fejlc

 

fejlcImdkozz

     

Témakörök - ISTEN

 

Pió atyáról:

Részlet Maria Winovska „Padre Pio igazi arca" című könyvéből: „Az olaszországi San Giovanni Rotondo kapucinus kolostorában élt és halt meg Pió atya (1887-1968). Neve immár fogalommá vált a katolikus hívők többsége számára, története a XX. század misztikájának önálló fejezete.

A karizmatikus pap számos szenvedése után a fizikai parajelenségek legritkább és fizikailag legérthetetlenebb jelenségét, a levitációt is megélte. Híres lett arról is, hogy a gyóntatószékben nála nem kell gyónni. Tisztánlátásával – medialitásával – tudta ugyanis, hogy milyen problémái vannak a gyónóknak. Fotósok hiába próbálkoztak azzal, hogy szemben vele, háta mögött, vagy rejtekhelyről pillanatfelvételt készítsenek róla, a filmek exponálatlanok maradtak." (Ecclesia kiadó – 2002)"...A néni azt is mesélte, hogy a szerzetes a nagy tömegből is kiválasztotta és elküldte azokat az embereket, akik szerinte nem őszinte szándékkal közeledtek hozzá. Pió közelében erős ibolyaillat áradt, s ezt még sokáig lehetett érezni a hazaérkezés után a bőröndben, a ruhákon is. ... " (kisalföld.hu)A rejtélyes Pió atya

/1887 - 1968./Pió atya, akinek emléke előtt minden év szeptember 23-án zarándoklattal, böjttel és imádsággal tisztelegnek a hívők, a katolikus egyház egyik legrejtélyesebb alakja.

Krisztuséhoz hasonló stigmái voltak

1887-ben született Dél-Olaszországban, majd a kapucinus szerzeteseknél tanult, és 23 évesen pappá szentelték. 1920-tól a keresztre feszített Krisztuséhoz hasonló stigmákat viselt a kezén, a lábán és a szíve táján. Ezek a vérző sebek soha nem gyulladtak, illetve gyógyultak be, és ő kínzó fájdalmat érzett egészen 1968-ban bekövetkezett haláláig.

Megváltójával összeforrt, áldozatokat vállaló aszkéta élete miatt „második Assisi Szent Ferenc”-ként is emlegették. A szóbeszéd szerint Pio atya monostori cellájában megküzdött az ördöggel, jövőbe látóvá, lélekbelátóvá, gyógyítóvá lett, képes volt egyszerre több helyen is megjelenni. Annak ellenére, hogy a hívők tömegei már életében szentként tekintettek rá, a vatikáni hivatalnokok egy része „csalónak és pszichopatának” tartotta, aki saját maga hozta létre önnön stigmáit, különleges képességeit pedig az „Ördög művének” tulajdonították.
Számos csodát jegyeztek fel


Pió atya számos csodája közül az egyház kettőt hivatalosan is elismert, amely elegendő volt ahhoz, hogy 1983-ban megindítsák a szentté avatási eljárását, 1999-ben boldoggá, 2002 júniusában pedig szentté avatták. Az első csodás gyógyítása 1962-ben történt: Karol Wojtyla püspök, a későbbi II. János Pál pápa egy krakkói, halálos betegségben szenvedő, négygyermekes orvosnő megmentése érdekében Pio atyához fordult segítségért. Néhány nap múlva a súlyos állapotban lévő asszony visszanyerte egészségét. A második esetben egy agyhártyagyulladástól kómába került 9 éves olasz kisfiú édesanyja kérte gyermeke gyógyulását a „szenvedések szentjétől”, s az ő imája is meghallgatásra talált.

 

(Freespirit.hu)


Te is világosítsd fel a többi embert!
 

Hírlevél

A nemzettel kapcsolatos fontos témákban fogunk értesíteni!

Várakozó hsz.

Szavazás

TE használod az életedben a Boldogság Videó tudását? https://youtu.be/88P3kWNTVYc
 

kvesd_az_oldalt

Te is Segíts Hazádnak!

 

Ajánld fel imádságodat Istennek nemzetünkért s hazánkért, majd pedig hangosan imádkozd el a Miatyánkat a következők szerint:

 

 

FELAJÁNLÁS:

(Hangosan tedd meg a felajánlást az imádság előtt, hogy miért is imádkozol)

 

Kedves Istenem! Felajánlom ezen imádságaimat azért, hogy a Te akaratod teljesedjen ki a magyarság és Magyarország létére, munkásságára, tevékenységére, általunk kiváltott hatásokra, cselekedetekre a múltban, a jelenben és a jövőben is. Kedves Istenem segítsd meg Magyarországot s a magyarságot! A magyar gazdaság legyen magyar kézben, istenes magyar vezetők legyenek a vezetésben, Nagymagyarország legyen újra egységben, béke s boldogság legyen minden részen! Valamint tisztíts meg bennünket Istenem minden rossztól, ártó hatástól, hogy újra istenes életet tudjunk élni! Istenem Te tégy igazságot! Legyen Istenem, ahogy szeretnéd és jónak látod! Ámen!

 

 

 

IMÁDSÁG:

(Az imádságot is hangosan mond a felajánlás után. Még jobb, ha 1 miatyánk helyett, a teljes rózsafüzért végig imádkozod a felajánlásért.)

 

„Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved;

Jőjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.

A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma.

És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképen mi is megbocsátunk azoknak, a kik ellenünk vétkeztek;

És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen!”

 

 

 

Ezzel szellemi szinten is erősíted országunkat s nemzetünket, hogy újra felvirágozhassunk. Az imádságot, vagy a rózsafüzért naponta többször is elmondhatod a felajánlással az elején!