fejlc

 

fejlcImdkozz

     

Témakörök - ISTEN

Ma, a magyarság megújulására egy gondolatot adok.
Ez a gondolat jobbá tesz benneteket, egymás felé fordít, és a bajokban részvétet adtok, a kenyeretekből az elesettek számára letörtök egy darabot.

Ez a gondolat szinte a kezetekben van, ezt élitek naponta, hiszen a ti alapvető természetetek egyik legszebb és legértékesebb tulajdonsága.
A gondolat az, amit úgy is meg lehet fogalmazni, hogy „szegény, nem tudom, milyen keresztet hordoz…” De úgy is, hogy „szegény gyermekem, barátom…, a te kereszted biztosan nagyobb az enyémnél, hiszen én bírom, én erősebb vagyok nálad.”

A keresztet vegyük észre a másikon, amit ti talán nem is gondolnátok nehéznek, de arra gondoljatok, hogy a kar elviselő képességét, a karon kívül sok-sok minden határozza meg. Ez lehet egy olyan betegség, ami lappang bennetek, de lehet egy olyan gyermekkor, amiben nem készítettek fel a nehézségek elviselésére, de lehet számtalan olyan, amivel a kereszt nehezebbnek tűnik annál, mint amit elviselni tudtok. A másét pedig sohasem értékeljétek! Se azt ne gondoljátok, hogy kicsi az vagy nagy a tiétekhez képest, csak arra gondoljatok, hogy „szegény, olyan nehezen viszi, segítek rajta!” Segítek a szavaimmal, segítek a szívem melegével, segítek a kenyerem darabjával, de segítek azzal is, hogy nem nézem le, nem nevetem ki, nem becsmérelem le azért, hogy vinni sem tudja azt, ami nekem könnyű lenne.

A kereszt, ami Jézus legszentebb szimbóluma, elindítja bennetek azt a gondolatsort, amivel a másik embert megértitek, és ez a megértés teszi könnyebbé az együttélést, de az utolsó idők legnehezebb óráit is.

Drága Testvéreim, Jézus mindenkinek adott egy keresztet, amire nemcsak a bánatokat, a terheket, a betegségeket fűzte, hanem az örömöket is! Azt, amit olyan nehezen vesztek észre, mert csak panaszkodtok, csak sajnáltatjátok magatokat. Gondoljatok arra a keresztre, amire rásütött a Nap, amit fényben visztek, amit a derű és a szeretet ereje hordoz, mert az is kereszt, Jézus keresztje az is.

Akkor, ha ezt meg tudjátok különböztetni, és össze tudjátok adni, akkor látjátok, hogy a bánatok sokkal kevesebben vannak az örömnél, és akkor azt is látjátok, hogy a kereszt árnyéka változik. Délben alig látszik, de soha sincs akkora, amekkora a napfény mellette. A föld csillog a napfénytől, és a kereszt árnyéka csak egy kis helyet foglal el benne, de az is eltűnik, ne féljetek, nem örök a bánat!

Akkor, ha így néztek a kedves szomszédokra, a barátokra, a hajléktalanok nyomorára, a drogosok szerencsétlen szemeibe, akkor a ti kereszteteket elönti a napfény, és sugárzóvá válik, és nektek szinte alig kell adni valamit, a kereszt szétszórja a bennetek levő csillagáradatot!

Drága Testvéreim! Ez az egy év könnyebb lesz akkor, ha így gondolkodtok, és sohase bántjátok azt, akit úgy gondoljátok, hogy megérdemli. Mert senki sem tökéletes, és senki sem rossz vagy jó, csak egy-egy pillanatban, és ezt a pillanatot, ha megbántott benneteket, bocsássátok meg neki!


Te is világosítsd fel a többi embert!
 

Hírlevél

A nemzettel kapcsolatos fontos témákban fogunk értesíteni!

Várakozó hsz.

Szavazás

TE használod az életedben a Boldogság Videó tudását? https://youtu.be/88P3kWNTVYc
 

kvesd_az_oldalt

Te is Segíts Hazádnak!

 

Ajánld fel imádságodat Istennek nemzetünkért s hazánkért, majd pedig hangosan imádkozd el a Miatyánkat a következők szerint:

 

 

FELAJÁNLÁS:

(Hangosan tedd meg a felajánlást az imádság előtt, hogy miért is imádkozol)

 

Kedves Istenem! Felajánlom ezen imádságaimat azért, hogy a Te akaratod teljesedjen ki a magyarság és Magyarország létére, munkásságára, tevékenységére, általunk kiváltott hatásokra, cselekedetekre a múltban, a jelenben és a jövőben is. Kedves Istenem segítsd meg Magyarországot s a magyarságot! A magyar gazdaság legyen magyar kézben, istenes magyar vezetők legyenek a vezetésben, Nagymagyarország legyen újra egységben, béke s boldogság legyen minden részen! Valamint tisztíts meg bennünket Istenem minden rossztól, ártó hatástól, hogy újra istenes életet tudjunk élni! Istenem Te tégy igazságot! Legyen Istenem, ahogy szeretnéd és jónak látod! Ámen!

 

 

 

IMÁDSÁG:

(Az imádságot is hangosan mond a felajánlás után. Még jobb, ha 1 miatyánk helyett, a teljes rózsafüzért végig imádkozod a felajánlásért.)

 

„Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved;

Jőjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.

A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma.

És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképen mi is megbocsátunk azoknak, a kik ellenünk vétkeztek;

És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen!”

 

 

 

Ezzel szellemi szinten is erősíted országunkat s nemzetünket, hogy újra felvirágozhassunk. Az imádságot, vagy a rózsafüzért naponta többször is elmondhatod a felajánlással az elején!