fejlc

 

fejlcImdkozz

     

Témakörök - Böjte Csaba

Ülök és látom, hogy jön Krisztus Király, közeledik csendesen.

Körülöttem forrong minden! Vitázó politikusok, választásra készülnek, jót akarnak, dicsérik magukat és szidják egymást. Kapzsi bankárok által felhergelt, fölösleges üveggyöngyök után futkosó, kapkodó emberek kiabálnak, vagy értetlenül, tanácstalanul néznek maguk elé. És itt vannak a naponta megfagyó hajléktalanok, a harcot a hitelek súlya alatt feladó vállalkozók, a munkanélküliek, az olcsó termékeket reklámozó médiák, és sorolhatnám tovább, de minek, hisz mindezt hihetetlen nagy példányszámban megteszi a sajtó, sok-sok csatornán önti a televízió, a megannyi honlap.


Ülök és látom, hogy jön Krisztus Király, közeledik csendesen, méltósággal, hozzám, hozzánk, mint hajdan Jeruzsálem falai felé.

Megáll, és hosszan néz. Testemben hatalmas félelem remeg. Csak le ne borulj sírva előttünk, Istenünk!

Mindenkinek igaza van! Nem mehet ez így tovább! Tudom az eszemmel, hogy túl sok már a hazugság, a léha képmutatás. Magam is érzem, hogy jó lenne betörni néhány ablakot, szétverni az álnokok között.

Türelmetlenek vagyunk. Egy értelmetlen, nagyon hosszúra nyúlt diktatúrából jövünk. Naivan, tisztán indultunk 89-ben, egymás kezét fogtuk, és a sárba borulva több nyelven is együtt imádkoztunk, boldogan kacagtunk. Akkor értettük, most miért nem értjük egymás nyelvét, vágyát, álmait?

Forrong a világ! Tudom, hogy mindenki jót akar. Jót magának, minél több jót! Mint a gyermekek, veszekszünk ócska babarongyokon, és észre sem vesszük, lassan szabadul el körülöttünk a pokol. Nem igaz, hogy ez a világ csak sírásból és vérből tisztulhat meg, léphet tovább! Hogy lehetünk ilyen vakok?

Uram, te hányszor próbáltál összegyűjteni bennünket, mint kotló a csibéit? Jó szóval biztatsz, adtad a szeretet parancsát, és megmosod könnyeiddel lábainkat. Mindent jóságosan nekünk adtál, élhetnénk csendesen paradicsomi békességben. Jól feltarisznyáztál, mindenünk megvan. A föld csodás termékenysége szaporít nap, mint nap kenyeret nekünk, és van annyi agyag, kő, hogy építhetünk mindenkinek házat, tanyát, otthont ezen a földön. Van annyi vasérc, réz, mangán, hogy egy-egy autó is jutna a családjainknak. Jut könyv, jó film, tiszta bor és csók, szerelem mindenkinek. Nem sajnálod tőlünk a boldogságot.

És juthat gyermekáldás, vagy vér a vérünkből, vagy mint Józsefnek a te szent akaratodból. Testvérem lásd, van, kit szerethetsz, kit otthonodba fogadhatsz, kivel törődhetsz, kibe beléálmodhatod álmodat. És ültethetsz virágot, platánt, diót, és megéred, hisz jó orvosaid vigyáznak rád, hogy fád nagyra nőjön, és árnyékával enyhet adjon családodnak. Tudósaink, mérnökeink mennyi kérdésre kerestek, találtak választ az évezredek alatt? Lassan, de biztosan hajtjuk uralmunk alá a Földet, ahogyan te kérted, Istenünk a teremtés hajnalán, még a bűnbeesés előtt. Élhetnénk békés testvéri szeretetben, tudhatnánk, hogy a részigazságoknál fontosabb az élet.

A gonosz kacag. Ugyanazzal a süket dumával jön, ígér minden kőből kenyeret, fogyassz, habzsolj! Ha kell, ha nem, legyen! És ha leborulsz előtte, mindent csak neked ígér, az egész bevásárlóközpontot, repülőt, jachtot - de minek? És felvisz csodás templomok ormára, sztár leszel, dobd le magad, fürödj a csodáló emberek tekintetében, hatalmad lesz felettük. Uralkodj, miért vállalnád a szeretet szolgálatát?

Fogyasztás, birtoklás, hatalom. Habzsolva kacagsz, és szétmarcangolod világunkat. Azt hiszed, hogy győztél, pedig rabszolga vagy. Rosszabb, testvéred farkasa, szép tiszta világunk elpusztítója.

Itt állsz, Uram a XXI. századi Jeruzsálem falai előtt, előttünk.

Szemedben könnycsepp, és nekem nincsenek érveim. Mégis arra kérlek, hogy ne bűneinket nézd, hanem újabb adventünkben jósággal jöjj közénk.

Ajándékozz meg érdemtelen gyermekeidet egy újabb eséllyel, egy szép Karácsonnyal. Istentől áldott adventi megtérést, szent időt kívánok szeretettel:

Csaba testvér


Áldott  Böjte  Csaba Testvér !

