fejlc

 

fejlcImdkozz

     

Témakörök - Háttérhatalom

Ahogy a Magyarok Szövetségében és más szervezetekben történt, úgy most a Jobbikot is megszállták a kiválasztottak, hogy a hatalom csak az ő kezükben öszpontosulhasson!

Megdöbbentő események a Jobbik Magyarországért Mozgalom és Párt berkein belül

Bár hallottunk róla, hogy a 2009-es magyarországi európai parlamenti választás óta több mint 25 milliárd forintot költött a „magyar” nemzetbiztonsági hivatal, annak érdekében, hogy az európai parlamentbe, a magyar országgyűlésbe és az önkormányzatokba nagy százalékos arányban bejutó Jobbikot „szalonképessé” tegye. De eddig nem hallottunk arról, hogy a szalonképességé tétel pontosan hogyan valósult meg. Aztán folyamatosan érdekes információk, és összefüggések jutottak tudomásunkra, kirúgott és megalázott Jobbikosoktól. Mi is történt. A választás után közvetlenül a jobbik berkein belül, az országos, megyei és az alapszervezeti vezetések környékén „új emberek” jelentek meg. Ezek között többen is nemzetbiztonsági és egyéb magyarellenes megbízott státuszban érkeztek „segíteni” a jobbik munkáját. Ők már nem voltak radikálisak. Liberális eszméket vallottak. De ezt, mindaddig, ameddig nem lettek többségbe, nem hangoztatták. Új tagok felvételét hirdették meg. Az új tagokat a régi vezetés ellen hangolták. Majd úgynevezett „demokratikus választások” útján, összesen több mint száz alap- és megyei szervezetben megszerezték a vezetéseket. Céljuk a „demokratikusnak nevezett” 50 + 1 százalékos többség megszerzése, és a hatalom átvétele. Az elsődleges céljuk a fővárosi többség megszerzése. „Aki a fővárost uralja, az egész országot uralja” elv alapján. De más megyékben is zajlik a régi jobbikosok leváltása, lecserélése. De ugorjunk csak vissza közvetlenül a 2009 évi európai parlamenti választások utáni időszakra. Az újonnan megjelentek között volt például Pősze Lajos is, akinek összeférhetetlenségéről közvetlenül tájékoztatták a Jobbik vezetését, hogy vérig liberális, a jobbik számára elviselhetetlen liberális személyről van szó. Mégis Pősze, egy elnökségi tag javaslatára, bekerült a Jobbik országgyűlési listájára. Bár Pőszét eltávolították a pártból, az aki a javaslatot tette Pősze országgyűlési listára kerülésére, még ma is a jobbik vezetője, országgyűlési képviselő. A Pösze ügyben a jobbik vezetése még vizsgálatot sem indított. Az újonnan megjelentek között volt egy LMP és SZDSZ függőségben lévő öt pengőért felvett családi nevű Hunyadi Gábor nevezetű személy, aki Szabó Tímea LMP országgyűlési képviselő férje. Bár a párt vezetése ismeri Hunyadi LMP-SZDSZ függőségét, mégis Hunyadi Gábor még ma is a Jobbik jogsegély szolgálatának a vezetője. Hogy ki javasolta Hunyadi Gábort a jobbik jogsegély szolgálatának a vezetőjévé, a jobbik vezetése még a mai napig vizsgálatot sem indított. Aztán egy nagyon megdöbbentő eset jutott a napokban tudomásunkra. Egy izraeli Kohan rabbi rokona lehetett a Ferencvárosi Jobbik egyik vezetője. A cserkész- és ifjúsági vezetéssel is megbízott Kohán Ádámot a Jobbik vezetése támogatja. Bár Kohán Ádám a Kádár János által vezetett Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) egyik pártitkárának a leszármazottja, édesanyjával együtt Kohán Tiborné Tomasoff Ágnessel együtt, mégis felvették a Jobbik Ferencvárosi szervezetébe. Kohánéknak majdnem sikerült szétverni a Ferencvárosi Jobbik alapszervezetét. Hihetetlen feszültségeket generált a Kohan csapata, a tagság körében. Hamarosan két csoportra szakították a Ferencvárosi alapszervezetet. Hogy 50+1 százalékos többségüket megszerezzék furcsa nevű (Grünfeld, Hornstein, Rosenberg) tagok felvételét javasolták a tagságnak, akiket határozatképesség hiányában nem sikerült még a jobbik alapszervezeti tagjai közé felvenniük. Bár a történtekről tudomása van a Jobbik vezetésének, de az ügyeket tettek nélkül szemlélik. A szalámi technikát jól alkalmazó magyarellenes csoportosulások, hamarosan megszerzik a jobbik vezetését. Akkor már késő lesz lépniük. Ébresztő Jobbikosok. Ébresztő Jobbik vezetés. Ne hagyjuk a Rogán és Kohán nevű magyarellenes erőket, hogy elfoglalják országunkat. Szebb Jövőt! (Egy igazi Jobbikos) Kép: a szalonképes Vona a felelős, aki szerint zsidókérdés nincs Magyarországon

SZENNYLAPBAN REKLÁMOZTÁK A JOBBIKOST:

