fejlc

 

fejlcImdkozz

     

Témakörök - Böjte Csaba

Egy nagyon jó hír jutott el hozzám néhány képpel.. Egy kedves ismerősünk, egy polgármester, lent a szülőfalujában, nagyszülei földjén istállót épít, teheneket vásárol!! Célja az önellátás mellett a példa adás is, mert a segélyért kopogtató embereknek már nem tud mit mondani...Igen, szerintem a népünk elöljárói kellene példát adjanak a gazdálkodásból, a mindennapi kétkezi munkából azoknak, akik ma zavartan, céltalanul, segélyekre várva tengetik életüket. Modellek, példaképek kellenek!! Polgármesterek, plébánosok, tanárok ki kellene menjenek a földekre, és ha csak néhány termékeny fából álló gyümölcsöst művelnének, vagy akár konyhakerti zöldséget ültetnének, ezzel tanúságot tehetnének arról, hogy nem csak az állam adhat fizetést, megélhetést az embereknek!! A magunk készítette kemencéből kikerült kenyér felébe kerül annak, mind amit a boltban vásárolunk. Nem elég küldeni a szegényeket, hogy dolgozzanak, és becsületes munkából tartsák el magukat. A vezetőknek vezetniük kell az embereket a hétköznapi életben is!! A létért való küzdelmes csatában népünk nagyjai elől kell járjanak!!

Őszinte tisztelettel, Csaba t.


Te is világosítsd fel a többi embert!
 

Hírlevél

A nemzettel kapcsolatos fontos témákban fogunk értesíteni!

Szavazás

TE használod az életedben a Boldogság Videó tudását? https://youtu.be/88P3kWNTVYc
 

kvesd_az_oldalt

Te is Segíts Hazádnak!

 

Ajánld fel imádságodat Istennek nemzetünkért s hazánkért, majd pedig hangosan imádkozd el a Miatyánkat a következők szerint:

 

 

FELAJÁNLÁS:

(Hangosan tedd meg a felajánlást az imádság előtt, hogy miért is imádkozol)

 

Kedves Istenem! Felajánlom ezen imádságaimat azért, hogy a Te akaratod teljesedjen ki a magyarság és Magyarország létére, munkásságára, tevékenységére, általunk kiváltott hatásokra, cselekedetekre a múltban, a jelenben és a jövőben is. Kedves Istenem segítsd meg Magyarországot s a magyarságot! A magyar gazdaság legyen magyar kézben, istenes magyar vezetők legyenek a vezetésben, Nagymagyarország legyen újra egységben, béke s boldogság legyen minden részen! Valamint tisztíts meg bennünket Istenem minden rossztól, ártó hatástól, hogy újra istenes életet tudjunk élni! Istenem Te tégy igazságot! Legyen Istenem, ahogy szeretnéd és jónak látod! Ámen!

 

 

 

IMÁDSÁG:

(Az imádságot is hangosan mond a felajánlás után. Még jobb, ha 1 miatyánk helyett, a teljes rózsafüzért végig imádkozod a felajánlásért.)

 

„Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved;

Jőjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.

A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma.

És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképen mi is megbocsátunk azoknak, a kik ellenünk vétkeztek;

És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen!”

 

 

 

Ezzel szellemi szinten is erősíted országunkat s nemzetünket, hogy újra felvirágozhassunk. Az imádságot, vagy a rózsafüzért naponta többször is elmondhatod a felajánlással az elején!