fejlc

 

fejlcImdkozz

     

Témakörök - Hírek

Készülődik a zsidó terrorhatalom és egy újabb lépést igyekszik megtenni, hogy a világ feletti uralmat magának tudhassa. Mindennek hátterében egy nemzeti tévképzetük áll, hogy ők a kiválasztottak. Látjátok, hogy milyen szenvedést jelent a világ számára, hogy ha valaki többre tartja magát másoknál. Az Igazság szabaddá tesz tőlük!

Egy rövid hír volt olvasható: Március 1-jén írhatják alá a költségvetési politika szorosabb összehangolását előirányzó új kormányközi szerződést - jelentette be Angela Merkel német kancellár és Nicolas Sarkozy francia elnök hétfőn Berlinben.

    A kormányközi szerződés megalkotásáról a december elején tartott brüsszeli csúcson határoztak az uniós tagállamok.

Erről a csúcstalálkozóról valószínűleg az is hallott, aki nem igazán érdeklődik sem a politika, sem a gazdaság iránt, hiszen napokon keresztül minden jelentősebb hírportál - magyar és külföldi egyaránt - arról cikkezett, hogy Orbán és Cameron fityiszt mutattak az eurónak.

Bár az esemény elsősorban a fenti botrány miatt maradt emlékezetes, a résztvevőknek sikerült megállapodniuk néhány dologban, melyről egy 16 pontos nyilatkozatot is kiadtak. Ez a nyilatkozat angol nyelven bárki számára elérhető itt.

Ebből a nyilatkozatból most szeretném kiemelni a 13. pontot:

    We agree on an acceleration of the entry into force of the European Stability Mechanism(ESM) treaty. The Treaty will enter into force as soon as Member States representing 90 % of the capital commitments have ratified it. Our common objective is for the ESM to enter into force in July 2012.
vagyis
    Döntöttünk arról, hogy felgyorsítjuk az Európai Stabilitási Mechanizmusba (ESM) való belépés folyamatát. A szerződés azonnali hatállyal életbe lép, amint a tagállállamok, melyek kötelezték magukat a szerződésben leírt alaptőke 90%-nak biztosításához aláírják a szerződést. Közös célunk, hogy az ESM 2012 júliusában életbe lépjen.

Mielőtt tovább mennénk néhány szó arról, hogy mi is az az ESM. Röviden és tömören egy pénzügyi védőháló, mely az euró övezet országait hivatott segíteni. A 17 tagállam megállapodott abban, hogy létrehoznak egy nagy közös tartalékot, melyből aztán a különböző okokból ( például eladósodás miatt ) bajba jutott országokon segítenek, hogy így védjék meg az övezetet a széteséstől. Cserébe a tagországoknak szigorú költségvetési szabályokat kell követniük és adott esetben el kell fogadniuk azt is, ha Brüsszel beleszól az általuk már elfogadott költségvetésbe. Részletesebb leírás a hivatalos honlapon található.

Ugyanezen az oldalon a lap alján letölthető maga az ESM szerződés is:

Treaty establishing the European Stability Mechanism (ESM)

Az 55 oldalas dokumentum legelső oldalán rögtön a résztvevő tagállamok találhatóak. Ezt azért tartom fontosnak kiemelni, mert ebből az következik, hogy ezt a szerződést nem egy vagy két hivatalnok írta valahol egy eldugott brüsszeli irodában, hanem 17 ország jogi és gazdasági szakértői dolgozták ki. Emlékeztetőül az eurózóna 17 tagállama:
    * Ausztria * Belgium * Ciprus * Észtország * Finnország * Franciaország * Németország * Görögország * Írország * Olaszország * Luxemburg * Málta * Hollandia * Portugália * Szlovénia * Szlovákia * Spanyolország

A kissé hosszúra nyúlt bevezető után elérkeztünk a bejegyzés lényegi részéhez. A következőkben szeretném az olvasó elé tárni az ESM szerződés néhány pontját, melyek szerintem igencsak komoly aggodalomra adnak okot.

