fejlc

 

fejlcImdkozz

     

Témakörök - Tudat

Sokat hallhatunk manapság a felemelkedésről vagy dimenzióváltásról. Miközben talán senki a Földön nem tudja pontosan, mi is fog történni, kétségtelen, hogy a fizikai és szellemi síkon egyaránt zajló átalakulásban javában benne vagyunk. A legtöbb ezoterikus irányzat egyetért abban, hogy a következő evolúciós szintre nem léphetünk fel a háborúktól és ezernyi más konfliktustól sújtott jelenlegi állapotban. Égetően szükségünk van arra, hogy mindannyian elkezdjünk a tolerancia, a megbocsátás, az önzetlenség, a feltétel nélküli szeretet minőségei szerint élni. Ennek kulcsa minden egyes emberben ott rejlik és nem más, mint a szív megnyitása.

 
Az emberiség útja az egység felé
A szív megnyitása alatt tulajdonképpen azt a folyamatot értjük, amikor tökéletesen nyitottan és örömmel élünk, bízva önmagunkban, másokban és az isteni gondviselésben. Mindannyian megtapasztaltuk már ezt az állapotot, valószínűleg többször is, de a mindennapok során szerzett sérelmek és félelmek miatt csak kevesen tudják minden pillanatban átélni.

Számos területen lehetséges a fejlődés a szív mély és valódi megnyitása nélkül is, ám minél több szeretetet tudunk magunkban megtartani és mások felé sugározni, annál magasabb szintre léphetünk és szándékaink annál tisztábban érvényesülnek.

A legtöbb ősi vallás és tradíció az önzetlenséget, a szeretetet, az alázatot, a másoknak való segítségnyújtást elengedhetetlennek tartja a spirituális fejlődés ösvényén, mivel ezek gyakorlása révén élhetjük át a másokkal való magasabb szintű egység-tudatot.

Elkülönültség és megosztottság
A modern kor teljesítményorientált, versengő és anyagias kultúrájában felnövekvő ember ezen értékek híján gyorsan megtanul bezárkózni. Védekező mechanizmusaink sokszor a fizikai vagy lelki traumát átélt gyermeki énünk vigasztalanságából származnak. Céljuk – egyébként érthetően - az, hogy megvédjük magunkat egy károsnak ítélt külső behatástól. Amikor azonban a szívünk be van zárva, egy ponton túl már önmagunkat vágjuk el az élet szépségeitől, örömeitől és a másokkal való kapcsolattól. Így ezek a jól felépített falak valójában gátolják a kapcsolatokból származó öröm, boldogság megélését, érzelmeink kimutatását, és végső soron a másoktól, akár a saját szeretteinktől való elidegenedéshez is vezethetnek. Az ember igazi központja: a szív

Az energiaközpontok sorában a középen található szívcsakra vagy szívközpont a legtöbb ősi tradícióban megkülönböztetett szereppel bírt. Energiarendszerünkben valóban különleges helyet foglal el: az itt tárolt negatív energiák (sérelem, neheztelés, ítélkezés, harag, bosszúvágy, megbántottság, gyűlölet, félelem a szeretettől vagy attól, hogy megnyíljunk stb.) megtisztítása nélkül a szervezetünk energiaáramlása mindkét irányban, lefelé és felfelé is elégtelen. Vagyis nem tudunk igazán gyökeret verni, tökéletesen bízva az életben és nem tudjuk a finom inspirációkat sem befogadni a magasabb szférákból.

A tudatosságunk emeléséhez át kell élnünk a szívcsakra leckéit az elfogadásról és a feltétlen, önzetlen szeretetről, könyörületessé, szolgálatkésszé kell válnunk. Ez igen nehéz, sőt, gyakran fájdalmas tapasztalatokkal is járhat, amikor legszívesebben elmenekülnénk a súlyos érzelmeink elől.  Ezért fontos, hogy kiemelt területként kezeljük a „szív-ügyeinket”, legyen szó baráti, szerelmi, szülő-gyerek vagy bármilyen más kapcsolatról.

