fejlc

 

fejlcImdkozz

     

Témakörök - ISTEN

Aki rosszat mond testvéréről, az képmutató, és nincs bátorsága ahhoz, hogy észrevegye saját hibáit – figyelmeztetett rá a pápa szeptember 13-án, pénteken reggel a Szent Márta Házban bemutatott szentmisén.

Hangsúlyozta, hogy a pletykának bűntény jellege van, mert minden alkalommal, amikor rosszat mondunk testvéreinkről, Káin testvérgyilkos tettét utánozzuk.

 

„Miért látod meg a szálkát testvéred szemében, a gerendát pedig, amely a te szemedben van, nem veszed észre” (Lk 6,39-42) – indult ki a napi evangéliumi szakaszból Ferenc pápa. Jézus kérdése felrázza minden idők minden emberének lelkiismeretét. Jézus, miután az alázatról szólt, most az ellenkezőjére mutat rá, arra a gyűlöletes magatartásra, amellyel ítélkezünk testvéreink felett. Jézus erőteljes szót használ ennek megjelölésére: hipokrita, vagyis álszent, képmutató.

Azok, akik ítélkeznek mások felett, akik rosszakat mondanak másokról, azok hipokriták, álszentek, mert nincs erejük, bátorságuk ahhoz, hogy saját hibáikat észrevegyék. Az Úr nem sokat beszél erről, de később azt mondja, hogy akinek szívében egy kis gyűlölet lakozik testvére iránt, az gyilkos… János apostol első levelében szintén világosan azt írja: aki gyűlöli testvérét, az a sötétségben van; aki ítélkezik testvéréről, a sötétségben halad előre”.
Minden alkalommal, amikor szívünkben elítéljük testvérünket, sőt, ami még rosszabb, amikor erről másokkal is beszélünk, gyilkos keresztényekké válunk – mondta homíliájában Ferenc pápa.

„Gyilkos keresztény…Nem én mondom, hanem az Úr. És ebben az esetben nincs helye árnyalatoknak. Ha rosszat mondasz testvéredről, megölöd őt. Minden alkalommal, amikor ezt tesszük, Káin tettét utánozzuk, aki a történelem első gyilkosa volt.

A pápa hozzátette: ezekben a napokban sok szó esik a háborúról és annyira fohászkodunk a békéért. Szükség van megtérésünk gesztusára. A pletykák mindig a bűntett dimenziója felé haladnak. Nincsenek ártatlan pletykák. A nyelvünk, ahogyan Jakab apostol mondta, arra szolgál, hogy dicsőítsük Istent, de amikor arra használjuk, hogy rosszat mondjunk fivérünkről vagy nővérünkről, akkor megöljük Istent, megöljük Isten képmását testvérünkben. Valaki azt mondhatná: vannak, akik megérdemlik, hogy pletykáljanak róluk.

Azonban ez nem lehetséges: „Menj és imádkozz érte! Menj és vezekelj érte! És ha szükséges, beszélj azzal a személlyel, aki megoldhatja a problémát. De ne mondd el mindenkinek! Pál nagy bűnös volt, és saját magáról ezt mondta: „azelőtt káromkodó, üldöző és erőszakos ember voltam. Ám (Isten) mégis megkönyörült rajtam” (vö. 1Tim 1,13-20).

Talán senki sem káromkodik közülünk – talán. De ha valaki közülünk pletykál, akkor minden bizonnyal üldöző és erőszakos. Kérjük magunknak és az egész egyháznak a kegyelmet, hogy a pletyka bűntettéből megtérjünk a szeretetnek, az alázatnak, a szelídségnek, a türelemnek, a másik iránti szeretet nagylelkűségének – fohászkodott péntek reggeli homíliájában Ferenc pápa.

Vatikáni Rádió/Magyar Kurír


Te is világosítsd fel a többi embert!
 

Hozzászólások  

 
+2 # Bastian 2013-11-11 02:40
Maradjunk annyiban, ha van égbekiáltó képmutatás a földön, akkor az többek között a Vatikánban lakozik, talán azt a "gerendát" kellene ott megtalálni, mielőtt mások szemében a szálkát.
Perek ezrei folynak ellenük a gaztetteik miatt, amit nem megbánással, hanem pénzzel próbálnak "kiengesztelni" (legutóbb 10 millió dollár kifizetése peren kívül az USA-ban a szexuális bűntetteik áldozatainak, azonban az elkövetők azóta a szentszék szolgálatában állnak).