Nem vagyok sem közgazdász, sem jogi szakértő. Az általam készített fordítások valószínűleg nem lesznek annyira szakszerűek, mintha egy hivatásos tolmács készítette volna őket, de úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy az olvasót informáljam a szerződésben foglaltakról az én angoltudásom is elegendő lesz. Továbbá szeretnék megkérni mindenkit, hogy olvassa végig az összes pontot, mert az egyes pontok önmagukban nem értelmezhetőek, csak akkor, ha az ember látja a teljes képet.

Az alaptőkéről ( 19. oldal 3. fejezet 8. cikkely )

    The authorised capital stock shall be EUR 700 000 million.

    Az alaptőkének 700 000 millió ( 700 milliárd ) Eurónak kell lennie.

Hogy 700 milliárd euró mennyi pénz azt egy átlagos ember egyszerűen nem tudja elképzelni. Sok persze, az tudjuk, de mégis mennyi?

Nos, több mint kétszer annyi mint Németország - mely Európa legnagyobb és a világ negyedik legnagyobb gazdasági hatalma - 2011-re tervezett 307 milliárd eurós költségvetése.

Iszonyatos mennyiségű pénzről van szó. És hogy ez miért fontos? A következő 3 pont elolvasása után meg fogja érteni.

Tőke hívások ( 21. oldal 3. fejezet 9. cikkely 3. pont )

    The Managing Director shall call authorised unpaid capital in a timely manner if needed to avoid the ESM being in default of any scheduled or other payment obligation due to ESM creditors. The Managing Director shall inform the Board of Directors and the Board of Governors of any such call. When a potential shortfall in ESM funds is detected, the Managing Director shall make such capital call(s) as soon as possible with a view to ensuring that the ESM shall have sufficient funds to meet payments due to creditors in full on their due date. ESM Members hereby irrevocably and unconditionally undertake to pay on demand any capital call made on them by the Managing Director pursuant to this paragraph, such demand to be paid within seven days of receipt.

    Abban az esetben, ha az ESM közösséget csőd fenyegetné vagy egyéb fizetési kötelezettségnek kellene eleget tennie, akkor az ügyvezető igazgatónak alaptőke befizetést kell kérnie.

    Az ESM tagok visszavonhatatlanul és feltételek nélkül vállalják, hogy a befizetés rájuk eső részét a kéréstől számított 7 napon belül teljesítik.

Ha Brüsszelnek pénzre van szüksége, az ESM tagállamok már készíthetik a csekkfüzetet. Mivel az átutalásra csupán 7 nap áll rendelkezésre, ez a normál banki ügymenettel számolva azt jelenti, hogy 4 napon belül át kell utalni a pénzt, hogy a 7. napra az biztosan megérkezzen.

És mit jelent az, hogy visszavonhatatlanul és feltételek nélkül? Mi van akkor, ha időközben egy országban mondjuk egy új parlament kezdi meg a működését, amely nem akar a továbbiakban ESM tag lenni? Akkor is kötelező lesz befizetni? Különben mi lesz?

Persze mondhatnák azt, hogy erre azért van szükség, hogy ne lehessen csak úgy hip-hop ki-be lépkedni a rendszerből és tervezhető legyen a befolyó összegek nagysága. Tervezhetőség? Miről is szól a következő pont?

Változások az alaptőke nagyságában ( 21. oldal 3. fejezet 10. cikkely 1. pont )

    The Board of Governors shall review regularly and at least every five years the maximum lending volume and the adequacy of the authorised capital stock of the ESM. It may decide to change the authorised capital stock and amend Article 8 and Annex II accordingly.

    Az igazgatótanácsnak rendszeresen, évente legalább 5 alkalommal felül kell vizsgálnia, hogy a hitelezés nagysága megfelel-e a jegyzett tőke állomány nagyságához képest és dönthetnek arról, hogy megváltoztatják az alaptőke nagyságát és ennek megfelelően a 8. cikkelyt.

