fejlc

 

fejlcImdkozz

     

Témakörök - ISTEN

Az alábbi cikk egy tömörített változata Molnár V. József előadásának.

Ugyan tudom sokaknak nincs idejük holmi 2-3 órás előadások meghallgatására, ők valószínűleg beérik a lentebbi cikkel is.

Mindenesetre aki szereti a régmúlt értékeit keresgélni, betekinteni az "egyszerű" ember hétköznapjaiba annak mindenképp ajánlom az előadást is.

Képet alkothatunk arról mennyire jelentősége volt akkoriban mindennek..s A Magyar Ház "rejtélyeinek" és misztikájába is betekintést nyerünk Jóskabátyánk álltal.

Nem állítom, hogy teljesen haszontalan az "importált" ezotéria különböző fajtáinak ismerete és tanulmányozása, ámbár azt állítom, hogy az a fajta műveltség és bölcsesség ami hagyományunkat és őseinket jellemzi, szintén sok értéket rejtenek magukban.

Egyszóval fogalmazva, közelebb áll a Természetességhez és a Humánumhoz.

Teknőkaparó - egy alföldi táltos jóslatai

A XVIII.-XIX. századi, Habsburgok által elnyomott Magyarország dél-alföldi régiójában éldegélt egy nagy tiszteletben álló, megbecsült táltos úriember. Ez a gonoszok által rettegett, becsületes kisemberek által ellenben nagyon sokra tartott, jósképességgel megáldott atyafi jövővíziós jövendöléseivel hívta fel magára a figyelmet. Nevének és pontos lakóhelyének adatai nem maradtak ránk (valószínűleg Makó közelében élhetett, vagy vándoréletmódot folytathatott), annyi bizonyos mindössze, hogy "Teknyőkaparónak" hívták földijei. Néprajzi tanulmányok egész sora sorjázik fel a Teknőkaparó táltostudományának tisztelői mögé, már a XIX. század végi gyűjtők is felfigyeltek erre a nem mindennapi figurára, illetve észveszelytően precíz pontossággal valóra váló vízióira. Az újkori látó megjósolta például a repülőgépek, a gépkocsik, illetve a telefonvonalak feltalálását és elterjedését, s ugyancsak előre elregélte a nők liberális agymosás révén megvalósuló elerkölcstelenedését, valamint a három nagy háborút, mely után bekövetkezik az utolsó ítélet. Ismerős ideák ezek, nincs igazam?
 
A Tor Salqvist blog kiemelten kezeli az uralgó nemzetellenes, mammonmeghajtott neoliberalizmus végnapjait megjövendölő, humanitásközpontú világlátás visszatéréséről értekező múltbéli próféciákat. Mondhatni tán, hogy szívügyeim ezek a majdani korok világát elénk táró szösszenetek. A nyirkai jóslattal, Nostradamus III. világháborús próféciáival, illetve Hungaricusával, a maja bölcsek jövendöléseivel, a hindu jövővíziókkal, Malakiás próféciáival, valamint Barasits Zsuzsa futurológiai frázisaival már foglalkoztam virtuális világomban. Ezen fentebb ecsetelt elmélkedések egyaránt egy végső pusztító háborúról, majd az új aranykor visszatéréséről értekeznek, miközben kijelentik, hogy a manapság leledző lélekellenes lepra, az általam csak pesti pestisnek nevezett humanitásellenes hacacáré az utolsó utániakat rúgja. De mit is állít a Teknőkaparó? Miféle képeket tár elénk a majdani korok ezen kitüntetett ismerője?
 
