fejlc

 

fejlcImdkozz

     

Témakörök - ISTEN

„Ezért szükséges nektek férfilelkek – hosonlóan HOZZÁM AZ ÚRHOZ s földön-tartózkodásom idejéhez – egy szakhivatást kitanulni, és azt RÁM feltekintve teljes alapossággal és SZERETETTEL végezni, hogy áldást hozzon a házasságotok vezetésére nézve; miképpen nektek asszonylelkek szent törekvésetek legyen mindazt megtanulni, ami szükséges ahhoz, hogy az ÁLTALAM megáldott házasságban gondoskodó édesanyák és háziasszonyok lehessetek.

--- Amennyiben az imént írottak beteljesülnek, úgy valóban nem kell aggódnotok a holnapi nap végett; hiszen akkor ÉN AZ ÚR leszek veletek, s vezetlek bölcsen benneteket, hogy semmiben hiányt ne szenvedjetek!”

Hogy igaz, gondoskodó édesanyák legyetek, legelső dolgotok, hogy úgymond ti keltsétek a Napot is örömötökben.

-  Hogy árassza sugarát családotokra, hogy mindenki boldogan ébredjen; és ez az örömötök tartson ki egész nap, hogy senki ne menjen el úgy mellettetek, hogy vigasztaló szót ne kapjon bármi bajára.

- És a fő feladatotok: mindent betakarni szeretetetek kötényébe, hogy mindenki napi dolga teljesen átitatódjon vele. Hogy élete – anélkül, hogy észrevenné – megváltozna, mert csak szeretetből kiinduló gondolatai jönnének egy idő után.

 - A szeretetnél nincs semmi fontosabb! Ezt ti közvetítitek. Ez a ti szerepetek, amit csak jól érdemes eljátszani. Gyermekeim, amit ezzel mondani akarok, még nem vagytok képesek nagyságában felfogni, de lassan érlelődik bennetek a hatása, és ez a nyitánya boldogságotoknak.

  --- SZERETET, SZERETET, SZERETET! Semmi más, csak SZERETET!

 - Ez töltse ki a napotokat, bármit csináltok is, bármerre mentek!

 - Ezt vigyétek magatokkal, és szórjátok, mint a Nap a fényt, hogy mindenki kapjon belőle egy simogatást! Ezt ÉN küldöm, a Nap őrzője és SZERETETTEL ellátója, mindenki MENNYEI ATYJA, az ÖRÖK SZERETET – és várom arcotokon sugarát. És amikor este lemegy a Nap, nektek még mindig maradjon belőle szeretetsugár, melegben, fényben, világosságban, boldogságban.

 - Hogy ahol ti álomra hajtjátok fejeteket, ott béke és szeretet nyugodjon, hogy szívetek csakis abban pihenje ki magát, és készüljön a következő napra.

- Ez a fő feladatotok, amikor szerető gondoskodásra gondoltok, hogy milyen legyen az. ÁMEN


Te is világosítsd fel a többi embert!
 

Hírlevél

A nemzettel kapcsolatos fontos témákban fogunk értesíteni!

Szavazás

TE használod az életedben a Boldogság Videó tudását? https://youtu.be/88P3kWNTVYc
 

kvesd_az_oldalt

Te is Segíts Hazádnak!

 

Ajánld fel imádságodat Istennek nemzetünkért s hazánkért, majd pedig hangosan imádkozd el a Miatyánkat a következők szerint:

 

 

FELAJÁNLÁS:

(Hangosan tedd meg a felajánlást az imádság előtt, hogy miért is imádkozol)

 

Kedves Istenem! Felajánlom ezen imádságaimat azért, hogy a Te akaratod teljesedjen ki a magyarság és Magyarország létére, munkásságára, tevékenységére, általunk kiváltott hatásokra, cselekedetekre a múltban, a jelenben és a jövőben is. Kedves Istenem segítsd meg Magyarországot s a magyarságot! A magyar gazdaság legyen magyar kézben, istenes magyar vezetők legyenek a vezetésben, Nagymagyarország legyen újra egységben, béke s boldogság legyen minden részen! Valamint tisztíts meg bennünket Istenem minden rossztól, ártó hatástól, hogy újra istenes életet tudjunk élni! Istenem Te tégy igazságot! Legyen Istenem, ahogy szeretnéd és jónak látod! Ámen!

 

 

 

IMÁDSÁG:

(Az imádságot is hangosan mond a felajánlás után. Még jobb, ha 1 miatyánk helyett, a teljes rózsafüzért végig imádkozod a felajánlásért.)

 

„Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved;

Jőjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.

A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma.

És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképen mi is megbocsátunk azoknak, a kik ellenünk vétkeztek;

És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen!”

 

 

 

Ezzel szellemi szinten is erősíted országunkat s nemzetünket, hogy újra felvirágozhassunk. Az imádságot, vagy a rózsafüzért naponta többször is elmondhatod a felajánlással az elején!