fejlc

 

fejlcImdkozz

     

Témakörök - Bölcs történetek

Tanmese a demokráciáról


Hol volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl, még az Óperenciás-tengeren is túl, az üveghegyeken innét, volt egyszer egy kis birkanyáj. A birkanyájat a jó pásztor terelgette. Gondoskodott róla, hogy mindig kövér legelőhöz és friss vizű patakhoz jussanak a juhai, és elűzte a környékről a farkasokat a hűséges puli kutyáival. A juhoknak jó dolguk volt, még akkor is, ha néhanapján összekaptak, vagy egy-egy hosszú séta során a tikkasztó nyári nap alatt bégetve panaszkodtak a pásztornak. A farkasok csak messziről nézték a nyájat. Tudták, hogy ha megpróbálnak rátámadni a birkákra, akkor jajj lesz nekik, mert a pásztor és a jó pulik ellátják a bajukat.

Telt-múlt az idő és a farkasok egyre éhesebbek lettek. Összedugták hát a fejüket, hogy kitalálják, mi tévők legyenek, hogy végre birkahúshoz juthassanak. Végül az egyik felkiáltott, és így szólt: „Járjunk túl az eszükön!”. A farkas kiállt a társai elé, és elmondta ötletét. Mindenkinek tetszett, így elfogadta a falka.

Másnap az egyik farkast báránybőrbe öltöztették és beküldték a gyanútlan nyáj közé. A farkas rögvest munkához látott. Minden birkához odament, és elültette a fülükben a bogarat, hogy nekik nincs semmi szükségük a pásztorra, képesek ők arra, hogy önmagukat vezessék, egybetartsák a nyájat, és megvédjék magukat a farkasoktól. A farkas munkája végeztével elsomfordált.

Néhány nap elteltével az egyik bárány a gyaloglást megunva felkiáltott: „Nem akarunk többet sétálni, elegünk van belőled pásztor!” Több másik bárány is kikelt magából, hangos bégetésbe kezdett. Az idősebb juhok hallgattak bölcsen, hisz tudták, a pásztor sokat tesz értük, de a feldühödött ifjúságot nem tudták csendre bírni. A juhász egyszer csak megunta a bégetést és azt mondta: „Na, juhok, akkor boldoguljatok nélkülem!” - ezzel sarkon fordult, és a pulikkal együtt eltűnt a messzi tájban. A nyáj magára maradt. Nem tudták eldönteni, hogy ki legyen az, aki a juhász helyére álljon. Mivel senkit sem tartottak önállóan alkalmasnak a feladatra, ezért úgy határoztak végül, hogy néhány bárányt kiválasztanak maguk közül, akik együtt fognak dönteni a nyáj sorsáról. Többen is önként jelentkeztek a feladatra, ezért az önkéntes juhok lettek azok, akikre a többiek szavazhattak. Miután a szavazás megtörtént és megszületett a végeredmény, három bárány kapta meg a hatalmat ahhoz, hogy irányítsák a nyájat. A hatalomtól ittas állatok egymást kezdték marni, mert mindegyik más-más irányba akarta vinni a nyájat. Az egyik jobbra, a másik balra, a harmadik pedig egyenesen előre. A juhásszal szemben ugyanis egyik sem látta a távolban lévő dús legelőket, vagy a friss vizű patakokat.

Ahogy telt az idő a bárányok legelő és friss víz híján egyre fáradtabbak és gyengébbek lettek. A három vezető egymást okolta a nyáj sanyarú sorsa miatt. Többen le is maradtak a nyájtól, akiket most már a pulik sem tereltek vissza. Csak erre vártak a farkasok. Berohant a teljes falka a szegény nyáj közé, akik eszeveszett menekülésbe kezdtek. „Meneküljön, ki merre lát! Itt vannak a farkasok!” – kiáltotta az egyik. Bizony már késő volt a bánat. A kis birkanyáj minden tagját felfalták a farkasok, még a három megátalkodott vezetőt is, kik még a halál torkában is egymást szidalmazták.

Ha a farkasok a bárányokat meg nem ették volna, az én mesém is tovább tartott volna.

Írta: Inlakesh

Forrás


Te is világosítsd fel a többi embert!
 

Hírlevél

A nemzettel kapcsolatos fontos témákban fogunk értesíteni!

Szavazás

TE használod az életedben a Boldogság Videó tudását? https://youtu.be/88P3kWNTVYc
 

kvesd_az_oldalt

Te is Segíts Hazádnak!

 

Ajánld fel imádságodat Istennek nemzetünkért s hazánkért, majd pedig hangosan imádkozd el a Miatyánkat a következők szerint:

 

 

FELAJÁNLÁS:

(Hangosan tedd meg a felajánlást az imádság előtt, hogy miért is imádkozol)

 

Kedves Istenem! Felajánlom ezen imádságaimat azért, hogy a Te akaratod teljesedjen ki a magyarság és Magyarország létére, munkásságára, tevékenységére, általunk kiváltott hatásokra, cselekedetekre a múltban, a jelenben és a jövőben is. Kedves Istenem segítsd meg Magyarországot s a magyarságot! A magyar gazdaság legyen magyar kézben, istenes magyar vezetők legyenek a vezetésben, Nagymagyarország legyen újra egységben, béke s boldogság legyen minden részen! Valamint tisztíts meg bennünket Istenem minden rossztól, ártó hatástól, hogy újra istenes életet tudjunk élni! Istenem Te tégy igazságot! Legyen Istenem, ahogy szeretnéd és jónak látod! Ámen!

 

 

 

IMÁDSÁG:

(Az imádságot is hangosan mond a felajánlás után. Még jobb, ha 1 miatyánk helyett, a teljes rózsafüzért végig imádkozod a felajánlásért.)

 

„Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved;

Jőjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.

A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma.

És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképen mi is megbocsátunk azoknak, a kik ellenünk vétkeztek;

És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen!”

 

 

 

Ezzel szellemi szinten is erősíted országunkat s nemzetünket, hogy újra felvirágozhassunk. Az imádságot, vagy a rózsafüzért naponta többször is elmondhatod a felajánlással az elején!