fejlc

 

fejlcImdkozz

     

Témakörök - ISTEN

Az ősi keresztények életkorra és rangra való tekintet nélkül gyakran szenvedtek mártírhalált. Bár a vértanúság egyenes utat biztosít Isten asztalához, szó szerint halált megvető bátorságuk és nyugalmuk mindannyiszor megdöbbenti a ma emberét. Még akkor is, ha történetük mára nyilvánvalóan gazdagon tartalmaz mesés elemeket – minden legenda mélyén ott a valóság magja.

Szent Péter jelölte ki

Szent I. Kelemen pápa életéről a források elég ellentmondóak. Annyi bizonyos, hogy 88-97 között ült Szent Péter trónján negyedik pápaként, és vértanúságot szenvedett. Műveltségéből adódóan valószínű zsidó származása, ám mások megtért pogányként emlékeznek meg róla, előkelő római szülők gyermekeként.

Több írás is fennmaradt a nevében, ebből egy számít hitelesnek: Levél a korintusiakhoz. Célja a helyi keresztény közösség megosztottságának megszüntetése volt, és az egyházi vezetők elsőbbségének igazolása. A korintusiak szentmise keretében olvasták föl Kelemen levelét, amint az apostolok leveleit volt szokás. A dokumentum így került be az apostoli levélgyűjteménybe, majd a szentírási kéziratokba.

A hagyomány úgy tudja, maga Szent Péter jelölte ki őt az egyház vezetésére, de állítólag Kelemen visszalépett Linus, majd Klétosz javára, és csak utánuk foglalta el a neki rendelt helyet.

Még gyermek volt, amikor családja szétszóródott a világban. Felnőttként őket felkutatva, és a bölcsességet keresve indult útnak – így találkozott a keresztényekkel. Megismerkedett Szent Péterrel, és csatlakozott hozzá missziós útján.

Mestere annyira megkedvelte, hogy így szólt híveihez:

"Mivel közel van már az én halálom napja, Kelement teszem meg püspökötöknek. Rábízom a hivatalomat, átadom neki a kötés és oldás hatalmát, hiszen ismeritek az Egyház rendjét. Reá hallgassatok, és legyetek benne biztosak, hogy aki megszomorítja az Igazság Tanítóját, Krisztus ellen vét, és megharagítja Mindenek Atyját."

Givanni Battista Tiepolo: Szent Kelemen pápa (Wikipedia)
Givanni Battista Tiepolo: Szent Kelemen pápa (Wikipedia)

Életét Traianaus a császár által indított keresztényüldözés törte derékba: Kelement a Krímbe száműzték kényszermunkára egy márványbányába. Megérkezve a kétezer keresztény fogoly lelki vezetője lett. Egyik legnagyobb kínjuk volt, hogy szomjaztak, nagyon messzire kellett vízért járniuk. Kelemen és társai imádkozni kezdtek.

Kényszermunkán

Meglátott egy bárányt, egy pontot patájával a földet kapálta. A pápa odament, csákányát a földbe vágta, a következő pillanatban bővízű, friss forrás buggyant elő. Látva ezt a környék lakói azonnal megkeresztelkedtek, a császár viszont éktelen haragra gerjedt: elrendelte Kelemen kivégzését.

Nyakába egy horgonyt kötöttek, úgy lökték a tengerbe – attributuma ezért a horgony. Ahogy meghalt, a tenger mélyen visszahúzódott medrében, a víz márványmauzóleumként vették körül Kelemen testét, hívei pedig kivitték a partra.

Szent I. Kelemen pápa a hajósok, kalaposok, márványfaragók, tengerészek védőszentje, oltalmát kérik zivatar, hajótörés, gyermekbetegségek ellen.

forrás


Te is világosítsd fel a többi embert!
 

Hírlevél

A nemzettel kapcsolatos fontos témákban fogunk értesíteni!

Várakozó hsz.

Szavazás

TE használod az életedben a Boldogság Videó tudását? https://youtu.be/88P3kWNTVYc
 

kvesd_az_oldalt

Te is Segíts Hazádnak!

 

Ajánld fel imádságodat Istennek nemzetünkért s hazánkért, majd pedig hangosan imádkozd el a Miatyánkat a következők szerint:

 

 

FELAJÁNLÁS:

(Hangosan tedd meg a felajánlást az imádság előtt, hogy miért is imádkozol)

 

Kedves Istenem! Felajánlom ezen imádságaimat azért, hogy a Te akaratod teljesedjen ki a magyarság és Magyarország létére, munkásságára, tevékenységére, általunk kiváltott hatásokra, cselekedetekre a múltban, a jelenben és a jövőben is. Kedves Istenem segítsd meg Magyarországot s a magyarságot! A magyar gazdaság legyen magyar kézben, istenes magyar vezetők legyenek a vezetésben, Nagymagyarország legyen újra egységben, béke s boldogság legyen minden részen! Valamint tisztíts meg bennünket Istenem minden rossztól, ártó hatástól, hogy újra istenes életet tudjunk élni! Istenem Te tégy igazságot! Legyen Istenem, ahogy szeretnéd és jónak látod! Ámen!

 

 

 

IMÁDSÁG:

(Az imádságot is hangosan mond a felajánlás után. Még jobb, ha 1 miatyánk helyett, a teljes rózsafüzért végig imádkozod a felajánlásért.)

 

„Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved;

Jőjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.

A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma.

És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképen mi is megbocsátunk azoknak, a kik ellenünk vétkeztek;

És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen!”

 

 

 

Ezzel szellemi szinten is erősíted országunkat s nemzetünket, hogy újra felvirágozhassunk. Az imádságot, vagy a rózsafüzért naponta többször is elmondhatod a felajánlással az elején!