fejlc

 

fejlcImdkozz

     

Témakörök - Böjte Csaba

Hol van Nicaragua?


Ajánlom e gondolatokat egy barátomnak, aki sok pofont kapott mostanában, sazt hiszi, hogy összedőlt a világ. Pánikba esett, menekülne bárhova, kiebből a romlott világból. Ahogy ő mondja, Nicaraguába.

Megvilágosodni bárhol lehet!
A hegyekben, hol sok a fa, és jó a levegő. De semmiképpen sem eldugotttiroli villában, színes televízióval s szaunával.Van itt egy elhagyott bánya Kismuncselen, Dévától huszonnyolc kilométerre.

Négyszáz bányász dolgozott ebben az ón- és rézérc bányában, fent a hegyektetején. Két éve bezárták, s aki tehette, otthagyta a náddal éskátránypapírral födött barakkokat. Sok az összedőlt üres barakk, de vannak

még vagy harmincan-negyvenen, akik ott laknak. Egyfelől a csodaszéptermészet, másfelől a feltépett föld, elvérzett családokkal, emberekkel.Ott megtalálhatod Nicaraguát.
Helyetted lemosnék magamról minden festéket, felöltöznék nagyonegyszerűen, és egy hálózsákkal, négy vekni kenyérrel kimennék oda, aholmegállt az élet. Az idióta kisgyermekekkel elmennék málnát szedni, gombászni. Megtanulnék kosarat-, seprűt kötni Mariska nénitől, aki pontolyan fehér ember, mint mi, csak nincs senkije, és havi 160 ezer lejsegélyből kellene megélnie. De ez lehetetlen: ő tudatosan készül azéhhalálra.Elbeszélgetnék szomszédasszonyával, akinek a rák az orrát teljesen leette.Ő nem tesz semmit, - szokja a halált.Megismerkednék Annamáriával, akinek nincs se apja, se anyja. Testvérenevelte fel, 15 évesen szülte első gyermekét egy részeges bányásznak, akivel olyan viskóban lakott évekig, amelybe esténként beengedték azállatokat is. Most sok az üres lakás, és máshol laknak, de férje ugyanúgyveri őt is az ostorral, akár az állatokat. Elbeszélgethettek arról, hogy

anyósa hogyan őrült meg, és futott meztelenül a földeken, míg meg nemhalt. De azt is megbeszélheted vele, hogy valóban medve ette-e meg anégyéves kisfiút az erdőben, vagy talán a kutyák? Ő még nincs húszéves, de két gyermekével már olyan sokat élt, mint más száz év alatt.Szintén itt lakik egy vénséges nagymamával négy idióta gyermek, egykimondhatatlanul koszos házban. Fogyatékosok, de sokat tudnak mesélni azélet titkairól. Hosszan nézték, ahogy a nagyapjuk a fájdalomba beleőrült

és belehalt. Kezdetben csak egy seb volt a lábán, amely üszkösödnikezdett, s ahogy teltek a hetek, a férfinak fekete lett térdtől lefelé alába, és nagyon büdös. Lábát lógatva feküdt, és üvöltött - akkor már nem nézett vissza senki a szeméből. Másnap belehalt abba a karcolásba, amelyetfelétek egy kis sebfőző vízzel és ragtapasszal elintéznek.De szóba állhatsz egy tizenhárom gyerekes anyával, aki most veszítette ellegnagyobb fiát, az egyetlent, aki munkába állt és dolgozott. Férjénél van a bánya kulcsa, ott tartják a kredencben egy cukros dobozban. Elkérheted,és lemehetsz az aknához.Minden ott van, a csillék, bennük az érc, a munkavédelmi sisakok, minden,mintha csak most hagyták volna félbe a hajtást a bányászok. Csak a hozzáértő szemek látják, hogy itt meghalt minden.


Először mellbe fog vágni mindaz, amit látsz, hallasz. Lehet, hogy sírnifogsz, és átkozni ezt a világot, amelyben jól fésült alakok háromszázeurót adnak egy kutyáért, de egy nyomorult gyermek meg kell hogy éljen havi tíz eurónyi segélyből. Nem érted, hogy lehet az, hogy ezeket azembereket a társadalom kivitte a hegyekbe kommunizmust építeni, s mostannyi pénzt sem ad, hogy napi fél kenyérre jusson, nem beszélve húsról, buszjegyről, villanyszámláról, orvosságról. Egy őrült eszme felsodortaőket a hegy tetejére, s mint az elhaló hullám, lerakta, otthagyta őket.Már nem fegyveres őrök, hanem a mérhetetlen szegénység, a nyomor s ennek gyermeke, a fogyatékosság meg az emberek közönye tartja fogva őket.Nagyon furcsa ötleteid lesznek. Lefekvés előtt azon fogsz gondolkodni,hogy rablóbandává kellene átszervezni ezeket az embereket. Magad iscsodálod, hogyan önt el a gyűlölet, és lassan felfedezed magadban az anarchistát.Hangosan kimondod, hogy nem érdemli meg az életet az a társadalom, melybena kutya több húst eszik meg egyszerre, mint egy gyermek egész hónapban.Félelmetes erők szabadulhatnak fel benned, de ne siess, ne kapkodj, és ne dönts, próbálj meg nagyon nyitott lenni.Másnap sétálj egy nagyot a természetben, nézd a fákat, a felhőket, amadarakat. Közben sírhatsz, káromkodhatsz, imádkozhatsz.


