fejlc

 

fejlcImdkozz

     

Témakörök - ISTEN

Rájöttem, hogy nagy hévvel belelendültem a csodák összegyűjtésébe anélkül, hogy lejegyezném, hogy vajon mit is értünk csoda alatt.

A csoda olyan esemény, amelyet nem tartunk lehetségesnek vagy valószínűnek tapasztalataink és ismereteink fényében.A csodát ezért főleg különböző vallások hívői élik meg, fogadják el és magyarázzák úgy, hogy az az isten és/vagy természetfeletti erők munkájának eredménye.

C. S. Lewis definíciója szerint „Ha azt mondom csoda, akkor arra gondolok, hogy egy természetfölötti hatalom beleavatkozik a természet rendjébe.” Paul Tillich a kinyilatkoztatás összefüggésében értelmezi a csodát. Ő a következő három ismérvét sorolja fel a csodának:

  1. Az igazi csoda olyan esemény, amely ámulatra késztet, szokatlan, megrázó, és mégsem mond ellent a valóság racionális szerkezetének.
  2. A csoda olyan esemény, amely a lét titkára utal, és meghatározott módon fejezi ki annak viszonyát hozzánk.
  3. A csoda olyan esemény, amelyet esemény-jelként fogunk fel az eksztatikus tapasztalatban .

Na ennél jobban én sem tudtam volna megmagyarázni, de szeretném legalább az első és utolsó pontot az Én értelmezettemben megmagyarázni.

Isten a világot: szabályok és törvényszerűségek alapján teremtette, ezeket a “szabályokat” még Ő sem szegheti meg, hiába mindenható…DE kiskapukat azért hagyott. Ezek azok a kiskapuk, amiket a tudomány nem akar, nem fog és soha nem is tud megmagyarázni, akármennyire is törekszik rá.

Lássunk egy példát talán a legegyszerűbbet. Nyilván mindenkinek világos, hogy a Bibliai teremtés leírás nem más, mint egy szép szemléltető történet. Valóság alapja nem sok. (Most sem értjük az életet, nem hogy 2000 évvel ezelőtt).

Na már most a tudományos világ abból indul ki (nagyon leegyszerűsítem, de a lényeg ez), hogy az élet valahol a vízben keletkezett vagy igazából mindegy hol. 2 ÉLETTELEN molekula úgy döntött, hogy összeáll egy nagyobbá és így tovább és így tovább, amíg ki nem alakultak az első fehérjék majd ezekből a sejt. Ez a mai élet legelfogadottabb magyarázata.

Miért állt össze az két molekula? és napjainkban ez a folyamat miért nem folytatódik? Nah itt jön Isten a képbe.

Isten mindig a legapróbb porszem, a: “miért”, ebben a hatalmas gépezetben amit mi a világnak/életnek hívunk. Mégis Isten a leghatalmasabb erő, amit valaha is látott az ember.

Amikor valaki meggyógyul egy gyógyíthatatlan betegségből vagy feláll a tolószékből -mert az idegei egyszer csak úgy döntenek, hogy ismét működjünk vagy egy vese betegnek a veséje pont az utolsó dialízis előtt indul be újra, vagy télen az egyik rózsa úgy dönt, hogy virágba borul,mert hirtelen jött egy melegfront és annak a növények pont akkor pont arra és pont annyira volt szüksége a bimbózáshoz…nah ott van Isten és az Isteni csoda. Vagy pont akkor jön egy szélvihar, ami szétválasztja a Vörös – tengert és tulajdonképp a lista végtelen…egy biztos, hogy ezekben a sok kis pontban benne van Isten minden ereje és szerteette az emberek iránt.

Végezetül a kedvenc idézetem: Nagyobb az esélye annak, hogy egy szélvihar végig söpör egy roncstelepen és összerak a végén egy működőképes Boieng 747-est, mint hogy 2 élettelen atom/molekula élő szervezetté álljon össze.

Várom a forgószelet…:D

 

Forrás


Te is világosítsd fel a többi embert!
 

Hírlevél

A nemzettel kapcsolatos fontos témákban fogunk értesíteni!

Várakozó hsz.

Szavazás

TE használod az életedben a Boldogság Videó tudását? https://youtu.be/88P3kWNTVYc
 

kvesd_az_oldalt

Te is Segíts Hazádnak!

 

Ajánld fel imádságodat Istennek nemzetünkért s hazánkért, majd pedig hangosan imádkozd el a Miatyánkat a következők szerint:

 

 

FELAJÁNLÁS:

(Hangosan tedd meg a felajánlást az imádság előtt, hogy miért is imádkozol)

 

Kedves Istenem! Felajánlom ezen imádságaimat azért, hogy a Te akaratod teljesedjen ki a magyarság és Magyarország létére, munkásságára, tevékenységére, általunk kiváltott hatásokra, cselekedetekre a múltban, a jelenben és a jövőben is. Kedves Istenem segítsd meg Magyarországot s a magyarságot! A magyar gazdaság legyen magyar kézben, istenes magyar vezetők legyenek a vezetésben, Nagymagyarország legyen újra egységben, béke s boldogság legyen minden részen! Valamint tisztíts meg bennünket Istenem minden rossztól, ártó hatástól, hogy újra istenes életet tudjunk élni! Istenem Te tégy igazságot! Legyen Istenem, ahogy szeretnéd és jónak látod! Ámen!

 

 

 

IMÁDSÁG:

(Az imádságot is hangosan mond a felajánlás után. Még jobb, ha 1 miatyánk helyett, a teljes rózsafüzért végig imádkozod a felajánlásért.)

 

„Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved;

Jőjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.

A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma.

És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképen mi is megbocsátunk azoknak, a kik ellenünk vétkeztek;

És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen!”

 

 

 

Ezzel szellemi szinten is erősíted országunkat s nemzetünket, hogy újra felvirágozhassunk. Az imádságot, vagy a rózsafüzért naponta többször is elmondhatod a felajánlással az elején!