A Teknőkaparó egyik legelső jóslata a múltba navigál bennünket, s az 1821-es pusztító makói árvíz bekövetkeztéről szól. "Olyan nagy árvíz gyün ránk, hogy a Száraz utcán Barna halász harcsát halász." - mondotta ez a kiváló férfiú, s szavai igazsággá váltak. Döbbenetindukálóbbak azonban a technikai fejlődés majdani eredményeit taglaló részletek, elvégre ezekről a találmányokról nem igen lehetett sejtése hősünknek. Nézzük, miképp keltek életre a jövő tárgyai valamikor a XVIII.-XIX. század fordulóján!
 • "Az öreg Teknyős megjósolta, hogy valamikor a kései utódaink majd meglátják a vasmadarakat repülni, mög lőcstelen kocsik szaladgálnak. A vasmadarak meg is tojnak, és akkor robban, összedűlnek a házak."
 • "A kocsik az országúton úgy közleködnek, hogy egymást tapossák."
 • "Össze lösz még úgy fűzve a világ dróttal, hogy na."
 • "Azt jósolta, hogy minden utcasarkon kocsma lösz, minden sarkon bót lösz, minden utcasarkon kupleráj lösz."
Ezeket a materialistafricskázó frázisokat csak enyhe bevezetőnek szántam. Az elgondolkodtatóbb, hatványozottan hatásos mondatok még csak ezután fognak sorjázni blogom hasábjain. Rá is térnék a táltos jelenünk erkölcseivel foglalkozó frázisaira, illetve a harmadik nagy háború eshetőségeit és tényeit pedzegető információira. Miközben olvassátok a bájthalmazt, gondolkodjatok el azon a vitathatatlan evidencián, hogy a többi világhíres váteszvízió is a Teknőkaparóéhoz hasonló futurológiai eshetőségekre figyelmezteti jelenünk romlásba rohanó siserehadát! Először az erkölcsi eltévelyedéssel kapcsolatos kinyilatkoztatások jönnek, majd rátérek a nagy háborúra!
 
 
Teknőkaparó egyik őse...
 • "Nem lehet mögismerni a férfit a nőtül." - kiáltotta világgá a bárgyú buzerancia majdani megdicsőülését a táltos.
 • "Szemérmetlenködnek, nem ismernek szégyönt a nők." - jegyezte le a XIX. századi néprajzos gyűjtő a Teknőkaparó nihiliberalizmusra utaló régenvolt szavait.
 • "Tele vót a vadrépának a virágja olyan bordóval. Aszonta, ahogy az majd fogy ki, a nép úgy fajtalanul el. Úgy lösz majd, hogy hát az úton is, mint a kakas a tyúkot." - értekezett a szexuális kicsapongások gyakoribbá válásáról a jövőbelátó férfiú.
 • "Él három hétig a férjével, és már odébbáll. A gyerek ott a nyakba. Az ártatlan sikoltozik: ki az anyja, ki az apja?!" - már 200-250 évvel ezelőtt megjósoltatott a "fantasztikus" liberális családmodell.
 • "Azt is megmondta a Teknyőkaparó, hogy vége lösz a bujdosó betyárok világának, osztán majd az úri betyárok gyünnek, azok aztán felménnek lakni az emeletre." - így elevenedett meg jelenkorunk mutyimatyijainak tobzódása.
Térjünk át azonban a legérdekesebb, legizgalmasabb részre, a harmadik világháború eshetőségeire!
 • "Három napig sötétség lösz, villany, semmiféle fény nem ég, csak a szentölt gyertya." - a Föld tengely körüli forgásának ideiglenes megállásáról számos futurológiai frázis értekezik.
 • "Azt jósolta, hogy ezret élünk, ezret nem, kétezerbe el fog veszni a világ." - a mostani világrend megdőlését az összes valamirevaló vízió a XXI. századra teszi.
 • "Gyünnek a vörösök, utána gyünnek a sürgük, akkó lösz olyan nagy háború, hogy a szürke ló a szügyivel taszítja a vért." - a vörös szimbólum egyértelműen a kommunistákra utal, de a sárga (sürgü) színkompozíció már többféle variációt felvethet. Egyrészt asszociálhatunk vele kapcsolatban a Távol-Kelet népeire, másrészt viszont a sárga Dávid-csillag nevében világkatasztrófa kirobbanását okozó cionistákra is.
 • "A fekete sereg keletrű fog elindúni, és egészen nyugatig mögy körösztül a világon." - ezek a sorok utalhatnak valószínűleg a multikultit kultiváló sábeszes massza agresszív katonáira, azaz  a liberálanarchista világrend nostradamusi Antikrisztusának seregére.
 • "Nem fegyverrel fognak háborúzni, hanem skatulyából szórják le az átkot a népre, és sebösek lösznek. Még a hetedízigleni ivadék is el fogja örökölni az átkot." - megelevenedik a biológiai hadviselés, illetve az atomfegyverek rémes hatása.
 • "Annyi magyar marad meg, hogy egy diófa alatt elfér" - ezek talán a Teknőkaparó legtragikusabb sorai.
 • "A tizennégyes háború semmi, a másik háború semmi, a harmadik háború lesz a valami. Lesz olyan háború, hogy a szürke ló a szügyivel taszítja a vért a Rákos mezejin. Annyi nép marad mög, hogy egy fa alatt elfér. De mikor a napkeleti bölcsek gyünnek, avval nem bír senki." - a "napkeleti bölcsek" a nyirkai jóslatban megjelenő "zenélő sivatagok tigrisét", a jánosi jelenések könyvében sárkányt ölő Mihály arkangyalt, avagy a hindu Kalkit jelölik. Ők lesznek a régi világrend eltemetői, s a világigazság kivívói...
Léteznek megmagyarázhatatlan képességekkel rendelkező, magasabbrendű szférák tudását közöttünk hordozó kivételes emberek. Egykor táltosnak hívták őket, manapság talán a "látó" kifejezést használjuk leginkább reájuk. Ezek a spirituális szempontból messze előttünk járó bölcsek egymástól függetlenül jósolták meg az előttünk álló idők történéseit, s mindannyian körülbelül ugyanarra jutottak. Teknőkaparó gondolatai figyelmeztetik a halandókat, hogy bizony borzalmas irányba tart a mai világ, sunyi simlisség leledzik mindenhol, s mindent felemészt az  egyesek által erénnyé átmaszkírozott dekadencia és fonákság.

