fejlc

 

fejlcImdkozz

     

Témakörök - Hírek


kertesz_akos.jpgSzeptembertől megszűnik az Amerikai Népszava című online hírújság. Pontosabban fogalmazva: a híroldalak szűnnek meg, minden más marad, tehát a jövőben is türelmetlenül várhatjuk a baloldal híres publicistáinak nap mint nap születő remekműveit. Például Kertész Ákos író csodálatos eszmefuttatásait a „Mi a magyar?” témakörében.

Amikor Bartus kolléga vasárnap közhírré tette, hogy nincs pénz, ezért vége a hírszolgáltatásnak, bizony sokan megrémültek. Szegény Kertész Ákos is megijedt, méghozzá nagyon. (Zárójelben: Kertész Ákos nem rokona Kertész Imrének. Csak annyi közük van egymáshoz, hogy mindketten zsidónak születtek. Persze már ez is egyfajta rokonság, kiválasztott nem lehet idegen egy másik kiválasztottnak.) Szóval Kertész Ákos megijedt, méghozzá annyira, hogy ijedtségében nyílt levelet írt az Amerikai Népszavának (egészen pontosan Bartus Lászlónak), s ez a nyílt levél meg is jelent az említett honlapon – hétfőn, kora délután.
Nem óhajtom ismertetni a közel nyolcvan éves Kertész Ákos igencsak zötyögős irományát, csupán néhány sorát idézem.

„A magyar genetikusan alattvaló. József Attila talált mentséget: ’ezer éve magával kötve, mint a kéve sunyít, vagy parancsot követ’. De ez nem mentség arra, hogy a magyar a legsúlyosabb történelmi bűnökért sem érez egy szikrányi lelkiismeret furdalást, hogy mindent másra hárít, hogy mindig másra mutogat, hogy boldogan dagonyázik a diktatúra pocsolyájában, röfög és zabálja a moslékot, és nem akar tudni róla, hogy le fogják szúrni. Hogy se tanulni, se dolgozni nem tud és nem akar, csak irigyelni, és ha módja van, legyilkolni azt, aki munkával, tanulással, innovációval viszi valamire.

Ma már a második világháború borzalmaiért, a Holocaustért egyedül a magyar a felelős, mert a magyar nép az (a német néppel ellentétben), amelyik se be nem vallotta, meg nem gyónta a bűneit, se töredelmes bűnbánatot nem tanúsított, se meg nem fogadta, hogy soha többé, se bűnbocsánatért nem esdekelt.
Így aztán nem is kapott soha föloldozást!”

Ezeket a szép szavakat írta a magyarokról - tehát rólam is, mert magyar vagyok - Kertész Ákos. Aki persze nem tartja magát „alattvalónak”. Hiszen ő nem magyar. Ő genetikusan más. Kiválasztott. Bizony. Láttuk-olvastuk: a gyűlöletre szól Kertész Ákos kiválasztottsága.

Megjegyzem, a magyarság kertészákosi minősítése - „genetikusan alattvaló” - echte fajelméleti definíció, Göbbels doktornak is bizonyára tetszene. A „röfögés” és a „zabálás”, a tanulástól és a munkától való ősi undor - szóra sem érdemes apróságok. Megszoktuk.

Mindez azonban csak prelúdium a nagy közléshez: az ún. „holocaustért” csak a magyar a felelős, mert ez a rohadt nép nem vallotta be a bűneit, nem gyakorolt bűnbánatot (értsd: nem rogyott térdre és nem szórt hamut a fejére például Zoltai-Zucker és Feldmájer zsidóvezérek előtt), s nem könyörgött bocsánatért. Ezért nem is kapott földoldozást soha a magyar!

Kertész Ákos baloldalinak vallja magát, ahogy ő fogalmazott: „morális alapú szocializmusom” annyit jelent, hogy „mindig az eltaposottak, a kifosztottak, a cserbenhagyottak, a nehézsorsúak mellett állok”. De ha minden magyar felelős az ún. „holocaustért”, ha közülünk senki sem kapott föloldozást, mert nem esdekeltünk, töredelmesen nem tanúsítottunk, nem fogadtuk meg és így meg úgy - akkor ki mellett áll ki Kertész Ákos? Ha genetikusan van velünk baj, akkor merre kószál a kertészákosi „morális alapú szocializmus”? Ez a morális alap csak a kiválasztott felépítménynek szól?

A kérdés persze költői. Kertész Ákos - zsidó. Rühelli mindazt, ami magyar. Joga van hozzá? Igen, hiszen senki sem tilthatja meg neki, hogy utáljon minket. Ahogy nekem sem tilthatja meg senki, hogy a Kertész-féle zsidajokat rühelljem. A barom „holocaustjukkal” és annak minden hozadékával együtt.
Ahhoz viszont nincs joga Kertésznek, hogy kollektív ítéletet mondjon a magyarokról. Sem kollektív szentség, sem kollektív bűnösség nem létezik. Ahogyan „genetikusan alattvaló”-nak sem lehet nevezni egy népet.
Nincs tehát kollektív bűnbocsánat, ahogy kollektív föloldozás sem létezik. Apropó, föloldozás. Kitől kellene kapnia föloldozást a magyar népnek? A Kertész-féle rasszista söpredéktől?