Ahogy fentebb már idéztem, a 8. cikkely szerint az ESM alaptőkéje 700 milliárd euró. De ez nem végleges! Ennyi nem elég! Az igazgatótanács ezt bármikor megváltoztathatja. És arra a tapasztalatra alapozva, miszerint sem a nagyszüleim, sem a szüleim, sem az én életem alatt semminek az ára nem lett kevesebb, csak több, valószínűleg ez a tanács sem az alaptőke csökkentéséről fog döntéseket hozni.

És most már biztosan meg fogja érteni, hogy az előző pontban miért emeltem ki azt, hogy a tagoknak visszavonhatatlanul és feltételek nélkül kell teljesíteniük a befizetéseket.

Ha a vezetőség megemeli az alaptőkét és így egy ország az eddigi 1000 milliárd euró helyett már 1300-at kell, hogy az alapba fizessen akkor azt 7 napon belül, feltétel nélkül meg kell tennie! Különben megszegi a szerződést. Ezzel létrehoztak egy olyan zsebet, melybe bármikor, bármennyi pénzt bele lehet tölteni. Ellenvetésnek helye nincs!

És nem ez az egyetlen dolog, melybe a tagállamoknak semmilyen beleszólása sincs.

Jogállás, kiváltságok, sérthetetlenség ( 37. oldal 6. fejezet 27. cikkely 1-4. pont )

1. pont
    To enable the ESM to fulfil its purpose, the legal status and the privileges and immunities set out in this Article shall be accorded to the ESM in the territory of each ESM Member.

    Az ESM céljainak elérése érdekében az ebben a cikkelyben meghatározott jogállások, kiváltságok és sérthetetlenségek az összes ESM tag határain belül érvényesek.

2.pont
    The ESM shall have full legal personality; it shall have full legal capacity to:
     (a) acquire and dispose of movable and immovable property;
     (b) contract;
     (c) be a party to legal proceedings; and
     (d) enter into a headquarter agreement and/or protocols as necessary for ensuring that its legal status and its privileges and immunities are recognised and enforced.

    Az ESM rendszer teljes jogképeséggel rendelkezik, hogy:
    - megszerezzen és rendelkezzen ingó és ingatlan vagyontárgyak felett
    - szerződéseket kössön
    - megjelenjen a bíróság előtt
    - olyan megállapodásokat kössön, melyek szükségesek és garantálják, hogy jogállását, kiváltságait és sebezhetetlenségét elismerjék és betartassák.

3. pont
    The ESM, its property, funding and assets, wherever located and by whomsoever held, shall enjoy immunity from every form of judicial process except to the extent that the ESM expressly waives its immunity for the purpose of any proceedings or by the terms of any contract, including the documentation of the funding instruments.

    Az ESM, annak vagyona, finanszírozási eszközei, bárhol is találhatóak és bárki által is működtetettek teljes mentességet élveznek bármiféle bírósági eljárás alól, kivéve akkor, ha az ESM kifejezetten lemond erről a jogáról.

Szóval az ESM pénzt hajthat be a tagállamoktól és ha azok nem teljesítik kötelezettségüket felé akkor felelősségre vonhatja Őket, de a tagállamok nem tehetnek semmit az ESM ellen!

4. pont
    4. The property, funding and assets of the ESM shall, wherever located and by held, be immune from search, requisition, confiscation, expropriation or any other taking or foreclosure by executive, judicial, administrative or legislative action.

    Az ESM vagyona, finanszírozási eszközei bárhol és bárki által is működtetettek sebezhetetlenséget élveznek bármilyen házkutatás, lefoglalás, elkobzás, kisajátítás, vagy bármely más végrehajtói, birói, közigazgatási és jogalkotói intézkedés alól.

Az előző pontban már kimondták, hogy bírósági eljárások ellen teljes immunitást élveznek, de ez a pont már konkrétan azt hangsúlyozza, hogy az ESM mindenféle törvény és azt meghozó testületek, tehát az államok felett áll!

