fejlc

 

fejlcImdkozz

     

Témakörök - Bölcs történetek

"Van valami igazság abban, hogy szeretkezz ne háborúzz!"

Egy nagyszerű előadást hallgattam valamelyik nap. A téma tetszett, az előadásmód is egész jó volt; elhangzott egy történet is, ami nagyon tanulságos volt. Egész addig a bizonyos pillanatig élveztem a dolgot...

Már szinte allergiás vagyok azokra a történetekre, amikor az elénk állított pozitív példákról kiderül, hogy katona volt, “hős” volt, itt harcolt, ott harcolt... Itt van például a híres célmegvalósító John Goddard, aki bemutatta, hogy
hogyan készül egy fiatal úgymond a hazája megvédésére.   

Jóemberek, a hazánk az egész Föld,

 

 

megvédeni pedig legfőképpen az emberi rombolástól és az egymás ellen való harcolástól kell. Az egymás ellen való harcolástól úgy tudjuk megvédeni, hogy nem hiszünk az ostoba propagandának. 


 

 

Szomorú azt látni, hogy még a legokosabb emberek közül is sokan beveszik azt a hazugságot, hogy a hadiipar valóban az emberek védelméről meg úgymond a haza védelméről szól. A háború a pénzről szól, mert pénzt hoz azoknak, akik ugyan soha nem mennek a harctérre, de eldöntötték, hogy ekkor és ekkor ezt és ezt, így és így megtámadjuk. Akik a legmagasabb pozícióból kiadják a parancsot. 

 


 

Akik megszervezik a háborút. Akik legyártatják a fegyvereket. Akik nagyon is tudatában vannak annak, hogy a háború céljának semmi köze senki megvédéséhez, egyedül a hatalom és a kontroll növeléséhez, valamint a megfélemlítéshez, a félelemben tartáshoz van köze, illetőleg pont arról szól. Hiszen a rettegő embereket a legkönnyebb irányítani, nekik pedig pontosan ez a céljuk: az emberi lények minél jobb irányíthatósága. Ne gondolkodjanak, ne tudjanak túl sokat (ezért is van, hogy az oktatás olyan, amilyen és a fejlesztésére -a fegyverrel ellentétben- soha nincs elegendő pénz), viszont engedelmeskedjenek és ha kell, menjenek öldökölni. Gyereket, felnőttet. Emberi lényeket. Azonban, szögezzük le, amint a következő képen is olvasható: ami sok, az sok! Ami elég, az elég!!!

 

 

Tudják jól azt is, amivel a sok naiv fiatal csak ott, a harctéren szembesül: a háború soha nem azt jelenti, hogy leöljük a bűnösöket, például a gonosz és/vagy őrült, pszichopata terroristákat, hanem azt, hogy városokat és falvakat rombolunk le és ártatlan emberi tömegeket mészárolunk le állatias brutalitással, a csecsemőtől az öregemberig mindenkit! Vannak sokan a katonák között, akik maguk is pszichopaták és a brutalitásra való hajlamuk kiélésére ez a terep tökéletesen alkalmas. 

 
 

 

Mások pedig itt sokkot kapnak és később hamar le is szerelnek, majd a háború ellen fordulnak és a békéért igyekeznek tenni, többek között felvilágosítással.


 


 

 
Az is igen-igen kétséges, hogy azok az állítólagos gonosz terroristák egyáltalán léteznek-e. Vajon az öldöklés és a városok lerombolása kizárólag a hatalom és a kontroll növeléséről szól, valamint az ásványi kincsek (főleg olaj) elrablását szolgálja???  
(A következő képre érdemes rákattintani és nagyban nézni.)


 

 


Nagyon úgy tűnik, hogy igen, és az, hogy ezt tudhatjuk és egyre többen tudhatják, ez éppen részben a fent említett -valódi- békeharcosoknak, valamint sok más, felvilágosító tevékenységet végző személynek és szervezetnek köszönhető, mivel igen hatásosan leplezik le az aljas propagandát, az emberi lényt végletekig lealacsonyító hazugságokat. 