Önmagunk szeretete
Az első és egyben legnehezebb lépés mindig önmagunkkal kezdődik. Saját magunkat kell elfogadnunk tiszta szívből. Meg kell bocsátanunk magunknak a hibáinkat, elvétett ügyeinket, a másoknak mondott bántó szavakat, a rossz döntéseket és a látszólagos tévutakat. El kell fogadnunk szeretettel azt, ahol most éppen vagyunk.  A másokkal szemben gyakorolt feltétel nélküli szeretet alapja minden esetben önmagunk szeretete, túlzott kritika, ítélkezés vagy önhittség nélküli elfogadása. Csak ebből a pontból lehetséges másoknak is hasonlóképpen megbocsátanunk mindazért, amit ellenünk elkövettek.


Ha elindulsz a szív útján...

Jónéhány spirituális technika létezik a szív megnyitására, a szívcsakra harmonizálására és arra, hogy a fájdalmas emlékek és sérelmek elengedésének folyamatában, az érzelmi szélsőségek közepette egyensúlyt tudjunk tartani.

Ami viszont minden esetben segíthet, az egy nagyon egyszerű dolog, bár némi gyakorlást igényel. Tedd fel a kérdést a nehéz helyzetekben, a gyötrelmes kapcsolatokban, a fájdalmas tapasztalatok közepette: mit tenne most a szeretet? Ha képes vagy elcsendesedni és félretenni az egó hangját, meghallod a választ legbelül.Természetes újjászületés

A saját szívünkben rejlik a magasabbrendű létezés kulcsa az egész emberiség számára – racionális, elme-vezérelt eddigi életmódunk helyett.

A szív megnyitása azt is jelenti, hogy végre elkezdjük felvállalni eltemetett, megtagadott, lenézett vagy szégyellt érzelmeinket, és megengedjük magunknak, hogy érezzünk, akár a végletekig is. Ez esetenként lehet fájdalmas is, de tudnunk kell, hogy egy természetes újjászületési folyamatról van szó, melynek során életre kel az eddiginél együttérzőbb, élettelibb, szeretetteljesebb új énünk. Fokozatosan mélyebb megértést és szélesebb körű elfogadást tudunk tanúsítani embertársaink iránt, lépésről lépésre haladva az egységtudat felé.


Kolontár Elvira

Forrás


Te is világosítsd fel a többi embert!
 

Hírlevél

A nemzettel kapcsolatos fontos témákban fogunk értesíteni!

Szavazás

TE használod az életedben a Boldogság Videó tudását? https://youtu.be/88P3kWNTVYc
 

kvesd_az_oldalt

Te is Segíts Hazádnak!

 

Ajánld fel imádságodat Istennek nemzetünkért s hazánkért, majd pedig hangosan imádkozd el a Miatyánkat a következők szerint:

 

 

FELAJÁNLÁS:

(Hangosan tedd meg a felajánlást az imádság előtt, hogy miért is imádkozol)

 

Kedves Istenem! Felajánlom ezen imádságaimat azért, hogy a Te akaratod teljesedjen ki a magyarság és Magyarország létére, munkásságára, tevékenységére, általunk kiváltott hatásokra, cselekedetekre a múltban, a jelenben és a jövőben is. Kedves Istenem segítsd meg Magyarországot s a magyarságot! A magyar gazdaság legyen magyar kézben, istenes magyar vezetők legyenek a vezetésben, Nagymagyarország legyen újra egységben, béke s boldogság legyen minden részen! Valamint tisztíts meg bennünket Istenem minden rossztól, ártó hatástól, hogy újra istenes életet tudjunk élni! Istenem Te tégy igazságot! Legyen Istenem, ahogy szeretnéd és jónak látod! Ámen!

 

 

 

IMÁDSÁG:

(Az imádságot is hangosan mond a felajánlás után. Még jobb, ha 1 miatyánk helyett, a teljes rózsafüzért végig imádkozod a felajánlásért.)

 

„Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved;

Jőjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.

A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma.

És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképen mi is megbocsátunk azoknak, a kik ellenünk vétkeztek;

És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen!”

 

 

 

Ezzel szellemi szinten is erősíted országunkat s nemzetünket, hogy újra felvirágozhassunk. Az imádságot, vagy a rózsafüzért naponta többször is elmondhatod a felajánlással az elején!