fejlc

 

fejlcImdkozz

     

Témakörök - ISTEN
Aquinói Szent Tamás 5 istenérve
 
1. VáltozásTapasztalati tény, hogy a világban változás van. Azonban változtatni annyit jelent, mint átvinni valamit potentiából actusba, de ezt csak actusban lévő lény teheti meg, viszont nem lehet valami ugyanabban az időben,ugyanabból a szempontból actusban is, és potentiában is, ezért lehetetlen, hogy valami önmagát változtassa.Tehát mindazt, ami változik, szükségszerűen más változtatja és ez utóbbit ismét más lény. Azonban itt nem leheta végtelenségig menni, mert akkor nem lenne első változtató, ami azt jelentené, hogy semmi más változtató semlehetne, és ezért nem lennének változtatottak sem. Ezért szükségszerű egy olyan első változtató léte, amit semminem változtat. Ezt nevezzük Istennek.
 
2. Létesítő ok Tapasztalati tény, hogy a világban létesítő okok vannak. Azonban lehetetlen, hogy valami önmaga létesítő okalegyen, hiszen így előbb lenne önmagánál, ami lehetetlen. Viszont a létesítő okok sorában nem mehetünk avégtelenségig, mivel minden közbülső ok egyúttal okozat is, márpedig okozat nincs ok nélkül, tehátszükségszerű egy első létesítő ok léte. Ezt nevezzük Istennek.
 
3. EsetlegességTapasztalati tény, hogy a világban a dolgok keletkeznek és elpusztulnak, tehát képesek létezni és nem létezni.Lehetetlen azonban, hogy ezek a lények mindig létezzenek, mivel, az ami képes nem létezni, az valamikor nemlétezett. Azonban azt, ami nincs, csak egy létező hívhatja létre, ha viszont minden lény olyan lenne, ami képesnem létezni, akkor valamikor egyetlen lény sem létezett volna, ez viszont azt jelentené, hogy ma sem létezik semmi. Ez nyilvánvaló tévedés. Tehát nem minden lény esetleges, hanem kell lennie szükségszerű lénynek is. Aszükségszerű lény szükségszerűségének vagy más lény az oka, vagy önmaga lényege a magyarázata. Viszontazon lények sorában, melyek szükségszerűségét más lény okozza, nem mehetünk a végtelenségig, amint azt alétesítő okoknál már bizonyítottuk. Tehát léteznie kell lényegénél fogva szükségszerű lénynek, amiszükségszerűségének oka nem más lény, hanem ő az oka más lények szükségszerűségének. Ezt nevezzük Istennek.
 
4. Léttökéletességi fokozatok Tapasztalati tény, hogy a világban a dolgok különféle fokban jók, igazak, stb. Kell lennie tehát egy legjobb,legigazabb, és ennek következtében leginkább létező lénynek. Azonban az a lény, mely valamely nemben alegnagyobb, oka mindazon lényeknek, melyek ahhoz a nemhez tartoznak. Létezik tehát valami, ami valamennyilény számára a lét, a jó és minden tökéletesség oka. Ezt nevezzük Istennek.
 
5. CélirányosságTapasztalati tény, hogy a világban egyes értelem nélküli természeti lények célszerűen működnek. Azonban azértelem nélküli lények csak akkor irányulnak célra, ha őket egy értelmes lény a célra irányítja, ahogy anyílvesszőt irányítja az, aki nyilaz. Létezik tehát olyan értelmes lény, aki minden természeti lényt célra irányít.Ezt nevezzük Istennek.

Te is világosítsd fel a többi embert!
 

