fejlc

 

fejlcImdkozz

     

Témakörök - ISTEN

Mikor a szíved már csordultig tele,

Mikor nem csönget rád, soha senki se,

Mikor sötét felhő borul életedre,

Mikor kiket szeretsz, nem jutsz eszükbe.

Ó, “Lélek”, ne csüggedj! Ne pusztulj bele!

Nézz fel a magasba, - reményteljesen,

S fohászkodj: Miatyánk, Ki vagy a mennyekben!

 

Mikor a magányod ijesztően rád szakad,

Mikor kérdésedre választ a csend nem ad,

Mikor körülvesz a durva szók özöne,

Átkozódik a “Rossz”,- erre van Istene!

Ó, “Lélek”, ne csüggedj! Ne roppanj bele!

Nézz fel a magasba, - és hittel rebegd,

Uram! Szenteltessék meg a Te neved!

 

Mikor mindenfelől forrong a “nagyvilág”,

Mikor elnyomásban szenved az igazság,

Mikor szabadul a Pokol a Földre,

Népek homlokára Káin bélyege van sütve,

Ó, “Lélek”, ne csüggedj! Ne törjél bele!

Nézz fel a magasba, - hol örök fény ragyog,

S kérd: Uram! Jöjjön el a Te országod!

 

Mikor beléd sajdul a rideg valóság,

Mikor életednek nem látod a hasznát,

Mikor magad kínlódsz, láztól meggyötörve,

Hisz bajban nincs barát, ki veled törődne…!

Ó, “Lélek”, ne csüggedj! ne keseredj bele!

Nézz fel a magasba, - Hajtsd meg homlokod,

S mond: Uram, legyen meg a Te akaratod!

 

Mikor a “kisember” fillérekben számol,

Mikor a drágaság az idegekben táncol,

Mikor a “gazdagság” milliót költ, hogy éljen,

S millió szegény a „nincstől” hal éhen,

Ó, “Lélek”, ne csüggedj! Ne roskadj bele!

Nézz fel a magasba, - tedd össze két kezedet,

S kérd: Uram! - Add meg a napi kenyerünket!

 

Mikor életedbe lassan belefáradsz,

Mikor hited gyöngül,- sőt - ellene támadsz,

Mikor, hogy imádkozz, nincs kedved, sem erőd,

Minden lázad benned, hogy - tagadd meg “Őt”!

Ó, “Lélek”, ne csüggedj! Ne egyezz bele!

Nézz fel a magasba, s hívd Istenedet!

Uram!- Segíts! -S bocsásd meg vétkeimet!

 

Mikor hittél abban, hogy téged megbecsülnek,

Munkád elismerik, lakást is szereznek,

Mikor verítékig hajszoltad magad,

Később rádöbbentél, hogy csak kihasználtak,…!

Ó, “Lélek”, ne csüggedj! Ne ess kétségbe!

Nézz fel a magasba, sírd el Teremtődnek:

Uram!- Megbocsátok az ellenem vétőknek…

 

Mikor a “nagyhatalmak”, a békét tárgyalják,

Mikor a BÉKE sehol!- Csak egymást gyilkolják!…

Mikor a népeket a vesztükbe hajtják,

S kérded: Miért tűröd ezt?

Istenem MIATYÁNK!

Ó, “Lélek”, ne csüggedj! Ne pusztulj bele!

Nézz fel a magasba,- s könyörögve szólj!

 

Lelkünket kikérte a “Rossz”, támad, tombol!

Uram! Ments meg a kísértéstől!

Ments meg a gonosztól!!!

AMEN

UTÓHANG

S akkor szólt a Mester, kemény szelíden,

Távozz Sátán, SZŰNJ vihar! Béke, csend legyen!

Miért féltek ti, kicsinyhitűek?…

Bízzatok! Hiszen én megígértem nektek,

Pokoli hatalmak rajtatok erőt nem vesznek!…

Hűséges kis nyájam, én pásztorod vagyok,

S a végső időkig, - veletek maradok!!!

AMEN


Te is világosítsd fel a többi embert!
 

Hírlevél

A nemzettel kapcsolatos fontos témákban fogunk értesíteni!

Szavazás

TE használod az életedben a Boldogság Videó tudását? https://youtu.be/88P3kWNTVYc
 

kvesd_az_oldalt

Te is Segíts Hazádnak!

 

Ajánld fel imádságodat Istennek nemzetünkért s hazánkért, majd pedig hangosan imádkozd el a Miatyánkat a következők szerint:

 

 

FELAJÁNLÁS:

(Hangosan tedd meg a felajánlást az imádság előtt, hogy miért is imádkozol)

 

Kedves Istenem! Felajánlom ezen imádságaimat azért, hogy a Te akaratod teljesedjen ki a magyarság és Magyarország létére, munkásságára, tevékenységére, általunk kiváltott hatásokra, cselekedetekre a múltban, a jelenben és a jövőben is. Kedves Istenem segítsd meg Magyarországot s a magyarságot! A magyar gazdaság legyen magyar kézben, istenes magyar vezetők legyenek a vezetésben, Nagymagyarország legyen újra egységben, béke s boldogság legyen minden részen! Valamint tisztíts meg bennünket Istenem minden rossztól, ártó hatástól, hogy újra istenes életet tudjunk élni! Istenem Te tégy igazságot! Legyen Istenem, ahogy szeretnéd és jónak látod! Ámen!

 

 

 

IMÁDSÁG:

(Az imádságot is hangosan mond a felajánlás után. Még jobb, ha 1 miatyánk helyett, a teljes rózsafüzért végig imádkozod a felajánlásért.)

 

„Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved;

Jőjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.

A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma.

És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképen mi is megbocsátunk azoknak, a kik ellenünk vétkeztek;

És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen!”

 

 

 

Ezzel szellemi szinten is erősíted országunkat s nemzetünket, hogy újra felvirágozhassunk. Az imádságot, vagy a rózsafüzért naponta többször is elmondhatod a felajánlással az elején!