Nyilvánvaló, hogy a "testvérünket" itt abban az értelemben használja a pápa, mint "embertársaink", hiszen végső soron minden ember "testvére" a másiknak bizonyos értelemben.
Ebből viszont levezethető, hogy itt nem a családon belüli időnkénti "perlekedés" elítéléséről van szó, hanem az "összeesküvés" elméletekről, amit ő "pletykának", másokról való rosszat mondásnak nevez burkoltan. Kik is szerepelnek ezekben a pletykákban valójában? Hát "tuggyukkik", na akkor most már világos, hogy a pápa azokat az embereket, akik rosszat mondanak a zsidókra (akik ugye az embertársaink), sőt akik ezt nem csak a szemükbe mondják, hanem másoknak is elmondják, illetve"továbbmondják", azaz terjesztik, azok GYILKOSOK! Ahelyett, hogy ájtatoskodással hunynánk szemet a gaztetteik felett ugye? Ahogy Jézus is ahelyett, hogy ostorral verte volna ki a templomból őket, inkább csak mondott egy halk imát értük és félrenézett, ugye?

Hülyének néz minket ez a pápa? Óriási tévedésben van, de még meg fogja tudni, hogy merre lakik az Úristen és akkor az nem fog kegyelmezni neki...
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
+1 # Lívia 2013-11-13 13:42
Hívő katolikusként sajnálatosan egyet kell értenem Bastian hozzászólásával . Ahelyett, hogy a pápa kitakarítaná végre a Vatikánt, további elvtelenségbe rángatja a híveket, akik jó része sajnos tájékozatlan és a hierarchia áldozata. Megkérdőjelezem , hogy ezeknek egyáltalán van-e hitük? Ha igen, akkor miben , kiben hisznek? mert ha a Teremtőben, ha az ÚrJézusKrisztus ban, akkor azt is tudniuk kell, hogy lesz számonkérés.
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 

Hírlevél

A nemzettel kapcsolatos fontos témákban fogunk értesíteni!

Várakozó hsz.

Szavazás

TE használod az életedben a Boldogság Videó tudását? https://youtu.be/88P3kWNTVYc
 

kvesd_az_oldalt

Te is Segíts Hazádnak!

 

Ajánld fel imádságodat Istennek nemzetünkért s hazánkért, majd pedig hangosan imádkozd el a Miatyánkat a következők szerint:

 

 

FELAJÁNLÁS:

(Hangosan tedd meg a felajánlást az imádság előtt, hogy miért is imádkozol)

 

Kedves Istenem! Felajánlom ezen imádságaimat azért, hogy a Te akaratod teljesedjen ki a magyarság és Magyarország létére, munkásságára, tevékenységére, általunk kiváltott hatásokra, cselekedetekre a múltban, a jelenben és a jövőben is. Kedves Istenem segítsd meg Magyarországot s a magyarságot! A magyar gazdaság legyen magyar kézben, istenes magyar vezetők legyenek a vezetésben, Nagymagyarország legyen újra egységben, béke s boldogság legyen minden részen! Valamint tisztíts meg bennünket Istenem minden rossztól, ártó hatástól, hogy újra istenes életet tudjunk élni! Istenem Te tégy igazságot! Legyen Istenem, ahogy szeretnéd és jónak látod! Ámen!

 

 

 

IMÁDSÁG:

(Az imádságot is hangosan mond a felajánlás után. Még jobb, ha 1 miatyánk helyett, a teljes rózsafüzért végig imádkozod a felajánlásért.)

 

„Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved;

Jőjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.

A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma.

És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképen mi is megbocsátunk azoknak, a kik ellenünk vétkeztek;

És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen!”

 

 

 

Ezzel szellemi szinten is erősíted országunkat s nemzetünket, hogy újra felvirágozhassunk. Az imádságot, vagy a rózsafüzért naponta többször is elmondhatod a felajánlással az elején!