Te is világosítsd fel a többi embert!
 

Hozzászólások  

 
+1 # Valaki 2011-11-02 17:20
Ez elég szörnyű jóslat. Ráadásul pont itt Rákos mezeje mellett lakok(unk).
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
0 # Gábor 2011-12-19 15:38
Szerintem a jelen is elég szörnyű. Miért hagytuk, hogy így legyen? De ez így nem mehet már tovább.
Jézus mondta: Ahol a hullák oda gyűlnek a keselyük.
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
+1 # Scythion 2011-12-20 18:05
Sejtettem hogy a jövőben lesz még egy utolsó háború amiben a világ az igazságát fogja kiharcolni a cionista fenevad ellen, ami minden rabszolgáját oda fogja vetni.
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
0 # Laci 2013-04-05 14:21
Üdvözlet!
Régóta nem tudom megnézni ezt a Molnár V Józsi bácsis előadást, pedig ez a legjobb mind közül. Ha megvan, fel tudnád tenni valamelyik videómegosztóra ?
Köszi
Laci
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
0 # Fénybenjáró 2013-04-06 09:10
Sajnos nekem sincs.
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
0 # Jablánczy Sándor 2015-11-17 11:29
1957 után egy két évvel a vancouveri ami van cou verde tehát tehén zöldje azaz legelője holland angol hajóskapitányró l van elnevezve
belvárosi Szent Pál kórházban feküdtem egy emeleti ablak mellett ahonnan jól láttam az északvancouverb ől áradó autóforgalmat reggel és este vagy inkább délután. Akkoriban még az ilyen egyszerű műtét okán mint a körömágygyullad ás és annak levétele miatt is napokig feküdtem az osztályon és más dolgom nem lévén egész nap az utcát néztem és olyan magasból alig lehetett az embereket kivenni tehát nem volt alkalmam a járókelők között a szépnemben gyönyörködnöm.

Mit tehettem mást bámultam az autók iszonyatos hömpölygő megállíthatatla n áradatát. Gyerek lévén bár nem telt erdészprof apámnak kocsira engem is érdekelt az autó leginkább az iszonyatos tobzódás a választékban. Meg tudtam különböztetni a keselyű szárnyú farkú Chevroletet a visszafogottabb Buicktól vagy Fordtól vagy az apró bogárhátú Volkswagentől.
Néztem néztem bámultam a hosszú sort és pár nap alatt már annyira megtanultam a százezer
különböző színű és alakú kocsit hogy már vártam mikor jön a kis fekete Studebaker vagy a hatalmas rózsaszínű Cadillac.