A fontos az, hogy dőljenek le falaid. Omolj össze. Engedd be életedbemindazt, mi körülvesz. Ne te légy, aki belép hozzájuk. Ne csinálj semmit.Ne szervezd ezt a világot. Nicaraguában nem formálunk, hanem formálódunk, nem tanítunk, hanem tanulunk. Nem adunk, hanem kapunk. Neked előbb megkell világosodnod, hogy magad is árasztani tudd a fényt. Alulról nem látoda perzsaszőnyeg mintáit. Emelkedj fel, a nagy egészt nézd. Vedd észre, hogy a sötétet nem lehet ütni, vágni, törni. A sötét egyszerűen a fényhiánya. Nem kell harcolni a sötétség ellen, nem lehet erővel összetörni éskilapátolni. Csodálkozz rá a napra, amely megjelenik, és körülötted minden formát, életet kap.Mindez egyszerű, de át kell élned. Dél felé edd meg száraz kenyered.Lassan, komótosan harapj, ügyelj, hogy egyetlen morzsa se hulljon aföldre. Tudd, hogy a napfénynek és a sárnak gyermekét, a kenyeret eszed.

Csodálkozz el azon, hogyan tud ilyen finom lenni az üres kenyér. Keressegy forrást, de ne siess! Add meg a módját: ereszkedj térdre, érintsdszádat a forrás vizéhez, mintha csókolóznál, és csak aztán igyál. Érezd, hogy átjár a kristálytiszta hegyi forrás vize. Eggyé válsz a földdel,beléd hatol az élet. Nézd a forrást, nézd a sarat a forrás fenekén, lásd,fogd meg a kezeddel. Hunyd be a szemed, és érezd a fényt, a meleget, mely kenyeret, vizet fakaszt. Menj tovább. Talán megérted, hogy te is ez vagy:marék por csupán.


Ha valahonnan fentről rád hull a végtelenül tiszta és szent fény, te isképes leszel néhány magot befogadni, és kenyeret adni, forrássá válni.Mindez végtelenül tiszta és egyszerű: láss, higgy, szeress.

Az idő nem fontos, ne sajnáld a napokat. Az ünnepi ebédhez a szakácsnősok-sok mindent belevág egy nagy fazékba, ezért te is fogadj be mindentNicaraguában. Hordozd saját magad és mások fájdalmát, a titkokat, melyek körülvesznek. Ne siess!Az eszmélés lassan, de biztosan, végtelen csendben, derűsen történik.


Környezeted megzavarhatja, de meg nem szakíthatja mindezt. Lassanlehiggadsz, megnyugszol. Kitisztulnak gondolataid, vágyaid, hatalmas békeönt el. Megvilágosodsz. Minden nagyon egyszerűvé, áttetszővé válik.

Felsejlik Isten végtelen nyugodt keze vonása a Világon. Mint felhővészelídült tajték, onnan fentről mindent sokkal tisztábban fogsz látni.Források fakadnak fel benned. Érezni fogod magadban az erőt, amely most már nem magadért: értük, a Világért fakad.Már nem harcolni akarsz, hanem teremteni. Nem gyűlölsz senkit és semmit,nem pusztítani akarsz, hanem segíteni, alkotni, életet adni, a belédáramló fényt továbbengedni, -árasztani. Hiszed, hogy nemcsak része vagy a világnak, hanem partnere a mindenséget szeretetből szakadatlanul továbbteremtő Istennek.Szelíden belesimulsz az Úr kezébe, a Jó Pásztor lábához kuporodsz.Érzed, hiszed, ha szólít, erőd lesz vezetni a nyájat. Minden a helyére kerül, és már nem zavar semmi. Érzed a hegyeket mozgató erőket magadban,tudod, hogy emberek fognak születni, talpra állni, gyógyulni szavadra. Demég ez sem fontos. Semmi sem fontos, csak az a kapcsolat, mely, mint a nap, lassan felkel, és beragyogja világodat.


Istennek társa vagy, megvilágosodtál, ott vagy Nicaraguában!


Böjte Csaba


Te is világosítsd fel a többi embert!
 

Hírlevél

A nemzettel kapcsolatos fontos témákban fogunk értesíteni!

Szavazás

TE használod az életedben a Boldogság Videó tudását? https://youtu.be/88P3kWNTVYc
 

kvesd_az_oldalt

Te is Segíts Hazádnak!

 

Ajánld fel imádságodat Istennek nemzetünkért s hazánkért, majd pedig hangosan imádkozd el a Miatyánkat a következők szerint:

 

 

FELAJÁNLÁS:

(Hangosan tedd meg a felajánlást az imádság előtt, hogy miért is imádkozol)

 

Kedves Istenem! Felajánlom ezen imádságaimat azért, hogy a Te akaratod teljesedjen ki a magyarság és Magyarország létére, munkásságára, tevékenységére, általunk kiváltott hatásokra, cselekedetekre a múltban, a jelenben és a jövőben is. Kedves Istenem segítsd meg Magyarországot s a magyarságot! A magyar gazdaság legyen magyar kézben, istenes magyar vezetők legyenek a vezetésben, Nagymagyarország legyen újra egységben, béke s boldogság legyen minden részen! Valamint tisztíts meg bennünket Istenem minden rossztól, ártó hatástól, hogy újra istenes életet tudjunk élni! Istenem Te tégy igazságot! Legyen Istenem, ahogy szeretnéd és jónak látod! Ámen!

 

 

 

IMÁDSÁG:

(Az imádságot is hangosan mond a felajánlás után. Még jobb, ha 1 miatyánk helyett, a teljes rózsafüzért végig imádkozod a felajánlásért.)

 

„Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved;

Jőjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.

A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma.

És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképen mi is megbocsátunk azoknak, a kik ellenünk vétkeztek;

És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen!”

 

 

 

Ezzel szellemi szinten is erősíted országunkat s nemzetünket, hogy újra felvirágozhassunk. Az imádságot, vagy a rózsafüzért naponta többször is elmondhatod a felajánlással az elején!