fejlc

 

fejlcImdkozz

     

Témakörök - Bölcs történetek

Egyszer egy fiatalember, aki komoly lelki életet élt, elment egy bibliaórára egy baráti családhoz. Csütörtök este volt.

A találkozót vezető házaspár az imaórát két részre osztotta: hallgassuk Istent, és engedelmesen kövessük, amit kér tőlünk. A fiúnak szünet nélkül az járt az eszében, vajon Isten ma is beszél még az emberekkel? A bibliaóra után barátaival még betértek egy presszóba. A találkozón elhangzottakról beszélgettek. Mindannyian elmesélték, hogyan vezette őket Isten különböző utakon. 22 óra körül volt, amikor a fiatalember elbúcsúzott barátaitól. Beült az autójába, és imádkozni kezdett: 
"Istenem, ha még beszélsz az emberekkel, szólj hozzám. Hallgatni fogok a szavadra, és mindent megteszek, hogy engedelmesen kövessem, amit kívánsz." 
Ahogy a város főutcáján hajtott, egyszerre különös gondolata támadt, mintha valaki azt mondta volna neki: "Állj meg, és vegyél egy liter tejet!" 


Megrázta a fejét, és hangosan megkérdezte: 
"Istenem, Te vagy?" Mivel nem kapott választ, továbbhajtott. De a hang újra hallatszott:
"Vegyél egy liter tejet!" 

"Szólj, mert hallja a Te szolgád!" (1Sám 3:10b)


A fiatalembernek eszébe jutott az a bibliai történet, amikor a kis Sámuelhez szólt Isten, és ő nem ismerte fel a hangot. 
"Rendben van Istenem, ha valóban Te vagy az, akkor megveszem a tejet. Nem gondolom, hogy ez túl nagy próbatétel volna. Végül is egy liter tej valamire mindig jó." 
Megállt, megvette a tejet, és folytatta az útját hazafelé. A következő kereszteződésnél újra egy különös, belső ösztönzést érzett: 
"Fordulj be ebbe az utcába!" 
Ez valami őrület, gondolta magában, és ment tovább. De újból érezte, hogy be kellett volna fordulnia. Visszafordult hát, és követte az utasítást. Félig tréfásan, félig komolyan azt mondta magában: 
"Rendben, Istenem, megteszem."
Ment tovább az úton. Elhagyott több kis utcát, míg egyszerre azt érezte, meg kell állnia. Megállt hát, és körülnézett. Tipikus városi környék volt, lakóházakkal és boltokkal. Nem a legjobb, de nem is a legelhanyagoltabb negyed. Az üzletek már bezártak, és a legtöbb ház ablaka sötét volt. Csak egy házban égett a lámpa az utca másik oldalán. A fiú újra hallotta a hangot: 
"Menj, és add oda a tejet azoknak az embereknek, akik abban a házban laknak a túloldalon!" 
A házra nézett. Kinyitotta a kocsiajtót, és kiszállt. De ezután kétségei támadtak, és vissza akart szállni. 
"Uram, ez őrültség! Hogy csengethetnék be egy idegen házba éjfélkor?" A gondolat azonban, hogy oda kell adnia a tejet, nem hagyta nyugodni. Elindult hát, miközben azt mondta magában: "Rendben van Uram, ha Te mondod, megyek, és odaadom a tejet ezeknek az embereknek." 
Ha az Úr azt kívánja, hogy őrültként viselkedjem, hát jó. Én engedelmeskedni akarok Neki. Valami célja biztosan lehet... Ha pedig ki sem nyitják az ajtót, azonnal visszafordulok. 
Átment az úton, megállt az ajtó előtt, és megnyomta a csengőt. Bentről mintha egy gyerek sírása hallatszott volna. Egyszerre egy érdes férfihang szólalt meg: 
"Ki az? Mit akar?" 
Az ajtó kinyílt, mielőtt a fiú elfutott volna. Egy férfi állt előtte farmerban és ingben. Elég kellemetlen szag áradt róla, és nem látszott különösebben boldognak sem a fiatalember láttán.
"Mi történt?" 
A fiatalember gondolkodás nélkül átnyújtotta a liter tejet, és azt mondta: 
"Ezt önöknek vettem." 
A férfi megragadta a tejet, és beszaladt a házba. Azután egy nő szaladt át a folyosón kezében a tejjel, valószínüleg a konyha felé sietve. Mögötte a férfi karján a síró csöppséggel. Amikor a férfi visszajött, a fiú látta, hogy a szemében hatalmas könnycseppek csillognak, majd zokogva azt mondta: 
"Imádkoztunk. Nagyon sok tartozást kell kifizetnünk ebben a hónapban, és épp elfogyott minden pénzünk. Nincs több tejünk a kicsinek. Kértem az Urat, hogy mutassa meg, hogyan tudunk tejet szerezni a kicsinek." 
A felesége is kikiáltott a konyhából: "Én arra kértem Istent, küldjön egy angyalt. Ön egy angyal?" 
A fiatalember kivette a pénztárcáját, és minden pénzét odaadta a férfinek. Azután megfordult és szemében könnyekkel visszament az autójához. Megtapasztalta, hogy Isten ma is meghallgatja az igazak imáit. /Janek/ 
Ez az üzenet Isten vágyának egy szikrája, Aki arra vár, hogy valaki meghallja a hangját. Olvasd a Bibliát! Csendesedj el Isten jelenlétében! Hallgasd Őt, aki annyi mindent szeretne mondani neked! 