Hozzászólások  

 
+1 # Viktoria Czihaki 2016-06-25 01:49
1./ Szükségszerű volt egy olyan fizikai állapot keletkezése, amely beindította az atomok keletkezését és az energiák felszabadulását .
2./Igen szükséges volt egy első fizikai okra, de ITT a Földön ahhoz, hogy isteni Teremtő erők keletkezhessene k.
3./ Szükségszerű volt az, hogy a Föld anyagában alkalmas legyen élet születésére, valamint szükség volt a NAPRA, és arról megfelelő távolságra, hogy a Földünk ÉLŐVÉ"" válhasson és belőle, két isteni LÉLEK energia szabadulhasson fel.
4./A szellemi Isten a tökéletességét részben az életnek köszönheti amit fokozatosan, tanulva alkottak. A Teremtő valóban a legtisztább, legőszintébb Létező, érzelmi világát a gondoskodás és védelmezés sugározza át, DE ahogy boldogságot sugározni képes, indulata viszont már pusztító erejű sugárzás.
5./Értelmet minden élet annyit kapott, amennyi a természetben az életbemaradásáh oz, szaporodáshoz, egymáshoz tartozás érzéséhez szükséges volt,- teremtéskor a testbe helyezett, az életet fenntartó lélekszálakon adományozták, minden életnek a tudatot és az érzelmet, illetve + a testet irányító, és emlékeket megőrző agy központot.
Véleményem megtapasztaláso k alapján; Isten nem személy, hanem földi energia. Isten nem egy hanem kettő, különböző (+ és - töltésű) Teremtő energia és a Földben vannak, onnan sugárzik ki a teremtő Erő, illetve onnan jön ki majd oda tér vissza a MAGBA a Szellemi Isten. Fantasztikusak és csodálatosak! Az egyik védelmezőn főlé hajol az életnek, a másik a földön tartja" illetve a halálakor a szellemi Istenhez terelgeti. A Teremtők nem ítélkeznek a holtak lelke felett, minden ember a saját életével előre meghatározza a lelkének pusztulását vagy halhatatlanná válását., Mert a szennyezett lélek megsemmisül az utolsó-úton mivel a láva örvényeken kell majd keresztül haladnia hogy eljuthasson a Föld SZÍVÉBE. DE még ha el is jut odáig, a kiáramló fények, fényrészecskék, ha nem tartják tisztának, tökéletesnek visszavágják az izzó lávaörvényekhez !! Szinte leolvassák, érzékelik az egész életét a léleknek-- a Fehér isteni energia részecskék nem fogadnak be tökéletlen, szennyes lelket!
Az univerzumhoz csak annyi közük van a Teremtőknek, hogy a Föld univerzumi termék" de nem Isten teremtette az univerzumot.-- viszont annak fizikai törvényei szerint létezők, mint energiák és azt módosították az életet teremtő aktusokkal. Az emberi faj teremtésével, önmagukat álmodták meg, egyetlen testbe zártan, a teremtő erőt és a teremtő szellemet. Sok Isten lehet az univerzumban, ha feltételezzük, hogy máshol is született élet... és biztos van sok távoli bolygón élet, de minden bolygónak más az Istene-- a bolygó anyaga még a természetét is megváltoztatni képes lehet, a bolygó Teremtőinek, de még az általuk teremtett életeknek is. Egyébként a Földünk haldoklik, az egyik, a Teremtő Erő pusztítja fokozatosan belülről kifelé és együtt fog kiégni a Földünkkel együtt. A szellemi Isten viszont a Föld halálával kilép a Földből és eltávozik keresve egy életre alkalmas bolygót és azon újra születik az élet, de már a holt lelkek erejének segítségével együtt. a FÖLDÜNK SAJNOS VÉNUSZIVÁ FOG KIÉGNI! VALAMIKOR SOKKAL KISEBB VOLT ÉS SOKKAL RÖVIDEBBEK VOLTAK A NAPOK, ÉS RÖVIDEBB IDEIG TARTOTT EGY ESZTENDŐ. engem igazol az i.e. élt zsidó emberek megélt életideje is...600..500..400..300..200..és végül Mózes 100 valamennyi esztendeig élt-- ahogy növekedett a Föld tömege úgy éltek át egyre hosszabb ideig tartó napokat, hónapokat, s mivel a Nap is növekedett így egy esztendő is tovább tartott. A geofizikusok vagy elhallgatják az igazságot, "felsőbb utasításra"vagy fogalmuk sincs a Földünk belső szerkezetéről, se a belső fizikai változásokról, - nem kihűlt a bolygónk, hanem fokozatosan átizzik-- ezért lett légterünk ezért van csodálatos és nagy tömegű vizünk, mert a Földünkből szabadult fel fokozatosan.
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
0 # Egy olvasó 2017-10-24 21:57
Kár volt ezzel az agyament egyéni fantazmagóriáva l elcsúfítani ezt a szép aquinói fejtegetést! :-(
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 

Hírlevél

A nemzettel kapcsolatos fontos témákban fogunk értesíteni!

Várakozó hsz.

Szavazás

TE használod az életedben a Boldogság Videó tudását? https://youtu.be/88P3kWNTVYc
 

kvesd_az_oldalt

Te is Segíts Hazádnak!

 

Ajánld fel imádságodat Istennek nemzetünkért s hazánkért, majd pedig hangosan imádkozd el a Miatyánkat a következők szerint:

 

 

FELAJÁNLÁS:

(Hangosan tedd meg a felajánlást az imádság előtt, hogy miért is imádkozol)

 

Kedves Istenem! Felajánlom ezen imádságaimat azért, hogy a Te akaratod teljesedjen ki a magyarság és Magyarország létére, munkásságára, tevékenységére, általunk kiváltott hatásokra, cselekedetekre a múltban, a jelenben és a jövőben is. Kedves Istenem segítsd meg Magyarországot s a magyarságot! A magyar gazdaság legyen magyar kézben, istenes magyar vezetők legyenek a vezetésben, Nagymagyarország legyen újra egységben, béke s boldogság legyen minden részen! Valamint tisztíts meg bennünket Istenem minden rossztól, ártó hatástól, hogy újra istenes életet tudjunk élni! Istenem Te tégy igazságot! Legyen Istenem, ahogy szeretnéd és jónak látod! Ámen!

 

 

 

IMÁDSÁG:

(Az imádságot is hangosan mond a felajánlás után. Még jobb, ha 1 miatyánk helyett, a teljes rózsafüzért végig imádkozod a felajánlásért.)

 

„Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved;

Jőjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.

A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma.

És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképen mi is megbocsátunk azoknak, a kik ellenünk vétkeztek;

És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen!”

 

 

 

Ezzel szellemi szinten is erősíted országunkat s nemzetünket, hogy újra felvirágozhassunk. Az imádságot, vagy a rózsafüzért naponta többször is elmondhatod a felajánlással az elején!