fejlc

 

fejlcImdkozz

     

Témakörök - ISTEN

Kedves Magyar Honfitársaim! Kedves Barátaim!

Hazánk Magyarország most pénzügyileg nagyon nehéz helyzetben van. Sorsfordító napokat  élünk át. A pénzügyi  világ  összefogott ellenünk.

Korunkban a háborúkat a „fejlett” világban már nem fegyverekkel vívják, hanem a tőke, a pénz, a valutaárfolyamok arzenáljával.

Mi kicsi ország lévén ezekkel szemben védtelenek vagyunk. Földi dolgok már nem segítenek rajtunk.

Ezért fordulok  hozzátok, hogy  emelkedjünk felül minden pártoskodáson, minden kicsinyes ellenségeskedésen, hisz itt már  nem személyekről, pártokról van szó, hanem szeretett hazánkról, Magyarországról.

Csak az egység és az összefogás segíthet rajtunk. Ha túllépünk évszázados megosztottságunkon, - mely az utóbbi időben észveszejtő méreteket öltött -  és egy szívvel, egy lélekkel fordulunk a Mindenség Urához, Ő megsegít bennünket. Istennek semmi sem lehetetlen.

Voltunk mi már ennél nehezebb helyzetben a tatárjárás idején és akkor is megmenekültünk. Mikor a tatárok 1241-ben Magyarországra törtek, IV. Béla király és felesége – az akkor áldott állapotban lévő Laszkarisz Mária – fogadalmat tettek, hogy születendő gyermeküket Istennek ajánlják. A megszülető Margit ezt a fogadalmat  megerősítette és beváltotta, mikor is  „Margit imái vezekelve szálltak”.

Most Szent Margit ünnepéhez közeledve (január 18.) szálljanak a mi imáink is vezekelve Isten elé.

Ki-ki hite, felekezeti hovatartozása szerint imádkozzon és könyörögjön Istenhez hazánkért, reménységünk szeretett földjéért, Magyarországért.

Imádkozzunk kilencedet január 10-től 18-ig úgy, hogy minden nap imádkozzuk el a Mindenszentek litániáját (Hozsanna 80-83.o.) az alábbi módon. A litániában a „Könyörögj érettünk” helyett azt imádkozzuk, hogy:

„Esdekeld / esdekeljétek ki számunkra Isten Szent Szeretetét és imádkozz / imádkozzatok nemzetünkért, Magyarországért”.

Másik módja a kilenced elvégzésének, hogy naponta imádkozzuk a Rózsafűzért, vagy legalább egy tizedet belőle.

Protestáns testvéreink naponta imádkozzák el Urunknak, Jézus Krisztusnak az imáját, a Miatyánkot.

Szeretettel kérem azokat is, akik még nem hisznek Istenben, hogy őseink és gyermekeink földjéért mondjanak naponta egy fohászt, hisz Isten feltétel nélkül szereti őket is és meghallgatja kéréseiket.

Befejezésül a jó Isten áldását kérem szeretett hazánkra, Magyarországra és mindazokra, akik csatlakoznak ehhez az imahadjárathoz.

Százhalombatta, 2012.január, Vízkereszt ünnepén

Gátai Tamás Péter

nyugdíjas mérnök és lelkipásztori munkatárs


Te is világosítsd fel a többi embert!
 

Hozzászólások  

 
+4 # Bölcsesség 2012-01-18 16:05
Csak azt a birodalmat lehet kívülről elpusztítani amit már belülről is támadnak. Egyesülve győzünk megosztva elbukunk.
A Teremtő és Fia legyen mindannyiunkkal .
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 

Hírlevél

A nemzettel kapcsolatos fontos témákban fogunk értesíteni!

Szavazás

TE használod az életedben a Boldogság Videó tudását? https://youtu.be/88P3kWNTVYc
 

kvesd_az_oldalt

Te is Segíts Hazádnak!

 

Ajánld fel imádságodat Istennek nemzetünkért s hazánkért, majd pedig hangosan imádkozd el a Miatyánkat a következők szerint:

 

 

FELAJÁNLÁS:

(Hangosan tedd meg a felajánlást az imádság előtt, hogy miért is imádkozol)

 

Kedves Istenem! Felajánlom ezen imádságaimat azért, hogy a Te akaratod teljesedjen ki a magyarság és Magyarország létére, munkásságára, tevékenységére, általunk kiváltott hatásokra, cselekedetekre a múltban, a jelenben és a jövőben is. Kedves Istenem segítsd meg Magyarországot s a magyarságot! A magyar gazdaság legyen magyar kézben, istenes magyar vezetők legyenek a vezetésben, Nagymagyarország legyen újra egységben, béke s boldogság legyen minden részen! Valamint tisztíts meg bennünket Istenem minden rossztól, ártó hatástól, hogy újra istenes életet tudjunk élni! Istenem Te tégy igazságot! Legyen Istenem, ahogy szeretnéd és jónak látod! Ámen!

 

 

 

IMÁDSÁG:

(Az imádságot is hangosan mond a felajánlás után. Még jobb, ha 1 miatyánk helyett, a teljes rózsafüzért végig imádkozod a felajánlásért.)

 

„Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved;

Jőjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.

A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma.

És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképen mi is megbocsátunk azoknak, a kik ellenünk vétkeztek;

És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen!”

 

 

 

Ezzel szellemi szinten is erősíted országunkat s nemzetünket, hogy újra felvirágozhassunk. Az imádságot, vagy a rózsafüzért naponta többször is elmondhatod a felajánlással az elején!