Akkor el kezdtem gondolkozni micsoda őrület reggel innnen oda este onnan ide hajtani munkából haza irodából vagy gyárból az otthonukba. Miért? Hogy pénzt keresve vehessenek ilyen csodás autókat amikkel ide oda hajthassnak borzalmas forgalmi dugókban.
Akkor Vancouver lakossága csak 3OO,OOO volt ma inkább három millió.
Tehát az élet célja dolgozni azért hogy ide oda hajthassanak reggel és este.
Miért nem laknak a gyárak üzemek irodaházak környékén hogy gyalog mehessenek be a munkába és más okosabb dolgokra költhessék keresetüket mint autókra ezekre a fém mozgatható koporsókra.

Akkor rájöttem hogy az egész célja ez: egymástól messze építeni a lakótelepeket és a munkahelyeket hogy autókat adhassanak el a dolgozóknak azért hogy autót vehessenek és ide oda rohangáljanak céltalanul és értelmetlenül.

Tehát nem kell három lábú varázsüst sem dodónai föld lyukból kigomolygó füst elég csak nyitott szemmel nézni a világot és csodálni őrületét.
Ebből lehet jósolni mert ha több lesz az autó az ember a forgalom a város a ház az utca saját szennyébe fullad a város még Vancouver is.

Mint egy rákos betegség vagy gomba rothadás terjed a város a hegyoldalra. A forgalom iszonyatos a levegő belélegezhetetl en a ház árak megfiztehetelen ek. És Vancouver még mindig jobb élhetőbb városnak tartatik mint mondjuk Montreál Toronto vagy New York.

Látomás jóssapka nélkül: láttam már tizenöt éves koromban hogy ez tarthatalan végzetszerű őrület.

És az elmebeteg kormány idóta főjével éppen ebbe a három városba készül 25,OOO szírt lakoltatni mikor ellenkezőleg le kéne zárni ezen iszonyatos megalopolisokat senki se ki se be leépíteni kiűríteni nem tovább tömni tömegekkel.
A vég ebből az őrületből látomás nélkül kézenfekvő. Hogy robbanás lázadás cunami földregés tűzvész barnafény végez e vele a toronyházakkal és a hegyre épített házakkal az már mellékes részletkérdés.
Hatvan éve már tízéves fejjel láttam amit láttam.
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
0 # lakatos 2016-04-03 22:07
Szerintem ha áprilisban az Oroszok megindulnak, Magyarország kimarad a háborúból. De ezért az összes menekült hozzánk jön. Na ebből lesz a belső feszültség és az öldöklés. Körülbelül szeptemberben.
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 

Hírlevél

A nemzettel kapcsolatos fontos témákban fogunk értesíteni!

Szavazás

TE használod az életedben a Boldogság Videó tudását? https://youtu.be/88P3kWNTVYc
 

kvesd_az_oldalt

Te is Segíts Hazádnak!

 

Ajánld fel imádságodat Istennek nemzetünkért s hazánkért, majd pedig hangosan imádkozd el a Miatyánkat a következők szerint:

 

 

FELAJÁNLÁS:

(Hangosan tedd meg a felajánlást az imádság előtt, hogy miért is imádkozol)

 

Kedves Istenem! Felajánlom ezen imádságaimat azért, hogy a Te akaratod teljesedjen ki a magyarság és Magyarország létére, munkásságára, tevékenységére, általunk kiváltott hatásokra, cselekedetekre a múltban, a jelenben és a jövőben is. Kedves Istenem segítsd meg Magyarországot s a magyarságot! A magyar gazdaság legyen magyar kézben, istenes magyar vezetők legyenek a vezetésben, Nagymagyarország legyen újra egységben, béke s boldogság legyen minden részen! Valamint tisztíts meg bennünket Istenem minden rossztól, ártó hatástól, hogy újra istenes életet tudjunk élni! Istenem Te tégy igazságot! Legyen Istenem, ahogy szeretnéd és jónak látod! Ámen!

 

 

 

IMÁDSÁG:

(Az imádságot is hangosan mond a felajánlás után. Még jobb, ha 1 miatyánk helyett, a teljes rózsafüzért végig imádkozod a felajánlásért.)

 

„Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved;

Jőjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.

A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma.

És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképen mi is megbocsátunk azoknak, a kik ellenünk vétkeztek;

És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen!”

 

 

 

Ezzel szellemi szinten is erősíted országunkat s nemzetünket, hogy újra felvirágozhassunk. Az imádságot, vagy a rózsafüzért naponta többször is elmondhatod a felajánlással az elején!