"De mikor eljön Ő, az Igazság Szelleme, /Szentlélek/ 
elvezet majd titeket minden igazságra, mert nem magától szól,
hanem azokat szólja, amiket hall, 
és az eljövendő dolgokat is kijelenti nektek." (Jn 16:13)


Te is világosítsd fel a többi embert!
 

Hírlevél

A nemzettel kapcsolatos fontos témákban fogunk értesíteni!

Szavazás

TE használod az életedben a Boldogság Videó tudását? https://youtu.be/88P3kWNTVYc
 

kvesd_az_oldalt

Te is Segíts Hazádnak!

 

Ajánld fel imádságodat Istennek nemzetünkért s hazánkért, majd pedig hangosan imádkozd el a Miatyánkat a következők szerint:

 

 

FELAJÁNLÁS:

(Hangosan tedd meg a felajánlást az imádság előtt, hogy miért is imádkozol)

 

Kedves Istenem! Felajánlom ezen imádságaimat azért, hogy a Te akaratod teljesedjen ki a magyarság és Magyarország létére, munkásságára, tevékenységére, általunk kiváltott hatásokra, cselekedetekre a múltban, a jelenben és a jövőben is. Kedves Istenem segítsd meg Magyarországot s a magyarságot! A magyar gazdaság legyen magyar kézben, istenes magyar vezetők legyenek a vezetésben, Nagymagyarország legyen újra egységben, béke s boldogság legyen minden részen! Valamint tisztíts meg bennünket Istenem minden rossztól, ártó hatástól, hogy újra istenes életet tudjunk élni! Istenem Te tégy igazságot! Legyen Istenem, ahogy szeretnéd és jónak látod! Ámen!

 

 

 

IMÁDSÁG:

(Az imádságot is hangosan mond a felajánlás után. Még jobb, ha 1 miatyánk helyett, a teljes rózsafüzért végig imádkozod a felajánlásért.)

 

„Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved;

Jőjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.

A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma.

És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképen mi is megbocsátunk azoknak, a kik ellenünk vétkeztek;

És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen!”

 

 

 

Ezzel szellemi szinten is erősíted országunkat s nemzetünket, hogy újra felvirágozhassunk. Az imádságot, vagy a rózsafüzért naponta többször is elmondhatod a felajánlással az elején!