fejlc

 

fejlcImdkozz

     

Témakörök - ISTEN

"Nagyon elgondolkoztató ez az írás. A médiában a kereszténységgel kapcsolatban, csak a maradiságot, inkvizíciót, képmutatást tudják emlegetni. Azonban, ha jobban belegondolunk, akkor rá fogunk jönni, hogy a Jézusi példamutatás és tanítás nélkül a mai emberiség nagy része még lehet, hogy mindig az ősember szintjén tengene. A kereszténység és a sok vallásos ember Krisztus példamutatását követve nagyon sok áldást, jobbítást és fejlődést adott a világnak. Hálásak lehetünk nekik érte!"

 

„A világ lakosságának 40 százaléka keresztény, és a keresztények száma a többi valláshoz képest gyors növekedést mutat” – ilyen és hasonlóan meglepő, optimista kijelentésekkel él Rodney Stark vallásszociológus. Elismert név a szakmában, 30 könyvét 15 nyelvre fordítottak le.

A kereszténység győzelme című, legújabb művében – amelyben egyébként szó sincs semmiféle triumfalizmusról – a texasi Baylor University szociológusa a kezdetektől napjainkig vizsgálja a kereszténység terjedésének történetét. Hangsúlyozza: az evangélium által felkínált emberi együttélés modellje tette győzedelmessé vallásunkat régen és ma is, a legkülönfélébb társadalmi körülmények között. Modern módszerekkel folytatott felmérései szerint az egykor áthatolhatatlannak tűnő Kínában ma már 70 millió keresztény él, számuk megegyezik a kínai kommunista párt tagjainak létszámával.

Az Avvenirében Lorenzo Fazzininek adott interjúban Stark elmondja: a kereszténység választása a történelem során „biológiai szempontból” is kedvező volt. A keresztények kezdettől fogva olyan közösségeket alkottak, amelyek képesek voltak támogatni tagjaikat. Gondot viseltek egymásról, ápolták a betegeket, gondoskodtak az öregekről, a szegényekről. Az első keresztények irgalmasságból fakadó erőfeszítéseinek köszönhetően oly mértékben tudták enyhíteni az emberek szenvedését, hogy átlagéletkoruk magasabb volt a környezetükben élő  pogányokénál. A keresztény nők jobban éltek társaiknál: később házasodtak, férjeik hűségesebbek voltak, nem váltak el tőlük, nem kellett a pogányok körében elterjedt abortuszt választaniuk. A lelki szempontokon túl is derűsebb, vonzóbb életük volt pogány társaikénál.

A riporter a keresztényeket érő vádról is kérdezte a szociológust, miszerint Konstantinusz ediktumát követően az Egyház elnyomta a pogányokat. Stark kutatásai szerint „a pogányságot nem nyomta el gyors ütemben valamiféle intoleráns kereszténység, hanem nagyon lassan tűnt el, sőt, a New Age bizonyos köreiben még ma is él.” Pogány szentélyek, szertartások a keresztény területeken is léteztek még a VIII-IX. századig, a pogányságot nem nyomta el egyfajta militáns kereszténység, hanem hosszú időn keresztül tovább élhetett.

Stark megállapítja azt is, hogy a reformáció jótékony hatására a Katolikus Egyházon belül művelt, buzgón vallásos szerzetesek és szerzetesnők olyan közösségei jöttek létre, amelyek energikus módon voltak képesek megerősíteni a hitet Európában és a világ más részein is. Hasonló dolog történt a közelmúltban Latin-Amerikában is: ahol magasabb a protestánsok száma, ott a katolikusok is nagyobb számban vesznek részt a liturgikus eseményeken. A protestantizmus kihívására válaszként a szemináriumokba is többen jelentkeznek.

Az úgynevezett Globális Délről, vagyis a gazdaságilag fejletlenebb, szegény országokból érkező bevándorlás Stark szerint szintén pozitív hatással van az európai kereszténységre. Németországban zsúfolásig telnek az afrikai prédikátorok alapította protestáns templomok. A templomokat megtöltő hívek pedig főként „bennszülött” németek.

A kereszténység jövője szempontjából a legfontosabbnak azt tartja, hogy a templomokba járó emberek több gyermeknek adnak életet. „Ha ez így folytatódik a következő években is, akkor Európában keresztény újjászületés várható csupán e két csoport termékenységi adatai következtében is” – zárta le a beszélgetést a texasi egyetemi professzor.

Magyar Kurír

forrás


Te is világosítsd fel a többi embert!
 

Hírlevél

A nemzettel kapcsolatos fontos témákban fogunk értesíteni!

Várakozó hsz.

Szavazás

TE használod az életedben a Boldogság Videó tudását? https://youtu.be/88P3kWNTVYc
 

kvesd_az_oldalt

Te is Segíts Hazádnak!

 

Ajánld fel imádságodat Istennek nemzetünkért s hazánkért, majd pedig hangosan imádkozd el a Miatyánkat a következők szerint:

 

 

FELAJÁNLÁS:

(Hangosan tedd meg a felajánlást az imádság előtt, hogy miért is imádkozol)

 

Kedves Istenem! Felajánlom ezen imádságaimat azért, hogy a Te akaratod teljesedjen ki a magyarság és Magyarország létére, munkásságára, tevékenységére, általunk kiváltott hatásokra, cselekedetekre a múltban, a jelenben és a jövőben is. Kedves Istenem segítsd meg Magyarországot s a magyarságot! A magyar gazdaság legyen magyar kézben, istenes magyar vezetők legyenek a vezetésben, Nagymagyarország legyen újra egységben, béke s boldogság legyen minden részen! Valamint tisztíts meg bennünket Istenem minden rossztól, ártó hatástól, hogy újra istenes életet tudjunk élni! Istenem Te tégy igazságot! Legyen Istenem, ahogy szeretnéd és jónak látod! Ámen!

 

 

 

IMÁDSÁG:

(Az imádságot is hangosan mond a felajánlás után. Még jobb, ha 1 miatyánk helyett, a teljes rózsafüzért végig imádkozod a felajánlásért.)

 

„Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved;

Jőjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.

A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma.

És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképen mi is megbocsátunk azoknak, a kik ellenünk vétkeztek;

És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen!”

 

 

 

Ezzel szellemi szinten is erősíted országunkat s nemzetünket, hogy újra felvirágozhassunk. Az imádságot, vagy a rózsafüzért naponta többször is elmondhatod a felajánlással az elején!