 

 Szintén rendkívül szomorú eleve az, hogy egyáltalán elhisszük (sokan elhiszik) a hazugságokat. Készséggel elfogadják a propagandát és amit a hazugságcsövön át rájuk zúdítanak. Elfogadják a háború szükségességét. Elfogadják az elfogadhatatlant.
Jó, ha tudjuk, ez -a naivitásunkon, az ostobaságunkon és bambaságunkon kívül, vagy éppen ezeket kihasználva- részben a hallás- és látásküszöb alatti és egyéb módon a tudatalattiba juttatott üzeneteknek köszönhető, amiket szintén a hazugságcsövön (értsd: régebben rádió, manapság tévé, leginkább reklámok, filmek) keresztül juttattak beléjük.   

 
 

 

A nagy kérdés csak az, hogy hogy lehet, hogy ilyen nyugodtan, bambán, beletörődve elfogadják ezt sokan? Hogy nem gondolkodnak el; hogyhogy nem érzik, hogy itt valami nagyon, de nagyon nincs rendben? Hogy nem tűnik fel nekik, hogy az öldöklés nem megoldás semmire? Hogy nem tűnik fel, hogy -a zseniális George Carlin szavaival élve- háborúzni a békéért pont olyan, mint ...ni a szüzességért?   

 Amikor valódi polgárháború zajlik, értsd: amikor emberek csoportjai valóban halálosan megharagszanak egymásra és saját döntés alapján egymásnak ugranak, nos, ha létezik egyáltalán ilyen (nekem komoly kétségeim vannak, hogy létrejön-e ilyen önmagától propaganda -megfélemlítés és mesterséges uszítás- nélkül; megtörtént-e valaha ilyen "magától" a történelemben, sok-sok kutató, tudós, történész stb kutatási eredményei alapján bizony van okom erősen kételkedni) akkor az valahogy így nézhet ki: 

 

 
 
És még néhány beszédes kép (ebben a bejegyzésben egyik kép sem sajátom; mind a facebook tudatos gondolkodó felhasználóitól származnak, köszönet nekik érte):
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Te is világosítsd fel a többi embert!
 

Hírlevél

A nemzettel kapcsolatos fontos témákban fogunk értesíteni!

Várakozó hsz.

Szavazás

TE használod az életedben a Boldogság Videó tudását? https://youtu.be/88P3kWNTVYc
 

kvesd_az_oldalt

Te is Segíts Hazádnak!

 

Ajánld fel imádságodat Istennek nemzetünkért s hazánkért, majd pedig hangosan imádkozd el a Miatyánkat a következők szerint:

 

 

FELAJÁNLÁS:

(Hangosan tedd meg a felajánlást az imádság előtt, hogy miért is imádkozol)

 

Kedves Istenem! Felajánlom ezen imádságaimat azért, hogy a Te akaratod teljesedjen ki a magyarság és Magyarország létére, munkásságára, tevékenységére, általunk kiváltott hatásokra, cselekedetekre a múltban, a jelenben és a jövőben is. Kedves Istenem segítsd meg Magyarországot s a magyarságot! A magyar gazdaság legyen magyar kézben, istenes magyar vezetők legyenek a vezetésben, Nagymagyarország legyen újra egységben, béke s boldogság legyen minden részen! Valamint tisztíts meg bennünket Istenem minden rossztól, ártó hatástól, hogy újra istenes életet tudjunk élni! Istenem Te tégy igazságot! Legyen Istenem, ahogy szeretnéd és jónak látod! Ámen!

 

 

 

IMÁDSÁG:

(Az imádságot is hangosan mond a felajánlás után. Még jobb, ha 1 miatyánk helyett, a teljes rózsafüzért végig imádkozod a felajánlásért.)

 

„Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved;

Jőjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.

A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma.

És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképen mi is megbocsátunk azoknak, a kik ellenünk vétkeztek;

És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen!”

 

 

 

Ezzel szellemi szinten is erősíted országunkat s nemzetünket, hogy újra felvirágozhassunk. Az imádságot, vagy a rózsafüzért naponta többször is elmondhatod a felajánlással az elején!