fejlc

 

fejlcImdkozz

     

Témakörök - ISTEN

Magyar Népem, szépséges fénylő Nemzetem!

Sokatok felemelkedett arra a síkra, hogy Fénnyel teremt.
S ez a teremtés, utakat nyit meg Isten számára bennetek.

Nem az anyagi világ vonzásából láttok már bizonyos helyzeteket, hanem a lélek és a tudat emelkedettsége folytán, olyan Fényrezgéseket bocsáttatok ki magatokból, amely körülöleli a Kárpát-medencét, és egy magasabb valóságba helyezi át.

Ebben az időszakban egyre jobban szétváltok, és eltávolodtok egymástól.

Mindenki saját döntése alapján teremti jövőjét.
Az átmenet folyamatában különböző síkokra helyeződtök.
Ezért van az, hogy sokan a Fényük erejének sugárzásával alkotnak Új Hazát, Új Nemzetet.

Egy olyan Országot, amelyben az a szellemiség uralkodik, amely a maga felemelkedettsége által segítséget nyújt a szomszédos népeknek.
Magyarország darabokra osztódott.

Ennek az irányított megosztásnak, ti még sokan táptalajt szolgáltattok.

Felveszítek a kesztyűt, és harcba szólítjátok a népet.

A magyarságnak nem fizikai, hanem
SZELLEMI harcot kell vívnia!

Csakis szellemi megújulás által érheti el célját, és teljesítheti be ISTENTŐL vállalt feladatát!

Mivel különböző csoportosulásokat alkottok, ezért megosztotok.
Megosztjátok mindazt a tudást, ami részeteket alkotja.

Elaprózzátok, feldaraboljátok, úgy ahogy a Nemzettel tettétek.

 Most irányt mutatok néktek:

A szív szeretete és Istenben való bizodalom az, amely túlemeli a Nemzetet a nehézségeken, nem a forradalom!

A Fény általi teremtés a Ti dolgotok,
amely megemeli az egész Kárpát-Hon rezgését!

Szórjátok szét a bennetek áradó ISTENI SZERETETET, mindenkinek jusson belőle!


Ne a gonoszságot, az indulatot, a bujtogatást tápláljátok, mert ez csak a sötétségbe visz és ránt magával bennetek!

Tudom, hogy különböző tudatszinten léteztek,

 de Az Új VILÁG teremtése csak FÉNY általi lehet!


Imára szólítom Népem,- s kérem, ezt cselekedjétek meg!


A FÉNY Országát hozzátok ide a Kárpát- medencébe, amely egy olyan magas rezgést teremt, hogy aki alávaló és becstelen, mindezt már nem bírja el.

Saját alantas lényével kell szembenéznie.
Választhat az utolsó választás jogán, mit teremt,- A Fény Országát, vagy az anyag fogságát.
Kérlek magyarok,
ébredjetek fel!

Mindaz a tudás, ami bennetek rejtőzik, használjátok fel!
Az igaz értékeket hozzátok elő magatokból, tudatlansággal ne a sötétséget tápláljátok!
Atilla népének útja messzire nézz, s egy Új Jövőt lát, melyben a Tudás Népe újra magához vette egykori hatalmát és bölcsességét.

Mindezt saját magatok megújulása és Fénybe emelése által éritek el.

Ezért kérlek bennetek,- Imádkozzatok!

Érjenek össze a szívek, ölelkezzenek a lelkek.

 Legyen egy akarat és szándék, mely által megújul a Nemzet!

Fény által teremtett Hazát kívánok tőletek, melyben a SZERETET, a SZELLEM gyógyítása kapja a főszerepet!

Közös Imára szólítom Népem, melyet 2011. október 8.-án 19 órára hirdettem meg!

Mélyüljetek el magatokban. Nyissátok meg szívetek, fogadjátok be az ISTENI FÉNYT mely megtölti szívetek,- s ebben a közös Imaórában imádkozzatok magatokért, a Nemzetért, az Egységes Magyarországért!

Áldásom adom rátok!


Te is világosítsd fel a többi embert!
 

Hírlevél

A nemzettel kapcsolatos fontos témákban fogunk értesíteni!

Várakozó hsz.

Szavazás

TE használod az életedben a Boldogság Videó tudását? https://youtu.be/88P3kWNTVYc
 

kvesd_az_oldalt

Te is Segíts Hazádnak!

 

Ajánld fel imádságodat Istennek nemzetünkért s hazánkért, majd pedig hangosan imádkozd el a Miatyánkat a következők szerint:

 

 

FELAJÁNLÁS:

(Hangosan tedd meg a felajánlást az imádság előtt, hogy miért is imádkozol)

 

Kedves Istenem! Felajánlom ezen imádságaimat azért, hogy a Te akaratod teljesedjen ki a magyarság és Magyarország létére, munkásságára, tevékenységére, általunk kiváltott hatásokra, cselekedetekre a múltban, a jelenben és a jövőben is. Kedves Istenem segítsd meg Magyarországot s a magyarságot! A magyar gazdaság legyen magyar kézben, istenes magyar vezetők legyenek a vezetésben, Nagymagyarország legyen újra egységben, béke s boldogság legyen minden részen! Valamint tisztíts meg bennünket Istenem minden rossztól, ártó hatástól, hogy újra istenes életet tudjunk élni! Istenem Te tégy igazságot! Legyen Istenem, ahogy szeretnéd és jónak látod! Ámen!

 

 

 

IMÁDSÁG:

(Az imádságot is hangosan mond a felajánlás után. Még jobb, ha 1 miatyánk helyett, a teljes rózsafüzért végig imádkozod a felajánlásért.)

 

„Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved;

Jőjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.

A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma.

És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképen mi is megbocsátunk azoknak, a kik ellenünk vétkeztek;

És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen!”

 

 

 

Ezzel szellemi szinten is erősíted országunkat s nemzetünket, hogy újra felvirágozhassunk. Az imádságot, vagy a rózsafüzért naponta többször is elmondhatod a felajánlással az elején!