A szervezet tagjainak kiváltságai ( 37. oldal 6. fejezet 27. cikkely 1. pont )

    In the interest of the ESM, the Chairperson of the Board of Governors, Governors, alternate Governors, Directors, alternate Directors, as well as the Managing Director and other staff members shall be immune from legal proceedings with respect to acts performed by them in their official capacity and shall enjoy inviolability in respect of their official papers and documents

    Az ESM érdekében az elnökök, igazgatók, helyettesek, ügyvezetők és a személyzet más tagjai mentességet élveznek a bírósági eljárások alól, ezzel tiszteletben tartva az általuk végzett cselekményeket. A mentesség vonatkozik az általuk kibocsátott papírokra, dokumentumokra is.

Tehát bárki, aki ennek a szervezetnek dolgozik sebezhetetlen. Felelősségre semmiért nem vonható és az általa kibocsátott papírokra vonatkozó sérthetetlenség kapcsán felmerül az a kérdés, hogy egyáltalán jogunkban áll-e az, hogy megtudjuk mi szerepel ezekben a dokumentumokban?

Az ESM egy olyan kormányok felett álló rendszer, mely bármikor pénzbefizetésre kényszerítheti tagjait, akiknek ezt 7 napon beül teljesíteniük kell. Mind a szervezet, mind az általa foglalkoztatott emberek minden törvény, hatóság és állam felett állnak, mindezt úgy, hogy tagjait nem megválasztják, hanem kinevezik.

Ez lenne a nagy terv?

Európa jövője?

Hogy ezentúl nem egymásnak tartoznak a tagállamok, hanem mindenki egy nagy közös zsebbe teszi bele a pénzt aminek felhasználásáról aztán semmilyen beleszólása nem lehet?

Kinek az érdekeit szolgálja egy ilyen szuper szervezet létrehozása?

Egyáltalán a tagállamok államok maradnak, vagy hamarosan egy újabb válságra hivatkozva az ESM egy nagy közös európai költségvetéssé alakul és az országok gyakorlatilag megszűnnek önmagukban létezni?


Te is világosítsd fel a többi embert!
 

Hírlevél

A nemzettel kapcsolatos fontos témákban fogunk értesíteni!

Várakozó hsz.

Szavazás

TE használod az életedben a Boldogság Videó tudását? https://youtu.be/88P3kWNTVYc
 

kvesd_az_oldalt

Te is Segíts Hazádnak!

 

Ajánld fel imádságodat Istennek nemzetünkért s hazánkért, majd pedig hangosan imádkozd el a Miatyánkat a következők szerint:

 

 

FELAJÁNLÁS:

(Hangosan tedd meg a felajánlást az imádság előtt, hogy miért is imádkozol)

 

Kedves Istenem! Felajánlom ezen imádságaimat azért, hogy a Te akaratod teljesedjen ki a magyarság és Magyarország létére, munkásságára, tevékenységére, általunk kiváltott hatásokra, cselekedetekre a múltban, a jelenben és a jövőben is. Kedves Istenem segítsd meg Magyarországot s a magyarságot! A magyar gazdaság legyen magyar kézben, istenes magyar vezetők legyenek a vezetésben, Nagymagyarország legyen újra egységben, béke s boldogság legyen minden részen! Valamint tisztíts meg bennünket Istenem minden rossztól, ártó hatástól, hogy újra istenes életet tudjunk élni! Istenem Te tégy igazságot! Legyen Istenem, ahogy szeretnéd és jónak látod! Ámen!

 

 

 

IMÁDSÁG:

(Az imádságot is hangosan mond a felajánlás után. Még jobb, ha 1 miatyánk helyett, a teljes rózsafüzért végig imádkozod a felajánlásért.)

 

„Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved;

Jőjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.

A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma.

És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképen mi is megbocsátunk azoknak, a kik ellenünk vétkeztek;

És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen!”

 

 

 

Ezzel szellemi szinten is erősíted országunkat s nemzetünket, hogy újra felvirágozhassunk. Az imádságot, vagy a rózsafüzért naponta többször is elmondhatod a felajánlással az elején!