fejlc

 

fejlcImdkozz

     

Témakörök - Böjte Csaba

b_150_100_16777215_00_images_stories_Szent_Unnepek_NID-1691_iStock_000003174292Small.jpg

Itt ülök édesanyám betegágya mellett! Rózsafüzért mondtunk! Elmesélte, hogy tízéves korától az ő édesanyja, nagymamám biztatására rózsafüzér tag lett, édesanyjával, testvéreivel hosszú évek óta minden nap elmondtak egy - egy tized rózsafüzért, és így közösen egy egész koszorút. Együtt imádkoztak, mert annak idején az ő édesanyja is, mint gyermek nagymamájával, édesanyjával, testvéreivel együtt imádkozott.

Vajon a családunkban mikor alakult ki az első rózsafüzér társulat? - kérdeztem édesanyámat. "Nem tudom fiam, - jött az őszinte válasz - de az biztos, hogy nagyon - nagyon rég, tudod a mi családunkban mindig együtt imádkoztunk, az biztos!" Igen, tudom, hogy sok -sok évszázad alatt a domokos és ferences szerzetesek e csodálatos, szemlélődő egyszerű imával meghódították a világot és azt is tudom, hogy már Hunyadi János is az Európába betörő keleti harcosokkal vívott csaták előtt rózsafüzért imádkozott, s azt bogozta a kardja markolatára!

Forgatom édesanyám kopott rózsafüzérét, drága örökség, előbb - utóbb ránk marad, és én nem szeretném, hogy az évszázadokkal ezelőtt fellobbant imádság lángja kialudjon családomban. Ti vagytok az én családom, gyertek imádkozzunk együtt naponta a rózsafüzért! Hiszem és vallom Teréz anyával, hogy kik együtt imádkoznak, azok együtt is maradnak! Hiszem, hogy családjainkat, népünket, a közös ima közösségben, életben tartja, erőt ad, ezért drága gyermekeinket, kollégáimat, a  támogatóink nagy családját arra kérem, hogy vállaljanak napi egy-egy tized rózsafüzért!  Nem nehéz, egy Miatyánk, tíz Üdvözlégy Mária, majd mondjunk egy Dicsőséget a Szentháromság tiszteletére az imánk végén!

Egy tized nem sok, de tudnunk kell, hogy ez az imamód Európa egyik legrégebbi szemlélődő imádsága, a szentjeinknek állandó iránytűje a tökéletesség útján! Egy tized kis dolog, de bízzunk benne, mert  Istenünk előtt - ki a mustármagnyi hitet is értékeli, -  kedves lesz a gyermekeinek a fohásza! Egymásra figyelő imáinkat ajánljuk fel azért, hogy jó testvérekként, békében, Isten gyermekeinek szabadságában, szeretetben élhessünk családjainkban, a  szülőföldünkön.

A honlapunkon, a www.magnificat.ro oldalon elhelyeztünk egy kis ablakot Rózsafüzér társulat a békéért címmel, és aki ott feliratkozik, annak automatikuson fogjuk küldeni a részleteket, az imádság titkait. Advent első napjaiban indítanánk útjára közösen a békéért vállalt imaláncunkat!  Ígérem, hogy havonta mindenkinek ki jelzi a részvételi szándékát a rózsafüzér társulatba, annak elküldjük a soron következő tized "titkát" és melléje írok egy - egy elmélkedést az illető tized tanításáról. Hiszem, hogy az a tudat, hogy együtt elmondhatjuk az egész rózsafüzért, erőt ad ahhoz is, hogy ne hagyjuk abba a magunk kis részét, ne szakítsa meg társaink imaláncát a mi mulasztásunkkal, hogy így együtt naponta imacsokrunkal Istenünknek gyermeki szeretettel köszönthessük. Nagyon örvendenék ha nagyon sokan együtt imádkoznánk Mária közbenjárásával az áldott békéért!

Az ember térden állva a legnagyobb, mert az alázattal imádkozó ember mindenható!

Csaba t.


Te is világosítsd fel a többi embert!
 

Hírlevél

A nemzettel kapcsolatos fontos témákban fogunk értesíteni!

Szavazás

TE használod az életedben a Boldogság Videó tudását? https://youtu.be/88P3kWNTVYc
 

kvesd_az_oldalt

Te is Segíts Hazádnak!

 

Ajánld fel imádságodat Istennek nemzetünkért s hazánkért, majd pedig hangosan imádkozd el a Miatyánkat a következők szerint:

 

 

FELAJÁNLÁS:

(Hangosan tedd meg a felajánlást az imádság előtt, hogy miért is imádkozol)

 

Kedves Istenem! Felajánlom ezen imádságaimat azért, hogy a Te akaratod teljesedjen ki a magyarság és Magyarország létére, munkásságára, tevékenységére, általunk kiváltott hatásokra, cselekedetekre a múltban, a jelenben és a jövőben is. Kedves Istenem segítsd meg Magyarországot s a magyarságot! A magyar gazdaság legyen magyar kézben, istenes magyar vezetők legyenek a vezetésben, Nagymagyarország legyen újra egységben, béke s boldogság legyen minden részen! Valamint tisztíts meg bennünket Istenem minden rossztól, ártó hatástól, hogy újra istenes életet tudjunk élni! Istenem Te tégy igazságot! Legyen Istenem, ahogy szeretnéd és jónak látod! Ámen!

 

 

 

IMÁDSÁG:

(Az imádságot is hangosan mond a felajánlás után. Még jobb, ha 1 miatyánk helyett, a teljes rózsafüzért végig imádkozod a felajánlásért.)

 

„Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved;

Jőjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.

A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma.

És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképen mi is megbocsátunk azoknak, a kik ellenünk vétkeztek;

És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen!”

 

 

 

Ezzel szellemi szinten is erősíted országunkat s nemzetünket, hogy újra felvirágozhassunk. Az imádságot, vagy a rózsafüzért naponta többször is elmondhatod a felajánlással az elején!