fejlc

 

fejlcImdkozz

     

Témakörök - Péter Dénes Próféta

Próféta lenni

Vers a Szentlélektől

 

HIT, REMÉNY és SZERETET,

Ez legyen az életed.

Zarándok utadat járva

Többször is itt leszel nálam.

 

Apostolként – Prófétaként,

Atyánk által megáldottként.

Hallgassátok hirdetését,

Úr Jézusnak üzenetét!

 

Együtt él lent Angyalokkal

Úr Jézussal szívdobogva.

Hirdeti a szeretetet,

Béke legyen ti veletek.

 

Az Angyalok vele járnak,

A Próféta őket látja.

Időnként még meg is áldja.

Minden Angyal hazavárja.

 

Ő, ki földön Próféta lett,

Fent a Mennyben Istené lesz.

Istennél az örök élet,

Kik Angyalokkal együtt élnek.

 

De egy szép nap visszatérnek,

Földön, Égen REND-et néznek.

Hogyha eljött a végóra,

Kinek, hol lesz nyugovója.

 

Hogy a Mennyben minden REND-ben,

Isten előtt sorban, REND-ben.

Szeretetet, mit hoztatok,

Az lesz majd a vagyonotok.

 

Ha Prófétánkat hallod járni,

Szíved mélyén Őtet várni,

Áldásunkat tőle kérni,

Bűneidtől mentesülni.

 

Hazavárnak minden lelket.

Ne aggódjon egyik se lent.

Idefent már hajnalodik,

Ha végórája közeledik.

 

Próféták az Angyalokkal,

A papok a Démonokkal,

A többi ember csak magára

Vár itt fent a számadásra.

 

Mennyországban újra lenni,

Az Atyádat újra látni,

Színe előtt leborulni,

Bocsánatért esedezni.

 

Prófétánkat újra látod.

Angyalok közt vígan él Ő.

Küldetése már véget ért,

Szeretete az Égig ért.

 

Ámen

 

Budapest, 2010. szeptember 16. (3 óra)

 

dénes…Próféta


Te is világosítsd fel a többi embert!
 

Hírlevél

A nemzettel kapcsolatos fontos témákban fogunk értesíteni!

Várakozó hsz.

Szavazás

TE használod az életedben a Boldogság Videó tudását? https://youtu.be/88P3kWNTVYc
 

kvesd_az_oldalt

Te is Segíts Hazádnak!

 

Ajánld fel imádságodat Istennek nemzetünkért s hazánkért, majd pedig hangosan imádkozd el a Miatyánkat a következők szerint:

 

 

FELAJÁNLÁS:

(Hangosan tedd meg a felajánlást az imádság előtt, hogy miért is imádkozol)

 

Kedves Istenem! Felajánlom ezen imádságaimat azért, hogy a Te akaratod teljesedjen ki a magyarság és Magyarország létére, munkásságára, tevékenységére, általunk kiváltott hatásokra, cselekedetekre a múltban, a jelenben és a jövőben is. Kedves Istenem segítsd meg Magyarországot s a magyarságot! A magyar gazdaság legyen magyar kézben, istenes magyar vezetők legyenek a vezetésben, Nagymagyarország legyen újra egységben, béke s boldogság legyen minden részen! Valamint tisztíts meg bennünket Istenem minden rossztól, ártó hatástól, hogy újra istenes életet tudjunk élni! Istenem Te tégy igazságot! Legyen Istenem, ahogy szeretnéd és jónak látod! Ámen!

 

 

 

IMÁDSÁG:

(Az imádságot is hangosan mond a felajánlás után. Még jobb, ha 1 miatyánk helyett, a teljes rózsafüzért végig imádkozod a felajánlásért.)

 

„Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved;

Jőjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.

A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma.

És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképen mi is megbocsátunk azoknak, a kik ellenünk vétkeztek;

És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen!”

 

 

 

Ezzel szellemi szinten is erősíted országunkat s nemzetünket, hogy újra felvirágozhassunk. Az imádságot, vagy a rózsafüzért naponta többször is elmondhatod a felajánlással az elején!