust. 43 évet ugortunk vissza a történelemben - jelentette ki a római főrabbi : Ricardo Szényi, de tiltakoznak a konzervatív katolikusok is, akik az eredeti 1500-as ima használatát sürgetik. A latin nyelvű szentmisét kezdettől fogva viták kísérték a Vatikán falain belül és kívül is; Olaszországban attól tartottak, hogy a tridenti szentmise ellentmond a második vatikáni zsinat szellemiségének, amely a nemzeti nyelvű misév el a hívők fele nyitott.

P. Nándor

Forrás: http://www.szmm.hu/modules.php?name=News&file=article&sid=2823


Te is világosítsd fel a többi embert!
 

Hírlevél

A nemzettel kapcsolatos fontos témákban fogunk értesíteni!

Várakozó hsz.

Szavazás

TE használod az életedben a Boldogság Videó tudását? https://youtu.be/88P3kWNTVYc
 

kvesd_az_oldalt

Te is Segíts Hazádnak!

 

Ajánld fel imádságodat Istennek nemzetünkért s hazánkért, majd pedig hangosan imádkozd el a Miatyánkat a következők szerint:

 

 

FELAJÁNLÁS:

(Hangosan tedd meg a felajánlást az imádság előtt, hogy miért is imádkozol)

 

Kedves Istenem! Felajánlom ezen imádságaimat azért, hogy a Te akaratod teljesedjen ki a magyarság és Magyarország létére, munkásságára, tevékenységére, általunk kiváltott hatásokra, cselekedetekre a múltban, a jelenben és a jövőben is. Kedves Istenem segítsd meg Magyarországot s a magyarságot! A magyar gazdaság legyen magyar kézben, istenes magyar vezetők legyenek a vezetésben, Nagymagyarország legyen újra egységben, béke s boldogság legyen minden részen! Valamint tisztíts meg bennünket Istenem minden rossztól, ártó hatástól, hogy újra istenes életet tudjunk élni! Istenem Te tégy igazságot! Legyen Istenem, ahogy szeretnéd és jónak látod! Ámen!

 

 

 

IMÁDSÁG:

(Az imádságot is hangosan mond a felajánlás után. Még jobb, ha 1 miatyánk helyett, a teljes rózsafüzért végig imádkozod a felajánlásért.)

 

„Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved;

Jőjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.

A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma.

És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképen mi is megbocsátunk azoknak, a kik ellenünk vétkeztek;

És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen!”

 

 

 

Ezzel szellemi szinten is erősíted országunkat s nemzetünket, hogy újra felvirágozhassunk. Az imádságot, vagy a rózsafüzért naponta többször is elmondhatod a felajánlással az elején!