fejlc

 

fejlcImdkozz

     

Témakörök - ISTEN

 

Szükséges-e, hogy egy ország vezetője országos imában vezesse népét a megtérésre?

Uganda keresztény elnöke úgy gondolja, igen.

Yoweri Museveni azzal emlékezett meg Uganda függetlenségének 50. évfordulójáról az Országos Jubileumi Imatalálkozón, hogy nyilvánosan Isten bocsánatát kérte saját és országa bűneiért.

„Azért állok itt ma, hogy országom új életének küszöbén lezárjam a gonosz múltat, különösen az elmúlt 50 év vezetése alatt történteket. Azért állok itt, hogy megtérjek saját és elődeim bűneiből. Bocsánatodat kérjük,” imádkozott Museveni.

„Megvalljuk ezeket a bűnöket, amelyek komolyan hátráltatták a nemzeti összetartást, késleltették a politikai, társadalmi és gazdasági átalakulást. Megvalljuk az országunkban elterjedt bálványimádás és boszorkányság bűnét. Megvalljuk az ártatlanok vérének kiontását, a politikai képmutatást, az őszintétlenséget, az áskálódás és az árulást,” mondta Museveni.

„Bocsásd meg a büszkeségünket, a törzsi rendszert és dogmatizmust, a lustaságot, a közönyt és felelőtlenséget, a korrupciót a vesztegetéseket, amik leapasztották nemzeti forrásainkat, az erkölcstelenséget, a részegeskedést, a megbocsátás hiányát, a keserűséget, gyűlölködést, a bosszúvágyat, igazságtalanságot, elnyomást és kihasználást, a lázadás bűnét, az engedetlenséget, és az ellenségeskedést.”

Ezt követően az ugandai elnök Istennek ajánlotta országát.

„Neked ajánljuk országunkat és kérünk, hogy legyél Istenünk és vezess bennünket. Azt akarjuk, hogy Ugandát istenfélő nemzetként ismerjék, amelynek gyökerei az igazságosságban állnak, hogy beteljesedjenek a harmincharmadik Zsoltár szavai: Boldog nép az, a melynek Istene az Úr, az a nép, amelyet örökségül választott magának.”

Scott Lively, massachusetts-i pásztor szerint Museveni igazi példa más vezetők számára.

„Az elnök imája példát állít más keresztény vezetők elé. A nyugati vezetők olyan mértékben indultak hanyatlásnak, amilyen mértékben elutasították Istent,” nyilatkozta.

„Nagy-Britannia akkor volt hatalma csúcsán, amikor tisztelte Istent, mint ahogyan ezt az ugandai elnök teszi. Ugyanígy az Egyesült Államok is hanyatlásnak indult, amikor a keresztény alapokat világi humanizmusra cserélte. Figyeljük, hogyan fogja Isten megáldani Ugandát, amiért Istennek szánták magukat,” mondta Lively.

„A fenti esemény éles ellentétben áll azzal a sötét képpel, amit az elmaradott ellenzék fest az ország erőszakos, kegyetlen természetéről, amelynek célja a homoszexuálisok kivégzése,” mondta.

A homoszexuális aktivista csoportok azért kritizálják az ugandai kormányt, mert az kriminalizálni kívánja a homoszexuális magatartást. Az ugandai parlament előtt álló törvényjavaslat szerint a homoszexuális vétségekért, mint például a homoszexualitás népszerűsítéséért és az ilyen magatartásra való buzdításért a korábbinál komolyabb börtönbüntetés járna, a súlyos elkövetőket (például kiskorúak veszélyeztetése) pedig akár halálbüntetéssel is sújthatták volna. A BBC News szerint ez a cikkely kikerült a javaslatból.

„A megtérés hiánya sajnos a szószékről ered. Az egyes keresztények olyan mélyre süllyedtek a bűnben, hogy azt gondolják a politikusok egyszerűen csak „jobbak” náluk a bűn tekintetében,” mondta Dave Daubenmire, a PT Salt Ministries elnöke.

„Nem félik Istent és egy kettős királyságról prédikálnak. Azt halljuk, hogy az ördög ennek a világnak az Istene és Jézus majd később kiegyenlíti az állást. Arra hivatkozva, hogy most Sátán uralkodik, nem alkalmazzák azokat a mennyei elveket, amikért Krisztus meghalt,” mondta.

„Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön,” idézte Daubenmire Máté 28-18-at. „Ez azt jelenti, hogy minden hatalom Jézusé, de sajnos sok kereszténynek fogalma sincs arról, hogy ezeket az elveket alkalmazva győzhetnek a gonoszság felett,” mondta.

A XVII. századi politikust, Edmund Burket idézve mondta: „A gonosz győzelméhez elég, ha a jó emberek nem tesznek semmit,” hozzátéve, hogy Amerikában „a jó emberek átadták a hatalmat a gonosz embereknek és amikor gonosz emberek hozzák a szabályokat a gonoszság uralkodik.”

 

Forrás


Te is világosítsd fel a többi embert!
 

Hírlevél

A nemzettel kapcsolatos fontos témákban fogunk értesíteni!

Szavazás

TE használod az életedben a Boldogság Videó tudását? https://youtu.be/88P3kWNTVYc
 

kvesd_az_oldalt

Te is Segíts Hazádnak!

 

Ajánld fel imádságodat Istennek nemzetünkért s hazánkért, majd pedig hangosan imádkozd el a Miatyánkat a következők szerint:

 

 

FELAJÁNLÁS:

(Hangosan tedd meg a felajánlást az imádság előtt, hogy miért is imádkozol)

 

Kedves Istenem! Felajánlom ezen imádságaimat azért, hogy a Te akaratod teljesedjen ki a magyarság és Magyarország létére, munkásságára, tevékenységére, általunk kiváltott hatásokra, cselekedetekre a múltban, a jelenben és a jövőben is. Kedves Istenem segítsd meg Magyarországot s a magyarságot! A magyar gazdaság legyen magyar kézben, istenes magyar vezetők legyenek a vezetésben, Nagymagyarország legyen újra egységben, béke s boldogság legyen minden részen! Valamint tisztíts meg bennünket Istenem minden rossztól, ártó hatástól, hogy újra istenes életet tudjunk élni! Istenem Te tégy igazságot! Legyen Istenem, ahogy szeretnéd és jónak látod! Ámen!

 

 

 

IMÁDSÁG:

(Az imádságot is hangosan mond a felajánlás után. Még jobb, ha 1 miatyánk helyett, a teljes rózsafüzért végig imádkozod a felajánlásért.)

 

„Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved;

Jőjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.

A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma.

És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképen mi is megbocsátunk azoknak, a kik ellenünk vétkeztek;

És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen!”

 

 

 

Ezzel szellemi szinten is erősíted országunkat s nemzetünket, hogy újra felvirágozhassunk. Az imádságot, vagy a rózsafüzért naponta többször is elmondhatod a felajánlással az elején!