Miért,  hogy  e maradéktalan  HIT,  odaszánás  és  BIZALOM  ISTENBEN  nem  hangzik  el  ugyan  így  azok  intézményes   szájából,  akik  erre  hivatottak....?
Miért,  hogy  amikor  a  Lelkek  FÁZNAK,  a  Lélek-pásztorok  HIVATALA   hallgat,  s  "elfelejt"  tüzet  gyújtani.
Miért,  hogy  a  nyájat  értő, s  érte  élő  jó pásztorokat  azonnal  elválasztja  valamiféle "hatalom" azoktól,  akiket  Jézus  " az én  kicsinyeim "-nek  nevez?
Miért,  hogy  kirívó  ESET  az,  ha  fogalommá  válik  egy-egy  tisztességes  tisztelendő ?

Vétkesek  közt  cinkos, aki  néma ... !

Teremtőnk  nem a MAGA  KÉPÉRE  teremtett-e ?  S   felruházott-e az  anyagba  Teremtő  Jó Gazda  KÉPESSÉGEIVEL  ?
Birka  lennék  csupán?  ERRE  hívott ? Nem  mondta-é,  hogy " legyetek  olyanok  mint  én...."?
Mert  Neki  HATALMA   VOLT !

Nekünk  PÉLDA  Ő,  s  Életet  sem  másért  vállalt  ITT,  közöttünk, CSAK   azért,  hogy  PÉLDA  lehessen, - AZZÁ  VÁLJON. Ő  pedig  felelős  DÖNTÉSEKET  hozott. Fegyveres felkelés  élére  sem  állt, -   a  SÁTÁNNAL  sem  alkudott. De  megmutatta  a  Szellem, s a LÉLEK EREJÉT,   BEMUTATTA  felsőbb  Világból  való  KIRÁLYSÁGÁT !

Szellemtől  és  Lélektől  a  FÖLDÖN  ÚJJÁSZÜLETŐ   Emberről  beszélt, - s  mutatott  példát, -  s  nem  a legyőzött  becsapott,  kikacagott,  megbecstelenített  emberről "vetített  jövőképet".

Jön  Krisztus Király -  az  Ő  GYŐZTESNEK  kijáró  pompájában, -  s  Isten  majma majd  pórázon  hallgat.
Tudja,  - szabott  ideje  lejárt - a  hamisság  bemutatta minden ámítását,  trükkjét, NINCS  több lapja már.


Ím már felvirrad  az  IGAZSÁG  NAP-ja, a KIRÁLYÉ,  amely  az  ÚT  az  Örök  ÉLET-be  HAZA....
Előlép  a  HAJNAL  BÍBORÁBÓL  a  "BÍBORÖVES  VARÁZS  SZERETŐ",  - szépséges beavatónk, a SZŰZ,  szerelmetes szerelmünk  MÁRIA,  Magyarok Nagy Asszonya ...!!!

Tudom, Te  EZT  nem  élhetted   Csaba Atya,....ezért írom  most  ide - testvéri  szeretettel.

Szerelmetes hűséggel,

Mi

EGY

ütt


Wass Albert: ".... az Úr... megszabadítani csak akkor fog benneteket, amikor visszatértek az
Ő Törvényéhez s egymás szeretetében, egymás támogatásában nemzetté váltok újra. Lélekben
tiszta, jellemben erős, szeretetben tántoríthatatlan, s az Úr Törvényének tudásában bölcs és
engedelmes nemzetté, kikben önmagára ismerhet újra a Teremtő Atya. A szeretet ereje
mindenre képes, de a szeretet hiánya képtelenné teszi a legjobb szándékot is"!


Te is világosítsd fel a többi embert!
 

Hírlevél

A nemzettel kapcsolatos fontos témákban fogunk értesíteni!

Szavazás

TE használod az életedben a Boldogság Videó tudását? https://youtu.be/88P3kWNTVYc
 

kvesd_az_oldalt

Te is Segíts Hazádnak!

 

Ajánld fel imádságodat Istennek nemzetünkért s hazánkért, majd pedig hangosan imádkozd el a Miatyánkat a következők szerint:

 

 

FELAJÁNLÁS:

(Hangosan tedd meg a felajánlást az imádság előtt, hogy miért is imádkozol)

 

Kedves Istenem! Felajánlom ezen imádságaimat azért, hogy a Te akaratod teljesedjen ki a magyarság és Magyarország létére, munkásságára, tevékenységére, általunk kiváltott hatásokra, cselekedetekre a múltban, a jelenben és a jövőben is. Kedves Istenem segítsd meg Magyarországot s a magyarságot! A magyar gazdaság legyen magyar kézben, istenes magyar vezetők legyenek a vezetésben, Nagymagyarország legyen újra egységben, béke s boldogság legyen minden részen! Valamint tisztíts meg bennünket Istenem minden rossztól, ártó hatástól, hogy újra istenes életet tudjunk élni! Istenem Te tégy igazságot! Legyen Istenem, ahogy szeretnéd és jónak látod! Ámen!

 

 

 

IMÁDSÁG:

(Az imádságot is hangosan mond a felajánlás után. Még jobb, ha 1 miatyánk helyett, a teljes rózsafüzért végig imádkozod a felajánlásért.)

 

„Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved;

Jőjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.

A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma.

És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképen mi is megbocsátunk azoknak, a kik ellenünk vétkeztek;

És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen!”

 

 

 

Ezzel szellemi szinten is erősíted országunkat s nemzetünket, hogy újra felvirágozhassunk. Az imádságot, vagy a rózsafüzért naponta többször is elmondhatod a felajánlással az elején!