Az ún. „rendszerváltozás” óta Kertész Ákos több rangos kitüntetést kapott. Nem oly rég Kossuth-díjjal is kitüntette - a „genetikusan alattvaló” magyarok Gyurcsány vezette kormánya. Erre tényleg nincs mentség. Akarom mondani föloldozás.

Hunhír.info

Mosakodás-elhatárolódás? Á dehogy!

Közlemény

Az Amerikai Népszava Kertész Ákos író lapunkban megjelent nyílt levelével és az őt ért támadásokkal kapcsolatban az alábbi közleményt teszi.
Az Amerikai Népszava a “genetikai” kifejezést nem faji, hanem nemzeti sajátságként értelmezi Kertész Ákos lapunknak írott nyílt levelében, egy irodalmi fordulatnak tekinti, az írói szabadság körébe tartozónak tartja, és a szó jelentését ebben a szöbegkörnyezetben úgy határozza meg, hogy alapvetően. A kifejezést félremagyarázhatósága miatt nem tartja szerencsésnek, bár az írói szabadság részének tekinti, és elutasítja a szöveg szándékosan uszító, antiszemita és szélsőjobboldali tartalmú interpretációját. Ez az írás – szemben Csurka István egykori MDF-alelnök elhíresült dolgozatával – valóban Kertész Ákos írói munkásságának része.
Az Amerikai Népszava minden más tekintetben teljes mértékben egyetért Kertész Ákos értékelésével, amely egyébként egybecseng a magyar irodalom, a magyar kultúra élő és halott nagyjainak, progresszív képviselőinek mindenkori ítéletével, Ady Endrétől József Attilán át Petőfi Sándorig.
A mi értelmezésünk szerint Kertész Ákos szavaiból a a mély hazaszeret, a magyarság volt és bekövetkező sorstragédiáiért érzett fájdalom és felelősség fejeződik ki.
A cikkre adott negatív reakciók többsége gyűlölködő, antiszemita, raszista és suttyó. Pontosan fejezi ki és igazolja mindannak igazságát, amit Kertész Ákos leírt.
Az Amerikai Népszava visszautasítja a szélsőjobboldali támadásokat, kiáll Kertész Ákos szólásszabadsága és írói szabadsága mellett. Visszautasítja, hogy politikusok fenyegessék az írókat, ítéljenek meg irodalmi leveleket, és elvitassák bárki jogát a véleményalkotásra.
Amerikai Népszava Szerkesztősége


Te is világosítsd fel a többi embert!
 

Hírlevél

A nemzettel kapcsolatos fontos témákban fogunk értesíteni!

Várakozó hsz.

Szavazás

TE használod az életedben a Boldogság Videó tudását? https://youtu.be/88P3kWNTVYc
 

kvesd_az_oldalt

Te is Segíts Hazádnak!

 

Ajánld fel imádságodat Istennek nemzetünkért s hazánkért, majd pedig hangosan imádkozd el a Miatyánkat a következők szerint:

 

 

FELAJÁNLÁS:

(Hangosan tedd meg a felajánlást az imádság előtt, hogy miért is imádkozol)

 

Kedves Istenem! Felajánlom ezen imádságaimat azért, hogy a Te akaratod teljesedjen ki a magyarság és Magyarország létére, munkásságára, tevékenységére, általunk kiváltott hatásokra, cselekedetekre a múltban, a jelenben és a jövőben is. Kedves Istenem segítsd meg Magyarországot s a magyarságot! A magyar gazdaság legyen magyar kézben, istenes magyar vezetők legyenek a vezetésben, Nagymagyarország legyen újra egységben, béke s boldogság legyen minden részen! Valamint tisztíts meg bennünket Istenem minden rossztól, ártó hatástól, hogy újra istenes életet tudjunk élni! Istenem Te tégy igazságot! Legyen Istenem, ahogy szeretnéd és jónak látod! Ámen!

 

 

 

IMÁDSÁG:

(Az imádságot is hangosan mond a felajánlás után. Még jobb, ha 1 miatyánk helyett, a teljes rózsafüzért végig imádkozod a felajánlásért.)

 

„Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved;

Jőjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.

A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma.

És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképen mi is megbocsátunk azoknak, a kik ellenünk vétkeztek;

És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen!”

 

 

 

Ezzel szellemi szinten is erősíted országunkat s nemzetünket, hogy újra felvirágozhassunk. Az imádságot, vagy a rózsafüzért naponta többször is elmondhatod a felajánlással az elején!