fejlc

 

fejlcImdkozz

     

Témakörök - ISTEN

” A Nagyfigyelmeztetés napja hónapokon belül beteljesedik (lezárul).

Nem számít, hogy milyen vallásúak vagytok, mert csak egyetlen egy Isten van

-   Drága szeretett leányom, amikor gyermekeim kétségbeesést, félelmet, vagy magányt éreznek, akkor mondd meg nekik, hogy HOZZÁM kell fordulniuk. Sokan gyermekeim közül még sohasem éreztek eddig, világszerte, ilyen ürességet az életükben. Iránymutatás nélkül, sokkal jobban összezavarodnak, amikor értéktelen eledellel táplálják őket. A napi média olyan történetekkel táplálja őket, amelyek a gonosz jelenlétét mutatják a világban, az oly sok országban tapasztalható nyugtalansággal, lázongással.

-  Aztán itt van a szellemi táplálék hiánya,

helyette hazugságokkal táplálnak benneteket,amikor azt mondják nektek, hogy törekedjetek a világ csodáira.

    Mindezek, ha ilyen dolgokat érnétek el, csalódást fognak nektek okozni.

-  Aztán, amint ilyen célokra törekedtek, mindenáron szeretnétek feljutni ezekre a csúcsokra, de ismét csalódni fogtok.

-    Emlékezzetek gyermekeim arra, hogy én vagyok a ti táplálékotok. Csakis ÁLTALAM fogtok valódi békét, elégedettséget és tiszta SZERETETET érezni a szívetekben. Lehetetlen hasonló békét bárhol is találni.

-    Forduljatok HOZZÁM most mindannyian, akik szívetekben lévő bánattól szenvedtek. Hagyjátok, hogy tartsalak és megvigasztaljalak benneteket. Mert ti gyermekeim, az ÉN elveszett és értékes lelkeim vagytok. Sokan elvándoroltak közületek és nem ismerik fel a nyájamhoz visszavezető utat. Egyesek közületek egy másik nyájat választottak maguknak, egy nem HOZZÁM tartozó nyájat.

 -    Hallgassatok hívásomra, amikor meghalljátok HANGOMAT a lelketekben, meg fogjátok ismerni az IGAZSÁGOT.

-    ÉN VAGYOK az ÖRÖK ATYÁMHOZ vezető ösvényetek.

-    Emlékezzetek arra, hogy sokan közületek, akik különböző neveket adnak ISTENNEK,a MINDENHATÓ ATYÁNAK, mégis ugyanazt az ISTENT imádhatják,

     mert csak egyetlen egy ISTEN létezik.

-      Közel van az az idő, amikor DICSŐSÉGE fel lesz fedve a világ számára.

 Nem számít, hogy mi a ti értelmezésetek, mert ISTEN, az ATYA, maga a SZERETET.

Mindent átölelő AZ Ő IRGALMASSÁGA.

Gyertek, forduljatok most HOZZÁ, mindegy, hogy a világ melyik részén vagytok.

 Ő várja hívásotokat.

Szeretett Megváltótok,  Jézus Krisztus


Te is világosítsd fel a többi embert!
 

Hírlevél

A nemzettel kapcsolatos fontos témákban fogunk értesíteni!

Szavazás

TE használod az életedben a Boldogság Videó tudását? https://youtu.be/88P3kWNTVYc
 

kvesd_az_oldalt

Te is Segíts Hazádnak!

 

Ajánld fel imádságodat Istennek nemzetünkért s hazánkért, majd pedig hangosan imádkozd el a Miatyánkat a következők szerint:

 

 

FELAJÁNLÁS:

(Hangosan tedd meg a felajánlást az imádság előtt, hogy miért is imádkozol)

 

Kedves Istenem! Felajánlom ezen imádságaimat azért, hogy a Te akaratod teljesedjen ki a magyarság és Magyarország létére, munkásságára, tevékenységére, általunk kiváltott hatásokra, cselekedetekre a múltban, a jelenben és a jövőben is. Kedves Istenem segítsd meg Magyarországot s a magyarságot! A magyar gazdaság legyen magyar kézben, istenes magyar vezetők legyenek a vezetésben, Nagymagyarország legyen újra egységben, béke s boldogság legyen minden részen! Valamint tisztíts meg bennünket Istenem minden rossztól, ártó hatástól, hogy újra istenes életet tudjunk élni! Istenem Te tégy igazságot! Legyen Istenem, ahogy szeretnéd és jónak látod! Ámen!

 

 

 

IMÁDSÁG:

(Az imádságot is hangosan mond a felajánlás után. Még jobb, ha 1 miatyánk helyett, a teljes rózsafüzért végig imádkozod a felajánlásért.)

 

„Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved;

Jőjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.

A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma.

És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképen mi is megbocsátunk azoknak, a kik ellenünk vétkeztek;

És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen!”

 

 

 

Ezzel szellemi szinten is erősíted országunkat s nemzetünket, hogy újra felvirágozhassunk. Az imádságot, vagy a rózsafüzért naponta többször is elmondhatod a felajánlással az elején!