Kohán Ádám a rendszerváltás évében született. A mostani lesz az első országgyűlési választás, amelyen részt vesz. A Jobbikra fog szavazni, bár 2006-ban még a Fidesszel szimpatizált. Ádám politológiát hallgat a Zsigmond Király Főiskolán, de anyagi okok miatt ki kellett hagynia egy évet. Most már nem is nagyon bánja: így legalább több ideje jut a kampányra. Ádám a Jobbik IX. kerületi ifjúsági tagozatának a vezetője, és a kerületi krumpliosztás mellett lelkesen kopogtatózik is. "Nem kaptam nemzeti neveltetést, édesapám nem érdeklődik a politika iránt, és bár a múlt rendszer anyagi és fizikai biztonságát visszasírja, magát a kommunizmust ugyanúgy megveti, mint én." Katolikus általános iskolába járt, majd egy világi gimnáziumban folytatta. "Kitűnő történelemtanárom volt, akitől sokat tanultam. Tőle tudom például, hogy Görgey Artúr hadmozdulatait máig tanítják az amerikai katonai akadémiákon. És nagymamám is adott a kezembe történelmi tárgyú könyveket." 2006-ban gimnázium után mindennap kimentek tüntetni a Kossuth térre. "Senki sem tudta, mi lesz. Igazságot akartunk, azt, hogy a felelősök távozzanak a közéletből. De az lett, amit Gyurcsány megjövendölt: egyre kevesebben lettünk." Ádámot ez a közöny háborította fel a leginkább. "Azt hittük és hisszük, hogy morálisan '56-hoz hasonlítható 2006, de a tömegek hiánya, az emberek érdektelensége erőtlenné tette ezt." A Fidesztől többek között 2006 miatt távolodott el: a legnagyobb ellenzéki párt szerinte cserbenhagyta az embereket, politikailag túl kockázatos lépésnek ítélte a mozgósítást, "belement az elhatárolósdiba". Ádám a határon túli magyarok melletti elkötelezettségen túl fontosnak tartja a Jobbik "megoldását" cigányügyben. "Pesten nem olyan szembetűnő a cigány-magyar feszültség, mint vidéken, de szinte minden embernek van velük rossz tapasztalata. 'szintén fel kellene tárni, milyen a viszonyuk a munkához, oktatáshoz, miért csinálnak a gyermekvállalásból megélhetést. Vidéken új rendfenntartó erőre van szükség: a csendőrségre." A zsidókról óvatosan fogalmaz: "Nem szeretnék csurkai mélységekbe süllyedni. Meg lehet fogalmazni állításokat, hogy mi van a zsidók kezében, de a vádakat nehéz bizonyítani." A 21 éves fiú generációja legfőbb bajának a kilátástalanságot tartja; barátai többsége csak nehezen tudja finanszírozni iskoláit, az otthonról elköltözésre kevés a reményük.

MEGJEGYZÉS:

Ezek a dolgok csak a levélírónak döbbenetesek, nekünk ezek a jelenségek közismertek. Mi csak azt nem értjük, hogy a Jobbik gondolkozó és élesszemű  tagjai miért nem a pártgyűléseken belül mondják el a véleményüket, pártjuk helyzetéről? A Zsigmond  Király Főiskola egy cionista kiképzőközpont.

Forrás: http://elhallgatotthirek-hungariannews.blogspot.com/2011/03/marcius-12-vona-gabor-zsidoi.html


Te is világosítsd fel a többi embert!
 

Hírlevél

A nemzettel kapcsolatos fontos témákban fogunk értesíteni!

Szavazás

TE használod az életedben a Boldogság Videó tudását? https://youtu.be/88P3kWNTVYc
 

kvesd_az_oldalt

Te is Segíts Hazádnak!

 

Ajánld fel imádságodat Istennek nemzetünkért s hazánkért, majd pedig hangosan imádkozd el a Miatyánkat a következők szerint:

 

 

FELAJÁNLÁS:

(Hangosan tedd meg a felajánlást az imádság előtt, hogy miért is imádkozol)

 

Kedves Istenem! Felajánlom ezen imádságaimat azért, hogy a Te akaratod teljesedjen ki a magyarság és Magyarország létére, munkásságára, tevékenységére, általunk kiváltott hatásokra, cselekedetekre a múltban, a jelenben és a jövőben is. Kedves Istenem segítsd meg Magyarországot s a magyarságot! A magyar gazdaság legyen magyar kézben, istenes magyar vezetők legyenek a vezetésben, Nagymagyarország legyen újra egységben, béke s boldogság legyen minden részen! Valamint tisztíts meg bennünket Istenem minden rossztól, ártó hatástól, hogy újra istenes életet tudjunk élni! Istenem Te tégy igazságot! Legyen Istenem, ahogy szeretnéd és jónak látod! Ámen!

 

 

 

IMÁDSÁG:

(Az imádságot is hangosan mond a felajánlás után. Még jobb, ha 1 miatyánk helyett, a teljes rózsafüzért végig imádkozod a felajánlásért.)

 

„Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved;

Jőjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.

A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma.

És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképen mi is megbocsátunk azoknak, a kik ellenünk vétkeztek;

És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen!”

 

 

 

Ezzel szellemi szinten is erősíted országunkat s nemzetünket, hogy újra felvirágozhassunk. Az imádságot, vagy a rózsafüzért naponta többször is elmondhatod a felajánlással az elején!